Voorzitter federale verkiezingscommissie: “Er is sprake is van kiezersfraude”.

14-11-20 02:18:00, x Voorzitter federale verkiezingscommissie: “Er is sprake is van kiezersfraude”.

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Het is nogal wat, wanneer de voorzitter van het Federale Verkiezingscomité Trey Trainor (HIER), meldt, dat de 2020 US Elections illegaal kunnen zijn, door wijdverspreide fraude..! Tijdens een interview, gisteren, vrijdag de 13e november (!), liet  deze Trainor er geen onduidelijkheid over bestaan. Hij sprak met een journalist van ‘Newsmax TV’s ‘National Report’‘  en zei daar, dat de bureaus die de stemmen nog steeds aan het tellen zijn, ‘are not granting observers access to watch the ballot counting process could be involved in voter fraud’. Dat deze bureau’s dus geen obersevatoren toelaten bij het tellen van de stemmen, zoals door de rechtbank bepaald, en hierdoor betrokken kunnen zijn bij verkiezingsfraude.

“Ik geloof dat er op deze plaatsen sprake is van kiezersfraude”, zei hij. “Anders zouden ze de waarnemers naar binnen laten gaan.”

Ondanks het winnen van een gerechtelijk bevel, waardoor de Trump- campagne, waarnemers mag en kan sturen, om toezicht te houden op het tellen van de stemmen in Pennsylvania, vanaf een afstand van zes meter, worden volgens Trainor, de waarnemers “niet op een zinvolle manier in de stemlokalen toegelaten.” En dat, wanneer waarnemers wel worden toegestaan om te kijken, de ‘doelpalen verplaatst worden’, uit de buurt van de zes meter, die vereist is en toegestaan, door het gerechtelijk bevel.

Hij zei de claims, die in de juridische processen, door de Trumpcampagne worden ingediend ‘zeer geldige beweringen’ zijn, die ‘volledig’ door het juridische rechtssysteem dienen te worden gescreend. Hij voorspelt dat enkele van de wettelijke gevolgtrekkingen, waarschijnlijk bij het Amerikaanse Hooggerechtshof zullen eindigen. Kijk naar deze video van het interview. (Helaas nog niet kunnen vertalen!).

Deze voorzitter van de Federale Kiescommissie, James Trainor, is een Republikein en werd genomineerd door president Donald J. Trump, en daarna ingezworen door de Senaat van de VS 19 mei 2020. Hij werd benoemd voor een termijn die eindigt op 30 april 2023. Hij is een Texaan en al meer dan 20 jaar actief als jurist binnen het overheidsapparaat. Met name op het gebied van het kiesrecht, het campagnefinancieringsrecht en de ethiek.

Hij was voor de staat Texas,

 » Lees verder

Interview met voorzitter Privacy First in Café Weltschmerz

22-07-20 02:49:00,


Interview met voorzitter Privacy First in Café Weltschmerz

Privacy First verschijnt regelmatig in de media, maar meestal zijn dit slechts korte fragmenten, soundbites of oneliners uit langere interviews. Café Weltschmerz vormt hierop een interessante uitzondering: hier neemt men nog de tijd om belangrijke (soms controversiële) onderwerpen uitgebreid te bespreken. Recentelijk sprak Privacy First voorzitter Bas Filippini in Café Weltschmerz over de geplande Corona-noodwet en de Corona-crisis, het belang van het recht op privacy, de rol van technologie en media in onze samenleving en het (dis)functioneren van onze huidige democratie. Bekijk hieronder het hele interview. Een eerder gesprek met Privacy First in Café Weltschmerz vindt u hier.

 » Lees verder

Voorzitter commissie EMV van Gezondheidsraad kritisch over blootstellingsnormen en veiligheid 5G – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

07-04-20 02:16:00,

Zowel in de Telegraaf als in het Noordhollands Dagblad heeft recent een artikel gestaan over straling en 5G. In beide grotendeels identieke berichten komt de wetenschappelijke verdeeldheid over EMV (elektromagnetische velden) prominent naar voren.

Professor Kromhout, voorzitter van de commissie EMV van de Gezondheidsraad, spreekt in het artikel zijn zorgen uit over de ontwikkelingen omtrent 5G en over de volledig op opwarming gebaseerde blootstellingsnormen van de ICNIRP.

Allereerst benoemt het artikel de waarschuwingen van wetenschappers. De initiatiefnemer van het EMF Scientist Appeal wijst op de overvloed aan wetenschappelijke artikelen die aantonen dat EMV schadelijk zijn. De 240 wetenschappers van het EMF Scientist Appeal stellen dat een verhoogd risico op kanker, beschadiging van DNA en aantasting van voortplantingsfuncties allang zijn aangetoond.

Vervolgens maakt het artikel de wetenschappelijke verdeeldheid duidelijk aan de hand van het groot Amerikaans National Toxicology Program (NTP) onderzoek. Dit onderzoek toonde in 2018 aan dat ratten en muizen kanker kregen bij blootstelling aan radiofrequente straling. De ICNIRP, die stelt dat straling alleen gevaarlijk is doordat het lichaam opwarmt, schuift die conclusie terzijde. Maar volgens de onderzoeksleider van het NTP toont de studie aan dat de effecten niet door opwarming van weefsel komen maar van de straling zelf. Professor Kromhout beklemtoont dat het NTP onderzoek ‘’een doorbraak’’ was en zegt:

“Je ziet dat bepaalde groepen dat weg proberen te redeneren. Maar het zijn goed uitgevoerde studies.”

Professor Kromhout benoemt de scherpe wetenschappelijke verdeeldheid en betreurt dat er twee kampen zijn ontstaan waartussen geen normaal gesprek meer mogelijk is. Kromhout noemt het wel bijzonder dat de ICNIRP-normen zóveel zegkracht hebben gekregen in Europa. Hij stelt, heel voorzichtig, dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. ‘’Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan.’’

Professor Kromhout stelt over 5G:

“Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”

Resumerend: De artikelen laten zien dat er nu ook binnen de Gezondheidsraad zelf voorzichtig kritiek is op de op warmte gebaseerde ICNIRP-norm en de veiligheid van de uitrol van 5G.

 » Lees verder