Waarneming en waarheid | Mieke Mosmuller

06-09-20 03:41:00, Welke rol speelt de waarneming met de zintuigen in het vinden van de betekenis van een micro-organisme? Waarneming van een bacterie en waarneming van een virus. De definitie van de mens door Plato. Het faciliteren van de mensen om ze te doen voelen hoe ernstig de situatie is, ofwel communicatietechniek.Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja, voor mij is het een compleet nieuwe manier van uiten en ik ben natuurlijk gewend om een uur lang te spreken bij een lezing, en dan denk ik dat ik erin slaag om een omvattende inhoud te brengen.Maar ik weet uit ervaring dat als je een video in deze vorm bekijkt, je geen zin hebt om een uur te kijken, dus maak ik deze opnames korter. Maar dit heeft dan ook het gevolg dat ik achteraf altijd het gevoel heb dat ik niet gezegd heb wat ik eigenlijk wilde zeggen. Dus nu wil ik graag toevoegen wat ik de vorige keer niet kon zeggen.

En dat is de vraag die we hebben, wat er echt aan de hand is met dit virus, die natuurlijk niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Ik wil niet zeggen dat dit virus echt heel erg gevaarlijk is, of dat het helemaal niet gevaarlijk is. Ik heb de indruk dat we eerst nog even terug moeten gaan naar de vraag wat een virus in het algemeen is.

Ik heb jarenlang als huisarts gewerkt en het was zo dat als een patiënt met symptomen kwam die erop wezen dat er misschien een urineweginfectie was, dan hadden we geleerd dat je dan een beetje urine onderzoekt nadat het in een centrifuge is gedraaid, dan krijg je een sediment, het bezinksel gaat onder een dekglaasje, op een glaasje en dan onder de lichtmicroscoop. En als de patiënt gezond is, dan zie je alleen maar water, misschien met wat kristalvormen erin en misschien ook wel hier en daar een cel. Maar als er een infectie is, dan vind je veel witte bloedcellen, leukocyten. En daartussenin zitten dan grote aantallen bewegende wezentjes, meestal staven. En dat zijn de bacteriën, je kunt ze echt zien. En als je ze verder kweekt, dan worden ze meer en meer, bijvoorbeeld als je urine bewaart, dan worden ze meer en meer en dan, als je het opnieuw onderzoekt,

 » Lees verder

Illegale waarneming van de verkiezingscampagne van Tromp in 2016 door Thomas Röper | KenFM.de

24-08-20 07:54:00,

Voormalig FBI-advocaat bekent het verzinnen van „bewijs“…

Een commentaar van Thomas Röper.

Op dinsdag werd in de VS nog een rapport gepubliceerd over de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne 2016. Het is interessant om te zien wat er in staat, wat Der Spiegel ervan heeft gemaakt, en vooral wat er woensdag in de VS bovendien bekend is geworden over de verkiezingscampagne van 2016, maar door Der Spiegel is verzwegen.

Opnieuw staat er niets in het verslag van het Amerikaanse inlichtingencomité dat een Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne zou bewijzen. Maar dat staat natuurlijk alleen maar heel heimelijk in de Spiegel en de indruk wordt gewekt dat er iets belastends in het verslag staat. Het Spiegel-artikel met de kop „Rapport over troefverbindingen met Rusland – „Open voor beïnvloeding en manipulatie““ begon zo:

„Een bijna 1000- pagina’s tellend rapport van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat documenteert hoe Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 wilde beïnvloeden ten gunste van Donald Trump. Volgens het rapport had het campagneteam van de gekozen president talrijke contacten met de Russische geheime dienst. Het verslag – het vijfde en laatste verslag van de commissie over dit onderwerp – werd voorafgegaan door jaren van onderzoek door de Amerikaanse Senaat.

Dat klinkt dramatisch. Maar het wordt gevolgd door..:

„Tegelijkertijd benadrukte de Republikeinse voorzitter van de Inlichtingencommissie van de Senaat, Marco Rubio, dat „er absoluut geen bewijs is gevonden dat Trump of zijn campagneteam met de Russische regering heeft samengewerkt om zich met de verkiezingen van 2016 te bemoeien.“

Het gerucht over lang weerlegde beschuldigingen

Het artikel wordt gevolgd door vele lang vergeten beschuldigingen. Het is echt fascinerend hoe de Spiegel en andere „kwaliteitsmedia“ deze dingen keer op keer herhalen, ook al zijn ze al lang weerlegd. Bijvoorbeeld de volgende beschuldiging uit het huidige Spiegelartikel:

„De tijdelijke voorzitter van Trump’s campagneteam, Paul Manafort, had nauwe banden met een Russische geheime dienst agent, zegt het rapport.“

Het probleem is dat de beschuldigingen tegen Manafort van boven naar beneden zijn opgebouwd. In 2016 werd gezegd dat hij twijfelachtige contacten had in Rusland,

 » Lees verder