Viruswaarheid: Rechter heeft geen haast met nieuw kort geding avondklok | Stichting Vaccin Vrij

11-04-21 09:52:00,

De rechter is niet bevooroordeeld? Een klein beetje maar? Of zitten we te wachten op een soort van schijnproces?!

Voor de overheid kunnen zaken geregeld worden in 4 uur, voor de burger heeft de rechter geen haast. Viruswaarheid praat u bij over een wachttijd van een maand, waardoor de hete aardappel wordt doorgeschoven aan het volgende kabinet. Hmmm, veelzeggend… Het onderstaande artikel is afkomstig van viruswaarheid.

Zitting gepland na afloop huidige regeling

 
Rotterdam – 10 april 2021 – Viruswaarheid daagt de Staat opnieuw om de avondklok van tafel te krijgen. Volgens de actiegroep vormt de wettelijke regeling een grove schending van internationale verdragen. De rechter heeft echter geen haast. De zitting vindt plaats op 3 mei na afloop van de huidige regeling.

Het demissionaire kabinet kondigde op 20 januari een avondklok af. Op 16 februari zette de rechter op verzoek van Viruswaarheid een streep door deze maatregel. In een spoedprocedure draaide het gerechtshof de uitspraak vier uur later terug. De huidige regeling loopt tot 21 april. Daardoor geldt tussen 22.00 en 4.30 uur een verbod om naar buiten te gaan.

Strenge voorwaarden

 
rechter

Het nieuwe kort geding richt zich tegen de wettelijke regeling die op 19 februari van kracht werd. Volgens Jeroen Pols van Viruswaarheid kan deze geen stand houden. “De inzet van noodbevoegdheden is volgens internationale mensenrechtenverdragen alleen toegelaten onder strenge voorwaarden. Hieraan is niet voldaan waardoor alle grondrechten onverkort van kracht zijn. Dus ook ieders vrijheid om op elk moment van de dag de woning te verlaten”, aldus Pols.

Geen haast

 
De zitting is gepland op 3 mei 2021 te 11.00 uur in het paleis van justitie te Den Haag. Viruswaarheid verbaast zich hierover. “De overheid berooft een hele bevolking van haar vrijheid maar de rechter kijkt niet op een maandje extra. Bij een onwelgevallige uitspraak aan de zijde van de Staat vond de rechtspraak wel de mogelijkheid om binnen vier uur een zitting te houden. Het maakt de verhoudingen in ieder geval duidelijk”, aldus Jeroen Pols. De zitting is te volgen via een livestream. Zie hiervoor de website Viruswaarheid.nl.

 
Meer lezen:
Download hier Dagvaarding Avondklok II

 
Bron artikel: https://viruswaarheid.nl/informeren/rechter-heeft-geen-haast-met-nieuw-kort-geding-avondklok/

 » Lees verder

Viruswaarheid tegen de Staat, in kort geding over de avondklok -11 februari 2021 — Potkaars – praat met iedereen

12-02-21 09:34:00,

op 11 februari diende het kort geding van stichting Viruswaarheid, Willem Engel en Jeroen Pols tegen de Staat der Nederlanden om de avondklok te laten stoppen. Potkaars maakte van de zitting opnamen, deze komen in twee delen online. Dit is deel één met daarin de opening en het pleidooi van Jeroen Pols. In deel twee het antwoord van de landsadvocaat, en dupliek (binnenkort online). Uitspraak dinsdag 16 februari 10.00 uur (uiterlijk woensdag).

democratie, activisme

Rico Brouwer

12 February 2021

jeroen pols, willem engel, virusqwaarheid, viruswaanzin, kort geding, avondklok, spertijd, noodtoestand, den haag, nederland, rechtszaak, potkaars, rico brouwer

 » Lees verder

Viruswaarheid daagt Staat om avondklok – Viruswaarheid

07-02-21 08:43:00, Regering voert Nederland steeds verder naar totalitaire staat

 Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM – 7 februari 2021 – Viruswaarheid spant een kort geding aan tegen de avondklok. Noodbevoegdheden zijn bedoeld voor onverwachte situaties die het voortbestaan van een land bedreigen. Daarvan is geen sprake. Met het uitroepen van een beperkte noodtoestand begeeft het kabinet zich verder op het pad van een totalitaire staat.

Sinds 23 januari zit iedereen vanaf 21.00 tot 4.30 uur thuis opgesloten. Met deze maatregel overschreed het kabinet een nieuwe grens. De laatste inperking van burgerlijke vrijheden in deze omvang gebeurde door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Feitelijk is de gehele bevolking door Rutte onder een detentieregime geplaatst.

Voortbestaan land

Juist omdat noodbevoegdheden geliefde speeltjes zijn van leiders met dictatoriale neigingen, werden in 1984 de zogenaamde Siracusa Principles opgesteld. Dankzij de Nederlandse inzet destijds gelden deze strenge criteria ook voor het Europese mensenrechtenverdrag. Het uitroepen van een uitzonderingstoestand mag alleen als het voortbestaan van het land op het spel staat. Er moet sprake zijn van een reële bedreiging. Een potentieel gevaar is niet voldoende.

OMT-advies

De regering baseert haar besluit op een OMT-advies. Een “kwetsbare epidemiologische situatie” is echter geen concrete bedreiging of gebeurtenis. Voor zover het bestaan van Britse, Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse virusmutaties al een potentiële bedreiging vormen, kan dit nooit aanleiding zijn voor vrijheidsinperkingen.

Gedragsbeïnvloeding

Het OMT stelt in haar advies dat een avondklok een mooie aanvulling is op de al strenge maatregelen. “Dit verhoogt het gevoel van urgentie wat van invloed kan zijn op het gedrag van mensen en het opvolgen van de maatregelen”, aldus het OMT. Het wegnemen van fundamentele vrijheden mag vanzelfsprekend nooit gebruikt worden in een experiment tot gedragsbeïnvloeding. Regeringsleiders die dit doen maken zich strafbaar. Het is niet denkbeeldig dat in de toekomst een tribunaal de verantwoordelijken zal vervolgen.

Totalitaire staat

Met het invoeren van een avondklok bestaat geen twijfel meer dat het kabinet in samenwerking met de meerderheid van de Tweede Kamer een totalitaire staat vestigen waarin vrijheden en mensenrechten een ondergeschikte rol spelen. De rechtspraak laat het tot nu toe afweten. De Nederlandse bevolking mag hopen dat er nog rechters zijn die zich wel hiertegen verzetten.

Meer lezen

Dagvaarding avondklok

‘Franse avondklok heeft geen duidelijk effect’ _ NOS

gedragsreflecties-avondklok-en-sociale-bubbels

voortduringswet_artikel_8_wbbbg

Regeling avondklok

 » Lees verder

Viruswaarheid eist rectificatie misleidende vaccininformatie – Viruswaarheid

29-01-21 03:53:00, Staat moet bevolking juist en volledig informeren over veiligheidsrisico’s

AANTEKENEN

De Minister van VWS

De heer H.M. de Jonge

Postbus 20350

25oo EJ  ’s-GRAVENHAGE

De Minister-President, de heer M. Rutte

Ministerie van Algemene Zak

Postbus 20001

2500 EA  ‘s-GRAVENHAGE

Ministerie van VWS: per telefax vooruit: 070 – 340 78 34

Gemonde, vrijdag, 29 januari 2021

Ons kenmerk              : W – 20210101

Uw kenmerk               : onjuiste overheidsinformatie; onrechtmatige daad;

: overleg in het kader van rectificatie van ‘vaccinatie’-campagnes

Inzake                          : STICHTING VIRUSWAARHEID / STAAT DER NEDERLANDEN

Excellenties,

Inleiding 

Tot mij eveneens wendt zich cliënte, de stichting Stichting Viruswaarheid.nl, die nog steeds in de overige zaken wordt bijgestaan door mr. Gerben van de Corput te Breda (Lexxion advocaten). In verband met drukke werkzaamheden van mijn confrère wendt cliënte zich voor deze kwestie tot mij als advocaat.

In dat kader geldt onverminderd dat mijn cliënte een belangenorganisatie is in de zin van artikel 2: 305a BW en dat mijn cliënte als statutaire doel heeft: de instandhouding van de democratische rechtsstaat.

Daarbij schrijf ik u beiden en tegelijk aan, nu minister De Jonge primair verantwoordelijk is voor de reclamecampagnes die momenteel via het Ministerie van Volksgezondheid via de media in Nederland worden uitgezonden en worden gevoerd pro vaccinatie tegen het covid-19 virus.

Eenzelfde verantwoordelijkheid geldt inzake de berichtgeving in het algemeen pro ‘vaccinatie’.

De Minister-President schrijf ik tevens aan in het kader van diens functionele verantwoordelijkheid voor die campagnes en het functioneren en handelen in de meest ruime zin van minister De Jonge. Daarnaast is het zo dat u als M-P ook naar de Nederlandse burger een attitude pro vaccinatie etaleert.

Problematiek

Ik heb kennis genomen van de omstandigheid dat op woensdag 6 januari 2021 de eerste inenting heeft plaatsgevonden met het Comirnaty-‘vaccin’ van Pfizer-BioNTech.

Definitie vaccin is onjuist in de campagnes pro-vaccinatie van de Staat

Het woord “vaccin[1]” is daarbij bewust door mij van een notering met overdrachtelijk gebezigde aanhalingstekens voorzien, omdat ik meen dat de te injecteren mRNA-stof geen vaccin is.

 » Lees verder

Viruswaarheid – Kamerleden zwijgen ondanks ervaring eerdere pandemiehoax | Stichting Vaccin Vrij

19-12-20 12:00:00,

Mr. Jeroen Pols uitte in een artikel van Viruswaarheid zijn verbazing uitte over het feit dat de kamerleden zich stil houden. Covid-19 is een herhaling van zetten van de Mexicaanse griep. Hebben we dan niets geleerd? Waarom houden politici zich stil?

Kamerleden zwijgen ondanks ervaring eerdere pandemiehoax

COVID-19 is herhaling van zetten Mexicaanse Griep
Door mr. Jeroen Pols

 
Rotterdam – 10 december 2020 – In Kamervragen sprak Khadija Arib in 2010 over “een van de grootste medische schandalen van de afgelopen honderd jaar”. De huidige voorzitter van de Tweede Kamer zette de ondoorzichtige handelwijze van de vaccindeal en de corruptie van de WHO tijdens de Mexicaanse griep op de agenda. Vijftien leden die toen deelnamen aan de evaluatie van het debacle zitten vandaag nog in de Kamer. COVID-19 is een herhaling van destijds. Toch zwijgen zij.
 
De overeenkomsten tussen de toenmalige en huidige “pandemie” zijn verbluffend. Op dit moment zitten tweeëndertig toenmalige leden nog steeds in de Tweede Kamer. Arib en veertien andere huidige parlementariërs evalueerden destijds in de vaste Kamercommissie van VWS de aanpak van de Mexicaanse griep. Zij dragen daarmee kennis over de toenmalige gang van zaken. Ongetwijfeld hebben zij een déjà vu ervaring. Kritische vragen blijven echter uit.
 
 

Belangenverstrengeling

 

De commissie besprak tijdens de evaluatie de dubieuze rol van de WHO. Zij stelden vast dat van de zestien leden van het comité dat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert, er bij zes sprake was van belangenverstrengeling. Vier adviseurs hadden banden met fabrikanten van vaccins. Ook de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI) mocht volgens de Kamerleden niet onvermeld blijven. Die groep wordt mede gefinancierd door de farmaceutische industrie en speelde ook een rol in het geheel. Overigens staat de WHO met de financiering door de Bill & Melinda Gatesfoundation tijdens de COVID-19 crisis meer dan ooit onder invloed van de vaccinlobby.

Pandemie

 
De commissie constateerde dat de WHO onder druk van de farmaceutische industrie de criteria van een pandemie wijzigde. De firma Roche, een hoofdrolspeler in de huidige “pandemie”, schreef mee aan het opstellen van de pandemierichtlijnen. Daarmee verdween de dodelijkheid van een virus als criterium. Uitsluitend hierdoor kon de Mexicaanse griep korte tijd later een pandemie worden.

 » Lees verder