Vonnis rechtbank Weimar: Sociale contacten kunnen niet worden verboden! – CSTV

25-01-21 12:10:00,

Rechtbank Weimar: Het contactverbod is ongrondwettelijk

De rechtbank van Weimar heeft een vonnis uitgesproken tegen de coronabeperkingen.

De boodschap: sociale contacten kunnen niet zomaar worden verbannen.

De rechtbank in Weimar verklaarde het algemene contactverbod in de Thüringer Corona-verordening van afgelopen voorjaar ongrondwettig.

Dat meldt de overheidsdienst Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).

Het ging over een man die eind april vorig jaar met zeven andere mensen zijn verjaardag vierde op de binnenplaats van een woongebouw in Weimar. Vanwege een kort tevoren aangenomen verordening was het gezamenlijk verblijf echter slechts toegestaan ​​met maximaal één niet-huishoudelijk persoon.

Rechtbank: Het contactverbod is ongrondwettelijk en schendt de menselijke waardigheid

Zes maanden later legde de stad de man een boete op. Dit was naar het oordeel van de rechtbank echter ongrondwettelijk (vonnis van 11 januari 2021, dossiernummer 6 OWi – 523 Js 202518/20). In de regelgeving van de staat ontbreekt een voldoende grondslag voor autorisatie.

Anderzijds is het contactverbod in strijd met de menselijke waardigheid die wordt gegarandeerd in artikel één van de basiswet. Zo’n contactverbod is alleen verenigbaar met de menselijke waardigheid als er zich een noodsituatie voordoet waarin het gezondheidssysteem dreigt in te storten.

Het oordeel van de rechtbank van Weimar is nog niet juridisch bindend en daarom niet algemeen geldig. Zoals de rechtbank ook heeft aangekondigd , kan elke rechtbank voor zichzelf beslissen over de grondwettigheid van verordeningen die niet door de Bondsdag of een Landtag zijn aangenomen. (bron)

De uitspraak van de lokale rechtbank heeft alleen concrete gevolgen voor de eiser en de stad Weimar. De eiser hoeft de boete dus niet te betalen.

We horen her en der dat geen boete stand houdt ALS MEN MAAR DURFT DE BOETES AAN TE VECHTEN

Bronnen:
https://www.berliner-zeitung.de/news/mdr-bericht-amtsgericht-haelt-allgemeines-kontaktverbot-fuer-verfassungswidrig-li.134388
https://nooit.nl/nieuws/explosieve-rechterlijke-uitspraak-in-duitsland/
https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/weimar/corona-kontaktverbot-verfassungswidrig-amtsgericht-100.html

ZIE OOK:

Vrijspraak rechter na weigeren mondkap: In strijd met de grondwet!

 » Lees verder

Vonnis: “Geen verplichte coronatest terugkerende reizigers” – Viruswaarheid

31-12-20 08:28:00,

PCR-test is inbreuk lichamelijke integriteit

 Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM – 31 december 2020 – De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bepaalde vandaag dat de Staat geen negatieve coronatest mag eisen als voorwaarde voor de terugreis naar Nederland. De Wet publieke gezondheid biedt geen grondslag voor deze voorwaarde. Veel Nederlanders strandden in het buitenland als gevolg van de maatregel. Dit vonnis biedt een handvat om de geleden schade te verhalen.

De reizigers spanden een kort geding aan nadat het kabinet onverwachts besloot een negatieve coronatest als voorwaarde te stellen voor vluchten naar Nederland. Luchtvaartmaatschappijen mochten geen reizigers meenemen die deze niet tonen. De voorzieningenrechter oordeelt nu dat de Staat onrechtmatig handelt.

Geen wettelijke grondslag

De Staat stelde zich op het standpunt dat de wet publieke gezondheid een grondslag biedt voor het stellen van deze voorwaarde. De voorzieningenrechter oordeelde anders: “Voor een dergelijke plicht, geldend voor een Nederlandse ‘onderdaan’ die wil terugkeren naar huis is een deugdelijke wettelijk grondslag nodig, en die ligt niet besloten in artikel 53 of 54 Wpg”.

Recht op lichamelijke integriteit

De reizigers voerden aan dat de gedwongen test inbreuk maakt op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. De Staat erkende dit maar vond de inbreuk dusdanig beperkt dat deze toelaatbaar is. De rechter ging niet hierin mee: “Voor een ingrijpende verplichting als de onderhavige, die de lichamelijke integriteit van een passagier betreft, is (minst genomen) een geconcretiseerde wettelijke grondslag nodig. Dat de test slechts een geringe beperking op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam behelst, en het afnemen van de test “zo gebeurd” en “weinig belastend” is, kan hieraan niet afdoen.”

Reikwijdte oordeel

Viruswaarheid werd de afgelopen dagen overspoeld met wanhoopskreten van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Het gewezen vonnis biedt in beginsel alleen de eisers het recht om zonder PCR-test terug te keren naar Nederland. Of het kabinet de uitspraak aangrijpt om de maatregel in te trekken, is niet bekend. “Dat zou wel de enige juiste beslissing zijn die de Staat na dit vonnis kan nemen”, aldus advocaat Gerben van de Corput. Het vonnis biedt een handvat voor reizigers die in dezelfde omstandigheden verkeren. Ook kunnen zij in Nederland aanspraak maken op schadevergoeding voor de gevolgen van de maatregel. Veel Nederlanders misten hun terugvlucht en moesten een hotel betalen nadat zij niet tijdig een test konden doen.

 » Lees verder

Het vonnis van kort geding tegen de Staat over inzet Corona PCR test – Jeroen Pols van Viruswaarheid — Potkaars – praat met iedereen

10-12-20 04:51:00,

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid legt aan Rico Brouwer van Potkaars uit wat er in het vonnis staat van het kort geding dat hij met Willem Engel had aangespannen tegen de Staat. De rechter heeft Pols cs. in het ongelijk gesteld, maar hoe kan dat nou als de PCR test volgens de bijsluiter niet gebruikt mag worden als diagnostisch instrument? Aan de hand van citaten uit het vonnis reageert Pols op de argumentatie van de rechter in dit vonnis en vertelt hij wat vervolgstappen zijn.

links:

zorg, activisme, democratie

Rico Brouwer

10 December 2020

jeroen pols, viruswaanzin, viruswaarheid, willem engel, pcr, corona, covid19, rechtszaak, kort geding, den haag, rico brouwer, potkaars

Comment

Next

Wat kan de Horeca doen om besmettingen te voorkomen? – Edsard Ravelli over luchtvochtigheid

zorg

Rico Brouwer

9 December 2020

edsard ravelli, covid19, corona, luchtvochtigheide, luchtvochtigheid, mark rutte, hugo de jonge

 » Lees verder

Historisch vonnis in CumEx-strafproces en de opmaat voor de grote ontrafeling

22-03-20 11:13:00,

Afgelopen week vonden in de rechtszaal in Bonn de slotpleidooien plaats van de eerste grote strafzaak tegen CumEx-handelaars die miljarden uit de staatskas roofden. FTM was aanwezig en doet verslag uit een door de coronacrisis geteisterde rechtszitting. De rechter deed vervroegd uitspraak. Het vonnis maakt de weg vrij om nog honderden bankiers aan te klagen.

Het is woensdag 18 maart, half acht ’s avonds, en de weinige aanwezigen in de rechtszaal in de rechtbank in Bonn maken zich op voor de uitspraak in de grootste naoorlogse fraudezaak in de Duitse bedrijfsgeschiedenis. Na 44 zittingsdagen, verspreid over meer dan 5 maanden, kijken zelfs de verdachten Martin Shields en Nicholas Diable reikhalzend uit naar het einde van het strafproces. De Londense bankiers zijn mentaal uitgeput en de financiering van hun teams van advocaten eist een zware tol. Het tweetal staat in deze zaak samen met de Hamburgse bank M.M. Warburg & Co en vier andere financiële instellingen terecht voor de rol die ze jarenlang speelden in het plunderen van de Duitse staatskas.

‘Tezamen en in vereniging met anderen gepleegde belastingontduiking, fraude en afpersing,’ luidt de verdenking. Dat gebeurde met zogenoemde CumEx-transacties, waarbij ingenieuze financiële constructies werden ingezet om meerdere malen dividendbelasting terug te vorderen, terwijl er maar één keer of helemaal geen dividendbelasting was afgedragen. De opbrengst – ongeveer 400 miljoen euro – werd door de deelnemende partijen onderling verdeeld en om die reden spreekt de openbaar aanklager van ‘georganiseerde misdaad’. 

Weer komen de bankiers ermee weg, luidt het oordeel in de online reacties van verschillende Duitse kranten

Door de CumEx-fraude werd de Duitse schatkist de afgelopen decennia voor een bedrag van naar schatting 5 tot 12 miljard euro benadeeld. De ontdekking van de misstand in 2011 leidde in Duitsland uiteindelijk tot maatschappelijke onrust. Sindsdien is de officier van justitie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, Anne Brorhilker, bezig met het strafrechtelijke onderzoek. Zij heeft naast Shields en Diable liefst 600 verdachten in het vizier, in 60 verschillende zaken. De rechtbank in Bonn staat op het punt om extra zittingscapaciteit te creëren om de stortvloed aan rechtszaken te kunnen verwerken. Mede om die reden is de uitkomst van dit eerste grote strafproces van het grootste belang. Hier moet een vonnis uitrollen waarmee Brorhilker en haar collega’s in andere deelstaten de strijd met de witteboordencriminelen kunnen aanbinden.

 » Lees verder

Vonnis: ‘Einde verplichte zorgverzekering’..?!!

01-05-18 07:08:00,

x

x

Einde verplichte zorgverzekering door uitspraak kantonrechter??
x
Vonnis: ‘Einde verplichte zorgverzekering’..?!!

2018 © Luca vdf/van Dinther | deze versie WantToKnow.nl/be

x

We kennen de auteur van dit artikel ook als co-auteur van het baanbrekende boek over de Soevereine Mens: Luca vdf/Van Dinther (r) en Robbert vdf/Boerman (klik voor link naar dit boek)

Zorgverzekeraar VGZ kan geen premie opeisen van iemand die geen verplichte zorgverzekering wil. Bij vonnis d.d. 18 april 2018 wijst kantonrechter mr. B.C. Vink van rechtbank Den Haag de eis van VGZ tot betaling van premie af. Aangeklaagde Jordy Zwart voert in eigen verweer aan dat er geen overeenkomst bestaat met VGZ en dat de eis op basis van de verplichte zorgverzekeringswet uit 2005 onrechtmatig is. In lijn met het zelfbeschikkingsrecht (art. 1 IVBPR) kan er geen verplicht contract worden afgedwongen met een commerciële onderneming als Zorgverzekeraar VGZ.

Dat betekent dat De Nederlandse Staat de Volksgezondheid eerbiedig dient te bevorderen zonder bestraffing met dwang, beslaglegging, schulden en boetes. Schuldeiser VGZ en haar gemachtigde M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders en Incassokantoor verzuimen een overeenkomst met wilsverklaring te produceren en oefenen daardoor onrechtmatige dwang uit door samenspanning.

Daarbij blijkt bovendien, dat persoonsgegevens van Jordy Zwart zonder zijn toestemming, onrechtmatig verhandeld zijn, in samenspanning met CAK/Zorginstituut Nederland en de Gemeente van zijn woonplaats, vanuit de Basis Registratie Personen (BRP). Er is geen contractuele verbintenis waaruit blijkt dat gedagvaarde daarmee wanbetaler is. De deurwaarder die door VGZ werd ingeschakeld, handelt -zo oordeelt de rechter in Den Haag- volledig onbevoegd, zonder onderliggende akte van cessie of ander rechtsgeldig document. Zwarts betoogt dat de verplichte zorgverzekering een vorm is van dwang/slavernij.

Wat is VGZ
VGZ is een oudere, door ziekenfondsen opgerichte, particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschappij, die was bedoeld om mensen, die wegens overschrijding van de loongrens niet langer ziekenfondsverzekerd konden blijven, te voorzien van een goede en betaalbare ziektekostenverzekering. VGZ heeft van oudsher dus een sociale achtergrond. In 1991 fuseerde VGZ met zes ziekenfondsen, alle operationeel in Zuid-Nederland. Hiermee anticipeerden deze partijen als eerste op de toenmalige plannen voor de vorming van een volksverzekering tegen ziektekosten.Bij deze nieuwe zorgverzekeringswet zou, zo werd verwacht, het onderscheid tussen particuliere verzekering en ziekenfondsverzekering verdwijnen.

Minister Ab Klink met viroloog/dierenarts Ab Osterhaus,  » Lees verder