Das Virus aus dem Kanzleramt

das-virus-aus-dem-kanzleramt

24-10-20 02:32:00,

Nur wenig schwächt die menschlichen Abwehrkräfte so sehr wie die Angst. Darauf hat unter anderem der Arzt Rüdiger Dahlke bereits im März dieses Jahres im Rubikon-Gespräch hingewiesen. Studien haben das längst bestätigt. Selbst in der Wochenzeitung Die Zeit wurde vor Monaten erkannt: „Angst ist auch ein Virus“.

Angst ist bekanntermaßen nicht grundsätzlich krankhaft, sondern evolutionsbiologisch bedingt. Sie ist ein Warnsystem vor Gefahr. Um dieser begegnen und überleben zu können, wird die Körperenergie auf die Aufgabe konzentriert, die Gefahr auszuschalten. Anderen Funktionen, wie dem Immunsystem, wird in der Zeit notwendige Energie entzogen. Dabei spielen Hormone wie Cortisol und Adrenalin eine Rolle. Bleibt ihr Level über einen längeren Zeitraum konstant hoch, schwächen sie das Immunsystem und Krankheitserreger haben leichtes Spiel. Das hat unter anderem eine Studie von Sheldon Cohen aus den USA nachgewiesen. Das Problem entsteht also dann, wenn der Angstzustand zu lange anhält, weil die Gefahr real oder eingebildet weiter besteht.

Das ist alles mehrfach beschrieben und kann an verschiedenen Stellen nachgelesen und -gehört werden. Stattdessen sei auf jene hingewiesen, die dieses gefährliche Virus seit Monaten verbreiten: Politiker samt ihrer wissenschaftlichen und sonstigen Berater sowie medialen Unterstützer. Unter ihnen gibt es anscheinend eine Superverbreiterin, eine Superspreaderin, mit unfassbarem Wirkungskreis: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie verbreitet erwiesenermaßen das für die Gesellschaft gefährlichste Virus. Und trifft damit eine Mehrheit der über 80 Millionen hierzulande lebenden Menschen.

Davon zeugt nicht erst ihr jüngster Appell an die Bundesbürger:

„Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie: Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort.“

Soziale Kontakte stärken aber erwiesenermaßen das Immunsystem. Dabei geht es um direkte Kontakte, nicht solche über digitale Medien, wie sie den Menschen derzeit ersatzweise empfohlen werden. Studien haben nachgewiesen, dass geringe soziale Beziehungen und Einsamkeit nicht nur krank machen. Sie erhöhen letztendlich das Sterberisiko. Der Psychologe Manfred Spitzer weist in seinem aktuellen Buch „Pandemie“ auf entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse hin.

Danach erhöht psychischer Stress — wie er unter anderem durch Angst hervorgerufen wird — das Risiko für akute infektiöse Atemwegserkrankungen.

 » Lees verder

The virus that isn’t there, genetic sequencing, and the magic trick « Jon Rappoport’s Blog

the-virus-that-isn’t-there,-genetic-sequencing,-and-the-magic-trick-«-jon-rappoport’s-blog

22-10-20 02:47:00,

by Jon Rappoport

October 21, 2020

(To join our email list, click here.)

Recently, I’ve written a series of articles revealing that the existence of the SARS-CoV-2 virus is unproven.

I’ve quoted key CDC and study documents that confess “the virus is unavailable.” Which is like an ice company saying they have no access to water. [1] [2] [3] [4] [5]

I’ve published quotes from Dr. Tom Cowan’s major article [6] exposing how CDC journal authors “assemble” the idea of a virus from cobbled sequences they ASSUME are parts of SARS-CoV-2. (Below, I reprint my article on Dr. Cowan’s shocking findings.)

Now, I want to make overall comments on the con, the game, the hustle.

The public, and most medical professionals, are awed by the whole concept of genetic sequencing. They accept the process as a holy of holies. If researchers in their lab claim they’ve “sequenced the virus,” the virus must exist. How else could its genetic structure have been discovered?

Of course, the virus doesn’t have to exist at all. We are talking about an illusion. Stage magic.

And if we could force him to explain his trick, the magician would say:

“Notice, I begin with a fragment of RNA I assume is part of a larger new virus. My assumption isn’t proven. I simply make the claim.”

“Then I lay out the genetic structure of that little piece of RNA, and I discover I need a great more genetic information to fill out the sequence of the whole virus.”

“That’s not really a discovery. I already knew I’d need much more. The question is: where am I going to get that added information?”

“The answer is: from data bases. These bases contain miles of sequences that have already been established—rightly or wrongly. Sequences of other viruses.”

“Which sequences do I choose? I make guesses. I make assumptions. Actually, I choose according to a story line that has already been laid down. In this case, a story about a member of the coronavirus family. That’s right. I always knew what I was going to look for. In fact, that initial piece of RNA I began with?

 » Lees verder

Het virus is géén ziekte; het absurde COVID-19..

het-virus-is-geen-ziekte;-het-absurde-covid-19.

04-10-20 03:32:00, De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd tot een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

x

x

Het virus is géén ziekte; het absurde COVID-19..

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Het was groot in het nieuws, Donald en Melania Trump zijn ‘positief getest’ op Covid-19. Een ander beweert dat maar liefst 19.000 arbeiders in het Amazone-gebied Covid-19 kregen op hun werk. Beide verhalen zullen ongetwijfeld weer absurde mediagekte ontketenen. Waarbij, zoals altijd in deze afgelopen maanden, het verhaal blijft veranderen. Weet je nog, de verhalen over de schreeuwende tekorten over ‘beademingsapparatuur’..? Het verhaal van ‘flattening the curve’, en dat het afvlakken van de piek de komende twee weken cruciaal zijn?

In de VS was het in febrauri jl. nog, dat Nancy Pelosi, de voorzitter van the House,die in februari in Chinatown-San Francisco, iedereen aanspoorde om ‘gewoon langs te komen’..? (HIER) Wist jij dat ook Anthony Fauci mondmaskers afwees als nutteloos? En hij nu even zou makkelijk, zelfs Jaap van Dissel van het RIVM schijnt te hebben laten weten, dat deze ‘zich beter moet verdiepen’ in de literatuur over de effectiviteit van deze masker-idiotie… Waarom zouden we nu alles geloven wat het politieke/mediacomplex ons vertelt? Wat betekenen al deze media-headlines/krantenkoppen eigenlijk? En wat is nu precies een ‘Geval van Covid’..?

Sinds het begin van de uitbraak van het Cronavirus zijn met name de meeste Amerikaanse media buitengewoon lichtgelovig in en medeplichtig aan hun berichtgeving. Journalisten van de grote media, promoten bijna uniform, wat we het ‘pro-lockdown-verhaal zouden kunnen noemen. De conclusie daarbij is, dat deze berichtgeving de risico’s van Covid-19 wild overdrijft, zeer waarschijnlijk met geen ander doel, dan om een politieke agenda te dienen..! Waarom zouden ‘nuchtere journalisten’ anders dit soort verhalen opblazen..??

En dat, terwijl de officiële cijfers boekdelen spreken, zéker wanneer je de Corona-doden vergelijkt met het aantal doden van een simpele ‘normale’ seizoensgriep..! Natuurlijk kunnen journalisten en media bijzonder gemotiveerd zijn om Donald Trump politiek te kwetsen, en daarbij een meer socialistisch ‘nieuw normaal’ te promoten, of gewoon om meer clicks en standpunten te promoten, want het is duidelijk ook dat slecht nieuws altijd goed verkoopt. Maar het vooroordeel is duidelijk en onmiskenbaar zichtbaar achter deze ‘standaardhouding’.

 » Lees verder

Het gepolitiseerde virus door Rüdiger Rauls | KenFM.de

het-gepolitiseerde-virus-door-rudiger-rauls-|-kenfm.de

01-09-20 08:03:00,

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

Het Covid-virus19 is niet alleen een gevaar voor het leven en de ledematen, het bedreigt ook het weefsel van de mondiale betrekkingen en stelt met name de stabiliteit van de westerse samenlevingen ter discussie.

Gespecificeerde

In 2015 had China het initiatief „Made in China 2025“ uitgeroepen. Daarmee had het land het aangedurfd om zijn aanspraak op technologisch leiderschap in de wereld te registreren. Dit plan zag op de troon van de waarde West, die toen nog gevangen zat in het idee dat China de werkbank van de wereld was en dat ook in de nabije toekomst zou blijven.

Opnieuw is het Westen van de waarden over zijn eigen arrogantie gestruikeld. China was niet in staat geweest om te worden ontmanteld zoals de USSR in zijn tijd door de strategie van „verandering door toenadering“, en het Silk Road project, dat de waarde die het Westen in eerste instantie had glimlachte, werd een overweldigend succes. Nu staat hij aan de zijlijn en moet hij toekijken hoe de Zijderoute zich ontwikkelt tot een enorm stimuleringspakket voor de Chinese economie. De economische en financiële macht van China vergroot ook zijn politieke invloed in de wereld.

Voor het Westen van de waarden onbegrijpelijk en onvoorstelbaar, had het land zich onder leiding van een communistische partij zo enorm ontwikkeld dat het niet alleen als een economische, maar in toenemende mate ook als een politieke bedreiging werd gezien. In maart 2019 verklaarde de EU China niet alleen tot economische concurrent, maar ook tot strategische concurrent en tegenstander van het systeem.

Aangezien de EU echter afhankelijk was van China als koper van Europese goederen, met name Duitse goederen, stonden de Europeanen op de drempel van een massale confrontatie in een politiek geschil. Bovendien is Brussel het, gezien de economische betrokkenheid van China in sommige EU-landen, niet altijd eens over de manier waarop met China moet worden omgegaan.

Aan de andere kant proberen de VS, met name onder Trump, de economische opkomst van China te belemmeren om de eigen economie te beschermen tegen de Chinese concurrentie. Technologisch toonaangevende bedrijven als Huawei, ZTE en, meer recentelijk, Tiktok, Tencent en Alibaba worden gehinderd of zelfs helemaal uit de westerse markt geduwd.

 » Lees verder

Das politisierte Virus | Von Rüdiger Rauls | KenFM.de

das-politisierte-virus-|-von-rudiger-rauls-|-kenfm.de

31-08-20 08:58:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Ein Standpunkt von Rüdiger Rauls.

Das Covid19-Virus ist nicht nur eine Gefahr für Leib und Leben, es bedroht auch das Gefüge der globalen Beziehungen und stellt die Stabilität besonders der westlichen Gesellschaften in Frage.

Verspekuliert

Im Jahre 2015 hatte China die Initiative „Made in China 2025“ ausgerufen. Damit hatte das Land gewagt, seinen Anspruch auf die technologische Führerschaft in der Welt anzumelden. Dieser Plan sägte am Thron des Wertewestens, der damals immer noch gefangen war in der Vorstellung, dass China die Werkbank der Welt sei und auf absehbare Zeit auch bleiben werde.

Wieder einmal ist der Wertewesten über die eigene Überheblichkeit gestolpert. China hatte nicht zerlegt werden können wie seinerzeit die UdSSR durch die Strategie des „Wandel durch Annäherung“, und das Projekt Seidenstraße, das der Wertewesten anfangs noch belächelt hatte, wurde zu einem überwältigenden Erfolg. Nun steht er abseits und muss mitansehen, wie sich die Seidenstraße zu einem gewaltigen Konjunkturprogramm für Chinas Wirtschaft entwickelt. Durch seine wirtschaftliche und finanzielle Kraft wächst zudem Chinas politischer Einfluss in der Welt.

Für den Wertewesten unverständlich und unvorstellbar, hatte sich das Land ausgerechnet unter der Führung einer Kommunistischen Partei so gewaltig entwickelt, dass man darin nicht nur eine wirtschaftliche sondern zunehmend auch eine politische Bedrohung sah. So erklärte die EU im März 2019 China nicht nur zum wirtschaftlichen sondern auch zum strategischen Rivalen und Systemgegner.

Da man aber auf China als Abnehmer europäischer, hier besonders deutscher Waren angewiesen war, beließen es die Europäer bei einer politischen Auseinandersetzung unterhalb der Schwelle massiver Konfrontation. Zudem ist man in Brüssel angesichts des chinesischen Wirtschaftsengagement in einigen EU-Ländern nicht immer einer Meinung im Umgang mit China.

Dagegen versuchen die USA besonders unter Trump, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern, um die eigene Wirtschaft gegen die chinesische Konkurrenz zu schützen. Technologisch führende Unternehmen wie Huawei, ZTE und neuerdings auch Tiktok, Tencent und Alibaba werden behindert oder sollen gar ganz aus den westlichen Märkten gedrängt werden. Dabei argumentierten die USA in erster Linie politisch mit der Menschenrechtslage in Hongkong und der Uiguren oder aber schüren Ängste mit unbewiesenen Spionagevorwürfen und verhängen Sanktionen.(1)

Westliche Fehleinschätzung

Bei all diesen Maßnahmen des Wertewestens geht es nicht nur um wirtschaftliche sondern auch um politische Destabilisierung.

 » Lees verder