VN-commissie velt bikkelhard oordeel over Israëlisch geweld tegen demonstranten in Gaza – The Rights Forum

vn-commissie-velt-bikkelhard-oordeel-over-israelisch-geweld-tegen-demonstranten-in-gaza-8211-the-rights-forum

08-03-19 12:59:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Muhammad Khalil Ala’a al-Dali Hooggerechtshof Fatou Bensouda Razan al-Najjar VN-Mensenrechtenraad Blokkade Stef Blok Internationaal Strafhof oorlogsmisdaden hamas mensenrechten Gaza gedode Palestijnen

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Aanmelden

Mars van Terugkeer / VN-commissie velt bikkelhard oordeel over Israëlisch geweld tegen demonstranten in Gaza

Tijdens de Mars van Terugkeer-demonstraties in Gaza schonden Israëlische militairen het internationaal recht door meer dan 180 betogers te doden en duizenden demonstranten te verminken, concludeert een onderzoekscommissie van de VN. De bij de VN aangesloten landen dienen maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen en verantwoordelijken te vervolgen.

Medisch hulpverleners bieden eerste hulp aan een Palestijnse demonstrant die op 25 mei 2018 in Gaza is neergeschoten door een Israëlische scherpschutter. De hulpverleenster rechts is Razan al-Najjar, die precies een week later door een scherpschutter zou worden doodgeschoten.Ashraf Amra 

Israëlische militairen schonden het internationaal humanitair recht en de universele mensenrechten door tijdens de wekelijkse demonstraties in Gaza met scherpe munitie op Palestijnse betogers te schieten. Op grote schaal doodden en verminkten zij demonstranten die geen enkel gevaar voor hen vormden. Onder de slachtoffers waren kinderen, gehandicapten, journalisten en medisch hulpverleners. Het bewust doden van een burger die niet aan vijandelijkheden deelneemt geldt als een oorlogsmisdaad.

De Israëlische autoriteiten hebben nagelaten serieus onderzoek naar de schendingen te doen, verantwoordelijken structureel te vervolgen en slachtoffers genoegdoening te verschaffen. Alle bij de VN aangesloten landen hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat aan de onrechtmatige praktijken een eind wordt gemaakt en sancties worden getroffen tegen de schuldigen.

Dit zijn de voornaamste bevindingen van een door de VN-Mensenrechtenraad ingestelde onafhankelijke commissie, die onderzoek deed naar het geweld rond de wekelijkse Palestijnse demonstraties in Gaza in het kader van de ‘Grote Mars van Terugkeer’.

 » Lees verder