Voelt het kleine EU-lid Luxemburg de tijdgeest aan? Over BDS, één-staat en meer – DocP

voelt-het-kleine-eu-lid-luxemburg-de-tijdgeest-aan?-over-bds,-een-staat-en-meer-–-docp

08-10-19 10:15:00,

Afgelopen zaterdag vond in het ministaatje Luxemburg een zeer interessante bijeenkomst plaats. Met dank aan blogger Abupessoptimist. Interessant, niet alleen omdat Gideon Levy er als inleidende spreker opriep tot druk op Israël, de term ‘BDS’ liet vallen en zich bovendien uitsprak vóór een één-staatoplossing. Minstens zo bijzonder was de aanwezigheid van een paar belangrijke gasten: de minister van Buitenlandse Zaken van het Groothertogdom, Jean Asselborn die de bijeenkomst opende. En onder het publiek bevond zich de broer van de groothertog en twee van zijn kinderen.

Asselborn: “Europa, zeg iets!”

Asselborn deed een heftig beroep op Europa om een krachtig eensgezind standpunt aangaande Israël in te nemen. Luxenburg is weliswaar erg klein, maar de Luxemburgse politici voelen meestal goed aan hoe de wind waait in Brussel, Berlijn en Parijs ook al zwijgt men daar in alle talen.

Hieronder enkele citaten uit de blogpost van Abupessoptimist van gisteren (Uniek in Europa: een minister en de koninklijke familie bij een kritisch symposium over Israel).

Het ‘Comité pour une paix juste au proche-orient (CPJPO) organiseerde [in Luxemburg]het symposium“What future for Israelis and Palestinians: Views for the Israeli and Palestinian civil societies” met deelname van zowel Israeli’s en Palestijnen. Dat op zich was niet zonder meer bijzonder, maar het feit dat het werd geopend door de minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn, met een heftig beroep op Europa om een krachtig eensgezind standpunt aangaande Israel in te nemen omdat de zaak daar volledig uit de hand loopt, was dat wel. En dat het werd bijgewoond door de broer van de groothertog en twee van diens kinderen, was dat eveneens. En dat terwijl Gideon Levy van de Israelische krant Haaretz een keynote speech gaf, waarin hij opriep tot BDS en druk op Israel van buiten, en zich uitsprak voor een één-staatsoplossing. Een standpunt dat de partijen naar de onderhandelingstafel dwingt om een twee-statenoplossing voor elkaar te krijgen.

Asselborn(socialist) noemde onder meer de situatie in Gaza ‘onhoudbaar’ en vergelijkbaar met ‘een situatie uit een andere eeuw en op een ander continent’. Over de bezetting van de Westoever merkte hij op dat het aantal kolonisten sinds ”Oslo;” is verviervoudigd, en dat een situatie van een ”apartheidsstaat” snel naderbij komt. Hij betreurde het dat in het tijdperk van Trump,

 » Lees verder

Kamer voelt niets voor veroordeling Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza – The Rights Forum

Kamer voelt niets voor veroordeling Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza – The Rights Forum

08-06-18 09:48:00,

Nieuws

Moties

Made in Israel MOVP Stef Blok PKC Tweede Kamer Shufersal Kinderrechten tweestatenoplossing Jeruzalem Mars van Terugkeer Gaza nieuwsanalyse

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Moties / Kamer voelt niets voor veroordeling Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza

Raketbeschietingen op Israël vanuit Gaza veroordelen we, maar Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza niet. Aldus één van twaalf moties waarover de Kamer zich dinsdag uitsprak. Ze vormden een passende afsluiting van twee teleurstellende debatten over Palestina/Israël. Den Haag blijft de desastreuze status quo trouw.

Een van de meer dan 13.400 gewonden die sinds 30 maart tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza zijn gevallen. De Tweede Kamer wil het Israëlische geweld tegen de demonstranten niet veroordelen.The Gaza Post 

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over twaalf moties met betrekking tot het zogeheten Midden-Oosten Vredesproces (MOVP), beter bekend als de kwestie-Palestina/Israël. De moties waren een uitvloeisel van twee debatten over het thema op 19 april en 31 mei.

Pijnlijk gebrek aan visie

De debatten kenmerkten zich door oppervlakkigheid en richtingloosheid. Pijnlijk duidelijk werd dat het zowel de regering als de Kamer ontbreekt aan een omvattende visie op ‘het conflict’, een kader waarbinnen actuele ontwikkelingen een plaats en betekenis krijgen en dat concreet houvast biedt voor een op vrede gericht beleid.

Het bestaande Nederlandse beleid draagt niet bij aan vrede, maar is onevenwichtig en bestendigt een met name voor de Palestijnen desastreuze status quo. Wezenlijke kritiek daarop bleef tijdens de debatten en in de moties uit. Niemand vroeg minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld hoe hij dacht de tweestatenoplossing nog te kunnen redden – de centrale pijler onder het Nederlandse beleid, die door Israël fanatiek wordt doorgezaagd en volgens velen al in de open haard ligt.

 » Lees verder