ABP houdt verontruste burgers voor de gek – The Rights Forum

ABP houdt verontruste burgers voor de gek – The Rights Forum

18-06-18 08:04:00,

Nieuws

Israëlische banken

PGGM UN Global Compact Bank Discount Mizrahi Tefahot Israëlische banken Bank Hapoalim Bank Leumi PFZW ABP Human Rights Watch Kolonisering

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Israëlische banken / ABP houdt verontruste burgers voor de gek

Het ABP belegt in Israëlische banken die betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten. Verontruste burgers die om opheldering vragen worden afgescheept met misleidende informatie.

Schermafbeelding van het ‘Verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2016’ van het ABP. Op pagina 32 beschrijft het fonds zijn beleid ten aanzien van de mensenrechten.  

Naar aanleiding van een recent artikel van The Rights Forum over de omstreden beleggingen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in drie Israëlische banken hebben verontruste burgers contact gezocht met het fonds. Het antwoord dat zij van het ABP ontvingen werd op sociale media gepubliceerd. De belangrijkste passages daaruit:

We houden de staat Israël […] primair verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten. Die zijn een gevolg van het Israëlische nederzettingenbeleid. De staat Israël is in die zin veroordeeld, maar de Israëlische banken in die zin niet.
[…] Ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid is om die reden gebaseerd op twee objectieve uitgangspunten, te weten internationale wet- en regelgeving en de uitgangspunten van de UN Global Compact. En daar houden we ons aan.

Het ABP zegt hiermee dat het de banken waarin wordt belegd niet afrekent op Israëls koloniseringspolitiek, maar op hun eigen activiteiten. Als criterium daarvoor hanteert het fonds het internationaal recht en de UN Global Compact, een van ‘s werelds leidende conventies op het gebied van verantwoord ondernemen.

Overvloedig bewijs

Dat zijn valide uitgangspunten, die echter – mits correct toegepast – leiden tot een tegengestelde conclusie dan die het ABP trekt. Er is namelijk geen sprake van dat Israëlische banken de ‘internationale wet- en regelgeving’ respecteren en voldoen aan de criteria van de Global Compact.

 » Lees verder