Vlak voor de verkiezingen jast het kabinet er nog even een cheque van 100 miljard euro door

24-02-21 10:40:00,

Homepagina » Binnenland » Vlak voor de verkiezingen jast het kabinet er nog even een cheque van 100 miljard euro door

Foto: Mark Rutte (CC BY-NC-ND © ALDE Party)

in Binnenland
24 februari 2021 06:00

Kort voor de verkiezingen jast het demissionaire kabinet nog even een cheque van 100 miljard door de Kamer voor EU-contributie, en leningen en giften aan landen als Italië, Spanje en Polen. Dat geld gaat dus niet naar onze mensen en onze zorg.

PVV-Kamerlid Teun van Dijck merkte op dat we iedere week 200 miljoen euro afdragen aan Brussel. “200 miljoen euro’s per week. Weg. Geld van de belastingbetaler dat verdampt. Hoeveel IC-bedden zijn dat? We zouden elke week 1000 sociale woningen kunnen bouwen van dat geld.”

“En dan wil demissionair minister [Hoekstra] toestemming vragen aan deze Kamer om 100 miljard aan Nederlands belastinggeld te mogen besteden aan de Europese Unie. 100 miljard, oftewel 12.500 euro per huishouden,” vervolgde Van Dijck. “Zullen we die huishoudens op 17 maart vragen of ze daarmee instemmen? Of moeten we het er drie weken voor de verkiezingen even doorheen drukken?”

Je moet maar durven

Dus midden in de crisis, terwijl de economie op apegapen ligt, tienduizenden bedrijven op omvallen staan, honderdduizenden mensen straks hun baan kwijt gaan raken, wil deze minister een cheque gaan uitschrijven van 100 miljard aan Brussel. “Je moet maar durven,” aldus Van Dijck.

Het gaat hier over het zogenoemde ‘eigenmiddelenbesluit’ dat via een nationale wet door de parlementen van de 27 EU-lidstaten moet worden goedgekeurd. Zonder die goedkeuring is er geen Europees herstelfonds. De Raad van de EU heeft in december vorig jaar besloten dat de EU de komende zeven jaar inkomsten – ‘eigen middelen’ – gaat halen uit invoerrechten, btw, een heffing op niet-gerecycled plastic afval en afdrachten van de lidstaten.

PVV-Kamerlid Teun van Dijck spreekt de harde waarheid. Kort voor de verkiezingen jast het kabinet nog even een cheque van 100 miljard Nederlandse euro’s door de Kamer voor EU-contributie en leningen/giften aan landen als Italië, Spanje en Polen. Ipv aan onze mensen, en onze zorg. pic.twitter.com/acjeq5fK3M

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 23,

 » Lees verder

Verkiezingen komen eraan – Kort overzicht van Moties en Kamervragen over gezondheidsrisico’s straling – StralingsBewust.info

07-02-21 08:43:00,

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het verleden geeft vaak een aardige indicatie van wat we in de toekomst kunnen verwachten. Vandaar dat we in dit bericht terugkijken naar de ingediende moties en Kamervragen inzake de gezondheidsrisico’s door straling.

In de afgelopen kabinetsperiode zijn er door drie Kamerleden schriftelijke Kamervragen gesteld. Daarnaast heeft er één inhoudelijk debat plaatsgevonden, waarbij drie moties zijn ingediend. Helaas heeft dit nog niet tot het serieus nemen van gezondheidsrisico’s door straling geleid, dus het lijkt zinvol om bij de nieuwe verkiezingen weloverwogen (andere) keuzes te maken.

Kamervragen Chris Stoffer, SGP (2021)

Op 26 januari 2021 heeft Chris Stoffer van de SGP een zestal goede schriftelijke Kamervragen ingediend naar aanleiding van het wetenschappelijke essay van prof. John William Frank in de Journal of Epidemiology & Community Health waarin hij pleit voor betere toepassing van het voorzorgsprincipe bij de uitrol van 5G. We zijn nog in afwachting van de reactie van de (demissionaire) staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, en de minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark.

Kamervragen Lammert van Raan, PvdD (2019)

Op 9 september 2019 heeft Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren twintig goede Kamervragen gesteld over de uitrol van 5G. In de Kamervragen komen o.a. aan de orde: de vraag naar de effecten van de verwachte cumulatieve straling van 5G-netwerken op mensen, dieren en de natuur; hoe het voorzorgsbeginsel wordt gewaarborgd; en de wenselijkheid om zelfstandig meer Nederlands wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Op 20 december 2019 heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) de vragen beantwoord, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg. Helaas blijkt daar vooral uit dat de staatssecretaris blijft hangen in het standaardverhaal dat er geen bewijs zou zijn dat langdurige blootstelling aan straling beneden de blootstellingslimieten schadelijk is voor de gezondheid. En zoals altijd wordt er verwezen naar de blootstellingsrichtlijnen van de zeer omstreden private organisatie ICNIRP en naar het Agentschap Telecom dat toezicht houdt. Een vicieuze cirkel.

Onze reactie: De ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen zélf staan (terecht) al lange tijd ter discussie en zijn onderhevig aan kritiek. De methode achter de richtlijn ziet slechts toe op het thermisch effect,

 » Lees verder

Normale verkiezingen 2021 niet mogelijk door COVID-19? – Viruswaanzin

10-07-20 04:20:00,

Uitstel, briefstemmen en 1,5 meter-stemhokken

Door mr. Jeroen Pols

De minister antwoordde onlangs op Kamervragen dat de overlijdenskans bij COVID-19 niet groter is dan bij een matige griepgolf. Sterfte- en ziektegevallen als gevolg van het virus zijn nagenoeg verdwenen. Maar wie hoopt dat de maatregelen binnenkort verdwijnen, komt mogelijk bedrogen uit. Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen pas op 17 maart 2021 plaatsvinden, worden deze georganiseerd alsof we midden in een pandemie zitten.   

Minister Ollongren beantwoordt in haar brief van 7 juli vragen over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor de komende verkiezingen. Verschillende partijen vroegen zich af hoe de stemhokjes op de coronamaatregelen afgestemd kunnen worden. Zo ziet de VVD een oplossing in het uitbreiden van het aantal lokalen en het stemmen per brief. Ook D66 ziet het briefstemmen als reële mogelijkheid en vragen zij de minister op welke wijze kiezers een stem kunnen uitbrengen als zij positief getest zijn.

De leden van de D66-fractie vragen zich ook af op basis van welke adviezen verkiezingen uitgesteld kunnen worden en of het RIVM onderzoek kan doen naar de gevolgen in de betreffende regio’s. Een andere vraag van deze fractie is of het OMT daarbij zal meebeslissen. Ollongren antwoordt wijselijk dat zij geen aanleiding ziet tot uitstel van de verkiezingen. Kennelijk is de publieke verontwaardiging die volgde na het proefballonnetje van uitgestelde verkiezingen aangekomen. ChristenUnie en SP zijn overigens de enige partijen in de overlegcommissie die een uitstel niet als een optie beschouwen.

Het zorgwekkende van dit overleg is dat de regering en Kamerleden van de “pandemie” kennelijk een permanente situatie maken. Dit betekent dat de Kamer ervan uitgaat dat de Tijdelijke Wet COVID-19 er gaat komen. Wij zijn daarmee nog lang niet van deze viruswaanzin af.

Meer lezen:

Schriftelijk_overleg_over_de_mogelijke_gevolgen_COVID19_voor_de_verkiezingen_(Kamerstuk_35165-21)

 » Lees verder

Israël na de verkiezingen: wat doen we met de echte winnaar? – DocP

21-09-19 07:41:00,

Vier dagen na de verkiezingen zien wij democratie op zijn Israëlisch: alle partijen schoven op naar extreemrechts. De winnaar wordt als oud vuil behandeld. De Palestijnse minderheid zorgde voor 13 zetels voor hun gemeenschappelijke lijst, de ‘Joint List’. Een spectaculair resultaat.

Wij hoeven niet uitgebreid in te gaan op de intimidatie waarmee werd geprobeerd om de niet-joodse kiezers uit de stemhokjes weg te houden. Toch een voorbeeld: Netanyahu, de premier van deze ‘democratie’, wilde dat er camera’s werden geïnstalleerd in de stembureaus. Deze Likoed actie werd op het laatste moment verhinderd. De boodschap was toen al overgekomen bij de Palestijnse kiezers: wij houden jullie in de gaten, alleen al het feit dat je komt stemmen beschouwen wij als een vijandige actie tegen de joodse staat. Dat de opkomst onder Palestijnse kiezers desondanks opvallend hoog was, is dan ook een ‘statement’ tegen democratie op zijn Israëlisch.

De racistische Likoed concurreerde met de ‘Blauw/Wit’-combinatie van generaal Gantz. Inderdaad: die van de slachting in Gaza in 2014 en van de rechtszaak die nu in Den Haag loopt. Gaan zij wel of niet samen in de regering, is nu blijkbaar de vraag. En of de partij van Lieberman erbij wordt gehaald, vragen de media zich af (hoezo? Lieberman heeft vijf zetels minder dan de Joint List). Shas en UTJ, de partijen van de religieuze fanatici, drentelen ook bedrijvig rond in de wandelgangen van de regeringsformatie (hoezo? zij zijn weer een stuk kleiner dan Lieberman).

Om democratie op zijn Israëlisch te begrijpen is het nuttig om even te luisteren naar Dennis Ross. Vooraf moet opgemerkt worden dat Ross in Israël en in de VS niet een radicale uitzondering is, maar een middle-of-the-road commentator die geregeld in de New York Times en op landelijke TV-stations aan het woord komt. Ross zei in Washington dat de verkiezingsuitslag aangeeft dat het noodzakelijk is om (joodse) Israëliërs en Palestijnen te scheiden. Anders zullen de Palestijnen gelijke rechten vragen. Ook Yishai Fleisher kwam weer aan het woord. Fleisher, een Amerikaan die opgroeide in New Jersey maar nu met zijn Amerikaanse accent als kolonist in Hebron woont noemde Ross een ‘segregationist’. Hijzelf was meer voor ‘creatieve’ oplossingen: geef de Palestijnen door aan Jordanië.

Sommige mainstream media zoals de New York Times,

 » Lees verder

Verkiezingen in Israël leiden tot patstelling – DocP

18-09-19 09:02:00,

De verkiezingen die gisteren in Israël werden gehouden gaan geen duidelijke winnaar opleveren. Ook is tot op heden niet duidelijk welke van de twee voornaamste tegenstanders, premier Netanyahu en generaal Ganz, de opdracht moet gaan krijgen om te proberen een coalitie te vormen.

Deze voorlopige conclusie valt te trekken uit de onofficiële berichten die komen uit de nationale commissie die de verkiezingen organiseert. Vanmorgen vroeg waren 90% van de stemmen geteld, met andere woorden, het is onwaarschijnlijk dat de trend nog een andere kant op gaat. De twee belangrijkste partijen, Likoed en ‘Blauw & Wit’ koersen af op 32 zetels van de 120 zetels in de Knesseth.

Een belangrijke vraag is of de definitieve uitslag en het verdere verloop van het gevecht rond een coalitie veel uitmaakt voor de Palestijnen in Israël en in de bezette gebieden. Dat is niet waarschijnlijk. De Israëlische politiek is zodanig geradicaliseerd dat wel of geen Palestijnse staat, wel of geen bombardementen op de Gazastrook, Libanon of Syrië en wel of geen verlichting van het bezettingsregiem op de Westelijke Jordaanoever, geen rol hebben gespeeld in de campagne van beide partijen.

Eerder zal het politieke gevecht nu gaan om de vraag of er tegenwicht moet worden geboden aan de groeiende macht van de ultra-orthodoxe joden.

De redactie gokt voorzichtig op een coalitie tussen Netayahu en de ultra-orthodoxen.

De redactie

Foto: Trump & Netanyahu

 » Lees verder