Westerse waarden als een pijpbreuk | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

westerse-waarden-als-een-pijpbreuk-|-door-rudiger-rauls-|-kenfm.de

07-08-20 04:11:00,

Het Westen maakt al decennia lang misbruik van de mensenrechten voor zijn politieke en economische belangen. Nu dreigen juist deze belangen hun eigen samenlevingen van binnenuit te ontbinden.

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

Bekijk

Op 30.4.1975 eindigde de Vietnamoorlog met de invasie van de zegevierende Vietcong in Saigon. De Amerikanen werden verslagen en verlieten het land in allerijl. Dit maakte niet alleen een einde aan de oorlog in Indochina. Op hetzelfde moment is het Portugese koloniale rijk in Afrika uiteengevallen. Het uiteenvallen ervan heeft niet alleen socialistisch georiënteerde staten voortgebracht, maar met de revolutie van de anjers in het Portugese moederland dreigde een westers land voor het eerst socialistisch te worden.

De poging om het socialisme met militaire middelen te verslaan was mislukt. De armen van de wereld waren niet bang voor het communisme. Ze vreesden veel meer voor de oorlogen van degenen die deden alsof ze hen wilden beschermen tegen het socialisme. Met deze nederlagen kwam er een einde aan de westerse strategie van militair anticommunisme. Er moest een nieuwe strategie worden gevonden om het socialisme in te dammen.

Eind jaren zeventig werd onder de toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter de strategie van de mensenrechten ontwikkeld in een speciaal voor dit doel opgerichte denktank. Het was een reactie op het mislukken van de militaire nederlagen tegen de bevrijdingsbewegingen, maar ook op de wil tot vrede van het volk wereldwijd(1). Deze strategie was succesvoller. Het was een van de redenen voor de ineenstorting van het sovjetachtige socialisme.

De reorganisatie van de wereld

Met zijn mensenrechtenstrategie was het Westen erin geslaagd een politiek conflict om te zetten in een moreel conflict door de soevereiniteit van de interpretatie te usurperen. Het legde uit wie tot de goeden behoorde en wie tot de schurkenstaten. Belangen verdwijnen steeds meer uit de publieke perceptie. Het keizerrijk van het kwaad, zoals de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan de Sovjet-Unie had beschreven, bleef het doelwit van de westerse politiek, maar nu vanuit moreel oogpunt, niet meer vanuit politiek oogpunt.

Met de val van de USSR was de machtigste politieke tegenstander van het Westen van het wereldtoneel verdwenen.

 » Lees verder

Waarden, waarden, waarden; de rest is bullshit

10-02-20 11:17:00,

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam recent met een rapport over werk, en constateerde daarin dat werkende mensen de grip op hun arbeid steeds meer kwijtraken. Hans Schnitzler vraagt zich af: wat maakt werk überhaupt waardevol in tijden van data, algoritmen en robots?

Werkenden verliezen steeds meer grip op hun werk, concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn meest recente publicatie, Het betere werk. Oorzaak: flexibilisering, intensivering en technologisering van werk, wat betekent dat vaste banen schaarser zijn geworden, de autonomie van de gemiddelde werknemer is afgenomen, en werk en privé steeds meer door elkaar heenlopen. Bovendien moeten mensen niet alleen harder en sneller werken, maar ook meer mensenkennis hebben en aan conflictbeheersing kunnen doen, aldus de Raad. De mondige burger annex consument laat zich analoog of digitaal immers de kaas niet van het brood eten en is assertiever dan ooit. 

Met name professionals in het onderwijs, de zorg of bij de politie plukken hier de wrange vruchten van. Volgens het WRR-rapport ervaren deze beroepsgroepen de minste grip op hun werk. De Raad wijt dit vooral aan een gebrek aan autonomie, veroorzaakt door de uit het internationaal grootbedrijf overgewaaide spreadsheet-terreur. Terwijl de vastlegging van je eigen werkzaamheden bedoeld was om de kwaliteit van dienstverlening te vergroten, is hiermee inmiddels een systeem van georganiseerd wantrouwen opgetuigd dat de professionele, zelfstandige beroepsuitoefening van de zorgverlener of de leraar in de weg staat. In de greep van allerlei managementtechnieken raken mensen de grip op de uitoefening van hun eigen vak kwijt en neemt het risico op burn-outs toe.

De auteurs van het rapport stellen dat de nadruk moet komen te liggen op de kwaliteit van werk en dat de betrokkenheid van werknemers vergroot moet worden. Goed werk voor iedereen, luidt het devies. Dat wil zeggen: er moet meer grip komen op inkomen, op arbeidsomstandigheden en op de balans tussen werk en privé.

Achter het verlies van grip op werk gaat namelijk een waardenstrijd schuil: die van marktwaarden versus publieke waarden

Hoe nobel het streven naar meer vastigheid in vloeibare tijden ook is, de aanbevelingen van de Raad doen nogal schraal aan. De WRR zet in op meer overheidsbemoeienis; dat zou de overheid niet alleen moeten doen via wet- en regelgeving,

 » Lees verder