Wat u vooral niet moet vragen | #3.18 | Een Oorlog Reeds Verloren

12-04-21 11:44:00,

Er was in het rampjaar 2020 een duidelijk patroon te ontwaren in de berichtgeving omtrent overheidsmaatregelen en wetswijzigingen, welke zich ook dit jaar onmiskenbaar voortzet. Het zijn de propagandatechnieken die al in de jaren ’80 werden beschreven door iemand als Noam Chomsky, maar waarvan men met dank aan de stevige greep waarin onze eigen overheid de landelijke media houdt nog steeds geen idee heeft. De belangrijkste hiervan is simpel, maar oh zo effectief: het aanmoedigen van een levendig debat binnen afgebakende kaders, om de écht belangrijke vragen die zich daarbuiten bevinden onbesproken te laten.

Vandaar dat Sven deze zondagse uitzending heeft gewijd aan een aantal vragen. Vragen waarop iedereen de antwoorden wil weten, maar dan moeten zij wel eerst gesteld worden. Vraagt u mee?

Links:
‘Onze angst voor het virus geeft de staat te veel ruimte’
Ad Verbrugge reageert op CENSUUR door NRC
Naomi Wolf: Mandatory Vaccine Passport Could Lead To The End Of Human Liberty In The West
‘Vaccinatiepaspoort creëert tweederangsburgers’
Politieverhoren Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020
BPOC2020 op YouTube

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen. Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/

Ook te vinden op Odysee, SoundCloud en Spotify.

 » Lees verder

Vooral dokters, verpleegkundigen en politici willen geen Coronavaccinatie – Frontnieuws

10-02-21 07:51:00,

Onder de mensen in Duitsland die de nieuwe Covidvaccinatie voor zichzelf persoonlijk afwijzen zijn vooral artsen, medisch personeel, verpleegkundigen – en de Duitse regering. Is het omdat zij zijn gevallen voor verkeerde informatie van “Covidioten”, zoals de Merkelpers het uitdrukt?

Onder de titel “Opvallend veel verpleegsters en dokters weigeren vaccinatie” bericht de “Deutsche Wirtschaftsnachrichten” over een inderdaad vreemd fenomeen. In sommige medische instellingen wil tot tweederde van het beroepspersoneel niet gevaccineerd worden, schrijft auteur David Berger op Philosophia Perennis.

Dit ondanks het feit dat “verpleegkundigen en artsen tot de meest kwetsbare beroepsgroepen behoren als het gaat om infectie met het Coronavirus”. Bovendien, als er werkelijk een epidemie zou heersen, behoren ze waarschijnlijk tot de meest systeemrelevante beroepsgroepen, naast de alternatief-loze en tot nu toe ongevaccineerde bondskanselier Merkel.

De federale regering is nog niet ingeënt

Daarnaast zijn het niet alleen de medici en wetenschappers die de nieuwe Covidvaccinatie niet willen, maar ook de politici die de vaccinatie hebben uitgeroepen tot wondermiddel tegen de vermeende epidemie, stellen zich nobel terughoudend op als het gaat om zich beschikbaar te stellen voor de vaccinatie:

“Ironisch genoeg staan grote segmenten van het medisch personeel sceptisch tegenover de vaccins die in zeer korte tijd zijn ontwikkeld. De federale regering roept op tot meer ‘vaccinatiebereidheid’ – maar heeft zelf ook nog niet gevaccineerd”.

Waar komt de afkeer van de vaccinatie vandaan, vooral juist bij deze groepen die het zouden moeten weten en die desondanks systemisch relevant zijn of zichzelf als zodanig beschouwen? De propagandapers van het Merkel-systeem (dpa) heeft natuurlijk nagedacht over hoe deze weigering op de een of andere manier aan het volk te verkopen:

Trapten artsen in verkeerde informatie?

De schuld voor het gebrek aan bereidheid om te vaccineren ligt bij “verkeerde informatie” die over vaccinatie wordt verspreid en bij de slechte arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg, zo luidt het narratief: “Veel mensen werken toch al niet onder optimale omstandigheden” in ziekenhuizen. En als een werkgever dan ook nog een vaccinatie-aanbeveling doet, “roept dat misschien ook een zeker verzet op”, zegt Mertens.

Je zou je bijna schamen om zulke onzin te lezen … En DWN voegt er tenslotte aan toe: “De voor de hand liggende reden voor de terughoudendheid wordt niet vermeld.

 » Lees verder

Vooral Van Wolferen NIET uitnodigen…!!?

01-11-20 03:28:00,

x
X

Vooral Van Wolferen NIET uitnodigen…!!?

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Emeritus professor Karel van Wolferen (1941) was van 1997 tot 2006 hoogleraar aan de universiteits van Amsterdam. Hij doceerde het val ‘Vergelijking van politieke en economische instituties’, in het bijzonder in Oost-Azië. Inmiddels is hij op 79-jarige leeftijd hoofdredacteurschap opgepakt van het splinternieuwe tijdschrift ‘Gezond Verstand’, waarvan inmiddels het tweede nummer is verschenen. Zie de afbeelding hiernaast.

Nadat Karel van Wolferen in zijn geboorteplaats Rotterdam de middelbare school had afgerond, vertrok hij op 19-jarige leeftijd, in 1960 uit Nederland en reisde twee jaar door het Midden-Oosten, India en Zuid-Oost Azië. In die tijd begon hij met het schrijven van artikelen, die door veel media werden gepubliceerd. In 1962 vestigde hij zich in Japan, waar hij enkele jaren Engels doceerde. Onder andere aan de ‘Waseda Universiteit’ en het ‘Athenée Français. Zijn artikelen verschenen in onder andere The New York Times, Le Monde, Die Zeit en Japanse kranten en opiniebladen.

In 1972 zette hij zijn journalistieke loopbaan voort als NRC-correspondent voor Oost-Azië. In deze hoedanigheid schreef Van Wolferen over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Japan, India, Thailand, Vietnam, de Filipijnen en Zuid-Korea. Zijn vakkennis en journalistieke kwaliteiten, werden in 1987 beloond met de prijs voor de Nederlandse dagbladjournalistiek. Hij publiceerde diepgravende analyses over de politieke economie van Japan.  In 1989 verscheen zijn The Enigma of Japanese Power, dat algemeen wordt beschouwd als de meest uitvoerige en genuanceerde studie over het hedendaagse Japan.

Het nieuwe tijdschrift ‘Gezond Verstand’ is een journalistiek onafhankelijk blad, werd enkele maanden geleden opgericht (augustus 2020). Het verschijnt elke twee weken in een oplage van 100.000 exemplaren. En zo verslaat Van Wolferen in één klap zijn oude werkgever NRC, dat in zwaar weer verkeerd, doordat het blad nauwelijks of niet meer verkocht wordt. Niet zo vreemd overigens als je ziet wat voor een ongelooflijk valse streken ze -onder het motto journalistiek- menen te mogen uithalen, zoals de schofterige wijze van het aanpakken van Pieter Omtzigt in 2018 (CDA).

Karel van Wolferen wil als hoofdredacteur van dit tijdschrift ‘Gezond Verstand’, een blad aanbieden, voor en aan iedereen die objectief en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld. Een blad met serieuze,

 » Lees verder

Vooral voor JOU: de Lucht-je-HART-cirkel..!

20-08-20 11:31:00,

De onderstaande info kwam deze week op ons pad. Een prachtig initiatief, naar ons gevoel, dat je in staat stelt, om samen met mensen uit je buurt, familieleden en/of collega’s, jezelf te uiten over de situatie waarin we met z’n allen beland zijn. Want deze Corona-crisis is vooral een crisis geworden, waarbij mensen als individu worden geradbraakt..! Vooral doordat overheden laks, niet adequaat en/of bewust manipulerend reageerden en reageren op wat er sociaal maatschappelijk plaats vindt. Denk eens aan de wrede situatie in de verpleeghuizen de afgelopen maanden, waarbij mensonterende situaties de ‘normaalste zaak’ van de wereld werden..!

En wat doe je eraan, als je gemoed dan vol zit met ideeën, gedachten, boosheid en het gevoel niet gehoord te kunnen worden. Wij merken aan onszelf, dat we regelmatig een gevoel van onrechtvaardigheid en een soort moedeloosheid bij ons dragen, in deze bizarre tijden. Zeker als duidelijk is, dat bepaalde verstandige mensen, zoals wetenschappers en medisch specialisten, niet worden gehoord; zelfs worden gecensureerd..!!

Wat kun je als individu dan anders doen, dan je verzetten binnen de beperktheid van je eigen wereld..? Natuurlijk doe je wat je kunt; je tekent petities, doet mee met demonstraties als dat je ook een goed gevoel geeft. Maar waar blijf je als individu? Met dit nieuwe initiatief, kunnen je -letterlijk en figuurlijk gesproken- in je eigen huiskamer actie ondernemen! En daarmee jezelf in dialoog brengen met zielsverwanten. Wat dit initiatief van de hartcirkels je aanreikt, is een methode om met een kleine groep, GESTRUCTUREERD van gedachten te wisselen.

We weten immers allemaal, dat communiceren met elkaar, iets anders is dan een evenwichtige DIALOOG creëren.. We hebben de al genoemde emoties in ons lijf en gedachten en willen daarover delen.. Welnu, dat kan heel eenvoudig met deze tools van de mensen, die deze ‘lucht-je-hart-cirkels’ hebben bedacht.. Het idee voor de cirkels komt van drie lezers van het blog TransitieWeb. En initiatiefnemer Fred Teunissen, journalist, auteur en initiator van dit blog (HIER), zegt hierover :

“Het is een heel goed idee, want als we niet oppassen, zet de lockdown onze emoties op slot. Het is van enorm belang dat die kunnen blijven stromen, dat je er lucht aan kunt blijven geven. Het draait dus om goed naar elkaar luisteren en op grond daarvan kijken wat je het beste voor en met elkaar kunt doen.

 » Lees verder

De omgevingsvisie gaat vooral over de BV Nederland

08-07-19 07:17:00,

In de pas verschenen Nationale Omgevingsvisie staat, de naam zegt het al, een visie op hoe de ruimtelijke inrichting van Nederland zich op een duurzame manier kan ontwikkelen tot aan het jaar 2050. Niko Roorda analyseert dit rapport en vraagt zich af: waar gaat het over mensen?

Voor het eerst in twee decennia kwam de regering op 20 juni met een overkoepelende visie op de ruimte: de Nationale Omgevingsvisie, de NOVI. Dat was sinds de jaren 2000 niet meer gebeurd. Destijds liet onderzoek, opgenomen in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001), zien dat de oppervlakte van Nederland tegen het jaar 2030 zo’n 20 procent te klein zou zijn, als men aan alle wensen tegemoet zou komen. Na het uitbrengen van de Vijfde Ruimtelijke Nota is met de adviezen daarin lange tijd weinig gedaan. Achtereenvolgende regeringen hebben het ruimtelijk beleid grotendeels aan de provincies en gemeenten overgelaten, waardoor er van een nationale strategie geen sprake was. Wel werden op deelgebieden nota’s uitgebracht, zoals de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012, met een nadruk op mobiliteit), de Rijksnatuurvisie (2014) en het Nationaal Waterplan (2015).

Tot de NOVI dus, gepubliceerd op 20 juni 2019. Dit rapport is gebaseerd op een vier jaar durend onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De NOVI somt 21 ‘nationale belangen’ op. Voor een deel koppelen de auteurs van het rapport die aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Het vervolg van de NOVI is gestructureerd opgebouwd. De eerste stap bestaat uit het benoemen van de voornaamste prioriteiten. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie is de eerste. Duurzaam en economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied volgen. 

Daarna benoemt de NOVI de principes waarmee het de verschillende prioriteiten tegen elkaar afweegt. Eén daarvan luidt: combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies. Dat principe heeft betrekking op het multifunctioneel ruimtegebruik. Met behulp van zulke afwegingen leidt elk van de prioriteiten tot een aantal beleidskeuzes. Als voorbeeld noem ik de beleidskeuzes behorende bij de prioriteit over de toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarin wordt onder meer gesproken over natuurinclusiviteit, ofwel het voortdurend betrekken van de natuur bij het bedenken en uitvoeren van plannen voor wonen, werken en/of landbouw,

 » Lees verder