Verenigd Koninkrijk verwacht groot volume bijwerkingen vaccin – Viruswaarheid

20-11-20 01:45:00,

Is vaccinatiecampagne medisch experiment?

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 20 november 2020 – Het MHRA, de Britse evenknie van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ), schreef in september een Europese aanbesteding uit voor software die de bijwerkingen van het COVID-19-vaccin moet gaan monitoren. Dit is nodig omdat de verouderde systemen de te verwachten volumes aan bijwerkingen van het vaccin niet zal kunnen verwerken. Is hier sprake van een medisch experiment op de bevolking?

Het agentschap verwacht veel bijwerkingen omdat de zoektocht naar een vaccin “onvoorspelbare patronen” volgt. MHRA versnelde de aanbesteding omdat zij de lancering van het vaccinatieprogramma aanvang 2021 verwacht. “Als de MHRA de software niet implementeert, kunnen de bijwerkingen niet effectief verwerkt worden. Dit zal het vermogen om eventuele veiligheidsproblemen met het Covid-19-vaccin snel te identificeren belemmeren en vormt een directe bedreiging voor het leven van de patiënt en de volksgezondheid.”

Testfase

De testfase van een vaccin duurt doorgaans vijf tot tien jaar. Recordhouder is het bofvaccin dat in 1967 op de markt gebracht werd. De ontwikkeling en vergunningverlening duurde vier jaar. De testfase bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt bij gezonde vrijwilligers gekeken of het vaccin veilig is en welke dosering het beste werkt. In de tweede fase worden doelgroepen getest om te kijken hoe het afweersysteem reageert. Pas in de derde fase ontvangen grotere testgroepen van duizenden proefpersonen het vaccin. Een controlegroep ontvangt een placebo.

DNA- RNA-vaccins

Het vaccin tegen COVID-19 maakt gebruik van een experimentele techniek die het genetische materiaal van het virus in menselijke cellen brengt. Daar wordt het eiwit gemaakt dat nodig is om een immuunrespons op te wekken. De biotechnologie die aan dit geneesmiddel ten grondslag ligt, bestaat al bijna dertig jaar en heeft nog nooit een werkend vaccin opgeleverd tegen een menselijke ziekte. Vele pogingen om met deze techniek bijvoorbeeld een HIV-vaccin te ontwikkelen, mislukten. `

Veiligheid

Het is belangrijk dat de tijd wordt genomen voor veiligheidscontroles en dat een vaccin pas op de markt komt nadat alle testfases zorgvuldig doorlopen werden. Veel gevolgen openbaren zich immers pas op de langere termijn. Dit geldt nog meer voor een experimentele techniek die het menselijke DNA wijzigt. Het RIVM stelt op de website dat deze techniek succesvol toegepast werd bij dierenvaccins. Mensen zijn echter geen vee. Een gevaccineerd kalf wordt na enkele maanden geslacht zodat langetermijngevolgen geen kans hebben.

 » Lees verder

Verenigd Koninkrijk stopt publicatie coronadoden – Viruswaanzin

19-07-20 09:36:00,

Boris Johnson: “Statistieken onbetrouwbaar”

Door mr. Jeroen Pols

De Britse regering stopt met het publiceren van aantallen coronadoden nadat twijfel ontstond over de betrouwbaarheid van de tellingen. De Public Health England (PHE) geeft toe dat iedereen die ooit positief is getest na overlijden als coronadode wordt aangemerkt.

De minister van Volksgezondheid Matt Hancock gaf opdracht tot de herziening, volgens de Guardian, nadat een wetenschappelijke studie met de titel “Why nobody in England can ever recover from Covid-19” was gepubliceerd. Het is echter twijfelachtig dat de vele Britse Corona-doden slechts een rekenfout zijn.

De reden hiervoor is dat de statistieken voor Engeland geen rekening houden met het feit of geïnfecteerde mensen daadwerkelijk zijn gestorven aan de longziekte Covid-19 of aan een andere oorzaak.

Het kan de autoriteiten niet schelen hoe lang geleden het resultaat van de corona-test was. Volgens het inzicht van de wetenschappers worden mensen die positief op het coronavirus getest hebben en daarvan hersteld zijn, op deze manier als coronadoden geteld, ‘zelfs als ze drie maanden later een hartaanval hebben gehad of door een bus zijn aangereden’.

‘Totdat deze onnauwkeurigheid is gecorrigeerd, zal het aantal dagelijkse sterfgevallen niet meer worden gepubliceerd’, aldus de website van het ministerie.

Meer lezen:
Ministry of Health UK
Number of coronavirus deaths and cases

Deaths

On 17 July, the Secretary of State asked Public Health England (PHE) to urgently review their estimation of daily death statistics. Currently the daily deaths measure counts all people who have tested positive for coronavirus and since died, with no cut-off between time of testing and date of death. There have been claims that the lack of cut-off may distort the current daily deaths number. We’re therefore pausing the publication of the daily figure while this is resolved.

 » Lees verder

Het Verenigd Koninkrijk steelt 1 miljard, door Samuel Moncada

05-07-20 08:09:00,

JPEG - 59 kB

26 mei 2020

Ik heb de eer u toe te spreken om van de gelegenheid gebruik te maken, om de grootste overval in de moderne geschiedenis van de Bolivariaanse Republiek Venezuela aan de kaak te stellen, die tot nu toe geheel ongestraft door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland is gepleegd, temidden van de ergste pandemie waarmee de mensheid in de afgelopen honderd jaar is geconfronteerd.

De Bolivariaanse Republiek Venezuela heeft al meer dan twintig jaar een deel van haar goudreserves laten deponeren bij de Bank of England, als garantie voor de aflossing van beloftes aan deposanten en houders van biljetten, en als opslagplaats voor waarde en ter ondersteuning van de waarde van onze nationale munt. Desalniettemin heeft de Venezolaanse regering in 2011, na de plundering van de Libische goudreserves die bij diezelfde Britse financiële instelling waren gedeponeerd, besloten een groot deel van het goud dat bij de Bank of England was gedeponeerd, te repatriëren. Slechts een klein deel van deze goudreserves, die vandaag de dag meer dan 1 miljard dollar bedragen en die toebehoren aan het Venezolaanse volk, werd in bewaring gegeven bij de Bank of England, met als enig doel het goede verloop van de internationale financiële transacties van Venezuela te garanderen.

Nu, zoals we al eerder hebben aangegeven bij de Veiligheidsraad (zie S/2019/117, S/PV.8476, S/PV.8506). en S/2020/337), heeft de Bank of England sinds begin 2019 in de praktijk meer dan 1 miljard dollar van Venezuela gestolen, aangezien zij herhaaldelijk heeft geweigerd zich te houden aan de instructies van de rekeninghouder en de eigenaar van de bij deze financiële instelling – de Centrale Bank van Venezuela – gedeponeerde goudreserves om een deel van deze middelen te liquideren, teneinde deze te gebruiken voor de aanschaf van basisgoederen en -diensten om het welzijn van het Venezolaanse volk te waarborgen, waaronder voedsel, geneesmiddelen en andere essentiële benodigdheden.

De Bank of England heeft schriftelijk aangevoerd dat zij, gezien het besluit van de Londense regering om president Nicolás Maduro Moros niet te erkennen als staatshoofd en regeringsleider van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, en na overleg met de minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, eenzijdig en illegaal heeft besloten het gezag van de heer Calixto Ortega Sánchez, president van de Centrale Bank van Venezuela, te ontzeggen.

Daarmee heeft de Bank of England niet alleen de onschendbaarheid van contracten en het internationaal gewoonterecht inzake de vrijwaring van de internationale reserves en activa van buitenlandse centrale banken geschonden,

 » Lees verder

Democratie Verenigd Koninkrijk kraakt door behandeling van Assange –

25-01-20 04:49:00,

Klokkenluider Assange is eindelijk overgebracht naar de medische vleugel van de gevangenis. Sinds april 2019 zit hij in een isoleercel. Hij is opgesloten in afwachting van een uitleveringsverzoek van de VS. Dankzij wereldwijd verzet tegen deze psychische foltering door de Britten wordt Assange nu waarschijnlijk medisch behandeld.

Misdaad

De misdaad die Assange zou hebben gepleegd is de openbaarmaking van beelden over moordpartijen door de VS in Irak. Er lopen honderden journalisten rond die een dergelijke misdaad hebben begaan. Hopelijk voor hen zijn de VS hierbij niet actief genoemd, anders kan hen eenzelfde lot wachten.

In april 2019 komt er een abrupt einde aan het verblijf van de journalist in de ambassade van Ecuador. Dan verblijft hij hier al 7 jaar uit angst dat wanneer hij een voet buiten de ambassade zet hij door de VS wordt gearresteerd. Nadat de nieuwe president van Ecuador Moreno aan de macht is gekomen beëindigt hij het asiel van de Australiër. Daarop sleuren politiemensen hem uit de ambassade en sluiten hem op in een extra beveiligde gevangenis.

UN Special Rapporteur on torture: “In 20 years..I have never seen a group of democratic States ganging up to deliberately isolate, demonise and abuse a single individual for such a long time and with so little regard for human dignity and the rule of law”https://t.co/UMGegjYrBS

— WikiLeaks (@wikileaks) May 31, 2019

De speciale rapporteur voor marteling van de VN heeft in de afgelopen 20 jaar nergens gezien dat een groep democratische landen opzettelijk een enkele persoon isoleren, demoniseren en misbruiken voor een dergelijk lange tijd en met zo weinig rekenschap met menselijke waardigheid en het recht.

Het heeft tot januari 2020 moeten duren voordat Assange vrijgekomen is uit de isoleercel. Dit nadat ook medegevangenen zich hebben ingezet voor zijn lot. Een opmerkelijke actie waarbij gevangenen de Britse democratie een lesje in menselijkheid hebben gegeven.

A truly inspiring story.
Julian is finally released from solitary in Belmarsh because the other prisoners in the prison were appalled by his treatment and took up action on his behalf.

 » Lees verder

Een ander ‘Verenigd Europa’..

10-12-19 07:02:00,

x
x
Een ander ‘Verenigd Europa’..

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Alles heeft een historische achtergrond! Het huidig op economisch bestuurlijke gronden Verenigd Europa is al lang geleden voorbereid, zoals velen wel zullen weten. Wanneer men zich verdiept in die historische achtergrond, komen er een aantal opmerkelijke zaken tevoorschijn. Zaken die op verschillende aardse niveaus spelen en in mensen op verschillende niveaus doorwerken. Zo is er het individuele niveau, het breder cultureel-maatschappelijke niveau en het geopolitieke niveau. Daarboven uitstijgend is er een geestelijk niveau dat op mensen, afhankelijk van de ontvankelijkheid ervoor, al dan niet inspirerend in kan werken.

Het laatste niveau kan dat op twee manieren doen, namelijk Licht versterkend en Licht verzwakkend. Licht verzwakkend betekent in dit verband duisternis versterkend. Het duistere staat voor het onderbewuste (de Maan) en het icht voor het bewuste ZIJN (de Zon). Beide krachten willen zichzelf op Aarde versterken en hebben de mensheid daarbij nodig om dit mogelijk te maken. De duistere krachten willen de mens in een staat van niet-bewustzijn vastzetten, gevangen houden en zijn scheppende levenskrachten aftappen, om deze voor eigen duistere doeleinden te kunnen misbruiken.

Zij zijn werkzaam in het onderbewuste van de mens. De krachten van het Licht willen daarentegen de mensheid stimuleren om het bewuste ZIJN juist te verruimen. Zij willen helpen het individueel ingeboren creatieve potentieel in ieder mens tot volledige ontplooiing te laten komen. Dit ten behoeve van het geheel.

Licht en donker als aspecten van (schijnbare) dualiteit in onszelf.

Samenvoegend of afstotend
De werking van het Licht is includerend, verruimend, aanvullend en uiteindelijk alomvattend. De werking van het duister is buitensluitend, inperkend, polariserend en uiteindelijk afscheidend isolerend. De geestelijke en aardse krachten zijn op alle menselijke niveaus interactief en beïnvloeden elkaar dienovereenkomstig. Het geestelijke beïnvloedt het aardse en het aardse beïnvloedt het geestelijke. De mens heeft als enig wezen op Aarde de goddelijke gave gekregen van de vrije wil, oftewel de vrije keuze.

Dat geeft hem de mogelijkheid om te kiezen voor het zich openen voor de bewustzijn ondersteunende kwaliteit van de Lichtkrachten, of de bewustzijn vernietigende kwaliteit van de duistere krachten. Het gehele aardse schouwtoneel is hier een imponerende reflectie van. Het spel tussen Licht en duister is al zo oud als de menselijke evolutie.

 » Lees verder