Einde verhaal voor Bouterse? | Uitpers

einde-verhaal-voor-bouterse?-|-uitpers

29-05-20 09:29:00,

President Desi Bouterse en zijn vrouw Ingrid Bouterse-Waldring ( foto: Surinaamse regering – President en prominenten)

Een bewogen geschiedenis

Suriname may be ‘off the screen’ of the world’s attention, but the variety of troubles that it has endured in these years suggests parallels with the former Soviet Union, Bosnia, South Africa, Nigeria, Liberia, Lebanon, Burma, Sri Lanka, Canada, Chile, Argentina, Brazil, Peru and Nicaragua. Dat schreef de Amerikaanse politicoloog en Surinamerkenner Edward Dew in zijn boek ‘The trouble in Surinam’. (1)

Dat landje met nauwelijks 600.000 inwoners is nu 45 jaar onafhankelijk van Nederland en heeft al een bewogen geschiedenis achter de rug: eeuwenlang een Nederlands wingewest en ‘kapotte plantage’, een zeer late dekolonisatie, latente etnische spanningen, een militaire coup, de decembermoorden, straffeloosheid, internationale drugs- en wapenhandel, een populaire president met een zware gevangenisstraf boven het hoofd, een zware economische crisis, een kapseizende begroting, een lege schatkist, een waardeloze Surinaamse dollar, corrupte politici, nepotisme en cliëntelisme, een steenrijke bovenlaag en …een pinarende bevolking ondanks de niet geringe bodemrijkdommen en als daar dan nog eens een coronacrisis bovenop komt, wordt het allemaal nog veel ingewikkelder. (2) De lijst is nog langer en alle elementen ervan lagen op het bord en op de maag van de 383.195 Surinaamse stemgerechtigden uit tien districten kiezers die op 25 mei jongstleden hun stem mochten uitbrengen op 5.743 kandidaten om 934 politici aan te duiden voor de zetels in de 62 ressortraden en de 51 zetels van De Nationale Assemblée (DNA) of het nationaal parlement.

Het voorspel

De inzet bij deze verkiezingen waren zeer groot en zeker voor de zittende president, Desi Bouterse, en de NDP. Sinds 2010 is deze ex-legerleider en zijn partij onafgebroken aan de macht en een derde regeringsperiode zou Desi Bouterse erg goed uitkomen. Zijn verantwoordelijkheid als bevelhebber in de decembermoorden van 1982 waarbij 16 vooraanstaande burgers het leven lieten, blijft hem achtervolgen. Net voor de millenniumwissel werd er op vraag van de nabestaanden van de slachtoffers een gerechtszaak opgestart, waarin nu, twintig jaar later, nog altijd geen definitief vonnis werd geveld. Allerlei vertragingsmanoeuvres van juridische en politieke aard om Bouterse en zijn kompanen uit de wind te zetten lagen hiervan aan de basis. Het steekspel tussen rechterlijke en uitvoerende macht bleef heel het vorige decennium aanslepen.

 » Lees verder

’t Verzwegen verhaal: Coronavirus, -pandemie, -vaccinatie..!

’t-verzwegen-verhaal:-coronavirus,-pandemie,-vaccinatie.!

06-02-20 07:38:00,

Er wordt veel geschreven over het nieuwe Corona-virus, dat zou (gaan) zorgen voor miljoenen doden. Maar alleen al door het luchtje van oplichting, manipulatie en misdaad dat rondom de essentie van het Corona-virus hangt, dienen we met z’n allen heel goed op te passen. Waakzaam te zijn voor de daden van het rapalje, dat niet om een paar mensenlevens geeft, om hun agenda uit te rollen. Een agenda waarbij met name het initiëren, activeren en blijven aanwakkeren van ANGST de essentiële driver is achter het uitrollen van die agenda.

Is die agenda regelrechte massamoord..?? Als je net als wij elke dag de puzzelstukjes voorbij ziet komen, die dan vervolgens ook vrij eenvoudig in een groter plaatje te passen zijn, is die genocide-vorm wel degelijk een optie. Het is met name het werk van de oprichter van Microsoft, de heer William Gates, die met zijn stichting een uiterst dubieuze rol speelt, in het ‘vaccineren van de wereldbevolking’.

Je kent waarschijnlijk ook de uitspraak van Bill Gates, gedaan op een TED-talkcongres, in 2015, waarin hij doodleuk meldt, dat MET HULP VAN VACCINS DE WERELDBEVOLKING IN TOOM GEHOUDEN KAN WORDEN.. En een uitspraak die hij NOOIT HEEFT TERUG GEROEPEN..!!

Hieronder plaatsen we een ‘pas op de plaats’-artikel, met de ontwikkelingen rondom deze Corona-idiotie. Het artikel is geschreven door C.F. van der Horst, de man die ook de auteur is van het wakker-schuddende boek ‘Dodelijke Leugens’, waar je HIER op de site over kunt lezen. (Én in onze bookshop kunt bestellen (HIER)).

Door zijn jarenlange studie is deze auteur in staat, ook genoemde puzzelstukjes in één groter plaatje te passen, zodat er duidelijk inzicht komt, in de verborgen manipulaties van de elite, die áchter deze agenda schuilgaat.. We willen je aanraden zijn verhaal te lezen en -als je het nog niet in je bezit hebt- het boek te gaan lezen over de manipulaties van de cowboys van de farmaceutische industrie en de niets-ontziende ‘mensen’ die daarachter werkzaam zijn.

En natuurlijk is het (weer) geen zwart-wit-verhaal. Natuurlijk lopen er in deze industrie genoeg mensen rond, die als eerlijke en  ‘brave’ huisvaders en -moeders, hun boterham verdienen in deze INDUSTRIE. Maar vergeet niet, dat de ‘filosofie’ achter al de daden van deze Big Pharma-conglomeraten, voor weinigen inzichtelijk is.

 » Lees verder

Wie ben ik zonder mijn verhaal?

wie-ben-ik-zonder-mijn-verhaal?

27-12-19 07:18:00,


x
x
Wie ben ik zonder mijn verhaal?

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/b

x

Arend Zeevat

We hebben allemaal een verhaal.. Ja, we hebben allemaal een levensverhaal. Welk verhaal heb jij en wie of wat in jou vertelt dat verhaal? Het verhaal dat velen hebben over hun leven heeft voornamelijk betrekking op voorbije omstandigheden, de levensgeschiedenis. We weten bijna allemaal dat de algemeen menselijke geschiedenis op een grandioos vervalste wijze aan ons wordt gepresenteerd, waarbij in conflictueuze (oorlogs)situaties daders vaak gepresenteerd worden als slachtoffers. Hoe zit het dan met de zuiverheid van onze individuele levensgeschiedenis? Zou deze überhaupt wel zuiver gezien kunnen worden, wanneer onze blik door de inwerking van verstarde emotioneel geïnterpreteerde gebeurtenissen wordt vertroebeld?

Voor het werkelijk zien van de ware levensgeschiedenis, is het in mijn beleving van wezenlijk belang, dat je die patronen doorziet en loslaat. Dan pas kun je de individuele geschiedenis in het juiste perspectief zien! Aangezien de meeste mensen niet volledig bewust in het leven staan, is hun levensverhaal een onbewuste weergave van hoe dat leven in het verleden vanaf de jeugd verlopen is. Vaak zijn het dan de levensomstandigheden, waarin men traumatiserend en/of onterecht behandeld is door anderen, die als het belangrijkste worden beschouwd en gepresenteerd.

Hetgeen een emotionele slachtofferrol oplevert, waarbij de individuele kwetsbaarheid en opgelopen zielenlittekens als excuus worden gebruikt voor het gedrag dat men in het hier en nu laat zien. Een kind heeft nog niet de mogelijkheid ontwikkeld om het allemaal bewust te verwerken. Het is in het kind de basis voor de egovorming, om daarmee de naar het onderbewuste verdrongen angsten en pijnen uit het verleden te kunnen neutraliseren, maar in feite juist in stand te houden. De identificatie ermee kan bepalend zijn, voor de rest van het leven en is enkel gericht op het in stand houden van het ego. De verhalenverteller in dezen is dus het ego en het verhaal een egoverhaal.

Diversiteit in egoverhalen
Egoverhalen laten zich in diverse soorten en maten horen en zien. Het verhaal dat wordt verteld door mensen die hun onbewust gevoelde slachtofferschap overcompenseren door grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van anderen en een behoefte aan macht, is van een ander kaliber. Zij blazen hun ego op en vinden zichzelf uitermate belangrijk.

 » Lees verder

Het verhaal van Wissam uit Raqqa

het-verhaal-van-wissam-uit-raqqa

05-07-19 01:14:00,

ShareTweet


Rechts in beeld (voorgrond) Wissam de jongen uit Raqqa
Foto: Claudius Lucassen
DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Tijdens mijn verblijf in Qara, Mar Yacub, Syrië, heb ik veel kinderen ontmoet, die verbleven in het klooster. Zij hadden allerlei redenen om daar te verblijven, misbruikt door IS (meisjes), het verlies van huis en ouders. Er was zelfs een jongen, die jaren op straat gezworven had, leefde als een dier, tot de dag van vandaag weet hij zijn echte naam niet, zijn leeftijd of kent zijn ouders niet, hij heeft veel gruweldaden van IS gezien, dat was duidelijk. Het klooster heeft deze kinderen liefdevol opgenomen. Geeft hen een huis, onderdak en structuur in het leven.

Er was ook jongen genaamd Wissam, die vaak mijn nabijheid zocht elke dag wachtte totdat ik kwam, op een dag ging hij praten, veel praten… Het eerste wat hij mij vroeg Mafi Harb min Europa? (is er (geen) oorlog in Europa?. Ik legde hem uit dat er in Europa geen oorlog is zoals er in Syrië was, een andere soort oorlog, maar niet zoals in Syrië.

Hij vertelde mij zijn verhaal, dat hij oorspronkelijk uit Raqqa kwam en sinds enige tijd in het klooster was. Hij had geluk gehad, hij kon samen met zijn ouders uit Raqqa vluchten en had de lange weg naar Qara afgelegd, hun huis was gebombardeerd door de Amerikanen, bij het woord Amerikanen ( Ameriki haram) werd hij erg boos. Hij vertelde verder dat de Amerikanen samen met de Koerden kwamen om te vechten en te bombarderen en op, de Koerden, was hij ook erg boos.

Raqqa

De hoofdstad van het Syrische gouvernement Raqqa. Het werd in 2014 uitgeroepen tot de hoofdstad van het kalifaat van IS of ISIS. Op dinsdag 17 oktober 2017 werd de stad formeel bevrijd verklaard door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). De toekomst van Raqqa en het omliggende gebied zal volgens de SDF nog worden bepaald in het kader van een gedecentraliseerd, federaal en democratisch Syrië. Wat absurd is, Raqqa bestaat voornamelijk (inwoners uit Arabische stammen en geen Koerden), voor het conflict woonden er ook een ettelijke alawieten en christenen.

 » Lees verder

Op verhaal komen en tegenwicht bieden aan omvangrijk kwaad

op-verhaal-komen-en-tegenwicht-bieden-aan-omvangrijk-kwaad

13-03-19 04:03:00,

Op verhaal komenVorig jaar rond de herfst bekroop mij een intense hunkering naar rust en naar goed geestelijk voedsel. Ik nam mij voor om een periode van bezinning in te lassen en in december en januari zo weinig mogelijk afspraken te maken.

Aanvankelijk lukte dat nauwelijks, maar begin januari kreeg ik een hardnekkige, koortsloze griep, gevolgd door een voorhoofdsholte-ontsteking. Vier weken duurde dat al met al. Alle tijd dus om op verhaal te komen en om me te laven aan boeken die wijsheid bevatten.

Er waren twee vragen die mij sterk bezighielden:
1. Wat is de aard van het omvangrijke kwaad waarmee we dezer dagen worden geconfronteerd?

2. Hoe kunnen we daar tegenwicht aan bieden en daarin standvastig zijn?

In dit artikel geef ik weer wat ik de afgelopen maanden ontdekte. Het is een momentopname, essay-achtig, nog niet gerijpt. Toch publiceer ik het, omdat ik weet dat ook anderen met precies deze vragen opstaan en naar bed gaan.

Het overdenken van deze vragen is een collectief proces.

Met de term ‘omvangrijk kwaad’ in mijn eerste vraag bedoel ik het gehele systeem zoals dat tot uitdrukking komt in 5G (en daaraan voorafgaande technologieën), chemtrails, opgedrongen giftige vaccins, grootschalig gebruik van gif in de landbouw, omvangrijk dierenleed in de veeteelt, bijensterfte, bomenkap, enzovoort, enzovoort. En niet te vergeten: onze deelname aan gruwelijke, illegale oorlogen in het Midden-Oosten en elders.

Wat is dat voor een systeem dat dit soort verschijnselen voortbrengt? Het is zo omvangrijk, zo gelaagd en zo verbazingwekkend intelligent in al zijn negativiteit. Wat moet je daar nu mee?

Verschillende kijkrichtingen

Is het overdreven om van een omvangrijk kwaad te spreken? Ik denk van niet.

Wie met een open blik om zich heenkijkt, moet wel tot de conclusie komen dat we er op een aantal essentiële levensgebieden niet goed voorstaan. Daarbij denk ik vooral aan de natuur, de cultuur en de internationale verhoudingen. Op andere gebieden, zoals de techniek en de automatisering is er vooruitgang. De vraag is dus in welke richting je kijkt en wat je het zwaarst laat wegen.

In mijn directe omgeving zijn er mensen die in volle overtuiging stellen dat het nog nooit zo goed is gegaan “met ons” en,

 » Lees verder

Prof. Kees van der Pijl en het zionistisch 9/11-verhaal..

prof-kees-van-der-pijl-en-het-zionistisch-911-verhaal.

09-11-18 11:03:00,

Je mág er kennelijk niet luid en duidelijk over spreken.. Over de mogelijkheid dat zionistische krachten zich schuilhouden áchter een aantal (valse-vlag) aanslagen in de wereld, waaronder bijvoorbeeld de aanslagen van 11 september 2001. Deze aanslagen zijn bedoeld, omdat het zionisme haar agenda verder wenst uit te rollen. Dat dit zionisme daarbij de holocaust-kaart speelt als een soort troefkaart, is niet alleen hemeltergend, maar maakt hun bedoelingen des te grimmiger..

Keer op keer blijken ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël te claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door grote groepen Joden, laten zij natuurlijk volledig buiten beschouwing..!

Het zijn nota bene veel Joden, die méér dan afstand nemen van het zionisme, dat nietsontziend om zich heen maait, om alles uit de weg te ruimen, dat in hun ogen een gevaar is, bij dat uitrollen van die agenda. Wát die verborgen agenda dan is, voert té ver om hier uit de doeken te doen, maar is in vele artikelen hier op de site wel degelijk terug te vinden.

Wij publiceren dit artikel ook in het kader van het transparant maken van het zionisme als een door vele krachten ‘beschermde macht’, waarover geheimzinnig en in verbloemde termen gesproken dient te worden. ONZIN natuurlijk, want wat is nou belangrijker dan waarheidsvinding..?? Elke waarheid kan immers grondige toetsing doorstaan en als we ons gaan gedragen als de dorpelingen in het sprookje ‘de Nieuwe Kleren van de Keizer’, wachten ons nog heel vervelende tijden.

Je kent ongetwijfeld dit sprookje, waarin een slim kleermakertje zich op gladde wijze toegang verschaft tot het keizerlijk paleis en daar ‘lucht verkoopt’ in de vorm van een ‘kleed van ragfijn garen’. Zó ragfijn, dat maar weinigen het goed kunnen zien.. Niemand die het ragfijne draad kan zien.. En daar een mantel van, zou dat niet geweldig zijn..?

De keizer trapt in zijn praatjes en laat in het paleis ruimte vrij maken voor dit oplichtertje om zijn werk te doen. Na maanden van aandringen, maakt de kleermaker bekend dat het kleed af is,

 » Lees verder

Het verhaal van Fadel Shaker, van Libanese Superster tot gevreesde terrorist uit Ain al-Hilweh-Saïda – FREESURIYAH

Het verhaal van Fadel Shaker, van Libanese Superster tot gevreesde terrorist uit Ain al-Hilweh-Saïda – FREESURIYAH

28-10-18 09:14:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor fadel shaker saida

Foto: You Tube

Ik zag Fadel Shaker voor het eerst optreden in Nederland, samen met de grote Libanese popster Nancy Arjam, bij het Faracha (vlinder) concert in  de Brabanthallen in Den Bosch, 2010, waar zij een spetterend optreden gaven!

Niets wees er destijds op dat deze Libanese superster zou radicaliseren, zich aan zou sluiten bij IS en de laatste stand-off plaats zou vinden in Saïda (2015) in Sidon, Libanon (Arabische naam Saïda, kustplaats in zuidelijk Libanon). Hij zou zich destijds verschansd hebben in de moskee van Saïda, nadat hij volgens lokale bronnen, zich een jaar lang  verscholen hield in het huis van de zus, van niemand minder dan Saad Harirri. Ook zou ik niet kunnen denken, dat ik een week lang elke dag deze route langs Ain-al-Hilweh zou rijden om naar zuid-Libanon te gaan, acht jaar later!

Voorgeschiedenis

Hij groeide op in het Palestijnse vluchtelingenkamp Ain al-Hilweh.  Hij was getrouwd met een Palestijnse vrouw en zei dat hij er trots op zou zijn een Palestijn te zijn en vroeg zelfs de Palestijnse president Mahmoud Abbas hem het  Palestijnse staatsburgerschap te geven. Hij was opgegroeid  met Palestijnse vluchtelingen en was er trots op dat hij op de daken van Palestijnse huizen zong in vluchtelingenkampen in Libanon. Hij heeft daadwerkelijk het Palestijnse staatsburgerschap ontvangen van Preseident Abbas. Na de scheiding van zijn vrouw (die hertrouwde) radicaliseerde Fadel.

Opgemerkt moet worden, dat Ain al-Hilweh een erg gevaarlijke plaats is, nog steeds, elke dag ben ik er met de taxi voorbij gereden, naar binnen gaan is onmogelijk, bovenop de originele 70.000 Palestijnse vluchtelingen, zijn er sinds de crisis uitbrak in Syrië, 2011, 120.000 vluchtelingen bijgekomen, waarvan, volgens weer lokale bronnen tweederde geradicaliseerde IS (of zoals het westen het noemt rebellen) terroristen wonen, de Libanese politie en militairen durven niet naar binnen.

Ain al-Hilweh wordt door de Libanese media een “zone van wetteloosheid” genoemd. Gezochte terroristen en criminelen, door de Libanese regering , zouden naar verluidt een toevluchtsoord in het kamp hebben gevonden als gevolg van het gebrek aan Libanese autoriteit en het westen speelt een verderfelijke rol ( zoals gewoonlijk),

 » Lees verder

JIT-‘verhaal’ over MH17 zo lek als een mandje..??

JIT-‘verhaal’ over MH17 zo lek als een mandje..??

17-09-18 05:24:00,

x

x

JIT-‘verhaal’ over MH17 zo lek als een mandje..??

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Rusland heeft vandaag laten weten, dat de serienummers van de Buk die volgens het JIT-onderzoeksteam, de MH17 heeft neergeschoten, laten zien dat de Buk werd geproduceerd in 1986. Maar dat deze eigendom is van de Oekraïne. Wellicht kun je de JIT-presentatie nog herinneren, waarbij werd gezegd, dat de getoonde Buk-restanten zouden wijzen op een basis in Rusland. NOOIT werd enige methodiek dan wel documenten getoond die de JIT conclusie ondersteunen, Rusland heeft deze documenten WEL.

Dit is werkelijk zeer heftige informatie, die natuurlijk al véél eerder boven tafel had kunnen komen, wanneer het JIT niet bij voorbaat Rusland als ‘persona non-grata’ had behandeld. Bij een fatsoenlijk onderzoek hoor je niet de mogelijke ene dader uit te nodigen (Oekraïne) en de mogelijke-voorkeursdader (Rusland) al bij voorbaat de zwarte piet in de schoenen te schuiven. Terug naar de serienummers-informatie die Rusland vandaag heeft verstrekt.

Deze serienummers die zijn gevonden op de resten van de Buk-raket die volgens JIT Malaysiaian Airlines vlucht MH17 over Oost-Oekraïne neerschoot, laten zien dat het projectiel in 1986 werd geproduceerd, aldus het Russische leger. En.. het projectiel was eigendom van Oekraïne, zo voegde het bericht eraan toe. Zoals het JIT beschreef, zijn er twee serienummers gevonden op fragmenten van de raket, die in juni 2014 het Malysian Airlines-passagiersvliegtuig neerschoten. Deze serienummers waren gemarkeerd op de motor en de straalpijp van de raket.

Het JIT heeft nu een stevige kluif te behappen..
Het Russische leger zei vandaag dat ze de raket getraceerd hadden en en het serienummer ervan bij de producent terug gevonden hebben. Het nummer is #8868720. Generaal Nikolay Parshin toont in zijn presentatie de documenten van de Buk-raket, waarvan sommige zijn vrijgegeven. De raketten werden geproduceerd in een militaire fabriek in Dolgoprudny in de regio Moskou in 1986. Daar werd de raket op 29 december 1986 uit de fabriek verscheept en afgeleverd bij de militaire eenheid 20152 in het huidige Oekraïne. (toen nog de Sovjet-Unie)

Deze eenheid wordt nu het 223ste luchtafweerdefensie-regiment van de Oekraïense strijdkrachten genoemd, aldus het rapport. Deze eenheid nam ook deel aan het harde optreden van Kiev in juni 2014 tegen de ‘rebellen/opstandelingen/vrijheidsstrijders in Oost-Oekraïne,

 » Lees verder

Het inspirerende verhaal van Bernie Sanders | Uitpers

Het inspirerende verhaal van Bernie Sanders | Uitpers

22-03-18 08:03:00,

Bernie Sanders. De naam zegt u allicht nog iets. De krasse knar die in 2016, schijnbaar vanuit het niets en tegen zowat het hele partij-apparaat in, bijna de nominatie in de wacht sleepte als presidentskandidaat van de Democratische Partij voor de VS-presidentsverkiezingen van dat jaar.

Aanvankelijk oogstte Sanders bij experts, media en politiek – inclusief bij de Democratische Partij – vooral spot. Hoe kwam die kerel – op zijn vierenzeventigste nog altijd eerder Don Quichot dan ouwe rot – zelfs maar op het idee aan een gevecht te beginnen dat hij toch alleen maar kon verliezen?

Een eenzame senator uit de onbetekenende noordoostelijke deelstaat Vermont, die wel al enkele tientallen jaren ervaring had als burgemeester, volksvertegenwoordiger en later senator, maar die als onafhankelijke door geen van beide grote partijen werd gesteund. Die zich al jaren opwierp als onafhankelijke democratische socialist, uiteindelijk in het parlement ging aanleunen bij de Democratische Partij, maar nu juist progressieve stemmen dreigde weg te kapen van Hillary Clinton, die de nominatie al zo goed als op zak had.

Op wie kon hij rekenen? En vooral: hoe zou hij ooit de vele miljoenen bij elkaar krijgen die nodig zijn om een iets of wat zichtbare campagne te voeren op federale schaal? Ocharme, misschien wel enigszins sympathiek, die Bernie (behalve dan bij de miljoenen conservatieven en reactionairen in de Republikeinse én de Democratische partij…) maar toch niet méér dan een marginaal verschijnsel.

Bijna

Maar op niet eens anderhalf jaar tijd slaagden Sanders en honderden en algauw duizenden enthousiaste medewerkers er in door een muur van geringschatting, doodzwijgen, openlijke of nauwelijks versluierde tegenwerking heen te breken. Uiteindelijk kreeg hij in de aanloop naar de Democratische nominatie 22 deelstaten achter zich en bijna de helft (46 %) van de afgevaardigden op de beslissende conventie. Dat was een onwaarschijnlijke prestatie; maar – zoals Sanders zelf nuchter schrijft – het was “niet goed genoeg”. Clinton werd de kandidaat van de Democraten, en verloor. Maar Sanders had binnen de Democratische partij en tot ver daarbuiten miljoenen ontgoochelden en onverschilligen een nieuw politiek perspectief gegeven.

Juist het volstrekt onverwachte en overrompelende succes van dat nieuwe ‘grass-roots’-élan maakt – veel meer dan de conventieresultaten – de echte waarde uit van Sanders’ campagne. Een terugblik op die campagne door de bezieler ervan verdiende ongetwijfeld een boek.

 » Lees verder

Het verhaal van Ryan – een sterke held – Stichting Vaccin Vrij

Het verhaal van Ryan – een sterke held – Stichting Vaccin Vrij

16-03-18 11:25:00,

“Dit is het verhaal van mijn zoontje Ryan. Onze sterke held, die een heel grote reden had om mij en mijn man uit te kiezen als zijn mama en papa. Hij wilde ons bewust maken wat vaccinaties kunnen doen. We hebben een jaar van angst en onrust achter de rug, maar mede door Vaccinvrij en door ontstoring zijn wij angstvrij en Ryan vaccinvrij!” Nicole Haex – moeder van Ryan

 

 

 

 » Lees verder