Dr. Peter Rost, voormalig directeur marketing bij farma, over het beïnvloeden van de medische gevestigde orde – Stichting Vaccin Vrij

dr.-peter-rost,-voormalig-directeur-marketing-bij-farma,-over-het-beinvloeden-van-de-medische-gevestigde-orde-–-stichting-vaccin-vrij

09-05-19 08:44:00,

Zou betaald lobbyen voor farmaceutische bedrijven illegaal moeten zijn? Komt dit niet neer op intentionele belangenbehartiging en belangenconflicten? Maken farmaceutische bedrijven zich schuldig aan misleidende marketing? Schermen zij zich af voor wettelijke aansprakelijkheid en beïnvloeden ze zwaardere wetgeving die keuzevrijheid van de burger uitholt? Niet alleen ouders, maar ook medici staan onder toenemende druk van de farmaceutische industrie. Dr. Peter Rost, voormalig farmaceutisch manager, licht een tip van de sluier op over hoe de medische gevestigde orde wordt beïnvloed.

“Iedereen die ik in mijn vorige carrière ben tegengekomen als directeur marketing staat daar met zijn hand op. Iedereen smeekt om geld. Niemand heeft geld. De overheid heeft geen geld. Universiteiten hebben geen geld. De enige die geld hebben, zijn de grote multinationals. En ze hebben veel geld. En zij gebruiken dat geld in feite om invloed te kopen. En de manier waarop het gedaan is: nummer één, je geeft organisaties en instellingen subsidies voor verschillende soorten onderzoek. Nummer twee: je ontwikkelt samen met hen onderzoek. Nummer drie: Je maakt vrienden; je zorgt ervoor dat ze je trouw worden. En je betaalt ook individuele professoren en artsen en onderzoekers rechtstreeks. Je kunt ze als sprekers betalen om door het land te reizen; duizend, tweeduizend dollar per dag, soms meer.”

 

 

 

 

 

Wie is Peter Rost?

Peter Rost, M.D. is als voormalig directeur marketing meer dan tien jaar werkzaam geweest bij farmagiganten Wyeth en Pfizer. In augustus 2004 publiceerde Rost een gepassioneerde recensie op het boek ‘The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It’ van Marcia Angell (De waarheid over farmaceutische bedrijven – hoe ze ons misleiden en wat we eraan kunnen doen’). Marcia Angell is arts en hoofdredacteur van het medisch vakblad ‘New Engeland Journal of Medicine, een van de grootste medische vakbladen ter wereld.1 De recensie werd opgemerkt door een verslaggever bij ‘USA Today’, die Peter Rost interviewde voor een artikel over de geneesmiddelenindustrie. De publieke aandacht van het artikel in USA Today veranderde het leven van Rost; hij werd ontslagen en begon nieuwe carrière als een insider die kritisch staat tegenover de farmaceutische industrie. Sindsdien heeft Rost buiten de farmaceutische industrie gewerkt, als een openbare spreker, blogger, schrijver en rechtsdeskundige.2

 

 

 

 

 

 

Bron originele artikel:

https://thevaccinereaction.org/2019/05/influencing-the-medical-establishment-dr-peter-rost/

 
Bronnen:

1.

 » Lees verder

Voormalig hoofd toezicht NVB diende tuchtklacht in tegen Ralph Hamers

Voormalig hoofd toezicht NVB diende tuchtklacht in tegen Ralph Hamers

17-09-18 07:47:00,

Simon Lelieveldt, het voormalig hoofd toezicht en financiële markten van de Nederlandse Vereniging van Banken, diende een half jaar geleden een tuchtklacht in tegen Ralph Hamers. Hij wacht sindsdien op uitsluitsel van het tuchtorgaan. ‘Als deze melding niet leidt tot een behandeling, dan kun je de stichting Tuchtrecht Banken wel opdoeken.’

Op 11 maart 2018 diende ene ‘Pieter’ een tuchtklacht in over ING-topman Ralph Hamers, plus de overige bestuurders en commissarissen van de bank. Hij deed dit bij het online klachtenloket van de stichting Tuchtrecht Banken, het tuchtorgaan waar alle Nederlandse bankmedewerkers onder vallen na het afleggen van de bankierseed. Dit tuchtorgaan kwam vorige week nadrukkelijk in het nieuws toen het aankondigde een informatieverzoek te hebben neergelegd bij de ING om te achterhalen of medewerkers de bankierseed hebben geschonden in het witwasschandaal dat voor 775 miljoen euro werd geschikt.

De klacht van Pieter van afgelopen maart betrof echter niet de medewerkers van de ING, maar specifiek Ralph Hamers, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hamers stond op het punt om een forse loonsverhoging te krijgen, waardoor hij drie miljoen euro op jaarbasis zou gaan verdienen. Dat was klachtwaardig, volgens ‘Pieter’.

Saillant detail: de klager gebruikte een alias. In werkelijkheid was de klager Simon Lelieveldt, het voormalig hoofd toezicht en financiële markten van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Waarom gebruikte hij een alias? ‘Ik wil weten wat er gebeurt als een betrokken consument een goed geformuleerde tuchtklacht indient bij de stichting Tuchtrecht Banken. Ik had een bruin vermoeden dat wanneer ik “Simon Lelieveldt” onder mijn melding had gezet, de reactie misschien anders was geweest. Maar wie een klacht indient, zou natuurlijk niets moeten uitmaken.’

Inhoudelijke klacht

Lelieveldt diende de klacht in nadat de Raad van Commissarissen, onder leiding van Jeroen van der Veer, een salarisverhoging voor ING-topman Ralph Hamers had voorgesteld. Dat leidde afgelopen maart tot grote politieke en maatschappelijke ophef, inclusief klanten die hun ING-rekening opzegden. De voorgestelde salarisverhoging voor Hamers werd schielijk weer ingetrokken. Lelieveldt was boos dat de bank überhaupt voorstelde om het loon van Hamers te verhogen: ‘ING is in 2008 met 10 miljard euro gered en heeft in een herenakkoord beloofd om duurzaam en gematigd te gaan belonen. Maar tien jaar na dato trekken ze zich daar niks meer van aan.

 » Lees verder