Verplichte of niet-verplichte vaccinatie, dat is de vraag | KenFM.de

verplichte-of-niet-verplichte-vaccinatie,-dat-is-de-vraag-|-kenfm.de

11-05-20 09:17:00,

Wat zijn de regeringen van plan?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

Eigenlijk zou men er een boek over moeten schrijven. Er is zoveel materiaal bekend geworden in de afgelopen maanden dat het bijna onmogelijk lijkt om het onderwerp in deze vorm te behandelen. Ik wil nu beginnen met een uitstapje, want ik moet veel dingen inkorten en de lezer moet weten vanuit welke hoek ik verslag uitbreng. Op dinsdag 5 mei legde de hoofdarts van een ziekenhuis in de Rhein-Siegkreis mij uit dat ik door een auto-immuunziekte tot de risicogroep zou behoren die zich absoluut moet beschermen tegen COVID-19 en andere infecties. Ik zie nog steeds geen reden waarom ik anderen zou moeten dwingen een vaccinatie tegen hun wil te accepteren om beschermd te worden.

En ik ben ervan overtuigd dat vele anderen in mijn situatie hetzelfde denken. En natuurlijk ben ik ook tegen het isoleren van mensen zoals ik, zoals andere mensen hebben moeten doorstaan, alleen maar om te voorkomen dat het gezondheidssysteem wordt overbelast, dat steeds meer „op het randje“ zou moeten werken door privatisering en woekerhandel. De lezer moet ook weten dat ik mijzelf heb laten vaccineren tegen verschillende ziekten voordat ik naar risicogebieden in Afrika en Azië reisde, dus ik ben geen absolute tegenstander van vaccinatie. Dit leidt nu tot de discussie of een directe of indirecte verplichte vaccinatie in Duitsland moet worden ingevoerd.

De fouten van de overheid

Het moet ook bekend zijn dat ik niet geloof dat onze regering deel uitmaakt van een wereldwijde samenzwering die al lang is gepland en voorbereid. Ik denk eerder dat het niet in staat is dit te doen en zich slechts opportunistisch heeft aangesloten bij een „golf“ om zijn eigen falen van het politieke leiderschap te bedriegen. Hoe verklaart u anders dat de bevindingen in China volledig zijn genegeerd, dat carnaval en vakantiereizen niet beperkt waren, dat er helemaal geen beschermende kleding en mond- en klauwzeerbescherming was opgeslagen, en daarom werd aan het begin van de crisis, toen mondbeschermers nuttig zouden zijn geweest, gezegd dat het wetenschappelijk bewezen was dat dit geen zin had, wat een paar weken later, toen er genoeg mondbeschermingsmateriaal beschikbaar was,

 » Lees verder

Rapport: ‘Verplichte vaccinatie nutteloos’..!!

rapport:-‘verplichte-vaccinatie-nutteloos’.!!

22-12-19 08:26:00,

x
x
Rapport: ‘Verplichte vaccinatie nutteloos’..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Een algemene wettelijke vaccinatieplicht zal weinig opleveren in termen van het beoogde effect om de landelijke vaccinatiegraad op te krikken.. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het was op verzoek van de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat deze Blokhuis, CU-bewindsman, door onderzoekers van het Nivel en Amsterdam UMC een rapport over deze ‘vaccinatie-plicht’ liet opstellen. Het Nivel staat voor ‘Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg’ en is een respectabele club.

Uit hun onderzoek blijkt dus nu, dat een dergelijke prikplicht grote beperkingen kent. Dus dat zou u niet moeten doen, zeggen de onderzoekers tegen de staatssecretaris. Wat hij wel kan doen? Op het vlak van betere communicatie en kennisbevordering van ouders valt echter wél winst te behalen, aldus de onderzoekers. Die schrijven hierover:

‘Verplichtende maatregelen zijn mogelijk in Nederland, maar van zulke maatregelen kan geen groot effect worden verwacht, zo laat ook de praktijk in andere landen zien. De effecten van verplichtende maatregelen lijken vooral beperkt, wanneer mensen op grond van hun levensbeschouwing beroep kunnen doen op een vrijstelling.”

De zg. ‘gezondheidsdeskundigen’, die de politieke vaccinatie-no-knows adviseren over vaccinatie-politiek. Dierenarts Ab Osterhaus is er één van. De man die als viroloog, de Nederlandse regering neutraal zou moeten adviseren. Maar tegelijkertijd internationaal voorzitter is van de vaccinlobby. Bracht Nederland in angst en vergeleek deze Mexicaanse griep met de ‘beruchte Spaanse griep’, waarbij zo’n 20 miljoen doden vielen’…! Ab Osterhaus, aangenaam.. En zijn er veel, heel veel adviseurs’ met een grote collectie ‘dubbele petten’…

En de vaccinatie-vrijstellingen, waarover de onderzoekers spreken, liggen hier in Nederland nogal voor de hand. Omdat ze juist passen bij de Nederlandse traditie van respect voor verschillende levensbeschouwingen, zo constateren de onderzoekers. Verder vinden ze het ‘aannemelijk’ dat verplichtende maatregelen zullen polariseren en dus veel weerstand zullen oproepen, juist bij de bevolkingsgroepen die twijfelen of ze eigenlijk niet tegen vaccinatie zijn..!

Financiële beloning voor vaccinaties…?
Ook het effect van financiële tegemoetkomingen in ruil voor vaccinatie komt in het rapport aan de orde. De effecten ervan worden zeer betwijfeld. Of zoals de onderzoekers het verwoorden:

“Die beloning kan tot een toename van wantrouwen bij ouders leiden en daarmee een averechts effect hebben.

 » Lees verder

Verplichte vaccins voor iedereen – een wereldwijd gecoördineerde agenda – Stichting Vaccin Vrij

verplichte-vaccins-voor-iedereen-–-een-wereldwijd-gecoordineerde-agenda-–-stichting-vaccin-vrij

20-09-19 10:19:00,

Het Childrens Health Defense Team publiceerde op 17-09-2019 een artikel waaruit des te meer blijkt dat het nationale vaccinatiebeleid ongemerkt is overgegaan in een streven naar een wereldwijd gelijkgetrokken vaccinatiebeleid. Het grotere plaatje van de snelle ontwikkelingen van het afgelopen jaar, waarin de druk op ouders om hun kinderen te vaccineren is wereldwijd sterk toegenomen wordt steeds duidelijker. De argumenten zijn zwak. Er is geen sprake van een noodsituatie, de rechten van de burgers worden ondermijnd, en zelfs medici worden steeds meer in het nauw gedreven. Wij hebben het artikel voor u vertaald, en hopen dat u de moeite wilt nemen om het te lezen. Het maakt veel duidelijk.

 

 

Verplichte vaccins voor iedereen – een wereldwijd gecoördineerde agenda

Childrens Health Defense Team

 
In de Verenigde Staten maken de mensen die zich bewust zijn van de risico’s van vaccins zich veel zorgen op dit moment. Steeds meer staten – en veel wetgevers van beide politieke partijen – zijn bereid om verplichtingen op te leggen die religieuze, ouderlijke en mensenrechten vertrappen, waaronder het waardevolle recht op ‘vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’, zoals gewaarborgd door artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wat sommige Amerikanen zich misschien niet realiseren is dat het huidige streven naar verplichtingen niet alleen in de VS maar ook in andere landen wordt uitgedragen, wat een bredere – zelfs wereldwijde – agenda impliceert. Landen als Australië, Italië en Frankrijk hebben het voortouw genomen in de overgang van overheidsinterventies die ‘mensen slechts stimuleren of overhalen om te vaccineren’ naar het uitoefenen van steeds meer druk en intimidatie – ook al suggereert onderzoek dat ‘hardere stellingnames van artsen en volksgezondheidsdeskundigen de houding van het publiek juist polariseren’. De Australische wet van 2016 ‘no jab, no pay’ (geen prik – geen uitbetaling) bijvoorbeeld, houdt duizenden dollars aan kinderbijslag in voor ouders die als ‘vaccinweigeraars’ worden bestempeld. En in sommige Australische staten wordt aan niet-gevaccineerde kinderen de toegang tot kinderdagverblijven geweigerd.

 
Little boy with rashEén van de belangrijkste argumenten die overheden gebruiken om deze dwang te rechtvaardigen is het argument dat besmettelijke ziekten een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De mazelen zijn het opgeblazen ‘gevaar van de dag’,

 » Lees verder

Verplichte vaccinaties en mega-dwaling van overheid en medici

verplichte-vaccinaties-en-mega-dwaling-van-overheid-en-medici

01-07-19 02:51:00,

-Op verzoek herhalen we deze aanbieding- De uiterst krachtige werking van kurkuma is inmiddels door vele medische experts en gezondheidskenners onderschreven. Een bijna magisch natuurlijk middel, dat anti-bacterieel ongelooflijk krachtig is en daarbij ook nog eens ons immuunsysteem een ‘powerboost’ geeft. De mensen van Blue Earth hebben van de werkzame stof uit kurkuma, de zg. ‘curcumine’ een krachtig water gemaakt. Met een speciaal, puur en krachtig bronwater dat ook op een bijzondere manier is gebrouwen/bekrachtigd. En zo wordt dit unieke curcuminewater geproduceerd. Zodat de curcumine eenvoudig in je bloed kan worden opgenomen. Nu als speciale aanbieding op wanttoknow! Kijk snel verder…- Let op! Aanbieding geldig t/m 2 juli – …


Heb jij het idee, dat als je een pilletje eet, of gewoon ‘voedsel’, dat je lichaam alléén de fysieke materie verteerd en daardoor gevoed/geheeld wordt..? Nou, dan bevat dit artikel een essentieel nieuw inzicht voor je.. De essentie van materie is de energie, de levensenergie, die de moleculen en atomen van de stof laat draaien. Die levensdynamiek zorgt ervoor dat jouw lichaam die energie ‘uit de stof’ kan opnemen en gebruiken als aanvulling. Of.. ook niet kan gebruiken, waardoor ontkrachting optreedt. Dat laatste gebeurt dus met de energie van stoffen die NIET goed voor je lijf zijn. (bijv. alcohol, elektro-magnetische straling etc. etc.) Dit artikel gaat over een splinternieuw boek over de essentie van ‘energiegeneeskunde’. Een boek om vast te overwegen mee op vakantie te nemen. Of als cadeua-idee..? Maar lees in ieder geval over de achtergronden van het totstandkomen van dit fascinerende boek! …

 » Lees verder

Verplichte vaccinatie is onwettig, onverantwoord en onzinnig

verplichte-vaccinatie-is-onwettig,-onverantwoord-en-onzinnig

15-05-19 07:26:00,

Gastbijdrage van Hagen Jonker, arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde (niet praktizerend)

Verplichte vaccinatie is onwettig, want:
De Universele Verklaring over bio-ethiek en mensenrechten van de Unesco, vastgesteld in 2005, stelt in punt 1 van artikel 6:

“Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, gebaseerd op waarheidsgetrouwe informatie. De toestemming moet, waar passend, worden gegeven, en mag worden teruggetrokken door de betrokken persoon op elk willekeurig moment en om wat voor reden dan ook zonder dat dit de persoon benadeelt en zonder vooroordeel.”

Dat verplichte vaccinatie niet aan deze eisen voldoet is duidelijk.

Verplichte vaccinatie is onverantwoord, want:

Nooit is met een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek aangetoond dat vaccinatie veilig is. Die studies zijn er gewoon niet.

Door de politiek en de media wordt steeds maar weer de mantra herhaald dat vaccinaties veilig en effectief zijn. Studies die zouden moeten aantonen dat vaccins veilig zijn worden overgelaten aan de producenten daarvan.

Dat dit niet de goede weg is blijkt uit het feit dat twee virologen van Merck een proces tegen Merck hebben aangespannen, waarbij zij deze farmaceutische onderneming beschuldigen van fraude vanwege het vervalsen van cijfers die betrekking hebben op de werkzaamheid van het BMR-vaccin.

Merck is in het verleden al eens beboet met een bedrag van 650 miljoen dollar wegens fraude. (Bron: ‘Legaal maar fataal’ van Nicholas Freudenberg, uitgegeven door Lemniscaat)

Het is reeds lang bekend dat vaccinaties ernstige bijwerkingen kunnen geven. Het BMR-vaccin bijvoorbeeld kan encefalitis en andere neurologische problemen veroorzaken. Dit staat vermeld in de bijsluiter onder ‘Bijwerkingen’.

Encefalitis, veroorzaakt door BMR, staat op de schadelijst van het VAERS (Vaccinatieschade Compensatie Programma in Amerika), en vaccin-veroorzaakte encefalitis wordt in Amerika automatisch erkend en financieel gecompenseerd.

Op het moment zijn er in Amerika meer dan 7500 gevallen van aan het BMR-vaccin gerelateerde epilepsie, encefalitis en andere neurologische aandoeningen bij VAERS gemeld. Daarbij moet je weten dat minder dan 1% van zulke reacties wordt gerapporteerd (volgens het door de CDC gefinancierde Harvard Pilgrim onderzoek).

Deze rampzalige reacties zijn niet zeldzaam, maar de meldingen hiervan wel. 

 » Lees verder