Viruswaarheid – Kamerleden zwijgen ondanks ervaring eerdere pandemiehoax | Stichting Vaccin Vrij

19-12-20 12:00:00,

Mr. Jeroen Pols uitte in een artikel van Viruswaarheid zijn verbazing uitte over het feit dat de kamerleden zich stil houden. Covid-19 is een herhaling van zetten van de Mexicaanse griep. Hebben we dan niets geleerd? Waarom houden politici zich stil?

Kamerleden zwijgen ondanks ervaring eerdere pandemiehoax

COVID-19 is herhaling van zetten Mexicaanse Griep
Door mr. Jeroen Pols

 
Rotterdam – 10 december 2020 – In Kamervragen sprak Khadija Arib in 2010 over “een van de grootste medische schandalen van de afgelopen honderd jaar”. De huidige voorzitter van de Tweede Kamer zette de ondoorzichtige handelwijze van de vaccindeal en de corruptie van de WHO tijdens de Mexicaanse griep op de agenda. Vijftien leden die toen deelnamen aan de evaluatie van het debacle zitten vandaag nog in de Kamer. COVID-19 is een herhaling van destijds. Toch zwijgen zij.
 
De overeenkomsten tussen de toenmalige en huidige “pandemie” zijn verbluffend. Op dit moment zitten tweeëndertig toenmalige leden nog steeds in de Tweede Kamer. Arib en veertien andere huidige parlementariërs evalueerden destijds in de vaste Kamercommissie van VWS de aanpak van de Mexicaanse griep. Zij dragen daarmee kennis over de toenmalige gang van zaken. Ongetwijfeld hebben zij een déjà vu ervaring. Kritische vragen blijven echter uit.
 
 

Belangenverstrengeling

 

De commissie besprak tijdens de evaluatie de dubieuze rol van de WHO. Zij stelden vast dat van de zestien leden van het comité dat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert, er bij zes sprake was van belangenverstrengeling. Vier adviseurs hadden banden met fabrikanten van vaccins. Ook de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI) mocht volgens de Kamerleden niet onvermeld blijven. Die groep wordt mede gefinancierd door de farmaceutische industrie en speelde ook een rol in het geheel. Overigens staat de WHO met de financiering door de Bill & Melinda Gatesfoundation tijdens de COVID-19 crisis meer dan ooit onder invloed van de vaccinlobby.

Pandemie

 
De commissie constateerde dat de WHO onder druk van de farmaceutische industrie de criteria van een pandemie wijzigde. De firma Roche, een hoofdrolspeler in de huidige “pandemie”, schreef mee aan het opstellen van de pandemierichtlijnen. Daarmee verdween de dodelijkheid van een virus als criterium. Uitsluitend hierdoor kon de Mexicaanse griep korte tijd later een pandemie worden.

 » Lees verder

Viruswaarheid – Het mondkapje en de rechtspositie van de werknemer | Stichting Vaccin Vrij

07-12-20 08:59:00,

Van het blog van viruswaarheid komt dit belangrijke artikel van Mr. Jeroen Pols en drs Inez van Baarsen Het mondkapje en de rechtspositie van de werknemer – de onmogelijkheid van een verpichting
 

Het mondkapje en de rechtspositie van de werknemer

door Mr. Jeroen Pols en drs Inez van Baarsen

Rotterdam – 5 december 2020 – Twee maanden geleden gaf premier Rutte tijdens zijn persconferentie de bevolking het dringende advies om mondkapjes te dragen. Het straatbeeld veranderde abrupt. Hiervoor communiceerden de beleidsmakers maandenlang dat het dragen van een mondkapje geen toegevoegde waarde heeft en schijnveiligheid creëert. Desalniettemin gaf het publiek massaal gevolg aan dit nieuwe dringende advies. Ondanks deze gehoorzaamheid is nu toch nog een verplichting gevolgd. Veel werknemers staan voor een dilemma. Ben ik tijdens mijn werk verplicht tot het dragen van een niet-medisch mondkapje?

De werknemer krijgt op verschillende manieren met de mondkapjesverplichting te maken. De verplichting kan direct voortvloeien uit de Ministeriële regeling tijdelijke maatregelen COVID-19. Andere werkgevers besluiten zelf tot een verplichting. In dit artikel belichten we de rechtspositie van de werknemer in beide situaties.

Arbeidsnemers en de wettelijke verplichting

Op 1 december trad de “regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19” in werking. Deze stelt het dragen van een mondkapje verplicht in publieke binnenruimten, onderwijsinstellingen en tijdens het uitoefenen van contactberoepen. Een publieke binnenruimte is volgens de regeling een publieke plaats, met uitzondering van een erf behorende bij een voor het publiek openstaand gebouw. Als u werkt op een van deze locaties dan bent u verplicht een mondkapje te dragen. Artikel 2a4 van deze regeling geeft een aantal uitzonderingen voor personen die door een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte geen mond-neusmasker kunnen dragen.

De regeling geeft daarnaast nog een aantal uitzonderingen. Zo geldt de verplichting niet op basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en tijdens het beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad. Ook niet tijdens zang- en dansactiviteiten en het beoefenen van podiumkunsten waaronder acteren, poseren voor beeldende kunst en het deelnemen aan media opnamen. Evenmin geldt de regeling voor sekswerkers.

De verplichting is in onderwijsinstellingen niet van toepassing op personen die een vaste zit- of staanplaats hebben of indien het gebruik een belemmering vormt voor deelname aan of verzorging van het onderwijs.

 » Lees verder

Viruswaarheid: “Coronabeleid berust op drijfzand” – Viruswaarheid

14-11-20 02:24:00,

PCR-testen volgens fabrikanten ongeschikt om besmetting vast te stellen

 Rotterdam – 11 november 2020 – Stichting Viruswaarheid eist in een kort geding tegen de Nederlandse Staat een einde aan de massale testcampagne. De gebruikte test is niet geschikt om vast te stellen of iemand geïnfecteerd is met het coronavirus. De bijsluiter van deze PCR-testen vermeldt uitdrukkelijk: “Een positieve test betekent niet dat iemand drager is van het virus”. Het gebruik van de test voor dit doel is bovendien niet goedgekeurd door de Europese Unie.   

 Het kabinet publiceert dagelijks de aantallen positieve testresultaten. Volgens Viruswaarheid gebruikt de overheid deze uitslagen om de coronamaatregelen te rechtvaardigen. De testen zijn volgens de CE-certificering uitsluitend toegelaten voor onderzoeksdoeleinden. De fabrikanten waarschuwen in de gebruiksaanwijzing zelfs dat deze ongeschikt zijn voor het vaststellen van een infectie. Omgekeerd sluit een negatieve test niet uit dat iemand drager van het virus is. Daardoor kan het voorkomen dat de testuitslag in meer dan 70% van de gevallen leidt tot een verkeerde interpretatie. Er zijn ruim tachtig leveranciers van PCR-testen op de markt.

Drijfzand

In de “Routekaart Coronamaatregelen” is het aantal positieve testen per 100 duizend inwoners direct gekoppeld aan het op- en afschalen van maatregelen. “Het coronabeleid is gebaseerd op drijfzand. Het kabinet rechtvaardigt de maatregelen op een voor dat doel ongeschikte test. Dat is onrechtmatig. Bovendien is dit criterium gevoelig voor beïnvloeding. Door de testinspanningen te verhogen, stijgt ook het aantal positieve testresultaten. Nederland kan zo permanent in lockdown gehouden worden. Aantallen “besmettingen” zijn helemaal niet relevant en tot nu toe nooit gemeten voor andere virussen. In een epidemie telt uitsluitend het aantal zieken en overlijdens”, aldus woordvoerder Jeroen Pols van Viruswaarheid. De GGD berekende dat zij dit jaar 230 miljoen euro extra uitgeeft voor de massale testinspanningen.

Paniekcommunicatie

Volgens Pols dient de overheid haar communicatie drastisch te wijzigen. “De bevolking heeft recht op volledige en waarheidsgetrouwe informatie om zelfs een evenwichtig oordeel over het beleid en de noodzaak voor de strenge maatregelen te kunnen vormen. Maar de overheid maakt zich schuldig aan paniekcommunicatie. Door dagelijks over aantallen positieve testen te communiceren als “besmettingen” of “patiënten”, is sprake van misleiding. Veel mensen denken ten onrechte dat corona een reële bedreiging voor hen vormt. De bevolking zou nooit instemmen met vergaande grondrechtinperkingen indien zij juiste en complete informatie ontvangt”.

 » Lees verder