Waarheid door consensus | Mieke Mosmuller

waarheid-door-consensus-|-mieke-mosmuller

30-09-20 01:47:00, Het vinden van de waarheid heeft meerdere kanten. Je hebt waarneming en denken nodig en in het virus- en DNA onderzoek ontbreekt de waarnemingskant.

Mieke Mosmuller spreekt over de waarheid volgens Goethe, de verhouding tot jezelf en tot de buitenwereld en de nieuwe waarheid: consensus kunnen we ook maken.

Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja, ik ben deze videoserie begonnen met het onderwerp ‘De waardigheid van de mens’. En daarna heb ik geprobeerd verschillende visies op de waarheid te geven, zoals die komen van Aristoteles en Hegel. En nu heb ik de afgelopen twee keer het verschil tussen een bacterie en een virus aangegeven en ja, daar zit je eigenlijk met het probleem, dat de Aristotelische waarheid al eigenlijk niet te vinden is, omdat je niet kan zeggen, zo is het, en ik zeg dat het zo is, of zo is het niet en ik zeg, dat het niet zo is. Dat kun je niet, omdat je de werkelijkheid eigenlijk niet onder ogen hebt. Wanneer je je verdiept in wat er over het virus zo geschreven wordt in de wetenschappelijke literatuur, dan is het, dan krijg je toch de indruk dat je als het ware in een gebied aan het onderzoeken bent, waar je totaal geen licht hebt, geen voorwerp eigenlijk ook, maar een soort hypothesemateriaal, werkmodellen, die dan in de werkzaamheid, dus de werkelijkheid, worden getest en beproefd en dan worden aangenomen of afgewezen. Dus je hebt het gevoel, dat je ergens met je handen onder een doek zit en dat je daar in een volslagen onbekend gebied microchirurgie moet uitvoeren, zoiets is het. En ja, dan houdt de aristotelische waarheid natuurlijk wel op, want je kunt niet eens zeggen, hoe het is, dus wordt het ook tamelijk onzinnig om je af te vragen of je dan wel zegt dat het is zoals het is.

Dus het is echt een complicatie die daar optreedt, en Rudolf Steiner zei in zijn tijd al over de atomen en de moleculen, dat zijn werkmodellen, dat wordt door de wetenschap ook onderkend, dat dat werkmodellen zijn, maar omdat er altijd met die werkmodellen wordt gewerkt, ontstaat natuurlijk langzamerhand bij de mens de indruk dat het echt zo is.

En wanneer je de studies van het DNA vervolgt,

 » Lees verder

Waarneming en waarheid | Mieke Mosmuller

waarneming-en-waarheid-|-mieke-mosmuller

06-09-20 03:41:00, Welke rol speelt de waarneming met de zintuigen in het vinden van de betekenis van een micro-organisme? Waarneming van een bacterie en waarneming van een virus. De definitie van de mens door Plato. Het faciliteren van de mensen om ze te doen voelen hoe ernstig de situatie is, ofwel communicatietechniek.Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja, voor mij is het een compleet nieuwe manier van uiten en ik ben natuurlijk gewend om een uur lang te spreken bij een lezing, en dan denk ik dat ik erin slaag om een omvattende inhoud te brengen.Maar ik weet uit ervaring dat als je een video in deze vorm bekijkt, je geen zin hebt om een uur te kijken, dus maak ik deze opnames korter. Maar dit heeft dan ook het gevolg dat ik achteraf altijd het gevoel heb dat ik niet gezegd heb wat ik eigenlijk wilde zeggen. Dus nu wil ik graag toevoegen wat ik de vorige keer niet kon zeggen.

En dat is de vraag die we hebben, wat er echt aan de hand is met dit virus, die natuurlijk niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Ik wil niet zeggen dat dit virus echt heel erg gevaarlijk is, of dat het helemaal niet gevaarlijk is. Ik heb de indruk dat we eerst nog even terug moeten gaan naar de vraag wat een virus in het algemeen is.

Ik heb jarenlang als huisarts gewerkt en het was zo dat als een patiënt met symptomen kwam die erop wezen dat er misschien een urineweginfectie was, dan hadden we geleerd dat je dan een beetje urine onderzoekt nadat het in een centrifuge is gedraaid, dan krijg je een sediment, het bezinksel gaat onder een dekglaasje, op een glaasje en dan onder de lichtmicroscoop. En als de patiënt gezond is, dan zie je alleen maar water, misschien met wat kristalvormen erin en misschien ook wel hier en daar een cel. Maar als er een infectie is, dan vind je veel witte bloedcellen, leukocyten. En daartussenin zitten dan grote aantallen bewegende wezentjes, meestal staven. En dat zijn de bacteriën, je kunt ze echt zien. En als je ze verder kweekt, dan worden ze meer en meer, bijvoorbeeld als je urine bewaart, dan worden ze meer en meer en dan, als je het opnieuw onderzoekt,

 » Lees verder

Waarheid door coherent denken | Mieke Mosmuller

waarheid-door-coherent-denken-|-mieke-mosmuller

28-08-20 11:19:00,

Met Aristoteles’ correspondentiestellingen over waarheid hebben we onvoldoende steun om in de gecompliceerde werkelijkheid vast te kunnen stellen of iets waar is of niet. Maar we hebben nog een andere procedure in onszelf ter beschikking, dat is de vaststelling of een redenering of geheel van doordachte feiten samenhangend, dwz coherent is. Dat is bij de beoordeling van een crisissituatie een eerste vereiste. Niet alleen de expert moet dat kunnen ook de zelfbewuste ‘burger’ moet dat kunnen.Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja, de laatste keer heb ik over de waarheid gesproken, zoals Aristoteles die heeft omschreven. En het is natuurlijk meteen weer duidelijk dat deze omschrijving van de waarheid niet in alle situaties voldoende is. Dat iets is, en dat men zegt dat dit zo is, gebeurt natuurlijk voortdurend, maar we hebben te maken met zeer gecompliceerde levenssituaties en ook met zeer gecompliceerde wetenschappelijke inhoud, en je kunt niet zomaar zeggen: ja, dat is het of dat is het niet. Daar hebben we altijd te maken met het feit dat er nog een ander soort waarheidsdefinitie nodig is.

En dan gaan we nog heel lang verder in de geschiedenis van de filosofie, in de tijd van Hegel, die zijn denken natuurlijk vooral ontwikkelde op een terrein waar de zinnelijke werkelijkheid niet meer is. Hij denkt puur zintuigvrij en filosofisch. En daar kan men natuurlijk altijd weer de vraag stellen, ja, is wat hij daar zegt, wat hij heeft weergegeven, waar of niet? En daar wordt het veel moeilijker, omdat men niet de mogelijkheid heeft om het te toetsen aan enige zintuiglijke werkelijkheid en dus een andere manier moet hebben om de waarheid te vinden of te bevestigen. En deze aanleg is wat de mens heeft, hoewel er in de huidige tijd niet zo veel aandacht aan wordt besteed.

De mens heeft een gevoel van waarheid in het denken zelf. En dat heeft te maken met het feit dat we, en dat doen we ook onbewust eigenlijk voortdurend, denken dat het ene ding dat we denken, of dat we lezen, dat we dit verbinden met het eerdere en ons dan de vraag stellen, of het tweede op de juiste manier verbonden is met het eerste? Is het samenhangend wat ik denk? En als de verbindingen samenhangend zijn,

 » Lees verder

De waarheid van alledag | Mieke Mosmuller

de-waarheid-van-alledag-|-mieke-mosmuller

13-08-20 07:44:00,

In de wetenschap en de filosofie mag de waarheid een moeilijk te bereiken of zelfs onbereikbare hoedanigheid lijken te zijn, in het leven van alledag speelt zij een hoofdrol als zekerheid. Kunnen we daar niet beginnen met waarachtigheid?Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

De vorige heb ik een en ander gezegd over de waarheid, zoals in de filosofie, in de epistemologie, in de wetenschap in de huidige tijd over de waarheid wordt gedacht.

Maar er is natuurlijk nog een andere kant van de waarheid en dat is de alledaagse kant.

En daar is zij, onze waarheid, een wezen dat ons voortdurend vergezelt.

En als we zouden uitgaan van deze alledaagse waarheid, dan zouden we nooit kunnen zeggen dat die niet bestaat, of dat we er niet bij kunnen, aangezien we er voortdurend mee bezig zijn.

Als ik bijvoorbeeld een mooie grote oude boom in mijn tuin heb, dan is dat een hard feit.

En als ik later tegen een vriend zeg dat er geen bomen in mijn tuin staan, dan heb ik iets gezegd dat niet waar is.

Als dan deze vriend op bezoek komt, dan kan ik alleen maar hopen dat hij is vergeten wat ik heb gezegd, want anders zal hij zien dat ik iets heb gezegd wat niet waar is en dan zou ik heel veel moeten doen om deze waarheid nog waar te maken, dan zou ik de boom moeten omhakken en zo voort.

In het dagelijks leven hebben we dus de hele tijd te maken met de waarheid. En er is een filosoof geweest die min of meer de eerste was die zijn blik op het denken richtte en in die zin een eerste theorie van het kennen creëerde.

En deze filosoof nam zijn uitgangspunt niet zozeer van binnenuit, maar vanuit de relatie van de mens met de buitenwereld.

Deze filosoof is de filosoof die in de Middeleeuwen ‘De Filosoof’ met een hoofdletter werd genoemd, dat is Aristoteles. En hoewel zijn teksten soms nogal moeilijk te lezen zijn, zijn er ook stukken tekst die hij zo eenvoudig presenteert dat je het gevoel krijgt dat je een hele aanloop hebt genomen en dan door een open deur rent.

 » Lees verder

Corona – de waarheid in 7 minuten | Stichting Vaccin Vrij

corona-–-de-waarheid-in-7-minuten-|-stichting-vaccin-vrij

06-08-20 06:30:00,

Graag maken wij u opmerkzaam op het filmpje ‘Corona – de waarheid in 7 minuten’, van www.the-iceberg.net

Deze video is een zeer korte samenvatting van wat er gebeurde en nog steeds gebeurt als reactie op de – zogenaamde – killer virus pandemie. Het verklaart in eenvoudige bewoordingen hoe men ons heeft doen geloven dat er een ‘nooit eerder geziene’ uitbraak was van een enorm dodelijk virus. We hebben geen unieke uitbraak gezien. Maar er is paniek ontstaan rond een vrij ‘normaal’ nieuw Coronavirus, dat (zoals onafhankelijke wetenschappers ons vóór de ‘pandemie’ vertelden) vergelijkbaar bleek te zijn met een flinke griep (met andere worden COVID-19 is zo besmettelijk en zo dodelijk als Influenza).

Op de website van the iceberg vindt u drie redenen waarom het coronavirus geen killervirus is. Zeer de moeite waard om kennis van te nemen!

“Misschien is het tijd dat we onze reacties heroverwegen. Misschien moeten we ‘sociale distancing’ in twijfel trekken, het ‘nieuwe normale’ in twijfel trekken, het ‘coronavaccin’ en de hele ‘crisis’ in twijfel trekken. Misschien is het een goed idee om onszelf te informeren, en onafhankelijke wetenschap, open discussie en gezond verstand te omarmen.” – Stefan Noordhoek

 » Lees verder