Waarom de zorg steeds overbelast is | Mieke Mosmuller

waarom-de-zorg-steeds-overbelast-is-|-mieke-mosmuller

21-10-20 09:20:00, De gezondheidszorg is overbelast en de overbelasting van de zorg is de grote drijfveer voor de overheid om coronamaatregelen te nemen. Maar er lijkt voorbij te worden gegaan aan de realiteit dat de oorzaak van dit tekort mede gevonden kan worden in diezelfde coronamaatregelen. Daar waar de zorgverlener zich graag wil, of zou moeten, inzetten voor het uitvoeren van zijn gekozen beroep, wordt die taak door protocollen en beperkingen van de coronamaatregelen onmogelijk gemaakt. Een besmetting betekent niet automatisch ziek zijn, maar wel direct 10 dagen in quarantaine. Hoe vindt de zorg door de jungle van coronamaatregelen zijn weg terug naar zijn ideële opgave? Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja, ik wil een poging doen, om de holle frase van de zorg enigszins op te vullen met substantie en daarvoor hebben we een ander decor gekozen. Ik zal een verhaal vertellen, wat op geschiedenis berust.

Toen wij aan het eind van de Middelbare School waren, begin Universiteit, was er een grote opstandigheid onder de studenten en dat leidde er uiteindelijk toe, dat bijvoorbeeld in Amsterdam het Maagdenhuis op het Spui bezet werd, daar bevond zich ja eigenlijk de centrale administratie van de Universiteit, ook de Aula en de studenten bezetten het Maagdenhuis met de bedoeling te laten zien, dat ze er een eind aan wilden zien, dat ze niets hadden in te brengen.

Je kunt je voorstellen, het Universitaire systeem zoals dat altijd geweest was, waar de Professor een soort Godheid was. Dat past niet bij de zelfbewuste jonge mens en zo kwam er aan het eind van de jaren 60 een – ja toch in iedere geval in heel Europa – een opstandigheid onder de studenten.

Wij hebben dat meebeleefd en vonden het eigenlijk ook. Dus ik heb weliswaar niet het Maagdenhuis mee bezet, maar je kon wel begrijpen waar het over ging en als zelfbewuste jongere had je de behoefte daaraan om inspraak te hebben en inzage in wat er allemaal met je werd gedaan, ook tijdens een studie bij voorbeeld. Nou, dat had succes, er is toen een medezeggenschapsraad van de studenten gekomen en in hoeverre die ook werkelijk wat te zeggen hadden, dat is dan natuurlijk altijd toch nog de vraag, maar wat je wel kon merken, dat was dat de geweldige afstand tussen de studenten en de professor bijvoorbeeld,

 » Lees verder

RIVM: Waarom worden er cijfers achtergehouden?

rivm:-waarom-worden-er-cijfers-achtergehouden?

13-10-20 04:47:00,

RIVM verandert wederom de spelregels tijdens de wedstrijd.

Nu komt RIVM met alleen de testuitslagen van deze week, afgelopen week en van meer dan een week geleden. Op deze manier hebben we geen inzicht meer in het aantal wat nog niet bekend is. Bovendien weten we ook niet wat er nu, vandaag precies aan de hand is. Maar de beslissingen worden wel op deze halve informatie gebaseerd.

Met de “positieve” uitslagen van 33.038 kunnen we niets. Het is voor een groot deel achterhaald en de “besmettelijkheid” allang weer verdwenen.

RIVM vandaag:

RIVM een week geleden:

De “positieve” uitslagen van vandaag zouden weer 500 meer zijn:

Hoeveel van die 7.393 zijn er van vorige week en de week daarvoor?

We blijven het zeggen: de uitslagen moeten worden geboekt op de dag van afname.

Alvast een schot voor de boeg. Een normaal functionerende regering kan op achterhaalde cijfers nooit fatsoenlijk sturen. Maar ja, fatsoenlijk…..

Op deze manier is de cijfermatige puinhoop niet meer te volgen. Dat moeten we niet willen, tenzij het de bedoeling is. En dat is strafbaar, zeker als er op deze rommel allerlei niet-werkende maatregelen worden gebaseerd.

Share this:

Vind ik leuk:Like Laden… Gerelateerd  » Lees verder

Waarom er verzet is tegen buitenlandse militaire basissen – UITPERS

01-10-20 11:29:00,

Buitenlandse militaire basissen zijn neokoloniale voorposten die oorlog, geweld, mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling in de hand werken. Op veel plaatsen stuiten ze op verzet van de bevolking. Veel getuigenissen op de 4e conferentie tegen militaire basissen in Berlijn. Vrede vzw verzorgde de openingsrede.

Waarom we ons moeten verzetten tegen buitenlandse militaire basissen

Het einde van de Koude Oorlog zorgde voor enkele optimistische jaren. Even koesterden we de illusie dat de hoogdagen van het militarisme ten einde waren. De wereldwijde militaire uitgaven kenden midden de jaren negentig een sterke daling. Na de ontbinding van het Warschaupact verloor de NAVO haar bestaansreden. Maar eind de jaren ’90 kreeg het militair industrieel complex opnieuw de wind in de zeilen. De Joegoslaviëcrisis vormde het ideale argument voor de NAVO om zich opnieuw heruit te vinden en te transformeren tot een mondiale interventieorganisatie, ook al wordt dat niet gedekt door het NAVO-verdrag van 1949. Kort daarna kwam 9/11, de aanval op Afghanistan en de oorlog in Irak. Eind 2011 kondigde NAVO-secretaris-generaal Rasmussen het einde van de NAVO-oorlog in Libië aan met de woorden dat het de “meest succesvolle operatie in de geschiedenis van de NAVO”. Maar jaren van oorlogen en bezettingen deden Afghanistan, Irak en Libië in chaos en geweld belanden. In die context strekten de NAVO-lidstaten hun tentakels wereldwijd uit. Niet alleen door het opzetten van militaire interventies. De NAVO maakt ook volop werk van tientallen bilaterale en multilaterale partnerschappen in de Pacific, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en andere delen van de wereld. De ‘oorlog tegen terrorisme’ vormde het voorwendsel om de buitenlandse militaire aanwezigheid te versterken, om militaire samenwerkingsakkoorden te sluiten met lokale regeringen en om het belang van overzeese militaire basissen te benadrukken, die in werkelijkheid een militair verlengstuk van geostrategische belangen vormen.

De NAVO greep de oorlog in Oekraïne aan om de nationale defensiebudgetten terug op te drijven. President Trump zette de andere NAVO-lidstaten onder druk om daar vlug werk van te maken. Sinds 2015 zijn de defensiebudgetten van de Europese NAVO-lidstaten en Canada op vijf jaar tijd met 21% gestegen. Alle NAVO-leden samen geven nu al 987 miljard dollar uit. Dat is meer dan de helft van de werelduitgaven. In een multipolaire wereld met verschillende opkomende grootmachten moet dat militair apparaat de westerse militaire, politieke en militaire hegemonie in de wereld handhaven.

Het klopt dat China zijn mondiale invloed,

 » Lees verder

Waarom mensen hun lot accepteren – Wakker Mens

waarom-mensen-hun-lot-accepteren-–-wakker-mens

28-09-20 02:38:00,

Dit bericht komt van de Vrijspreker

 

Veel mensen zijn passief geworden. Men accepteert het onrecht, men accepteert wat er met je gedaan wordt. Hoe kan dit gebeuren?

Een verklaring is het begrip aangeleerde hulpeloosheid. Ik sta kritisch tegenover gamma wetenschappen, maar dit is interessant. Het is gebaseerd op herhaalbare experimenten. En het kan een verklaring geven voor je passiviteit.

In de video hieronder leg ik dit in 6 minuten uit

Wanneer u op de afbeelding klikt wordt u naar YouTube geleid.

Het is mogelijk dieren te laten berusten in hun lot. Olifanten die aan dunne boompjes worden geketend en niet weglopen. Paarden die aan een plastic stoeltje worden gebonden en niet weglopen. Mensen die niet in opstand komen tegen onrecht of het gezag. In het filmpje kreeg 1 groep honden de mogelijkheid om een onprettige situatie te stoppen. De andere groep honden kon dat niet doen. En konden alleen maar berusten in hun lot. Daarna kwam een nieuwe onprettige situatie. De eerste groep honden probeerde hieraan te ontkomen, de tweede groep honden deed niets om hun situatie te verbeteren. Zelfs als werd voorgedaan hoe ze moesten ontsnappen bleven ze de onprettige situatie ondergaan. Voedsel of andere beloningen, het werkte allemaal niet. De honden bleven passief. Ze waren niet langer zelfredzaam, ze waren hulpeloos. En dit was hun aangeleerd.

In hoeverre heb je je zelfredzaamheid opgegeven? Vroeger dacht men dat menselijk en dierlijk handelen verklaard kon worden door stimulus – respons reacties. Je krijgt honger en je eet. Je bevindt je in een kamer waar je ongerief ondervindt en gaat naar een andere kamer waar dat niet zo is. Het is genuanceerder. Als men dieren aanleert dat ze niets aan hun situatie kunnen veranderen, dan worden ze passief. Er zijn onderzoeken gedaan waarbij dieren verhongerden terwijl de prooidieren rondom hun aanwezig waren. In dit filmpje gaat men dat stapje verder. Snoeken die geleerd hadden dat ze hun lot niet kunnen verbeteren verhongeren ondanks dat prooien om hun heen zwemmen.

 

De twee niveau’s van hulpeloosheid

Er zijn twee niveau’s van hulpeloosheid. De universele hulpeloosheid is iets waar niemand iets aan kan doen. De persoonlijke hulpeloosheid, is een hulpeloosheid waarbij men denkt zelf hulpeloos te zijn maar waarbij anderen je wel kunnen helpen.

 » Lees verder

Waarom Lange Frans en Sven Hulleman zoveel over de ziel spreken?

waarom-lange-frans-en-sven-hulleman-zoveel-over-de-ziel-spreken?

18-09-20 08:14:00,

fotobron: youtube.comIn onderstaande video van Lange Frans met Sven Hulleman ziet alleen het getraind oog de toegepaste NLP technieken. Die vindt je in het van de hak op de tak springen van onderwerp en het heen en weer lopen van Lange Frans. Het lijkt spontaan, maar wie een beetje basiskennis heeft van hypnose technieken begrijpt waar ik op doel. Je herkent die (“heen en weer”) techniek terug in de video’s van bekend hypnotiseur Derren Brown (voorbeeld).

Mocht u dus naar onderstaande video hebben gekeken en zich afgevraagd hebben waarom Sven zo van de hak op de tak springt en zich afgevraagd hebben waarom ze van hot naar her springen, dan weet u nu dat dit de geest van links naar rechts moet slingeren om uw bewuste denkprocessen uit te schakelen. Daarnaast moet het ook een gestoorde indruk wekken (alsof Sven ADHD heeft of aan de coke zit). Zoiets van “koekoek”, zwaai.

In meerdere artikelen heb ik toegelicht wat het doel van gecontroleerde oppositie is. Deze enorm goed getrainde acteurs, die zeer ervaren zijn in het bespelen van grote groepen, zijn NLP specialisten die kritisch denken moeten koppelen aan duidelijk gedefinieerde complottheorieën. Zij moeten als het ware het merk ‘complotdenken’ groots op de kaart zetten bij de rest van de bevolking. Dat lichtte ik al toe in deze artikelenreeks (zie deze lijst). Tegelijk koppelen zij die complottheorieën aan waanzinnige ideeën, zoals graancirkels of ‘Michelle Obama is een transgender’ en aan “waanzinnig gedrag”. Daar ziet u al de voorbereiding op de psychiatrisering van het merk ‘complotdenkers’. Dat stigma moet definitief en duidelijk worden gekoppeld aan ‘kritische denkers’.

Daarnaast is er nog een heel belangrijk element dat steeds weer door deze vangnet NLP-spcialisten wordt benadrukt en dat is: de ziel. Welke video u ook bekijkt van deze heren; ineens hebben ze hun mond vol van de ziel. Heeft u Lange Frans ooit eerder in zijn leven over de ziel horen spreken? Laat ik uitleggen wat hiervan de bedoeling is.

Rudolf Steiner voorspelde reeds in 1917 dat de toekomstige kritische mens zal worden ‘gepsychiatriseerd’. In het najaar van 1917 gaf Rudolf Steiner een serie van veertien lezingen in Dornach in Zwitserland. In één ervan merkte hij op dat er een tijd zal komen waarop mensen zullen zeggen:

“Het is pathologisch als mensen zelfs maar denken in termen van geest en ziel.

 » Lees verder