Actieweekend 27 & 28 juni voor vrijheid, tegen de spoedwet – De Lange Mars plus

actieweekend-27-&-28-juni-voor-vrijheid,-tegen-de-spoedwet-–-de-lange-mars-plus

26-06-20 06:57:00,

Rutte heeft weliswaar de coronamaatregelen wat versoepeld, maar de 1,5 meter samenleving blijft hardnekkig bestaan als het aan hem ligt. Dit is dan ook de reden dat zowel in Amsterdam als Den Haag komend weekeinde de mensen in protest de straat op gaan.

Sinds afgelopen zondag lijkt het niet meer relevant of burgemeesters hun zegen geven aan een demo. De mensen maken gebruik van hun grondrecht om te demonstreren, ook in het coronatijdperk. Zo bleek op zondag 21 juni toen duizenden mensen zich voor een picknick verzamelden op het Malieveld, nadat de burgemeester om onduidelijke redenen geen toestemming voor het protest gaf.

Zaterdag 27 juni

Amsterdam
Grote demonstratierave op de Dam
11:00 – 18:00 uur

In opstand voor ondernemers, creatieve geesten en festivals in Nederland.
Volgens de organisatoren “een vreedzaam protest waar ze samen dansen tegen het scheve coronabeleid.”

Meer info

Den Haag

Motordag

Hierover is geen verdere informatie beschikbaar.

Zondag 28 juni

Amsterdam
Museumplein
13:00 – 16:00 uur

De organisatie roept op te demonstreren om te eisen van de overheid dat de Spoedwet niet wordt doorgevoerd. Ze zeggen “Eis je vrijheid terug!” Stel je eigen eisen op!
Kom met spandoeken, met foto’s van de mensen die onze vrijheid willen beperken.

Meer info Freedom Above All

Den Haag
Malieveld

Grote demonstratie, terug naar normaal
Kom op voor je vrijheid, je leven en je rechten!

De organisatoren hebben de Staat op 25 juni gedagvaard om onmiddellijke opheffing van alle coronamaatregelen
te eisen.

Meer info viruswaanzin.nl

 

Rob Vellekoop, 26 juni 2020

Post Views: 404  » Lees verder

Acties voor vrijheid tegen 1,5 meter maatschappij van 20 tot 27 juni – De Lange Mars plus

acties-voor-vrijheid-tegen-1,5-meter-maatschappij-van-20-tot-27-juni-–-de-lange-mars-plus

20-06-20 10:53:00,

Vrijheidsacties voor de komende week in Nederland. De definitieve Spoedwet moet nog komen, maar is voorlopig uitgesteld onder enorme druk uit alle hoeken van de samenleving. Dit uitstel geeft alle mensen die hun vrijheid lief hebben en zich realiseren waarmee dit levensgevaarlijke kabinet bezig is de ruimte om de bevolking massaal te mobiliseren en de vestiging van de dictatuur te stoppen. De vrijheidsstrijders krijgen een drukke tijd. Er is werk aan de winkel. Veel mensen zijn niet op de hoogte van wat speelt of zitten nog gevangen in hun angst zodat ze niet zien wat er gebeurt. Samen met hen is het tij te keren.

20 juni 2020

Festival Let’s dance Fuck 1,5 meter
Maastricht
11:00 – 23:00 uur
VERBODEN door burgemeester in veiligheidsregio
https://www.facebook.com/events/720230888750422/

21 juni 2020

Grote demonstratie, terug naar normaal
KOM OP VOOR JE VRIJHEID, JE LEVEN EN JE RECHTEN!
Den Haag, Malieveld
13:00-17:00
VERBODEN door burgemeester in veiligheidsregio
https://www.facebook.com/events/2683859725167081/
https://t.me/viruswaanzin

De organisatie schrijft:
“We kunnen je niet tegenhouden houden om naar Den Haag te komen.

Als je besluit toch te komen doe dat rustig, doe dat in vrede en doe dat vooral geweldloos.
Liefde en geduld. We roepen je niet op, maar we kunnen je niet tegenhouden.

We roepen je op om uiting te geven aan jouw gevoel bij deze beslissing.

Er is een wake nodig voor het openbaar bestuur. Onze bestuurders die het publieke belang dienen hebben je hulp nodig om het pad terug te vinden naar de democratie

Daarom vragen we je om een bloem te plukken of te kopen en breng ‘m dit weekend naar je plaatselijke stadhuis. Het is een hele kleine moeite en een heel sterk signaal vóór de democratie & vóór de vrijheid . Leg het stadhuis vol, film het, maak foto’s en deel het! Dit kan je doen bij jouw eigen stadhuis in jouw gemeente of bij het stadhuis in Den Haag (5 min. lopen vanaf het Malieveld).”

22 – 28 juni

Mars de Triomph
Nederland
https://www.facebook.com/watch/?v=259436875390902
Nadere info volgt zo spoedig mogelijk

23 juni

Horeca &

 » Lees verder

‘Alleen vanuit innerlijke vrijheid kunnen we uiterlijke vrijheid garanderen’

‘alleen-vanuit-innerlijke-vrijheid-kunnen-we-uiterlijke-vrijheid-garanderen’

29-05-20 08:41:00,

Rolf van Velthoven: innerlijke vrijheid

Aan mijn Nederlandse medeburgers,

Aan mijn medeburgers op planeet Aarde,

Wij zitten op dit moment wereldwijd met zorgen over onze gezondheid. Vlak na de aanslagen op onder andere de Twin Towers in New York beleefden wij zorgen over onze veiligheid.

In beide gevallen – toen én nu – lijkt angst de overwegende bron voor ons handelen, voor onze besluiten. En zoals wij allemaal wel weten, is angst een erg slechte raadgever, omdat het onze geest vernauwt en leidt tot een ‘tunnelvisie’, geen gezonde basis voor het nemen van verstrekkende besluiten.

Onze vrijheid is duur bevochten

In de vroege ochtend van 5 juni 1944 landden de geallieerden op de stranden van Normandië. Het was het begin van de bevrijding van Europa van de Nazi-terreur. Wij kregen toen onze vrijheid terug! Hoe hoog de prijs is geweest die werd betaald voor onze vrijheid, daarvan getuigen de vele witte kruizen op de verschillende oorlogskerkhoven vlakbij de landingsstranden en ook in ons eigen land. Vele jonge mannen en vrouwen hebben met hun leven voor onze vrijheid ingestaan. Op 4 mei herdenken wij ieder jaar hun offer.

Angst is een innerlijke vijand

Op dinsdag 5 mei was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Die vrijheid kwam van buitenaf, werd ons door anderen gebracht: zij zijn voor ons door het vuur gegaan. In de twee recente situaties – die naar aanleiding van de terreuraanslagen in 2001 én die naar aanleiding van het coronavirus nu – evenwel, zit de angst in onszelf.

Wij zijn het dan ook zelf die kunnen besluiten óf wij ons door onze angst laten leiden óf de moed vatten om ondanks onze angst in te willen blijven staan voor onze vrijheid.

Veel fundamentele vragen

Ik maak mij grote zorgen over de huidige verstrekkende vrijheid-beperkende maatregelen: zullen wij – wanneer deze epidemie voorbij is – wel weer van tenminste dezelfde mate van vrijheid gebruik kunnen maken ? Maken wij – wanneer bij alle volgende epidemieën dergelijke maatregelen genomen worden – niet de economische en de sociale structuren van onze samenleving kapot ? Is het middel dan niet veel erger dan de kwaal ? Is het nu niet juist aan de orde om na te denken of de overwegingen op grond waarvan deze vrijheid-beperkende maatregelen zijn genomen,

 » Lees verder

Red het MKB! – autonomie en vrijheid staan op het spel

red-het-mkb!-–-autonomie-en-vrijheid-staan-op-het-spel

18-05-20 04:22:00,

MKB en zzp’ers zijn hard getroffen door de maatregelen die het kabinet genomen heeft. Zo zijn er ruim 400.000 kortlopende uitkeringen aangevraagd en verstrekt. Voor 1,7 miljoen werknemers wordt het loon (gedeeltelijk) doorbetaald door het UWV. Dit zijn on-voor-stel-bare aantallen.

Autonomie en vrijheid - red het MKB!

Voor een deel van deze ondernemingen is het nu al duidelijk de bedrijfsactiviteiten niet meer opgestart kunnen worden (dit gaat niet alleen om kleine horeca-bedrijven). Voor de overigen is de vraag welke bedrijven de klap op termijn zal kunnen opvangen.

Dit is een aanslag op het kleinbedrijf en een groot maatschappelijk probleem, want……

Echte creativiteit, innovatie en diversiteit komt uit het MKB. Naarmate de bedrijfsomvang toeneemt zien we die waarden vaak opgeofferd worden voor uniformiteit, conformiteit en efficiëntie. Intuïtief voelen we dat aan: we gaan veel liever winkelen in een straat met kleine eenmanszaken dan op de plek waar je dezelfde ketens vind als in elke andere stad.

Kleinere bedrijven hebben ook vaak meer binding met hun omgeving, personeel en met hun klanten. Juist het MKB staat nu onder druk. We worden al psychologisch voorbereid op misschien nog wel zeven lockdowns, of een pandemie die niet ophoud, of de lockdowns die pas ophouden bij het vinden van een vaccin.

Geen alternatieven?

Er is geen kristallen bol nodig om te zien waar dit pad naar toe leidt: het doelbewust laten instorten van het huidige economische bestel. Wat komt daar voor in de plaats?

Een handvol mega-ondernemingen zoals Amazon kan zo’n financiële storm weerstaan. De rest die failliet is meldt zich bij overheden.

De implicatie is dat het gros van ons dan van een van beiden afhankelijk wordt. Vaccinatie, chippen, het installeren van een app, mondkapjes dragen, testen, het hoeft dan allemaal niet verplicht gesteld te worden. Het is een voorwaarde voor toegang tot een basisinkomen (Universal Basic Income, UBI), of tot werk. Met het MKB dat ten gronde is gericht, en geen toegang tot financiële middelen zijn er dan weinig alternatieven. Je kunt voortaan door de hond of door de kat gebeten worden.

Wegbreken uit het systeem

Kern van ons ‘gevangen’ zitten in het systeem is dat we geld nodig hebben om van rond te komen. Het huidige geldsysteem is fundamenteel vampiristisch.

 » Lees verder

Geef ons onze vrijheid terug | Platform Bescherming Burgerrechten

geef-ons-onze-vrijheid-terug-|-platform-bescherming-burgerrechten

05-05-20 07:38:00,

Vandaag is het 5 mei en “vieren wij de vrijheid”. Vrijheid waarvoor onze voorouders hebben gevochten, maar die tijdens de Corona-crisis wereldwijd zwaar onder druk staat.

Ook in Nederland zijn de afgelopen weken talloze mensenrechten en democratische verworvenheden drastisch ingeperkt, waaronder:

 • de vrijheid van beweging
 • het recht op demonstratie
 • de vrijheid van vereniging en vergadering
 • het recht op privacy en het recht op huisvrede
 • het recht op onderwijs, sport en recreatie
 • het recht op contante betaling
 • de toegang tot reguliere gezondheidszorg
 • het medisch beroepsgeheim.

Aan de noodzaak, proportionaliteit en juridische houdbaarheid van veel van deze inperkingen kan inmiddels sterk worden getwijfeld. Bij de handhaving ervan is de kans op willekeur bovendien groot.

In plaats van intrekking van de tijdelijke noodverordeningen dreigen een aantal van deze vrijheidsbeperkende maatregelen nu in wetgeving te worden verankerd. Een “tijdelijke” spoedwet ligt daartoe inmiddels klaar voor parlementaire behandeling. De geschiedenis leert dat dergelijke spoedwetgeving in crisistijd vaak een permanent karakter krijgt. Opperste waakzaamheid in en buiten ons parlement is nu dus geboden.

Niet zelden worden crises door overheden misbruikt om hun macht tegenover de bevolking sterk te vergroten en eerdere agenda’s door te drukken. Draconische wetgeving dreigt nu versneld door het parlement te worden gejaagd, waaronder de opvolger van het illegale Systeem Risico Indicatie (SyRI): de nieuwe Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS), oftewel “Super SyRI”. Onlangs zijn de medische dossiers van miljoenen Nederlanders, zonder hun toestemming, breed toegankelijk geworden in de zorg (“Corona opt-in”). Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van “Corona apps” die tot schijnveiligheid en massa-surveillance zullen leiden. Wob-verzoeken rond Corona worden niet langer door de overheid beantwoord.

Juist in crisistijd dient een bevolking op de overheid te kunnen vertrouwen. En juist in crisistijd dienen onze Grondwet en de mensenrechten te worden beschermd. De wijze waarop de overheid nu rigide maatregelen neemt onder het mom van crisisbeleid is zorgwekkend. Als deze houding een voorbode is van “het nieuwe normaal” dat onze regering voor ogen heeft, zullen we na de strijd tegen Corona direct een nieuwe strijd voor onze vrijheid moeten voeren.

De bevrijding 75 jaar geleden betekende de terugkeer van de open samenleving en de democratische rechtsstaat. Het is deze 5 mei meer dan ooit belangrijk om niet alleen te kijken naar vrijheden bevochten in het verleden,

 » Lees verder

Vijf protestacties op 5 mei voor vrijheid en tegen #lockdown – De Lange Mars plus

vijf-protestacties-op-5-mei-voor-vrijheid-en-tegen-#lockdown-–-de-lange-mars-plus

03-05-20 04:23:00,

Over minder dan drie dagen zijn er in ieder geval vijf mogelijkheden om gemeenschappelijk je ongenoegen over de inperking van de vrijheid door de lock down te uiten. Voor iedereen die het zat is om nog langer onderdrukt te worden kan je meedoen aan een autodemo, een vrijheidsactie, vlag halfstok, handdoek uit het raam of Nee!

Autodemo

Op 5 mei zullen demonstrerende mensen zich verzamelen op een geheime locatie in Utrecht om hiervandaan bevrijdingsdag te vieren. De organisatoren (zie plan) roepen mensen op met de auto te komen met maximaal 2 personen per auto van hetzelfde huishouden.

Het doel is bevrijdingsdag te vieren zonder deze in lock down door te brengen: in vrijheid vanuit de auto met muziek om ‘mensen bewust te maken van de vrijheid en dat deze niet afgenomen mag worden.’ De organisatie wil met boodschappen op flyers ‘het volk inspireren op te staan en voor hun mensenrechten te strijden’. Tegelijkertijd vragen ze iedereen zich aan de corona regels te houden.

Meer info FB pagina Demo voor het volk

en Demo 5 mei Utrecht

Vlag halfstok

Vrijheidsactie

Op initiatief van Frank Ruesink kan je ook meedoen aan een vrijheidsactie op de volgende manier.

 • Maak een foto van jezelf bij jouw plaatsnaambord. Toon hierbij iets creatiefs wat voor jou symbool staat voor vrijheid. Bijvoorbeeld een vrijheidsbord met een eigen tekst of laat de poster van de Vrijheidskrant zien en voeg hashtag #voorvrijheid.nu of #ikbenfrank&vrij (maar dan met je eigen naam) toe. Mocht het voor jou niet mogelijk zijn om een foto van een plaatsnaambord te maken, bewerk deze foto dan gewoon op je computer.
 • Deel deze foto op facebook of instagram en tag Frank Ruesink in dit bericht. Of stuur de foto via email naar info@frankruesink.nl.
 • Met alle binnengekomen foto’s maken zij een video clip.

Nee!

Een actie die niet alleen voor 5 mei bedoeld is, maar voor alle lock onvrije dagen.

Print het NEE! plaatje. Plak het op je raam,

 » Lees verder

Bevrijdingsbeweging voor vrijheid nu

bevrijdingsbeweging-voor-vrijheid-nu

01-05-20 09:10:00,

Op 5 mei vieren we vrijheid. Onze vrijheid. De vrijheid om tijdens corona samen binnen te zitten. De vrijheid van een land waar de stem van de burgers in referenda stelselmatig gesmoord wordt. De vrijheid van een land waar de banken negatieve rente rekenen. De vrijheid waar de overheid met 1 verordening je bedrijf kapot maakt door te stellen dat je geen essentiële dienst verleent. Een land waar je zelfs niet eens meer naar de kapper kan gaan. De vrijheid van rijen voor winkels. De vrijheid van de hoogste belastingen en de duurste benzine. De vrijheid van koeien die niet langer de wei in mogen en die met gele plastic flappen in hun oren door het leven gaan. Ja, het is die vrijheid, samen met nog vele andere vrijheden, die we op 5 mei gaan vieren.

Ondanks al deze vrijheden is er een beweging ontstaan. Voorvrijheid.nu. Een beweging die meer vrijheden wil. Ik laat hun even aan het woord:

Het is onze missie om Nederland te bevrijden van politici en CEO’s, als ook technologieën, systemen, produkten en wetgeving, die er (on)bewust mee bezig zijn c.q. op zijn gericht om Nederlanders ongezond, afhankelijk, arm en onwetend te maken en/of te houden.

Het is onze strategie om acties op te zetten die aan de ene kant politici en CEO’s aanspreken op hun immorele gedrag en die aan de andere kant Nederlanders bewust maken van hun persoonlijke kracht om hun leven te veranderen.

Het is onze ambitie om binnen één jaar een miljoen Nederlanders te inspireren, en daarmee het bestaansrecht voor onethische politici en bedrijven te laten verdwijnen.

Een van hun acties is het verspreiden van de andere krant. De tweede editie ging over geld en bood Toine Manders een platform om te praten over het onderwerp belasting is diefstal. Je kan zelf ook laagdrempelig meewerken. Er komt op bevrijdingsdag een fysieke krant. Met een oplage van vijfhonderdduizend stuks. Er worden nog mensen gezocht die deze krant huis aan huis willen verspreiden. U kunt activist worden en tijdens de lockdown ook nog eens een frisse neus halen. Hoe mooi is dat?

Indien video niet afspeelt link naar youtube versie

NB: onder meer cafe weltschmerz zit achter dit initiatief

 » Lees verder

Succesvolle demo voor vrijheid van het volk – De Lange Mars plus

succesvolle-demo-voor-vrijheid-van-het-volk-–-de-lange-mars-plus

28-04-20 07:04:00,

Foto 28 april 2020 Fotografie R. Vellekoop

Laat je niets wijsmaken als de massa media wat anders vertellen over de demonstratie vandaag in druilerig Den Haag. Er zijn zo’n twee a driehonderd demonstranten voor vrijheid van het volk en tegen de lock down vandaag rond 12 uur in de binnenstad komen opdagen.

In een ontspannen sfeer verzamelen zich mensen uitgedost met vlaggen en spandoeken op vijftig meter van de ingang van het Binnenhof die is afgezet door politie. Het blijft nog altijd vreemd dat het centrum van de democratie in Nederland niet toegankelijk is voor demonstranten, maar wel voor toeristen. Het zegt iets over de manier waarop deze democratie serieus genomen wordt door de politici die zeggen het volk te vertegenwoordigen.

Er doen zich geen ongeregeldheden voor. De politie houdt zich afzijdig en de protesterende mensen zingen en roepen leuzen.

Foto 28 april 2020.
Fotografie R. Vellekoop
Voorafgaand

In de dagen voorafgaand aan de betoging zijn hier en daar in het land mensen door de politie bezocht. Zij worden verdacht van organisatie van de demo. Er is niet bekend of er daadwerkelijk mensen zijn aangehouden. Wel laat dit zien in wat voor soort democratie we leven. Demonstreren is een grondrecht, vastgelegd in de Grondwet, die ook nu nog van kracht is. Daar trekken de autoriteiten zich blijkbaar niets van aan.

Zelfs voor aanvang van de demonstratie zijn mensen al geïntimideerd. Is dat leven in een vrij land? Toch laten zo’n tweehonderd vijftig mensen zich door dreiging niet tegenhouden.  Zij laten hun stem horen voor al die miljoenen afwezigen die dit ook willen, maar niet kunnen of durven.

Impressie
Foto 28 april 2020.
Fotografie R. Vellekoop

#demovrijheidvoorvolk Den Haag Nu pic.twitter.com/ctJCX1V0Fx

— De Lange Mars Plus (@delangemars) April 28, 2020

 

Rob Vellekoop, 28 april 2020

Post Views: 450  » Lees verder

De opschorting van de vrijheid van vergadering | KenFM.de

de-opschorting-van-de-vrijheid-van-vergadering-|-kenfm.de

08-04-20 08:26:00,

Een standpunt van Sean Henschel.

De maatregelen die de staat heeft genomen om het coronavirus in te dammen, op basis van de wet op de infectiebescherming, hebben geleid tot een massale beperking van een groot aantal basisrechten en tot een bijna volledige opschorting van de vrijheid van vergadering in Duitsland. Een dergelijke beperking van de in de grondwet gewaarborgde vrijheden heeft in de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland nooit eerder bestaan. De deelstaatregeringen hebben uitgebreid gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot het uitvaardigen van verordeningen in § 32 van de Wet op de bescherming tegen infecties en hebben algemene besluiten of verordeningen uitgevaardigd. Of het evenredigheidsbeginsel in acht is genomen bij de volledige opschorting van de vrijheid van vergadering is zeer twijfelachtig. De overheidsmaatregelen zijn mogelijk ongrondwettelijk. Twee weken geleden schreef ik dat de Covid-19-crisis zal laten zien of de bestaande constitutionele en administratieve basisstructuur in staat zal zijn machtsmisbruik af te weren en een goed functionerende staat te garanderen. Een onvoorwaardelijke terugkeer naar de vroeger bekende grondwettelijke vrijheden kan niet meer met zekerheid worden aangenomen gezien de snelheid waarmee wetten en maatregelen met verstrekkende gevolgen voor de democratie zijn aangenomen. De reacties van de burgers, waarvan de meerderheid de verboden van bovenaf zonder kritiek of verzet aanvaardt, zijn verbazingwekkend.

De gezagshouding van de burgers, die steeds duidelijker wordt, geeft een signaal af aan de besluitvormers in dit land. Er zijn geen grote obstakels om de burgerlijke vrijheden te beperken en op te schorten tot het laagst mogelijke niveau, en men kan zelfs een grote populariteit verwachten. Sommige vooraanstaande politici adviseren burgers om overtredingen van de Corona-regels bij de politie te melden. De mate waarin de waakzame en nieuwsgierige burger bereid is om zijn buren te melden zal in de nabije toekomst duidelijk worden. Zullen hier dezelfde resultaten worden gevonden als in het Milgram-experiment dat bekend is uit de jaren zestig? Waarom zouden we de burgers vrijheden geven waarvoor ze niet eens bereid zijn te vechten?

Het Federaal Grondwettelijk Hof schrijft het volgende over de vrijheid van vergadering:

„Het recht van de burger om actief deel te nemen aan het politieke meningsvormings- en wilsvormingsproces door gebruik te maken van de vrijheid van vergadering is een van de onmisbare functionele elementen van een democratische gemeenschap.

 » Lees verder

Vrijheid voor Julian Assange: oproep aan de Belgische regering – DeWereldMorgen.be

vrijheid-voor-julian-assange:-oproep-aan-de-belgische-regering-–-dewereldmorgen.be

28-01-20 10:15:00,

Op 29 januari is het Assange Day, omdat binnenkort het proces over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten in Engeland van start gaat. In Brussel zal die dag niet onopgemerkt voorbijgaan.

Om 11 u ‘s morgens reikt Carta Academica, een uitgelezen gezelschap van geëngageerde academici in het Paleis der Academiën, in samenwerking met Belgium4Assange en Avocats.be, eredoctoraten uit aan Chelsea Manning, Sarah Harrison, Edward Snowden en Julian Assange.

Om 14 u worden op het Muntplein standbeelden van Chelsea Manning, Edward Snowden en Julian Assange, deze meedogenloos vervolgde klokkenluiders, onthuld op het Muntplein, iedereen mag zijn of haar stem verheffen tegen de crimilasering van de journalistiek en de vrije meningsuiing, door naast de standbeelden op een vierde stoel te gaan staan. Het Muntplein wordt omgedoopt tot Julian Assangeplein (Een actie van Free Assange ism Belgium4Assange)

Als kick off, verscheen op 27 januari  in La Libre Belgique en in Knack een oproep aan de Belgische regering, ondertekend door een honderdtal Belgische personaliteiten. Hieronder deze oproep met alle ondertekenaars.

VRIJHEID VOOR JULIAN ASSANGE

OPROEP AAN DE BELGISCHE REGERING

Sinds 2012 heeft de gezamenlijke actie van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en meer recentelijk van Ecuador, journalist Julian Assange op een willekeurige manier beroofd van zijn vrijheid, van de mogelijkheid om zich te verdedigen tegenover beschuldigingen en om zijn vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.

Nils Melzer, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties tegen foltering en andere onmenselijke en vernederende behandelingen, schrijft dat “zijn rechten systematisch zijn geschonden in alle fasen van de procedure” en dat “in 20 jaar samenwerking met de slachtoffers van oorlog, geweld en politieke vervolging” hij nooit getuige was van “een groep democratische staten die zich verenigen om één individu zo lang te isoleren, te demoniseren en opzettelijk te mishandelen met zo weinig respect voor menselijke waardigheid en de rechtsstaat.”

Julian Assange bracht bijna 7 jaar door op de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij zijn toevlucht had gezocht om aan uitlevering aan Zweden waar hij zou worden ondervraagd over beschuldigingen van verkrachting, te ontsnappen. Het onderzoek werd opzettelijk vertraagd, hij werd nooit formeel aangeklaagd voor deze daden en het Zweedse rechtssysteem gaf uiteindelijk de ongegronde vervolgingen op.

 » Lees verder

Vrijheid van onderwijs is noodzakelijk – Wakker Mens

vrijheid-van-onderwijs-is-noodzakelijk-–-wakker-mens

31-10-19 05:19:00,

Vrijheid van onderwijs is noodzakelijk en het kan, maar het vergt wel moed.

Belangrijker nog dan klimaatverandering en dergelijken, is het streven naar Vrijheid van Onderwijs. Dit wordt door maar weinig mensen waargenomen, op onze website is hierover het een en ander te vinden.
Zoals de staat de mainstream media gebruikt om het denken van de volwassenen te vormen, zo gebruikt zij in toenemende mate het onderwijs om bij het opgroeiende kind zo vroeg mogelijk invloed op het denken te kunnen uitoefenen.

Einstein:
“Problemen kunnen nooit opgelost worden met de denkwijze die
dezen veroorzaakt hebben”

Vrijheid van Onderwijs in het algemeen belang.

 1. Waar zullen de noodzakelijke nieuwe ideeën en impulsen vandaan moeten komen wanneer we door de staats- gecontroleerde en gedicteerde eenheidsbrij bij het jonge kind alle latent aanwezige, nieuwe impulsen de kop in drukken? Geen uniformiteit maar de grootst mogelijke diversiteit, ook binnen het onderwijs, is noodzakelijk om antwoorden te vinden op de complexe vraagstukken waar de mensheid voor staat, op zowel materieel- en ook sociaal gebied.
 2. Wij vonden het met elkaar een goed idee om het geweldmonopolie bij de staat te leggen. Daar is binnen een functionerende democratie niet veel tegenin te brengen. Tenminste, zolang deze geweldmonopolist (de staat) dit monopolie niet gebruikt op terreinen waar zij niets te zoeken heeft, ons denken bijvoorbeeld.
  Dat deze machthebber (de staat) vervolgens het onderwijs gaat inrichten, is onverenigbaar met een minimaal gevoel voor ethiek. Dit is de natte droom van elke dictator. Het is, wat wij Stalin, Mao en nog vele andere dictatoren verweten hebben.
 3. Het is niet heel ingewikkeld om echte vrijheid binnen het onderwijs te realiseren. Het is mogelijk en voor elk moedig en zelfstandig denkend mens acceptabel; het ontbreekt echter aan interesse, de wil en vooral de moed hiervoor. Daarover hieronder, als laatste, meer.

De discussie
Plastic soepGenoeg vraagstukken die om een oplossing vragen

Met dit artikel willen we nog eens op het belang van Vrijheid van Onderwijs attenderen omdat het thema momenteel weer zeer actueel is. Op allerlei manieren komt het systeem van openbaar en bijzonder onderwijs ter sprake.
De discussie wordt overwegend emotioneel en niet rationeel gevoerd en de essentie wordt meestal ontweken.

 » Lees verder

Vrijheid: een wijze en liefdevolle staat van ZIJN..!

vrijheid:-een-wijze-en-liefdevolle-staat-van-zijn.!

17-08-19 09:33:00,


x
x
Vrijheid is geen gevoel,
maar een wijze en liefdevolle staat van ZIJN!

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Onvrije wereld: We zijn allen opgegroeid in een onvrije wereld, waarin vrijheid, waarheid, wijsheid en Liefde zelfs met een schijnwerper en een vergrootglas moeilijk te vinden zijn. De afwezigheid hiervan doet velen ernaar op zoek gaan. Velen van hen zoeken het in de buitenwereld. Het is immers die buitenwereld die ons met onvrijheid heeft geïndoctrineerd en geïnfiltreerd. Dus als die buitenwereld vrijgemaakt wordt, zo meent men, dan zal ook het innerlijk gevoel van vrijheid zich aandienen. Maar is dat wel echt zo?

De buitenwereld is toch het projectiescherm van de collectief gevoelde onbewuste innerlijke zaken, die er in de mensheid aanwezig zijn? Wanneer dit echt zo is – en dat is het! – kan dit besef niet anders dan een vergaande invloed hebben op de onbewust collectief beleefde werkelijkheid. De collectief beleefde innerlijk steeds sterker polariserende dualiteit en de daaruit voortvloeiende in intensiteit toenemende uiterlijke strijd, hebben de chaos geschapen die we nu alom tegenwoordig zien. Er zijn maar weinigen die zich daar volledig bewust van zijn.

Zij die dat wel zijn, durven verantwoordelijkheid te nemen voor het harmoniseren van hun innerlijke chaos. Zij dragen bij aan het vergroten van het bewust ZIJN in deze aardse werkelijkheid. Wat doe jij? Waar sta jij? Neem jij verantwoordelijkheid voor al je innerlijke conflicten en stop je daarmee de projectie ervan op de buitenwereld?

Beroemd brildrager John Lennon gebruikte deze brillen om een levenswijsheid uit te dragen. Verkeerde voorbeeld zo blijkt…

Persoonlijk gekleurde bril
Onlangs heb ik weer eens een paars gekleurde zonnebril gekocht, omdat ik die mooi vind. Als ik hem opzet, zie ik de wereld door een paars gekleurde waas. Maar daar ben ik me heel bewust van. Ik weet namelijk heel goed dat de wereld niet zo paars is als ik hem door die bril zie. Wat ik hiermee wil zeggen is, dat het in onze tijd hoogst noodzakelijk is om bewust voorbij te leren zien aan de persoonlijk gekleurde waas van een onbewust eigenbelang en de daarmee samenhangende instinctieve verdediging daarvan.

Durft men dit proces bewust aan te gaan, dan zal blijken dat alle uiterlijke strijd en conflict als sneeuw voor de zon verdwijnen en deel uit maken van het spel der tegendelen.

 » Lees verder

Geen vrijheid van meningsuiting voor ‘complotdenkers’ – Lang Leve Europa!

Geen vrijheid van meningsuiting voor ‘complotdenkers’ – Lang Leve Europa!

02-08-18 11:02:00,

Groot in het nieuws in Nederland is vandaag het volgende wereldschokkende bericht:

Spotify verwijdert aantal afleveringen podcast omstreden complotdenker. De afleveringen van het online radioprogramma The Alex Jones Show zijn verwijderd vanwege haatzaaien. Jones is oprichter van de extreemrechtse Amerikaanse complot- en nepnieuwswebsite InfoWars. Hij beweert onder meer dat de schietpartij op de Sandy Hook-basisschool in 2012 door de overheid verzonnen is.  Een woordvoerder van Spotify wilde tegenover Recode niet zeggen welke inhoud er precies voor gezorgd heeft dat de afleveringen van de podcast verwijderd zijn.

Iemand die vragen stelt over de onzin die overheden met regelmaat in de media brengen is volgens NU.nl per direct ‘extreemrechts’. Nu.nl geeft aan dat Nu.nl Alex Jones extreemrechts noemt omdat Wikipedia hem extreemrechts noemt. Lekker gemakkelijk.

Het is helaas tekenend voor het niveau van “officiële” berichtgeving in de media. Niemand bij Nu.nl kent het fenomeen astroturfing kennelijk. Je bent extreem rechts omdat een paar profielen op internet iemand extreemrechts noemen. Geen inhoudelijke overweging meer voor benodigd. Het niveau van de media tegenwoordig…

Het publiek triggeren met bekende steekwoorden

En Nu.nl noemt voor het gemak InfoWars (of je die nu leuk vindt of niet) uiteraard ook direct een “nepnieuwswebsite.” Complotdenker (een CIA methode), nepnieuwswebsite (Een Google aanpak), extreemrechts (framing) … Het profileren bij NU.nl van deze vent met de bekende steekwoorden kent werkelijk geen beperkingen. Alles wordt van stal getrokken door Nu.nl. En de lezers (zie de reacties) doen veelal lekker mee!

Deze reactie is bijzonder, omdat die helemaal niet gaat over de inhoud van het bericht:

weet niet of hij heeft gediscrimineerd, maar als dat het geval is dan ja ban hem

Meteen betrekken op discriminatie en discriminatie gebruiken als reden om iemand de vrijheid van meningsuiting af te nemen. Sommigen – waaronder de redactie van Nu.nl zelf! – begrijpen het principe vrijheid van meningsuiting kennelijk niet helemaal. Zoals ook deze persoon:

Waar houdt de vrijheid van meningsuiting op en wanneer begint het bewust verspreiden van desinformatie? En moeten we het verspreiden van desinformatie tegengaan?

Hij heeft een concept over meningsuiting in gedachten,

 » Lees verder

Vrijheid voor het recht om actie te voeren

Vrijheid voor het recht om actie te voeren

07-06-18 10:12:00,

Op 15 juni staan Bruno Verlaeckt en Tom Devoght terecht in de rechtbank in Antwerpen. In juni 2016 blokkeerden de 2 syndicalisten samen met andere militanten enkele toegangswegen tot de haven. Dat gebeurde naar aanleiding van een aangekondigde 24 urenstaking van het ABVV. Acties en blokkades maken integraal deel uit van het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting. Daarom ondersteunen wij ten volle de solidariteitsoproep voor 15 juni en roepen we elke democraat op om symbolisch mee piket te staan aan het Antwerpse Justitiepaleis.

Op 15 juni staan Bruno Verlaeckt en Tom Devoght terecht in de rechtbank in Antwerpen. In juni 2016 blokkeerden de twee syndicalisten samen met andere militanten enkele toegangswegen tot de haven. Dat gebeurde naar aanleiding van een aangekondigde 24 urenstaking van het ABVV. Ze voerden actie voor meer koopkracht, tegen flexibiliteit en tegen het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Het decor van de filterblokkade was de Antwerpse haven. Er gebeurde geen enkel incident. Werknemers die omwille van de openbare veiligheid in de bedrijven moesten zijn, kregen zonder problemen vrije doorgang. Dan denk je: geen vuiltje aan de lucht, vakbonders doen dat daar al dertig jaar op die manier en nooit traden politie en parket op. Maar die dag in juni 2016 was anders. Al in de vroege ochtend arresteerde de politie de voorzitter van het Antwerpse ABVV en een vakbondsmilitant. De oproerpolitie deed de rest: met de hulp van het waterkanon ‘kuiste’ ze de stakingspiketten op.

Als klap op de vuurpijl moeten beide ABVV’ers zich nu dus voor de rechtbank verantwoorden. Ze riskeren celstraffen van vijf tot tien jaar. Het openbaar ministerie baseert zich op artikel 406 van het strafwetboek, het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. Dat is ronduit alarmerend. Als de rechter dit artikel toepast op protestbewegingen dreigt straks de veroordeling voor elke manifestant. Want belemmert een betoging het verkeer niet? Jazeker. Doet een actie van milieuactivisten niet hetzelfde? Precies. En daar is niets kwaadwilligs aan: het gaat om mensen die opkomen voor hun rechten.

Dit proces past in een lange reeks van feiten die onze democratische rechten eroderen. Internationale verdragen? Genegeerd. Het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens en de Conventie van Genève? In vraag gesteld. Mensen op de vlucht? Opgejaagd op ontboste snelwegparkings. Soedanezen? Teruggestuurd naar een regime dat foltert.

 » Lees verder

Hezbollah – vrijheid voor de “gewone”Libanezen – de laatste strijd

Hezbollah – vrijheid voor de “gewone”Libanezen – de laatste strijd

13-05-18 06:42:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Foto: Claudius Lucassen – Mausoleum van Hezbollah in Beirout, waar vele “martelaren” liggen, gevallen in de oorlog tegen Israel in 2006 en het huidig conflict in Syrië!

De laatste dagen was het volop in het nieuws, terwijl ik in Beirout was! Israël vuurt raketten af op Iraanse – lees ook Hezbollah – stellingen in Damascus e.o. Omdat Iraanse troepen onder leiding van Qasem Soleimani, meevechten in het Syrische conflict samen met Hezbollah. Daarna is Bibi Nethanyu naar Moskau vertrokken, uitgenodigd of niet, maar om Putin onder druk te zetten, nadat Trump de Iran deal heeft opgeblazen. Na veel info en gepuzzel, denk ik dat het eindspel in zicht is! Aanstaande vrijdag/zaterdag zal Trump overgaan om de Israelische Ambassade naar Al-Quds te gaan verhuizen, dat zal veel bloedvergieten opleveren, in Gaza waar er al wekenlang, elke vrijdag demonstraties en protesten aan de gang zijn!

De “Day of Return”, waar tientallen Palestijnen als vliegen worden afgeschoten door de barbaren, waar geen woorden voor zijn, het land waarvan niemand weet hoeveel kernwapens zij hebben, nooit aangemeld bij het International Atomic Energy Agency en een volk wat zich uitverkoren voelt boven alle andere volken, waar wij, de Europese burgers en de Arabische bevolking al jarenlang de dupe van zijn, zij zijn de onderdrukkers en bezetters, zij het uitverkoren volk, heeft de meest barbaarse methoden, samen met Amerika, martelingen, kinderen in de gevangenis en mensen zonder pardon doodschieten! Nu nadert het conflict van Israel met Iran en Hezbollah! Poetin probeert denk ik iets op te lossen, zodat het niet uit de hand gaat lopen, is mijn vermoeden, daarom was hij  Bibi, bij de 9 mei parade en omdat er een grote Joodse gemeenschap woont in Rusland.

Qasem Soleimani

Sardar Qasem Soleimani-01.jpg

Qasem Soleimani  is een Iraanse hoge militaire officier in de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en sinds 1998 commandant van zijn Quds Force -een divisie die meevecht in Syrië samen het Syrische en Russische leger.

Hij is een veteraan van de Iran-Irak oorlog van de jaren 80 met een bescheiden achtergrond, hij was actief in vele conflicten in de rest van het Midden-Oosten,

 » Lees verder