Af en toe een stukje Viruswaarheid – Viruswaarheid

af-en-toe-een-stukje-viruswaarheid-–-viruswaarheid

17-09-20 12:10:00,

Een stukje uit de Volkskrant, zo en passant tussen de propaganda koppen door:

VK Maarten Keulemans14 september 2020, 12:31

“Wel is de vraag hoe ziek men de tweede keer wordt. Een 33-jarige Hongkonger bij wie het nieuwe coronavirus onlangs al na amper een halfjaar voor de tweede keer werd vastgesteld, merkte daarvan in elk geval niets. ‘Maar dat is maar één geval’, zegt Van der Hoek. ‘En minstens zo belangrijk is dat hij echt een besmetting doormaakte, waarbij het virus zich vermenigvuldigde en hij andere mensen had kunnen besmetten.’”

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/studie-naar-oude-coronavirussen-eind-dit-jaar-golf-van-herbesmettingen-mogelijk~b770b2b7/

Wat hier wordt bevestigd is dat voor de tweede keer besmet raken, helemaal geen infectie opleverde, HET bewijs voor immuniteit.

Van SARS-COV1 weten we al dat de immuniteit wel langer dan 1 jaar kan zijn.

In dit artikel werd nog voornamelijk gefocust op anti-lichamen die na 3 jaar weer zouden verdwijnen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2851497/

Inmiddels weten we ook dat de T-cel response wel 6 jaar kan zijn:

https://www.jimmunol.org/content/jimmunol/186/12/7264.full.pdf

In 2017 zagen we wel 12 jaar immuunresponse en als we eerlijk zijn dan is het misschien wel levenslang.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354216304016

En in 2020 kwamen we erachter dat dezelfde T-cel response wel nog steeds afweer biedt tegen SARS-COV1 of SARS-COV2, wat is het verschil eigenlijk?

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/04/science.abd3871

De vragen die opkomen zijn.

  1. Is er eigenlijk wel een pathologisch verschil tussen SARS-COV1 en SARS-COV2?
  2. Waarom doet de media alsof T-cell immuniteit nieuw is?
  3. Eigenlijk wisten we al vrij veel van SARS-COV1 en het is allemaal nog steeds waar inclusief HCQ behandeling (niet voor niets gingen ze in China direct over op dit middel). Waarom die ontkenning?
  4. Waarom die bizarre focus op antilichamen?
  5. Waarom wordt er jaren onderzoek genegeerd, en wordt 1 persoon uit Hong Kong die voor de tweede keer geïnfecteerd wordt, direct gemeld op de website van het RIVM?

 » Lees verder

Viruswaarheid eist bewijsstukken onderbouwing maatregelen – samenvatting rechtszaak | Stichting Vaccin Vrij

viruswaarheid-eist-bewijsstukken-onderbouwing-maatregelen-–-samenvatting-rechtszaak-|-stichting-vaccin-vrij

29-08-20 05:48:00,

 
Op 24-08-20 kondigde mr. Jeroen Pols aan dat Viruswaarheid in een kortgeding bewijsstukken eist van de onderbouwing van de Corona-maatregelen. Het kortgeding over de geheime documenten heeft inmiddels plaatsgevonden, en de beelden ervan vindt u in de YouTube onderaan het artikel. In 30 minuten worden aan de hand van veertien fragmenten, de meest opvallende punten uit deze rechtszaak die ruim twee uur duurde aan de hand van veertien fragmenten samengevat.

Viruswaarheid eist bewijsstukken onderbouwing maatregelen

Rotterdam – 21 augustus 2020 – Viruswaarheid eist aanstaande maandag in kort geding bewijsstukken van het RIVM. Deze zijn noodzakelijk om de onrechtmatigheid van de maatregelen aan te tonen. Jeroen Pols: “Iedere dag loopt de schade verder op terwijl er in geen velden of wegen een pandemie te bespeuren is. De mensen hebben het recht om te weten of de beleidsmakers juist handelen.”

Persoonlijk overtuigen

De rechter oordeelde eerder in kort geding dat Viruswaarheid “kennelijk de mening is toegedaan dat de staat gehouden is hen er (persoonlijk) van te overtuigen dat de gekozen aanpak de beste en de enig juiste aanpak is.” Dit was echter niet de strekking van de vordering. Viruswaarheid stelde niet meer dan dat een onderbouwing van de gemaakte keuzes ontbreekt en de noodzaak van de maatregelen niet is aangetoond. Een voortduren van de maatregelen is daarmee volgens Viruswaarheid onrechtmatig.

Vertrouwen

De houding van de overheid en de rechtspraak is dat de “bevolking er maar op moet vertrouwen dat het allemaal goed zit.” Zo werkt dat niet in een rechtsstaat. Grondrechten kunnen alleen ingeperkt worden als dit “noodzakelijk is in een democratische rechtsstaat”. Dat moet aangetoond worden door de onderliggende afwegingen en feiten van het beleid te documenteren. Het RIVM weigert echter cruciale bewijsmiddelen open te leggen.

Pienter Corona-onderzoek

Zo dient het RIVM het Pienter Corona-onderzoek op tafel te leggen. Dit is een representatief onderzoek naar de verspreiding van antistoffen tegen corona onder de bevolking om te bepalen in hoeverre groepsimmuniteit ontstaat. Ook de infection fatality rate is mede hierop gebaseerd. Viruswaarheid vermoedt dat de gepubliceerde resultaten niet overeenstemmen met de inhoud van het rapport. De uitkomsten zijn namelijk identiek aan het Sanquin-onderzoek terwijl hier een selectie van donoren heeft plaatsgevonden.

 » Lees verder