Demonstratie Viruswaanzin goedgekeurd. ‘Dag van de Democratie’ op zaterdag 1 augustus – Viruswaanzin

27-07-20 05:25:00,

Viruswaanzin heeft goedkeuring gekregen van de Gemeente Den Haag om de demonstratie van zaterdag 1 augustus a.s. door te laten gaan. Het thema van de demonstratie is ‘De Dag Van De Democratie’. Twee eerdere demonstraties die waren aangevraagd werden op het laatste moment verboden.

Waarom deze demonstratie?

Medio maart 2020 ging Nederland in een gedeeltelijke lockdown om overbezetting op de IC’s te voorkomen en om de curve af te vlakken. We stonden als bevolking achter onze overheid in deze vergaande beslissingen en offerden tijdelijk een deel van onze vrijheden in ter bescherming van onze naasten. 

Afbrokkelend draagvlak: geen gedegen onderbouwing, geen noodzaak

Inmiddels zijn we ruim 4 maanden verder en zijn met de 1,5 meter-regel en het verplichte mondkapje in het OV, nog altijd verstrekkende vrijheidsbeperkende maatregelen van kracht. Dit terwijl er al maanden nauwelijks meer sprake is van nieuwe ziekenhuisopnames en nieuwe patiënten op de IC’s. De noodzaak om nog maatregelen te hebben is er niet. Zeker aangezien de maatregelen die nog van kracht zijn geen gedegen wetenschappelijke onderbouwing hebben en ook geen bewezen effect. Logischerwijs brokkelt het draagvlak voor deze maatregelen dan ook in rap tempo af.

Toch spoedwet

Ondanks dit alles dreigen de maatregelen verankerd te worden in een spoedwet. Een wet waarin de minister carte blanche krijgt om naar eigen inzicht maatregelen in te voeren zonder dat daarvoor instemming van het parlement nodig is. En, waarin burgers fundamentele vrijheden en rechten ontzegd worden op straffe van hoge boetes. Zelfs voor kinderen.

Mondkapjes: geen bescherming, wel gevaarlijk voor drager

Naast de dreigende komst van de spoedwet, dreigt er ook nog eens een mondkapjesplicht te worden ingevoerd. Ook voor deze maatregel is geen bewijs van de werking en het effect. Wel zijn er diverse onderzoeken waaruit blijkt dat het dragen van een mondkapje kan zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen bij de drager. Logisch, want de drager krijgt minder zuurstof binnen en tegelijkertijd meer schadelijke koolstofdioxide. 

Zomerreces

Terwijl dit alles het land verdeeld, kwetsbaren nog altijd beperkt worden in hun omgang met geliefden, ondernemers vechten voor hun voortbestaan, de economische schade elke dag groter wordt en de bevolking door de media in een angstgreep wordt gehouden met misleidende informatie over besmettingen en een mogelijke tweede golf, vieren onze ministers en het parlement zomerreces. 

Signaal: beëindig maatregelen,  » Lees verder

Viruswaanzin start kort geding tegen YouTube – Viruswaanzin

25-07-20 08:42:00,

Censuurbeleid bedreigt vrijheid van meningsuiting

Door mr. Jeroen Pols

 Rotterdam – 23 juli 2020 – YouTube verwijderde zonder mededeling twee interviews van Ab Gietelink met Rob Elens. Deze huisarts behandelde succesvol coronapatiënten met een Hydrochloroquine combinatietherapie, een  middel waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond. Elens kreeg landelijke bekendheid nadat de Inspectie de behandelmethode afkeurde. De gesprekken waren te zien op het burgerjournalistiek platform Café Weltschmerz. “Het censuurbeleid van de Europese Commissie en de WHO belemmeren steeds meer de  vrijheid van meningsuiting”, meent Viruswaanzin. De zitting vindt plaats op 5 augustus in Amsterdam.

Niet alleen YouTube maar ook facebook, Linkedin, Whatsapp en andere sociale media platforms staan onder druk om “desinformatie” te verwijderen. Dit betekent in de praktijk dat alle informatie die afwijkt van de zienswijze van de WHO, niet meer gepubliceerd mag worden. Kritische geluiden worden niet toegelaten.

De Europese Commissie waarschuwde eerder in een brief van 10 juni dat de stroom kritische geluiden de uitrol van een vaccin nog verder bemoeilijkt. Het beleid is vervolgens aangescherpt. De nieuwe regels verwachten van de platforms niet alleen dat zij ongewenste informatie verwijderen. Ook dienen zij het officiële beleid actief uit te dragen. Nederland heeft zich hierbij aangesloten. De aangescherpte  regels worden vanaf begin augustus  doorgevoerd. Opmerkelijk is dat ook grote multinationals zoals Unilever de druk opvoeren door geen advertenties meer te plaatsen indien de regels niet gevolgd worden.

Volgens Pols is er inmiddels sprake van een vergaande censuur die geen plaats heeft in een democratische rechtsstaat: “Ook van Viruswaanzin wordt veel content verwijderd. Zelfs Google verwijdert ongewenste zoekresultaten. Hierdoor hebben ook wetenschappers van wereldfaam geen podium meer zodra zij kritische vragen stellen over het beleid. Dit is zorgwekkend. Als deze regels strak gehandhaafd worden, verliezen de burgers de mogelijkheid zich te informeren en vragen te stellen. Het is daarom belangrijk dat de rechter zich uitspreekt.”

Het kort geding Viruswaanzin bereidt ook zaken voor tegen Facebook en andere sociale media.

Meer lezen

brief aan YouTube(1)

over YouTube volgt net als andere social mediaplatforms en

 » Lees verder

Viruswaanzin eist bewijs RIVM – Viruswaanzin

24-07-20 07:17:00,

“Adviezen OMT moeten onderbouwd”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 juli 2020-  Viruswaanzin sommeert het RIVM om binnen twee dagen bewijsstukken te overleggen ter onderbouwing van de door het OMT opgestelde adviezen. Ondanks herhaalde verzoeken weigert het instituut de gevraagde stukken openbaar te maken. Een kort geding is nu aangezegd.  

Volgens Jeroen Pols vereisen de adviezen een deugdelijke onderbouwing omdat ze de basis vormen van ingrijpende besluiten.  ‘Dit betekent een heldere uitleg waarom voor een bepaalde maatregel gekozen is en welke afwegingen daarbij gemaakt zijn. De gespreksverslagen moeten dan ook openbaar gemaakt worden’, aldus Pols. Ook baseert het OMT haar adviezen op wetenschappelijke onderzoeken die zij weigert openbaar te maken.

Een ander pijnpunt is de betrouwbaarheid van de PCR-test.  Op dit moment doet het RIVM ruim 14 duizend tests per dag. Elke positieve uitslag beschouwt het RIVM als een besmetting. Dit terwijl de test volgens een onlangs gepresenteerd wetenschappelijk onderzoek van de Deutsche Akkreditierungsstelle, het Duitse TNO,  een foutmarge heeft van een paar procent. Op dit moment zijn er zo weinig positieve uitslagen dat dit mogelijk verklaard wordt door foute testresultaten. Pols ‘Dit is heel actueel. De beleidsmakers bedreigen de bevolking met nieuwe maatregelen en mondkapjes. Je zou de indruk krijgen dat op dit moment opzettelijk een tweede golf geproduceerd wordt.’

Ook het gebruik van modellen bij voorspellingen is omstreden. Onlangs verhoorde een onderzoekscommissie van het Britse parlement een aantal staatsvirologen waaronder Neil Ferguson. De halve wereld ging in lockdown nadat hij op basis van een model miljoenen doden voorspelde. Nu zegt hij dat met modellen helemaal geen voorspellingen  gedaan kunnen worden.

Neil Ferguson: “Wij gaan altijd uit van meerdere scenario’s die tot verschillende uitkomsten leiden. Het ergste scenario realiseert zich bijna nooit. Ik hoop dat overheden niet alleen op basis van mijn voorspellingen beslissingen genomen hebben. Dat zou onverstandig zijn.” Viruswaanzin wil weten welke modellen het RIVM gebruikt bij de ramingen, van welke aannames uitgegaan is en welke rol de uitkomsten gespeeld hebben bij de adviezen.

Het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing van de 1,5-meterregel is ook een probleem. Pols: ’Deze regel verwoest onze samenleving terwijl het nut en de noodzaak nooit is aangetoond.’

Als het RIVM geen gevolg geeft aan de sommatie, zal onmiddellijk een kort geding aangevraagd worden.

 » Lees verder

Viruswaanzin eist onafhankelijk onderzoek demonstraties Malieveld – Viruswaanzin

16-07-20 01:17:00,

Foto: Anp

Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM – 15 juli 2020 – Er komt geen onderzoek naar het politiegeweld bij de demonstraties van 21 en 28 juni op het Malieveld in Den Haag. Dit liet de politiewoordvoerder afgelopen vrijdag weten. Mordechai Krispijn van Viruswaanzin is verbijsterd: ‘Eerder is toegezegd dat de politie een onderzoek start naar het gedrag van zowel agenten als hooligans. Dit schaadt het vertrouwen van het publiek’. Viruswaanzin start een petitie om een onderzoek af te dwingen.

 De demonstraties tegen de coronamaatregelen werden volgens Mordechai met geweld beëindigd. ‘Op het Malieveld heerste een mooie geweldloze sfeer. Zonder aankondiging dreef de politie de deelnemers met grof geweld bij elkaar en arresteerden hen.’ De politie onderzoekt alleen de rol van “hooligans”.

Viruswaanzin deed een oproep om alle beeldopnames van de incidenten beschikbaar te stellen. ‘Wij ontvingen een grote hoeveelheid materiaal. Hieruit blijkt dat het politieoptreden veel vragen oproept. Onschuldige mensen, zoals ouderen en kinderen, werden geconfronteerd met waterkanonnen, wilde politiepaarden en wapenstokken’, aldus Mordechai.

De rechter had de demonstraties eerder verboden. Viruswaanzin riep vervolgens de mensen op om niet te komen. Mordechai: ‘De verontwaardiging over het verbod was zo groot dat duizenden mensen spontaan toch naar het Malieveld kwamen. Dit is begrijpelijk want de mensen voelen zich niet meer gehoord.’

Volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties mogen ook onaangekondigde demonstraties niet met geweld beëindigd worden. Op de website van Amnesty International is te lezen dat de politie de-escalerend moet optreden, vreedzame demonstranten dient te beschermen, geen geweld mag gebruiken alleen omdat een demonstratieverbod overtreden wordt en de politie achteraf verantwoording moet afleggen over haar optreden.

Volgens Viruswaanzin heeft de politie alle rechtsstatelijke normen overtreden. ‘Er moet een onderzoek komen waarom de politie een confrontatie zocht met vreedzame demonstranten, waarom ingezet werd op het hoogste geweldniveau en waarom 400 mensen aangehouden zijn’, aldus Mordechai.

Jeroen Pols van Viruswaanzin zocht telefonisch contact met Amnesty International. ‘Mijn vraag was hoe deze organisatie aankeek tegen het feit dat voor hun huisdeur demonstranten van het veld werden geknuppeld. De woordvoerder liet mij weten dat Nederland een prachtig en vrij land is en dat het allemaal best meevalt.’

Viruswaanzin roept iedereen op de petitie te tekenen

Voor meer informatie over deze normen zie Policing assemblies en Use of force,

 » Lees verder