Waarom toch die steeds legere beloften van onze politici? – Geotrendlines

waarom-toch-die-steeds-legere-beloften-van-onze-politici?-–-geotrendlines

15-01-20 07:09:00,

We slaapwandelen met zijn allen in de richting van het staatskapitalisme à la China. We zien al steeds inniger banden tussen bureaucratie, de financiële sector en het (grote) bedrijfsleven. En kiezers? Die mogen wel stemmen, maar veel te kiezen valt er niet.

De openingszetten in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gedaan. Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge lanceerden op door hen strategisch gekozen momenten de eerste proefballonnen om de aandacht te trekken. Voordat we worden meegesleurd in politieke discussies in mainstream en sociale media is het goed om met wat meer afstand de politieke beloften in perspectief te plaatsen.

Uit onderzoek van Wimar Bolhuis blijkt bijvoorbeeld dat verkiezingsbeloften sinds begin jaren 80 lang niet altijd meer worden waargemaakt. Kijken we verder, dan valt op dat ideologische wortels van bewindslieden, of ze nu (sociaal-)liberaal, christendemocratisch of sociaaldemocratisch zijn, al lang geen leidraad meer zijn voor de politieke koers en concrete wapenfeiten.

Geld lenen, omdat het ‘toch niets kost’

Zo regeert de liberaal Mark Rutte nu bijna tien jaar, met als resultaat een toename van de collectieve lasten en meer overheidsbemoeienis. Het staat lijnrecht tegenover het liberale idee van bescheiden collectieve lasten en een kleine overheid. CDA-Minister van Financiën Wopke Hoekstra is verantwoordelijk voor het verkwanselen van strikte begrotingsdiscipline en wil nu de rente laag is veel geld gaan lenen voor een groot overheidsfonds.

Via fiscale weg en een publiek investeringsfonds wil Hoekstra de economie aanjagen. Het druist in tegen het christendemocratische idee van soevereiniteit in eigen kring en een sterk middenveld. De sociaaldemocraten zijn door het afschudden van hun ideologische veren en het verloochenen van hun klassieke arbeidersachterban eerder al ontmaskerd en electoraal afgestraft.

Hoe raakte de traditionele macht op drift?

Hoe komt het toch dat politieke partijen van de drie ideologische hoofdstromingen consequent blijken te kiezen voor een andere koers dan hun ideologische wortels hen influisteren? De oorzaak is de gestaag veranderde rol van de overheid in de westerse samenleving. Van onafhankelijk scheidsrechter en bewaker van de welvaart is ze de afgelopen eeuw steeds meer overgegaan tot medespeler en herverdeler van de welvaart.

In Nederland werd de Grondwet met klassieke grondrechten bijvoorbeeld uitgebreid met sociale grondrechten en kreeg de overheid een expliciete taak om die rechten te verlenen.

 » Lees verder

Waarom 9/11 belangrijk blijft – Wakker Mens

waarom-9/11-belangrijk-blijft-–-wakker-mens

26-12-19 11:58:00,

We gaan het hier niet hebben over de gebeurtenissen van 11/9, hierover is genoeg te vinden op internet, of op Wakkermens. We willen proberen het gebeuren in een grotere context te plaatsen. Over de gevolgen van deze aanlagen dus.

Tot nu toe waren oorlogen altijd territoriale oorlogen. Men begon een oorlog omdat men zijn territorium, macht of invloedssfeer wilde uitbreiden. Of men begon een oorlog om aan grondstoffen te komen. Dit laatste is dan gewoon een rooftocht en tegelijkertijd de meest voorkomende reden van bijna alle oorlogen. De meeste oorlogen (maar ook de meeste volksopstanden) zijn, ook vandaag, op rooftocht terug te voeren.

Nu was het anders.
De Amerikaanse oorlogsverklaring na 9/11, the war on terror, richtte zich niet tegen een staat. Ondanks dat de regering Bush ook de aanslagen gebruikte als rechtvaardiging voor de oorlogen in Afghanistan en Irak (grondstoffen roof en zelfverrijking), opende zij voor het eerst in de geschiedenis een offensief tegen alle mensen op onze aardbodem. Vanaf de 11 september 2001 was elk mens, elk individu op aarde een potentiële tegenstander van… Ja van wie eigenlijk?

Oorlogsverklaring tegen de mensheid

De aanslagen van 11 september 2001 waren het startschot voor een oorlog tegen de mensheid.

Wie niet voor ons is, is tegen ons.

Dit was de meest verhelderende uitspraak die president Bush in die rumoerige dagen over de koers die Amerika na de aanslagen zou gaan volgen. In duidelijke taal: Amerika zou alle staten classificeren in “willigen en niet-willigen”. Een duidelijke waarschuwing aan alle staatshoofden dus.

Deze waarschuwing was niet alleen aan staten of staatshoofden gericht maar aan iedere wereldburger. Want, wanneer je ons niet gelooft, ben je tegen ons en kan je rekenen met op represailles.
Hierdoor werd de 1e september 2001 de aftrap tot een wereldwijde oorlog: The war on terror.

Patriot Act

Binnen zes weken na de aanslagen werd de zogenaamde USA Patriot Act door het Amerikaanse congres aangenomen. Door de enorme omvang aan maatregelen die deze wet omvatte, bestaat er terechte twijfel of dit wetsvoorstel niet al ergens in de schuiflade lag te wachten, m.a.w. of deze wet niet al vóór de aanslagen was voorbereid.

De Patriot Act maakte de weg vrij voor elke vorm van ongelimiteerde vrijheidsberoving en privacy schending van de burgers.

 » Lees verder

Waarom is er nog steeds geen onderzoek ingesteld naar naar de situatie in Palestina? – The Rights Forum

waarom-is-er-nog-steeds-geen-onderzoek-ingesteld-naar-naar-de-situatie-in-palestina?-–-the-rights-forum

09-12-19 08:43:00,

Chantage en druk

Lees meer over
John Dugard Fatou Bensouda Internationaal Strafhof oorlogsmisdaden

Chantage en druk / Waarom is er nog steeds geen onderzoek ingesteld naar naar de situatie in Palestina?

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda en haar staf bij het Internationaal Strafhof vrezen voor chantage en vergeldingsmaatregelen van Israël en de Verenigde Staten als zij een onderzoek instellen naar mogelijke Israëlische oorlogsmisdrijven. Dat vermoedt John Dugard, emeritus hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum. Met name Bensouda is kwetsbaar.

Het Internationaal Strafhof slaapt terwijl het geweld tegen de Palestijnen ongestraft aanhoudt.Mohammed Sabaaneh 

Toen hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof op 16 januari 2015 een verkennend onderzoek instelde naar ‘de situatie in Palestina’, was de reële verwachting dat uiterlijk twee jaar later een officieel onderzoek zou volgen. Het jarenlang uitblijven daarvan roept een prangende vraag op: waarom?

Volgens John Dugard, emeritus hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum, zijn Bensouda en haar naaste medewerkers vastbesloten om geen onderzoek in te stellen uit angst voor chantage en vergeldingsmaatregelen van Israël en de Verenigde Staten. Dugard onderbouwde die visie tijdens een lezing op 5 december. Zijn tekst is als opinie-artikel te lezen op onze website.

Angst voor chantage

Volgens Dugard vrezen Bensouda’s medewerkers voor hun carrières. Vervolgstappen daarin, na hun tijdelijke aanstelling bij het Strafhof, zouden kunnen worden gedwarsboomd. Zij lopen zelfs het risico dat instelling van een onderzoek wordt uitgelegd als een aanwijzing voor antisemitisme. Daarnaast bestaat het risico dat hen in de toekomst de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd, aldus Dugard.

Bensouda zelf loopt het risico te worden gechanteerd vanwege haar verleden in haar vaderland Gambia, betoogt hij. Daar had zij een glanzende juridische carrière ten tijde van het dictatoriale bewind van president Yahya Jammeh, dat gepaard ging met keiharde onderdrukking van de bevolking.

In haar functies van minister van Justitie en juridisch adviseur van de president en het Gambiaanse kabinet was Bensouda daarbij betrokken, bleek uit getuigenissen voor de in oktober 2018 ingestelde Gambiaanse Waarheids-,

 » Lees verder

Waarom verzwijgen massa media politiegeweld van Frankrijk tot Chili? – deel 2 –

23-11-19 03:34:00,

123r

Het is opvallend dat politiegeweld in Frankrijk, Chili, Ecuador, Bolivia en andere brandhaarden, behalve Hong Kong en Iran, niet door de westerse media getoond wordt. Om dit deel van het nieuws te kunnen zien moet je bij de alternatieve media zijn. Hebben de westerse media de opdracht de andere kant op te kijken? Het lijkt er sterk op. We zochten het uit.

In het eerste artikel over dit onderwerp gaven we aan dat in feite transnationale investeringsmaatschappijen het nieuws beheersen. Alleen wanneer het winst voor deze maatschappijen oplevert zal aan de groeiende onrust in de wereld aandacht besteed worden. Het eeuwenoude spreekwoord ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’ kan niet beter worden uitgebeeld.

We gaan nu een stapje verder. Deze onzichtbare hand, die zich schuilhoudt achter het wereldnieuws, wordt zichtbaar door de steun die de media verlenen in hun berichtgeving over neoliberale regimes zoals hierna blijkt. Ook laten ze zich positief uit over de coup in Bolivia (die als zodanig ontkend wordt) en het protest in Hong Kong. Blijkbaar steunen de krachten achter de schermen dergelijke ontwikkelingen. Je ziet dat wat de main stream media aan nieuws brengen is in overeenstemming met het beleid dat de transnationale maatschappijen voeren. Het neoliberalisme wordt dus van harte ondersteund en conflicten tussen de VS en China (Hong Kong) aangemoedigd.

Hong Kong

Het politiegeweld in Hong Kong tonen de media gul in al zijn kille hardheid. Ze laten zien wat de betogers van deze opstandige Chinese stad te duchten hebben van de oproerpolitie. De beelden zijn niet mals. Uitgebreide verslagen van het protest van de meestal jonge mensen dendert onze huiskamers binnen. We kijken mee hoe ze universiteiten verbouwen tot vestingen, hoe ze bewapend met Molotov cocktails de politie te lijf gaan. Alle kanalen staan open, niets wordt de verslagleggende media in de weg gelegd om dit protest breed uit te meten. Dit is uiterst opvallend in vergelijking met de summiere verslaglegging bijvoorbeeld over de Gele Hesjes in Frankrijk het afgelopen jaar.

De verklaring ligt voor de hand. De VS heeft ruzie met China, het land dat de Amerikanen in macht aan het benaderen is.

 » Lees verder

De échte reden waarom Facebook alternatieve media blokkeert

de-echte-reden-waarom-facebook-alternatieve-media-blokkeert

18-11-19 12:04:00,

Facebook heeft opnieuw de Facebookpagina van De Stille Waarheid verwijderd. Onze eerste pagina met meer dan 15 duizend volgers werd zonder uitleg geblokkeerd en verwijderd. Nu is ook onze tweede pagina zonder pardon uit de lucht gehaald. Dit gebeurde na de publicatie van het artikel over de klokkenluider bij het OPCW. De klokkenluider meldde dat de onderzoeksresultaten van het in Den Haag gevestigde OPCW gemanipuleerd zijn, waar wij vervolgens een artikel over hebben geschreven. Facebook, dat nauw samenwerkt met de NAVO, vondt dat de informatie in het artikel een gevaar vormt voor het valse wereldbeeld dat in stand wordt gehouden door de media. Een druk op de knop, en voila: censuur in Nederland is terug van weggeweest.

Wilt u een denktank die terroristische aanslagen, oorlog en censuur in de media bepleit zien samenwerken met Facebook om democratie en verkiezingen wereldwijd te beschermen? Zo ja, goed nieuws! Want hoe komt het eigenlijk dat Facebook – dat zichzelf een ‘sociale medium’ noemt – scheidsrechter speelt bij het bepalen van de waarheid? En waarom helpt Facebook het in stand houden van de valse realiteit dat in stand wordt gehouden door de media? Zijn het Facebook medewerkers die bepalen welke pagina’s geblokkeerd worden, of worden deze beslissingen door iemand anders genomen? Je vragen worden vandaag eindelijk beantwoord!

NAVO

Om te begrijpen waarom Facebook ons (red. De Stille Waarheid) als een ”gevaar” ziet, moeten we terugblikken naar mei 2018. Dat is namelijk het moment dat Facebook een samenwerking aanging met een denktank die gefinancierd wordt door wapenfabrikanten, verschillende afdelingen van het Amerikaanse leger en landen in het Midden-Oosten om ”het democratische proces te beschermen.” Dit is niet zomaar een denktank: de Amerikaanse sociale media-gigant heeft de taak uitbesteed aan de propagandavleugel van de NAVO, de Noord-Atlantische raad. U leest het goed. De NAVO bepaalt tegenwoordig wat er op Facebook mag staan, en wat niet. Het is namelijk niet Facebook dat ons als een ‘gevaar’ ziet, maar de NAVO.

Voor de niet-ingewijden fungeert de Atlantische Raad als de belangrijkste belangenvereniging van de Amerikaanse alliantie. En de methoden zijn vrij eenvoudig: het verleent stipendia en namaak academische titels aan verschillende activisten die aansluiten bij de agenda van de NAVO. Zo worden lobbyisten van de ene dag op de andere ‘experts’,

 » Lees verder

Dit is waarom ons pensioen steeds wordt gekort ‘Het is een piramidespel’ – INDIGNATIE

dit-is-waarom-ons-pensioen-steeds-wordt-gekort-‘het-is-een-piramidespel’-–-indignatie

08-11-19 08:12:00,

Wat is toch de ratio achter het supervoorzichtige beleid van Nederland als het gaat om de pensioenfondsen, waardoor er veel minder aan gepensioneerden wordt betaald dan zou kunnen en waardoor het vermogen van de pensioenfondsen almaar stijgt? Als dat geld niet aan gepensioneerden wordt uitbetaald, waarvoor moet het dan dienen?

SBBS

Financieel specialist Pieter Lakeman en journalist Arno Wellens zeggen het te weten. Het codewoord is: SBBS. Een nieuw product, waarbij giftige leningen door elkaar worden gehusseld met staatsleningen, waarna het geheel een grotere waarde krijgt dan gerechtvaardigd.  Dit met als belangrijkste doel om banken te helpen uit de gevarenzone te komen’.  Wie worden volgens Wellens geacht om in SBBS te beleggen?  Inderdaad de pensioenfondsen.

SBBS staat voor Sovereign Bond-backed Securities, op Google als volgt beschreven: ‘a new financial instrument which has been proposed as a solution tot help banks diversify their sovereign exposures and further weaken the link with their home governments’.

Het systeem is volgens Wellens vergelijkbaar met de manier waarop Amerikaanse banken voor de crisis waardeloze hypotheken wegwerkten.

Argwaan rond nieuw product

SBBS wordt in Europa voorbereid door Valdis Dombrovski, de Eurocommissaris voor het redden van banken. Pensioenfondsen kijken volgens Wellens met argwaan naar dit nieuwe financiële product, want het bevat leningen aan failliete bedrijven die op deze manier aan het zicht worden onttrokken.  Het werkt volgens Arno Wellens als volgt: ‘ Je krijgt een schoenendoos. Daar stop je een staatslening in van Portugal, een failliete Italiaanse afvalverwerker, Grieks overheidspapier, een of andere failliete Poolse spoorwegmaatschappij. Daarna schud je die doos door elkaar, waarna de waarde toeneemt en vervolgens ga je die doos aan pensioenfondsen verkopen. In de schoenendoos zit rotzooi die een normaal mens nooit zou kopen’, aldus Wellens.

Nieuw

Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen, waar nog niet veel aandacht voor is. Dat Europa bij het bedenken van dit nieuwe financiële product vooral kijkt naar pensioenfondsen acht financieel expert Lakeman aannemelijk. ‘In Nederland schrijft De Nederlandsche Bank pensioenfondsen voor waarin ze moeten beleggen. Ik vroeg me al af hoe ons pensioengeld naar Zuid-Europa zou moeten. Dat het zo zal gaan klinkt aannemelijk’.  Wellens: ‘Straks zegt DNB: je moet zoveel SBBS kopen’. Als het systeem erdoor komt staat het kopen van SBBS door pensioenfondsen gelijk aan diefstal van gepensioneerden,

 » Lees verder

Biomassa – waarom regering doorgaat met grootste klimaatblunder –

biomassa-–-waarom-regering-doorgaat-met-grootste-klimaatblunder-–

07-11-19 12:05:00,

biomassacentrale (foto 123rf)

Het verhaal over biomassa klopt niet en werkt nadelig voor natuur en milieu. Desondanks gaan zowel lokale als landelijke politici hiermee door. De subsidie voor centrales van meer dan 11 miljard euro is deze week nog goedgekeurd door de regeringspartijen. Binnen een paar jaar zullen er meer dan 600 biomassa-installaties CO2 uitbraken in NL. Waarom gaat Rutte hiermee door?

.
Voor de mensen die niet willen geloven dat @groenlinks gewoon voor het stoken van biomassa is.
. pic.twitter.com/cUvu31xIle

— Frits ten Hove (@FritstenHove) 31. Oktober 2019

Hoe komt het dat Den Haag zo krampachtig vasthoudt aan biomassacentrales.

Biomassa is achterhaald

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) stelt deze week dat het opwekken van energie met biomassa meer CO2-uitstoot oplevert dan kolen en gas. “Biomassa is een heel slechte energiebron”, zegt hoogleraar Louise Vet, die in de milieugroep van EASAC zit.

Vet legt in het radioprogramma Vroege Vogels van 3 november uit wat er mis is aan biomassa.

Ze vertelt dat je door veel biomassa te verbranden erg veel CO2 produceert. En dat we het nog erger maken, want dit hout moeten we verslepen over de hele wereld. We oogsten de bomen, we drogen ze (wat eveneens weer veel energie kost), we maken er pallets van, verschepen het, dan worden de blokjes vermalen en in de grote centrales verbrand.

Nadat dus in een klap zeer veel CO2 uit de schoorsteen is gekomen van de centrales, duurt het voor de nieuwe aanplant 30 tot 50 jaar om dezelfde hoeveelheid CO2 weer op te nemen. (Red. terwijl de politiek suggereert dat de nieuwe bomen deze CO2 direct opnemen.)

Het echte probleem: creatief boekhouden

Er geldt binnen Europa een afspraak dat de CO2 berekend wordt op het moment dat de boom wordt gekapt. En niet op het ogenblik dat de boom wordt verbrand.

Met andere woorden, landen zoals Estland, die bomen kappen krijgen een CO2-schuld en Nederland die deze bomen koopt heeft op papier geen CO2 uitstoot,

 » Lees verder

Waarom de massa media zwijgen nu de wereld in brand staat –

28-10-19 11:13:00,

123r

Veel mensen spreken hun verbazing erover uit dat in deze periode van grote onrust en talloze demonstraties de massa media hierover weinig of niets berichten. Om dat te kunnen verklaren moeten we kijken op welke manier de macht in de wereld verdeeld is en hoe dit uitwerkt in de media. Anders gezegd het verhaal van media manipulatie en propaganda.

Mediastilte ondanks talloze crises binnen EU. Dat komt doordat massamedia nieuws brengen na selectie door commerciele persbureau’s en overheid. https://t.co/7J3X4U1yNi

— De Lange Mars Plus (@delangemars) October 27, 2019

Nieuws

Volgens de Amerikaanse professor in de politieke sociologie Phillips in zijn boek “Giants” zijn de media een van de zogenaamde ‘facilitators’. Dat werkt als volgt.

Het Atlantic Council, met vertegenwoordigers uit de NAVO-landen, is een club met hoog veiligheidspersoneel, investeerders  en  mensen uit het bedrijfsleven. Dit zijn de beleidsmakers. Zij huren op hun beurt grote Public Relations adviesbureaus in (de grote drie Omnicom Group, IPG en WPP) die weer samenwerken met een paar honderd kleine PR bureaus. Zij maken persberichten als ondersteuning van het uitgezette beleid voor regeringen en ministeries.

De media (waaronder de Amerikaanse grote zes: AT&T, Comcast, CBS, Disney, Fox en Viacom) sturen deze persberichten als nieuws de wereld in. Tachtig procent van de nieuwsberichten zijn op deze manier voorbereid door PR bureaus (en dus niet verzameld in onafhankelijkheid door journalisten).

Manipulatie

Volgens Phillips voeren de drie wereldspelers, de Public Relations en Propaganda bedrijven, WPP, Omnicom Group en Interpublic Group en de media giganten samen een onophoudelijke ideologische aanval op het denken van de massa.

Voortdurend moedigen zij
(1) de aanschaf van goederen en consumptie aan,
(2) verlangen naar een leven in luxe,
(3) angst voor anderen – terroristen, criminelen en anderen gebrandmerkt als bedreiging,
(4) steun aan de politiestaat,
(5) acceptatie van een permanente oorlog tegen het terrorisme,
(6) het idee dat particuliere ondernemingen een essentieel onderdeel vormen van de democratie.

Zo heeft de voortdurende “War on Terror” nodig dat deze continu onder de aandacht blijft van het publiek.

 » Lees verder

Waarom Schiphol spotgoedkoop is

21-10-19 09:38:00,

Schiphol zit met bijna 500 duizend vliegbewegingen aan zijn plafond. Toch stijgen de kosten voor luchtvaartbedrijven niet. Integendeel: ze dalen. Hoe kan dat?

Over dit onderzoek

Waar gaat dit over?

Dit stuk gaat over de manier waarop bepaald wordt wat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen op Schiphol. In essentie beantwoordt het de vraag waarom Schiphol goedkoper is dan andere internationale luchthavens. 

Waarom moet ik dit lezen?

Schiphol zit aan zijn plafond. Dat wordt met name veroorzaakt door een enorme hoeveelheid vakantievluchten en transferpassagiers. Dat levert de Nederlandse economie nauwelijks iets op. Bij hogere havengelden verdwijnen deze vluchten het eerst. Zo kan Schiphol krimpen en tegelijk meer economische waarde toevoegen. 

Hoe heeft Follow the Money dit onderzoek uitgevoerd?

Ties las alle relevante wetten, besluiten en onderzoeken er zeer nauwkeurig op door en sprak met meerdere experts. 


Lees verder

Stel, je woont in een prachtig dorpje. Ieder jaar haalt de plaatselijke wijnboer precies genoeg druiven van de omliggende velden voor 500 flessen wijn. Drie jaar geleden verkocht hij 450 flessen wijn aan jou en je dorpsgenoten, maar tegenwoordig zijn er steeds vaker toeristen die hele dozen tegelijk meenemen. Vorig jaar zag je dat de wijnboer zelfs 499 van de 500 flessen wijn verkocht.

Wat zou deze informatie met de prijs doen? Wat zouden jij en je dorpsgenoten volgend jaar bereid zijn te betalen voor zo’n heerlijke fles wijn?

Om het antwoord op die vraag maar meteen te geven: de wijn wordt duurder. De vraag stijgt, het aanbod blijft gelijk. De wijn wordt dus schaarser, en dat resulteert in een hogere prijs. 

Waarom stijgen de havengelden op Schiphol dan niet?

In 2008 heeft de luchthaven met de overheid, omwonenden en milieuorganisaties een plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar afgesproken. In 2018 werd dat plafond met 499.444 vliegbewegingen bijna geraakt. Toch nemen de luchthavengelden — het bedrag dat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen om naar en van Schiphol te mogen vliegen — niet toe. Integendeel. De ‘aeronautical opbrengsten’, dat wil zeggen de inkomsten uit luchthavengelden, overheidsheffingen en ATC-heffingen, daalden tussen 2008 en 2017 met 37 procent.

Hierdoor is Schiphol spotgoedkoop geworden voor luchtvaartmaatschappijen. Van alle grote Europese luchthavens is de Amsterdamse veruit het voordeligst.

 » Lees verder

Waarom -bij zoveel weerstand- toch 5G..???

waarom-bij-zoveel-weerstand-toch-5g.???

06-10-19 05:01:00,

 

 

Stuurman Coaching (HIER) is het bureau van Pieter Stuurman. Hij is gespecialiseerd in loopbaancoaching, re-integratie en outplacement, en personal coaching.  Alles op het gebied dus van Human Resources, zoals dat tegenwoordig heet. De mens als uitermate waardevol onderdeel van een ondernemingsproces, of dat nou gaat om productie of dienstverlening. Stuurman Coaching werkt zowel in opdracht van particulieren als van werkgevers.

Wij leerden Pieter kennen als een uitermate sociaal-betrokken kerel, die vooral op het gebied van duurzaamheid en bewustwording zijn talenten vorm geeft. Regelmatig geeft hij ook presentaties over de bijzondere en vaak bizarre zaken van deze tijd. Pieter is ook een schrijver van blogs en artikelen, waarin hij zijn visie en observaties de ruimte kan geven. In dat kader, plaatsen wij graag in deze rubriek zijn column over ‘Waarom 5G dan tóch, als er zoveel weerstand is’..? Maar eerst Pieter Stuurman over zijn werk/bedrijf:

“Tijdens mijn jarenlange inzet als HRM consultant bij verschillende bedrijven, merkte ik dat mijn interesse en passie vooral lagen bij het persoonlijk begeleiden van werknemers. Mede vanwege mijn interesse en verdieping in de mechanismen van de menselijke psychologie, kon ik klanten met de meest uiteenlopende ondersteuningsvragen bijstaan. Enkele jaren geleden ben ik als re-integratieconsulent gaan werken en van daaruit ben ik gestart met mijn bedrijf ‘Stuurman Coaching’.

Zowel een koerswisseling in de loopbaan als meer gecompliceerde problematiek zoals burn-out situaties en psychische problemen behoren tot mijn ervaringsgebied. In veel gevallen ligt achter een eenvoudige ondersteuningsvraag een diepere laag verborgen. Daarom heeft een ondersteuningstraject (lang of kort) vaak niet alleen een positief effect op het gebied van de specifieke hulpvraag, maar op het gehele welzijn en functioneren van mijn klant. Om die reden is mijn werkgebied in de loop der tijd verbreed en omvat het zowel loopbaancoaching als personal coaching.

In beide gevallen is volledige aandacht voor mijn klant de belangrijkste factor. Het is mijn ervaring dat met inlevingsvermogen, oprechte interesse, kennis, begrip en doelgerichtheid het meest efficiënte resultaat bereikt wordt.”

* * * 

x
x
Waarom -bij zoveel weerstand- toch 5G..???

2019 © Pieter Stuurman | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Pieter Stuurman

Ondanks de toenemende zorgen en weerstand, wil de politiek perse 5G uitrollen.

 » Lees verder

Waarom zegt Erdogan dat hij kernwapens wil? | Uitpers

waarom-zegt-erdogan-dat-hij-kernwapens-wil?-|-uitpers

11-09-19 12:40:00,

Erdogan (Illustratie: Pixabase – vrij voor commercieel gebruik)

De Turkse president Tayyip Erdogan heeft begin deze maand nog maar eens zijn reputatie van diplomatieke olifant bevestigd in een zo al erg instabiele en woelige regio. Op een bijeenkomst in Sivas, waar een congres 100 jaar geleden de funderingen legde van de moderne Turkse republiek, zei Erdogan dat het onaanvaardbaar is dat kernwapenstaten zijn land verbieden om zelf kernwapens te verwerven. “Verschillende landen hebben raketten met kernkoppen, niet een of twee. Maar wij mogen ze niet hebben. Dat kan ik niet aanvaarden”, aldus de Turkse president tijdens zijn toespraak op 4 september. “Er is geen ontwikkeld land dat ze niet heeft”, zo beweerde de Turkse president, hoewel er ‘maar’ negen landen effectief over kernwapens beschikken.

De vraag is waarom Erdogan zo openlijk zijn ambities uitspreekt om een kernwapenmacht te worden. Turkije ratificeerde in 1980 het non-proliferatieverdrag (NPT) dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan. Het NPT verbiedt niet-kernwapenstaten om kernwapens te vervaardigen of te bezitten en er ook indirect controle over te verwerven. NPT-leden hebben er zich ook toe verbonden om hun nucleaire installaties open te stellen voor inspecties door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Turkije is bovendien ook lid van verschillende andere internationale overeenkomsten over kernwapens, zoals het nucleaire teststopverdrag (Comprehensive Test Ban Treaty). Tien jaar geleden, na een bezoek aan Teheran, pleitte Erdogan nog voor een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten toen hij stelde dat Iran onfair werd behandeld.

Wapenwedloop in het Midden-Oosten

Inmiddels is de politieke context in de regio behoorlijk veranderd. Het Midden-Oosten is in de ban van een enorme wapenwedloop. Met Saoedi-Arabië, dat zich de jongste jaren heeft ontpopt tot een van de grootste importeurs van wapensystemen wereldwijd, zijn de relaties verslechterd omwille van Turkijes steun aan Qatar dat er door Ryad van beschuldigd wordt het terrorisme (de moslimbroeders) te steunen. De diplomatieke crisis groeide naar een hoogtepunt na de moord op de Saoedische journalist Khashoggi tijdens diens bezoek aan zijn consulaat in Istanboel. Erdogan heeft zich ook opgeworpen als verdediger van de Palestijnse zaak, terwijl Saoedi-Arabië in het zog van Washington een gematigde politiek tegenover Israël voorstaat. De machtige Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman, zei in maart 2018 overigens nog: “als Iran een nucleaire bom heeft ontwikkeld, zullen we zonder twijfel zo snel mogelijk volgen.” Begin dit jaar gaf het Witte Huis groen licht voor de levering van nucleaire technologie aan Riyad,

 » Lees verder

Waarom ouderen de #pensioenroof slikken – De Lange Mars Plus

waarom-ouderen-de-#pensioenroof-slikken-–-de-lange-mars-plus

06-09-19 06:58:00,

Foto 123rf

Dit is een verklaring voor de onwaarschijnlijke maar ware beroving op klaarlichte dag van NL pensioengerechtigden. Hoe kan het dat een heel volk zich laat bestelen? Waarom gaat deze zwendel door?

Er zijn nog wat schermutselingen in de Kamer voor de vorm op 9 september. Het oordeel is echter al gevallen. De zogenaamde wettelijke rekenrente is heilig. Dus de regering wil dat de pensioenen gekort gaan worden.

In het vorige artikel hebben we toegelicht hoeveel er per persoon geroofd wordt. In dit deel verklaren we hoe het kan.
Daarvoor moeten we bekijken hoe overheidsmacht functioneert. Niet volgens de leerboekjes, maar zoals dat in werkelijkheid gebeurt.

Om te beginnen heb ik hieronder een filmpje gezet. Dit laat op een onthutsend eenvoudige manier zien hoe gezag werkt.

Gezag dat beveelt dat mensen niet een provisorisch hekwerk mogen passeren. Vier politie agenten beletten duizenden betogers van het ene naar het andere gebied te gaan.

Deze agenten houden dankzij hun uniform duizenden tegen. Net zoals Rutte met zijn club miljoenen gepensioneerden berooft met het instrument van de lage rekenrente.

De brave mensen aan de andere kant van het hekwerk gehoorzamen aanvankelijk de politie. Dat is hen zo geleerd uit respect voor de wet. Na vele maanden van protest van de Gilets Jaunes en het geweld waarmee Macron (Franse tegenhanger van Rutte) hen onderdrukt, komt er een kentering.

Waarom zouden zij zich nog langer laten mishandelen en de mond snoeren? Zij hebben toch alle recht hun mening te uiten? Hun respect voor de macht ebt langzaam weg. Zij schuiven bij het hek het gezag opzij.

De gepensioneerden staan echter nog voor het hek. Ze accepteren het pensioenhekwerk. Ze klagen weliswaar en schrijven boze brieven, maar Rutte laten ze nog steeds zijn gang gaan. Ten koste van hun appeltje voor de ouderdom.

De Gilets Jaunes zijn al meer dan een half jaar aan het protesteren tegen Macron. Totdat ze hier bij het hek doorkrijgen dat gezag niet meer bestaat vanaf het moment dat je het naast je neer legt.

 » Lees verder

Waarom de bevrijding van het kleine stadje Al-Habit, Idlib zo belangrijk is voor Syrië

waarom-de-bevrijding-van-het-kleine-stadje-al-habit,-idlib-zo-belangrijk-is-voor-syrie

13-08-19 02:02:00,

ShareTweet


Foto: Fars News
Op 12 augustus 2019 werd het stadje Al-Habit in de provincie Idlib bevrijd en veroverd door het Syrische leger, met behulp van de Russische luchtmacht.
Het stadje ligt dichtbij Khan Shaykun en Ma’arrat al Numan en Jisr-al-Shogour. Op de weg naar de uiteindelijke bevrijding van Idlib.

MAP; https://www.google.com/maps/place/Hbit,+Syri%C3%AB/@35.67383,36.3602483,9.17z/data=!4m5!3m4!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!8m2!3d35.4409636!4d36.539177

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US
NL30 ABNA 0895 2288 31  

In 2011 begonnen de zogenaamde opstanden in Da’ara maar ook in Ma’arrat al Numan en natuurlijk Jisr-al-Shogour. Het gebied waar de meeste terroristen zich nu verschansen, m.n. Jisr-al-Shogour zit vol met Hayat Tahrir-as-Sham en de Oeigoeren van de Turkistan Party.

Het is waar het allemaal begon; https://freesuriyah.wordpress.com/2015/11/20/syrie-de-burgeroorlog-die-een-terroristische-oorlog-is/

Een plaats genaamd Jisr al-Shugour:

Jisr al-Shughour is een stad van rond de veertigduizend inwoners in de provincie Idlib, ongeveer ongveer 30 kilometer van de   Turkse grens. Het is bekend om zijn conservatieve soennitische bevolking met een sterke Moslimbroederschap aanwezigheid en is de plaats van een bloedbad in 1980 in dezelfde opstand van het  beroemde Hama bloedbad (onder Hafez al-Assad, Bashar al-Assad heeft hier dus niets mee te doen, de Moslimbroeders spelen een fatale rol in Syrië, zij zijn extreem gewelddadig en net als ISIS kunnen zij alleen met geweld bestreden worden, zelfs de meest pacifistische mens moet dit kunnen beamen) staken het  Baath-partij hoofdkwartier in brand, als gevolg veel slachtoffers.

In het begin van juni 2011, toen de wreedheden op de schaal van nu nog geen gemeengoed  waren in de huidige crisis, gebeurde er een ander  bloedbad. 120 Veiligheidsleden en een onbekend aantal burgers verloren hun leven. In de nasleep, vluchtten de meeste van de bewoners de stad,  naar Aleppo en andere steden in de buurt, maar enkele duizenden over de Turkse grens, dit is de oorzaak van de eerste golf van vluchtelingen en de eerste kampen werden opgezet  voor hen in het buurland, in een tijd waarin het aantal doden in de crisis werd geschat op ongeveer 1.000 mensen.

Het aantal leden van van veiligheidsdienst en burgerslachtoffers die  gedood werden is  algemeen aanvaard door alle commentatoren, alleen de redenen verschillen. Volgens officiële overheidsbronnen,

 » Lees verder

Waarom elk sociaal voelend mens op dit ogenblik Venezuela moet verdedigen | Uitpers

waarom-elk-sociaal-voelend-mens-op-dit-ogenblik-venezuela-moet-verdedigen-|-uitpers

12-08-19 08:26:00,

Foto: Flickr, Socialist Appeal

President Trump breidt de economische blokkade van Venezuela uit tot een volledig embargo met zeeblokkade, die het land met hongersnood bedreigt. Welke kritiek je ook hebt op Maduro (en Chávez) – en daar valt inderdaad heel wat over te zeggen –, nu moet elk rechtgeaard progressief zich verzetten tegen deze brutale, illegale, openlijk selectieve en schijnheilige poging tot regime change.

Op de steun van de grote media moet Venezuela alvast niet rekenen. Het is geen nieuw fenomeen. Mainstream media zijn verworden tot spreekbuizen van de status quo, de evidenties, soundbites. “Wij goed, Russen slecht”, om maar één voorbeeld te geven. Wijs je op de enorme gaten in het hele Rusland-internationale-boeman-verhaal dan ben je ofwel een agent van het Russische regime of een onwetende en naïeve pion, nuttig voor pro-Russische propaganda. Een genuanceerd standpunt dat niet in deze twee uitersten past is ‘not done‘. Dat je bijvoorbeeld tegelijk héél kritisch kan zijn voor de interne werking van het Russische regime én tegen de eenzijdige Ruslandbashing in de media is onaanvaardbaar. Wie niet helemaal met ons is, is helemaal tegen ons. Zo eenvoudig is dat.

Hetzelfde kan worden gezegd over Venezuela. Wie nu nog steeds achter het ‘regime’ in Caracas staat, verdedigt een land waar de mensenrechten zwaar worden geschonden door een totalitair staatsapparaat. Nogmaals, zo eenvoudig is dat. Heel wat linkse commentatoren vallen voor deze tweedeling en uiten net nu zeer ijverig hun kritiek op het ‘regime’, waarbij ze zich al dan niet openlijk scharen achter de pogingen van de VS om een regime change te bewerkstelligen, in naam van democratie en mensenrechten …

Allesbehalve foutloos parcours

Sinds hij voor het eerst verkozen werd in 1999 heeft Chávez een groot aantal fouten gemaakt. Hij heeft nauwelijks pogingen ondernomen om de eenzijdige afhankelijkheid van aardoliewinning als enige bron van inkomsten te diversifiëren. Zijn Misiones, sociale projecten voor onderwijs, alfabetisering, gezondheidszorg en sociale woningbouw, heeft hij rechtstreeks gefinancierd vanuit de olie-inkomsten.

Het was zijn methode om de hem vijandige overheidsadministratie te passeren en snel zijn verkiezingsbeloften te realiseren. Die Misiones waren inhoudelijk weliswaar zeer vooruitstrevend en hebben tot 2012-2013 ook onmiskenbaar positieve gevolgen gehad. Zo heeft de UNDP er meermaals op gewezen dat Venezuela van alle derdewereldlanden het best de VN-Milleniumdoelstellingen 2000-2015 voor het bestrijden van honger en analfabetisme heeft verwezenlijkt.

 » Lees verder

Waarom de zzp’er een makkelijke prooi blijft voor gehaaide bedrijven

24-07-19 11:14:00,

Wie zzp’ers te grazen neemt met ondoorgrondelijke contracten, heeft in Nederland vrij spel. Zo zadelt het incassobureau Invorderingsbedrijf al acht jaar lang kleine bedrijven op met hoge kosten. Als je klaagt, wijst het bureau op de kleine lettertjes. Vanwege mazen in de wet is er voor kleine bedrijven onvoldoende rechtsbescherming, luidt de veelgehoorde kritiek. ‘Er moet iets aan gebeuren.’

Bijna alle ondernemers krijgen er een keer mee te maken: een factuur die maar niet betaald wordt. Je zoekt online naar een incassobureau en stuit op het Invorderingsbedrijf (IVB). De vriendelijke medewerker belooft snel succes. En het kost je niks, zegt die medewerker, want het is no cure no pay. Na een paar weken heeft je debiteur nog steeds niet betaald en stelt het IVB voor om naar de rechter te stappen. 

Is die onbetaalde factuur van 500 euro wel al die moeite en honderden euro’s kosten voor een gerechtelijke procedure waard? Maakt u zich geen zorgen, zegt de medewerker, de proceskosten worden allemaal verhaald op de debiteur. Op stoppen met het incassotraject staat bovendien een straf, vertelt het bureau. Je moet 15 procent commissie over het aangemelde incassobedrag betalen als je niet naar de rechter wilt stappen. Maar het is toch nu cure no pay, stamel je nog? De medewerker wijst je op een artikeltje in de algemene voorwaarden die je hebt geaccepteerd. 

Vertwijfeld betaal je de commissie om er maar vanaf te zijn – een verstandige beslissing. Want als je akkoord was gegaan met de gang naar de rechter, zouden je kosten waarschijnlijk tot (ver) boven het incassobedrag zijn gestegen. Volgens de voorwaarden is dat namelijk toegestaan. Ook al had je succes bij de rechter, dan nog betaalt je debiteur lang niet al je proceskosten. Sterker nog, het incassobureau brengt de proceskosten direct bij jou in rekening, ook als je debiteur na het vonnis niets betaalt. Volgens een artikeltje in de algemene voorwaarden mag dat. Dat je een jurist moet zijn om die kleine lettertjes te begrijpen, is jouw probleem.

Over de kwalijke praktijken van het IVB, publiceerde Follow the Money onlangs een uitgebreid artikel. 

Dat leverde veel reacties op. Verscheidene FTM-lezers vragen zich af hoe dit bedrijf erin slaagt acht jaar met succes te opereren, zonder veel tegenwind. Hoe is het mogelijk dat het Invorderingsbedrijf toch regelmatig wint bij de rechter als een ontevreden klant de rekening weigert te betalen?  

 » Lees verder

Waarom stopt de Amerikaanse CDC het één miljoen dollar kostende Harvard-project voor het upgraden van het controle systeem voor vaccinveiligheid? – Stichting Vaccin Vrij

waarom-stopt-de-amerikaanse-cdc-het-een-miljoen-dollar-kostende-harvard-project-voor-het-upgraden-van-het-controle-systeem-voor-vaccinveiligheid?-–-stichting-vaccin-vrij

11-07-19 06:33:00,

Het onderstaande artikel is een vertaling van:‘Why Did the CDC Silence the Million Dollar Harvard Project Charged With Upgrading Our Vaccine Safety Surveillance System?’

Dat vaccins op de markt worden toegelaten biedt geen garantie dat vaccins 100% veilig zijn. In Nederland worden ze door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘goedgekeurd’ om toegelaten te worden op de markt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat door de vaccinfabrikant wordt aangeleverd.

Aan de hand van de gerapporteerde bijwerkingen wordt de veiligheid van vaccins gevolgd nadat het vaccin op de markt is gekomen, en wordt bepaald of het vaccin ‘in de praktijk’ veilig is. Maar wat als het meldingssysteem voor het rapporteren van bijwerkingen slecht functioneert?

Naar schatting wordt slechts tussen de 1% -10% van de bijwerkingen in USA gerapporteerd. In Nederland zijn hier geen cijfers over bekend, maar wij vermoeden dat de percentages in Nederland en USA niet zo ver uit elkaar zullen liggen. Het onderstaande artikel gaat over een project in USA dat ontworpen was om verbetering aan te brengen in de melding van bijwerkingen. Het project werd stopgezet. Een goed functionerend systeem dat een realistisch beeld laat zien van de bijwerkingen van vaccinatieprogramma’s zou de deelname eraan waarschijnlijk niet ten goede komen.

 

 

Waarom stopte de Amerikaanse CDC het één miljoen dollar kostende Harvard-project voor het upgraden van het controle systeem voor vaccinveiligheid?

 

 
CDCCDCEr zijn grote problemen met het meldsysteem voor bijwerkingen van vaccins (bekend als VAERS) – een systeem dat door de CDC (Centers for Disease Control) wordt beschouwd als de ‘frontline’ van vaccinveiligheid.

VAERS is in 1990 door de CDC en FDA opgericht om de ‘ongewenste neveneffecten’ die met vaccins worden geassocieerd te verzamelen en te analyseren. Jammer genoeg worden de tekortkomingen van VAERS buiten het bewustzijn gehouden. Niet alleen van het publiek, maar ook van de artsen, kinderartsen en verpleegkundigen waar het publiek op vertrouwt om hen betrouwbare informatie te verstrekken over de veiligheid van vaccins. Ik zeg ‘buiten het bewustzijn gehouden’, in plaats van ‘geheim gehouden’ omdat hoewel deze ongewenste effecten openbaar worden gemaakt zodat iedereen ze kan zien, ze niet voorkomen in de officiële documenten die door medici, en in mindere mate andere individuen, worden geraadpleegd.

 » Lees verder

Waarom openlijke oorlog tussen VS en Iran onwaarschijnlijk is

waarom-openlijke-oorlog-tussen-vs-en-iran-onwaarschijnlijk-is

06-07-19 12:06:00,

Hoewel de Verenigde Staten al jaren een economische oorlog voeren tegen Iran, benadrukt Teheran dat het geen militair conflict wil. Het Pentagon zal een openlijke oorlog met Iran ook afraden. Ondanks de jarenlange sancties is Iran vandaag de dag namelijk een sterke regionale grootmacht. De Iraanse strijdkrachten moeten niet onderschat worden. Daarnaast behoedt de geografie het land voor een invasie.

In de Global Firepower Index staat het land op plaats 14 van 136, Saoedi-Arabië staat ter vergelijking op plaats 25. In de index worden overigens ook factoren als geografie, economie en bevolkingstal meegenomen. Iran heeft een bevolking van circa 80 miljoen mensen en een geografie met hooggebergtes en moerassen die een invasie bemoeilijken. Daarbij heeft het een eigen defensie-industrie. Iran gaf in 2017 omgerekend circa 13,7 miljard euro of 16 miljard dollar voor zijn strijdkrachten uit. Israël had met omgerekend 18,5 miljard dollar wat hogere uitgaven. De Saoedische militaire begroting beliep ontzaglijke 76,7 miljard dollar.

De bergenketens en moerassen in het westen en zuiden van Iran bemoeilijken een invasie.

De bergenketens en moerassen in het westen en zuiden van Iran bemoeilijken een invasie.

Reguliere Strijdkrachten en Revolutionaire Garde

De Iraanse strijdkrachten bestaan uit drie componenten: de reguliere strijdkrachten, de Revolutionaire Garde en de politie. De reguliere strijdkrachten zijn circa 398.000 man sterk en verdeeld over leger, luchtmacht, luchtafweer en marine. De 12.500 man sterke Revolutionaire Garde beschikt eveneens over eigen grondtroepen, zeetroepen en vliegende eenheden. Bovendien beheert zij de defensie-industrie van het land en het ballistische raketprogramma. Onderdeel van de Revolutionaire Garde is de Al Quds-eenheid, de speciale eenheid voor missies in het buitenland. Verder vallen de Basji-milities, paramilitaire eenheden, onder de Revolutionaire Garde. Daarbij gaat het om 600.000 militair getrainde mannen en vrouwen.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Hezbollah, Iraakse milities en Houthi-rebellen

Het idee dat gewapende groeperingen in andere landen een soort proxy-strijdkrachten van Iran zijn is wijdverbreid, maar overdreven. Iran heeft weliswaar contacten met groeperingen als Hezbollah in Libanon, sjiitische milities in Irak en de Houthi-rebellen in Jemen en ondersteunt die in uiteenlopende mate (de relatie met de Houthi’s reikt niet veel verder dan dat er in het verleden wapens geleverd zijn). Dat wil echter niet zeggen dat deze groeperingen pionnen zijn die vanuit Teheran over het bord verplaatst kunnen worden.

 » Lees verder

Waarom #Bilderberg conferenties niet zo onschuldig zijn als #NOS wil doen lijken – De Lange Mars Plus

waarom-#bilderberg-conferenties-niet-zo-onschuldig-zijn-als-#nos-wil-doen-lijken-–-de-lange-mars-plus

01-06-19 04:04:00,

De 67e Bilderberg Conferentie vindt plaats van 30 mei tot 2 juni 2019 in Montreux, Zwitserland. Zonder de alternatieve media van het internet zouden de meeste mensen zelfs van het bestaan van de jaarlijkse Bilderberg conferenties niets afweten. Ook zouden zij daardoor niet op de hoogte zijn dat niet de macht bij het volk ligt (‘democratie) maar bij anderen en op welke manier dat georganiseerd is. Bilderberg is namelijk een (verhulde) uiting van die machtsorganisatie. Ongeacht wat de spreekbuis van de regering, de NOS, daar ook over schrijft.

NOS

Volgens de NOS wordt er ‘achter gesloten deuren van gedachten gewisseld’ tijdens de conferentie van de Bildergerg groep in Zwitserland voor de 67e kaar. Deze keer is de plaats Montreux de verzamelplaats. De grote kwaal waaraan de berichtgeving van de NOS leidt is dat het erom gaat aandacht te besteden aan wat ze niet melden en op welke manier. Zo ook deze keer. Blijkbaar hebben ze van hogerhand de opdracht gekregen een ‘stukje’ te wijden aan de Bilderberg conferentie. Ze kunnen niet anders, want ieder jaar sinds de introductie van het world wide web storten de alternatieve media zich op deze bijeenkomst. Vandaar dat de NOS het alom misbruikte woord ‘conspiracydenkers’ in hun online bericht neerpennen en voegen zij subtiel toe:’In welke mate je daarin gelooft, is voor iedere complotdenker anders’. Met andere woorden als je gelooft dat er meer gebeurt dan het onschuldige ‘vrijuit kunnen discussiëren’ volgens de NOS, dan ben je niet goed snik. Grappig te vermelden is dat er geen enkele journalist wordt toegelaten en evenmin achteraf een persconferentie wordt gegeven. Gelukkig begrijpt de staatsomroep dit, maar wij niet en daarom besteden de alternatieve media hieraan jaar na jaar aandacht. En om iedere lezer nog eens extra gerust te stellen laat de NOS nog even, zoals gebruikelijk, een expert opdraven. Nou als we die niet geloven, dan zit het wel erg fout.

Democratie

Ieder weldenkend mens wordt echter direct argwanend. Kijkend naar de deelnemerslijst komen heel veel regeringsleiders voorbij, die natuurlijk geheimhoudingsplicht hebben tegenover andere staten, immers zij vertegenwoordigen hun landen. Maar niets van dit alles,

 » Lees verder

Waarom Kevin Annett na zijn arrestatie weer snel vrijgelaten werd – Ellaster

waarom-kevin-annett-na-zijn-arrestatie-weer-snel-vrijgelaten-werd-–-ellaster

22-05-19 11:49:00,

Klokkenluiders van satanisch en seksueel misbruik krijgen het vaak zwaar te verduren. Dat was afgelopen week zeker het geval. Na een jaar van onthullingen over misbruik in Hollywood, vond Isaac Kappy de dood. Klokkenluider Kevin Annett werd gearresteerd en weer snel vrijgelaten. Deze aanval zou heel goed een averechts effect kunnen hebben.

Isaac Kappy: zelfmoord of ver(zelf)moord?

Allereerst het droevige bericht van Isaac Kappy’s dood. Isaac Kappy klapte vorig jaar zomer uit de school over satanisch en pedocrimineel misbruik binnen Hollywood. Hij beschuldigde coryfeeën zoals Steven Spielberg, Tom Hanks, Seth Green en andere grootheden van pedofilie. Aanvankelijk was hij ongelooflijk strijdbaar om dit type misbruik naar buiten te brengen.

Vorige week was dat optimisme omgeslagen. In zijn laatste videobericht komt hij verward en terneergeslagen over. Waarom hij in zichzelf teleurgesteld was, blijft echter onduidelijk. Een paar dagen later sprong hij van een viaduct op de Route 66, ter hoogte van Bellemont Arizona. Hij zou zelfmoord gepleegd hebben. Gezien het belastende bewijsmateriaal dat hij de afgelopen maanden had verzameld, zou hij ook verzelfmoord kunnen zijn. De laatste verwarde video kan het gevolg zijn van een vorm van mind-control, drogering of ander type aanval.

Opvallend detail in de zaak is het griezelige bericht dat Tom Hanks — ook door Isaac Kappy beschuldigd van pedofilie — een maand voor Kappy’s dood Twittert en op Instagram plaatst. “Historische Route 66. Verkeersdood? Ik hoop van niet! Hanx” De foto van een rubber handschoen in het woestijnzand lijkt een verwijzing naar een forensisch onderzoek op locatie. Toeval en ongerelateerd? Misschien, maar waarschijnlijk niet.

Tweets van Isaac Kappy voor zijn dood en het bericht van Tom Hanks op de dag van zijn dood die hij een maand eerder op Instagram geplaatst had.

Kevin Annett wordt gearresteerd door ‘Mr. Smiths’

Twee dagen na Isaac Kappy’s (zelf)moord, wordt Kevin Annett op 16 mei bij de Canadese grens vastgehouden door de Canadian Border Services Agency (CBSA), nadat hij vanuit de staat Vermont in Quebec het land binnenkomt. Na een uur wordt hij door drie ‘mannen in pak’ meegenomen naar een locatie in de buurt van Ottowa. De mannen lijken op Agent Smith (als in de film de Matrix): “Zoiets als uit een film,

 » Lees verder

Lezen: dit is waarom je aan de eettafel naar je telefoon grijpt

08-05-19 08:41:00,

We besteden uren per dag aan onze smartphones, zonder dat we ons daar per se beter van gaan voelen. Een vrije keuze is dit niet: aan de andere kant van het scherm proberen duizenden mensen om je zelfregulering af te brokkelen, aldus Adam Alter. Hij schreef er het boek ‘Irresistible’ over.

Op 27 januari 2010 presenteerde Apple de iPad. Steve Jobs bejubelde het apparaat als de ideale manier om te internetten. ‘Veel beter dan een smartphone of een laptop.’ Om zijn anderhalf uur durende presentatie in één zin samen te vatten: iedereen moest een iPad hebben.

Behalve zijn gezin dan. Later datzelfde jaar biechtte hij tegen The New York Times op de schermtijd in zijn eigen huis te beperken. Jobs’ kinderen mochten absolúút geen iPad.

Jobs bleek niet uniek. Chris Anderson, oud-hoofdredacteur van techmagazine Wired, en oprichter van dronebouwer 3D Robotics, beveiligde alle gadgets in zijn huis met een kinderslot. En Evan Williams, de oprichter van Blogger, Twitter en Medium, gaf zijn kinderen in plaats van iPads honderden fysieke boeken.

Drugsdealers

Volgens Adam Alter, marketing- en psychologiedocent aan New York University, volgen de tech-ondernemers daarmee hetzelfde credo als drugsdealers: ‘Never get high on your own supply.’ En terecht, want als er iets is dat de drugsdealer en de techgigant gemeen hebben, dan is het dat ze verslavende producten verkopen. Alter schreef er het boek Irresistible:The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked over.

‘We zijn allemaal één product of ervaring verwijderd van het ontwikkelen van onze eigen verslavingen,’ schrijft Alter. Dankzij smartphones hebben we 24/7 toegang tot een wereld van applicaties. Die blijken onweerstaanbaar: we besteden gemiddeld uren per dag op onze smartphones. Zelfs al verwachten we geen nieuws, en zelfs al tonen studies dat het slecht is voor onze slaap en relaties, dan nog blijven we de telefoon oppakken.

Een vrije keuze is dit niet. Al heb je nog zoveel wilskracht, je bokst op tegen ‘duizend mensen aan de andere kant van het scherm, wiens werk het is je zelfregulering af te doen brokkelen,’ aldus Alter.

Zijn boek Irresistible geeft helder weer hóe ze dat doen en is daarmee een must read.

 » Lees verder

Waarom de openbare omroep het Songfestival in Israël moet boycotten | Uitpers

waarom-de-openbare-omroep-het-songfestival-in-israel-moet-boycotten-|-uitpers

08-05-19 08:32:00,

Illustratie: Belgische campagne boycot Eurosong Israël

Op 18 mei wordt in Tel Aviv de finale gevierd van het Songfestival, een organisatie van EBU, de koepel van Europese openbare omroepen. Het gebeuren vindt plaats in een stadion in Ramat Aviv, een stadsdeel dat gebouwd is op de ruïnes van het voormalige Palestijnse dorp Sheikh Muwanis. In 1947, nog voor het uitbreken van de zogenaamde ‘Israëlische onafhankelijkheidsoorlog’, werd het dorp aangevallen door de troepen van de Joodse militie Irgun onder leiding van de latere premier van Israël en Nobelprijs-laureaat voor de Vrede Menachem Begin. De bijna 2.000 inwoners werden verjaagd en hun huizen opgeblazen. Op het vrijgekomen terrein werd later de universiteit van Tel Aviv gebouwd.

Tussen 1948 en vandaag ondergingen meer dan 600 Palestijnse dorpen hetzelfde lot: een van de meest grootschalige etnische zuiveringen van de 20ste eeuw. 800.000 mensen werden van hun huis en goed verdreven om plaats te maken voor een etnisch zuivere Joodse staat. Hun terugkeer of herstelbetalingen worden tot vandaag onmogelijk gemaakt, een oorlogsmisdaad volgens internationaal recht.

Israëlische propaganda

Het huidige Israël doet er alles aan om dat gewelddadige ontstaan van de Joodse staat uit het collectieve geheugen te wissen. Populaire cultuur kan daarbij helpen. Een evenement als het Eurovisiesongfestival is voor de Israëlische propaganda een uitgekiend middel om het land voor te stellen als een normaal, democratisch en Europees land.

Dat is de Joodse staat niet. De kerngedachte van het zionisme, de officiële staatsideologie van Israël, is dat internationaal recht, internationale verdragen, universele mensenrechten en zelfs de vonnissen van Israëlische rechtbanken ondergeschikt zijn aan de belangen en de “veiligheid” van één etnisch-religieuze groep, namelijk de Joden. Dat is Apartheid – een variant van de Zuid-Afrikaanse racistische ideologie.

Het is deze ideologie die de Israëlische regering in staat stelt voortdurende oorlogsmisdaden, buitensporig geweld in Gaza, militaire bezetting, het opsluiten van kinderen, het gebruik van verboden wapens en munitie, discriminatie van de niet-Joodse bevolking, het doden van ongewapende betogers onder wie kinderen, hulpverleners, gehandicapten en journalisten te verantwoorden.

Natiestaat van het Joodse volk

Deze ideologie, die de grondslag uitmaakt van de staat Israël, is vorig jaar nog in verscherpte vorm in een nieuwe wet gegoten: de wet die Israël definieert als de ‘natiestaat van het Joodse volk’. De huidige premier van Israël,

 » Lees verder

Waarom noemen Europeanen Israël geen apartheidsstaat? – The Rights Forum

waarom-noemen-europeanen-israel-geen-apartheidsstaat?-–-the-rights-forum

07-05-19 03:45:00,

Opinie

John Dugard Zuid-Afrika apartheid BDS-beweging antisemitisme Oorlog tegen BDS BDS

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

John Dugard / Waarom noemen Europeanen Israël geen apartheidsstaat?

Apartheid in Israël verschilt nauwelijks van de apartheid destijds in Zuid-Afrika, zowel qua beleid als in de wreedheid waarmee ze gehandhaafd wordt.

Muurschildering van Nelson Mandela met Palestijnse ‘keffiyah’.Pep Monserrat / The National 

Apartheid is springlevend in bezet Palestina. Palestijnen zijn zich daarvan bewust. Zuid-Afrikanen zijn zich ervan bewust. Veel Israëli’s hebben de realiteit van apartheid geaccepteerd als onderdeel van hun politieke debat. Zelfs Amerikanen beginnen deze situatie te onderkennen, dankzij nieuwe, frisse stemmen in het Congres en NGO’s als Jewish Voice for Peace, die niet schromen de waarheid te vertellen.

In september 2018 verscheen van John Dugard het boek Confronting Apartheid, A Personal History of South Africa, Namibia and Palestine, uitgeverij Jacana Media, Johannesburg, ISBN 978-1-4314-2735-2

Alleen in Europa wordt het Israëlische apartheidsregime waaronder Palestijnen lijden nog stelselmatig ontkend, in weerwil van de overdaad aan bewijs.

De door Israël opgelegde restricties aan de bewegingsvrijheid van Palestijnen in de bezette gebieden herinneren aan Zuid-Afrika’s gehate pasjeswetgeving, die tot doel had zwarte Zuid-Afrikanen de toegang tot ‘witte’ steden te ontzeggen. Israels politiek van gedwongen verplaatsing van Palestijnen en sloop van Palestijnse woningen lijkt als twee druppels water op de verdrijving van zwarte Zuid-Afrikanen uit exclusief voor blanken bestemde gebieden.

De Israëlische veiligheidsdiensten bedienen zich van marteling en wreedheid, in een mate die de bruutheid van de toenmalige Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten overstijgt. En net als in Zuid-Afrika is stelselmatige vernedering een vast ingrediënt van de bezetting van Palestina.

 » Lees verder

Waarom de leerplicht er is – Wakker Mens

waarom-de-leerplicht-er-is-–-wakker-mens

04-05-19 03:38:00,

Waarom leerplicht bestaat

De meesten van ons kennen het niet anders dan dat de leerplicht is ingevoerd om kinderarbeid tegen te gaan. Dit is echter niet het geval maar klinkt wel heel sympathiek en zorgzaam. Dit soort sociaal humanitaire argumenten, werken tot op de dag van vandaag verbluffend goed.
Want wie kan er nu niet tegen kinderarbeid zijn?

Dat het door de eeuwen heen een belangrijke opgave voor de heersende elite is geweest om de massa te sturen, maar ook te beheersen, is voor de meesten wel begrijpelijk. Lastiger wordt het om in te zien dat aan dit existentiële belang van machthebbers zich tot op de dag van vandaag niets veranderd heeft. In een ver verleden waren het de koningen, keizers of kerkelijke leiders, vandaag noemen we dat de overheid, vertegenwoordigt door politici. (zie ons democratisch front)
Het woord overheid impliceert overigens ook altijd een onder(danig)heid.

De middelen waarvan men zich bedient zijn voor een groot deel constant gebleven: het massaal verspreiden van “verhalen”; via nieuws, nepnieuws en het altijd succesvolle vijandbeeld wordt de noodzakelijke en beschermende macht van de overheid als redding ingeprent.

Een groeiend bewustzijn en individualisatie onder het volk, en de daarmee gepaard gaande groeiende kritische houding, leidde in de tweede helft van de 19e eeuw bij de machthebbers tot de noodzaak, om zich in een vroeg stadium een deel van de opvoeding van kinderen toe te eigenen.
Overigens ontstond dit plan in dezelfde tijd waar ook het darwinisme en het marxisme het denken onder de intellectuelen beïnvloedde.
Rond 1900 ± 20 jaar werd in elk Europees land de leerplicht ingevoerd.

Dit is niet niks: Want onder dreiging van boetes en gevangenisstraf moeten ouders hun kinderen dagelijks naar een door de staat erkende school sturen. Wanneer deze dreiging geen werking heeft, heeft de staat uiteindelijk het recht de ouders de ouderlijke macht te onttrekken.

Naast de mooie verhalen die over de invoering van de leerplicht onder het volk verbreid werden, moeten we niet vergeten dat het geweldmonopolie bij de staat ligt en dat werkt zeer overtuigend. Dat laatste vonden we met elkaar een goed idee en daar is, binnen een functionerende democratie, waarschijnlijk niet veel tegenin te brengen; tenminste, zolang deze geweldmonopolist (de staat) dit monopolie niet gebruikt op terreinen waar zij niets te zoeken heeft,

 » Lees verder

Waarom Russisch paspoort voor veel inwoners Donbass van levensbelang is

waarom-russisch-paspoort-voor-veel-inwoners-donbass-van-levensbelang-is

26-04-19 01:12:00,

Rusland krijgt opnieuw felle kritiek uit het Westen. Ditmaal omdat het besloten heeft het voor inwoners van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk gemakkelijker te maken om Russische paspoorten te krijgen. Westerse commentatoren vermoeden vooral geopolitieke motieven, er zijn echter ook humanitaire redenen voor het besluit. Een reisverslag uit 2016 geeft inzicht in de situatie waarmee de bevolking van Donbass te kampen heeft.

Na maanden voorbereiding kondigde het laatste deel van de reis zich aan: de taxirit van de Russische stad Rostov-aan-de-Don naar Donetsk, de hoofdstad van de niet-erkende Volksrepubliek Donetsk. Het spannendste onderdeel van de reis moest echter nog komen: de grensovergang. De angst zat er goed in dat de Russische beveiligingsambtenaar “NJET!” zou zeggen en daarmee in één keer alle moeite te niet zou doen. De grenswacht had deze angst waarschijnlijk opgemerkt en grapte naar zijn collega: “Kijk, ze maken zich zorgen! Rammel maar wat met je handboeien.” De grap brak het ijs. Later pas bleek hoeveel ellende de reis op dat moment werd bespaard.

Glimlach

De reis ging verder, richting Donetsk. Met een glimlach op zijn gezicht legde de taxichauffeur uit in welke situatie hij was beland (en met hem velen anderen) omtrent het terugbetalen van zijn leningen. “Voordat de oorlog begon waren er natuurlijk een boel mensen die leningen hadden afgesloten. Maar nadat de oorlog was begonnen, werden veel banken gesloten.”

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

De glimlach werd groter en hij zei “Ik wou mijn schulden terugbetalen, maar kon dat niet. Dus op een dag belde de bank en zei dat we onze schulden moesten terugbetalen. Ik legde uit waarom dat niet kon, de bank zei daarop dat ze iemand zouden sturen om het bedrag op te komen halen als ik niet zou betalen.” Hij op zijn beurt gaf zijn adres en zei dat ze welkom waren.

Toen de medewerker het adres had gekregen was hij een tijdje stil, vertelde dat de bank had heroverwogen en besloten had toch niemand te sturen. De hierboven beschreven situatie geeft goed aan in wat voor situatie veel mensen in Donetsk verkeren. Mensen vallen hier constant tussen wal en schip.

Gevangen in eigen land

“In de Sovjet-Unie was het makkelijk om te reizen”,

 » Lees verder

Waarom Ecuador Assange uitleverde en de VS geen zware aanklacht indienen

waarom-ecuador-assange-uitleverde-en-de-vs-geen-zware-aanklacht-indienen

25-04-19 06:16:00,

Sinds Ecuador met Lenin Moreno een nieuwe president heeft, waait daar een andere wind. Dat heeft onlangs ook de klokkenluider Julian Assange moeten ondervinden.

Waarom heeft Ecuador het politiek asiel van de Australische onthullingsjournalist Julian Assange ingetrokken en de Britse politie in zijn ambassade toegelaten om hem te arresteren? De officiële redenen roepen deze vraag op. Want die zijn dermate aan de haren erbij gesleept, dat ze niet serieus te nemen zijn. Assange zo heet het, zou Ecuador en zijn ambassade in Londen bedreigd hebben. Bij zijn naturalisatie tot Ecuadoraans staatsburger zouden er tegenstrijdigheden zijn. Assange zou zich verwerpelijk gedragen hebben en geen respect hebben gehad voor Ecuador enzovoort. Tot zover de kwaliteit van de officiële onderbouwing door de regering in Quito.

Internationaal Monetair Fonds

Raffael Correa, de voorganger van de huidige president Lenin Moreno, ziet andere, meer geloofwaardige redenen. Zoals de onderzoeksjournalist Jason Ditz meldt, heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met de regering van Ecuador een overeenkomst gesloten, waarbij het land financiële steun groot tien miljard dollar krijgt, onder de voorwaarde dat Assange uit de ambassade in Londen uitgewezen wordt. Dit was een voorwaarde van de Verenigde Staten. De krachtsverhoudingen in het IMF zijn dusdanig dat de VS en de EU doorslaggevend zijn.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Financiële afhankelijkheid

Het onthullingsplatform WikiLeaks, waaraan Assange vanuit zijn asiel nog mede leiding gaf, liet reeds zien hoe de omstandigheden Ecuador tot deze stap brachten.De economie van het land staat er slecht voor, het Bruto Binnenlands Product neemt af, de koopkracht is een van de zwakste van heel Zuid-Amerika. En dat hoewel Ecuador over aardolie en andere bodemschatten beschikt. Dat alles heeft Ecuador in een positie van afhankelijkheid van het IMF en de VS gebracht. Sinds het jaar 2000 heeft Ecuador bovendien geen eigen valuta meer, maar is de Amerikaanse Dollar er officieel betaalmiddel.

Correa versus Moreno

Desalniettemin had de vroegere president Rafael Correa gepoogd een zoveel mogelijk van de VS onafhankelijk beleid te voeren. Dat hij Assange politiek asiel verleende, was hier uitdrukking van en heeft hem in de VS veel vijandschap opgeleverd. Zijn opvolger Moreno is anders aangelegd en hoewel ook links toch zeer gewillig tegenover de Amerikanen. Zo hoort Ecuador nu ook bij de Latijns-Amerikaanse alliantie die onder beschermheerschap van de VS tegen Venezuela en Bolivia gesmeed werd.

 » Lees verder

Waarom boek dat Julian Assange vasthield bij zijn aanhouding geen nieuws is

waarom-boek-dat-julian-assange-vasthield-bij-zijn-aanhouding-geen-nieuws-is

23-04-19 12:08:00,

Mainstream media zijn er als de kippen bij om kleine details uit te vergroten tot scoops, zoals de nota van nationaal veiligheidsadviseur John Bolton over ‘troops to Colombia’. Merkwaardig hoe ze dat niet deden toen Julian Assange een identieke tactiek gebruikte tijdens zijn aanhouding, met een boek van een Amerikaans auteur in de hand. Ze hebben daar hun redenen voor.

De alternatieve en sociale media hadden het onmiddellijk gezien. Bij zijn aanhouding hield Julian Assange een boekje in de hand, met de cover naar buiten gericht. Het was duidelijk zijn bedoeling dat boek op foto’s te laten verschijnen tijdens de luttele seconden tussen de deur van de ambassade van Ecuador en de politiewagen. Dat lukte wonderwel. Je kon er niet naast kijken.John Bolton houdt zijn notablok ‘toevallig’ vast… aandacht gegarandeerd (screenshot YouTube)

Dergelijke mediatactieken zijn niet nieuw. Deze ‘revelaties’ ontstaan nooit spontaan. Zo mag je er zeker van zijn dat nationaal veiligheidsadviseur John Bolton een paar journalisten getipt had dat hij zijn notablok ‘nonchalant’ ging vasthouden met een handgeschreven ‘scoop’. Hij kon daarenboven rekenen op de ijver van de andere journalisten om als eerste zijn primeur op te pikken. Een en ander gebeurde in volle Venezuela-regime change-crisis. Een korte nota van Bolton vermeldde ‘5.000 troops to Colombia‘, het buurland van Venezuela dat al vijftig jaar een baken is van mensenrechten en eerlijke verkiezingen, dit in tegenstelling tot het foute (en petroleumrijke) Venezuela.


Dat de mainstream media de hint van Assange niet oppikten is niet helemaal juist. Meerdere VS-kranten haalden het aan als een fait divers in de berichtgeving over Assange, zonder er verder veel aandacht aan te besteden. Wat ze zeker niet deden was ingaan op het onderwerp van dat boek, dat als centrale these heeft dat de VS een nationale veiligheidsstaat is, waar normale rechtsprincipes en bescherming van de burger niet gegarandeerd worden. 

De mainstream, deel van het systeem

Dat boekje dus. De titel is Gore Vidal – History of the National Security State, ondertitel includes Vidal on America. Het is geen auteursboek van Gore Vidal, maar de uitgeschreven weergave van een reeks interviews die journalist Paul Jay met hem had tussen 2005 en 2007.

 » Lees verder

Waarom hebben welgestelden recht op AOW?

22-04-19 06:07:00,

Hans Baaij is binnenkort AOW-gerechtigd. Dat bevalt hem maar niets, en hij legt kort en krachtig uit waarom niet.

Binnenkort word ik 66 jaar en 3 maanden, en heb ik tot mijn weerzin recht op AOW. Wat me tegenstaat is dat die uitkering bekostigd moet worden door mensen die waarschijnlijk minder geld hebben dan ikzelf. En anders dan veel leeftijdgenoten zie ik AOW niet als een ‘recht’ dat ik heb opgebouwd omdat ik de afgelopen veertig jaar AOW-premie voor anderen heb betaald.

De AOW kost momenteel circa 37 miljard per jaar. Om dat geld op te brengen, krijgen alle werkenden een forse heffing van circa 18 procent over het inkomen tot 35.000 euro: de AOW wordt in de laagste schijven van de inkomstenbelasting geheven wordt. Zodoende dragen werkenden met de laagste inkomens verhoudingsgewijs het meeste bij.

Naar mijn idee is het ridicuul dat een veertiger die in de zorg werkt en 25.000 euro verdient, nog zeker 25 jaar meebetaalt aan de AOW van ouderen met een afbetaald huis van een half miljoen en een inkomen boven de 45.000 euro. De vuilnisman draagt bij aan de AOW van de gepensioneerde gezagvoerder van de KLM, de politieagent aan die van de succesvolle advocaat die met wat commissariaten jaarlijks nog een tonnetje bijeen harkt.

Mijn ergernis hierover werd alleen maar groter toen een kennis zijn eerste drie maanden AOW spendeerde aan een champagnefeestje, en ik Gooise kakkers met AOW een appartementje voor hun (klein)kinderen in hartje Amsterdam zag scoren. Veel ouderen kunnen makkelijk zonder AOW; er is zelfs een groep die er amper iets van zou merken als ze geen AOW meer kregen. Dat deze rijken en rijkeren AOW krijgen, staat wel erg ver af van de oorsprong van deze uitkering: een oudedagsvoorziening ter bestrijding van armoede onder ouderen.

Het is onbegrijpelijk dat Koolmees de optie negeert om voor ouderen met veel geld de AOW gewoon af te schaffen

De armoede onder deze groep was na de Tweede Wereldoorlog zo groot dat onder minister Willem Drees Sr in 1957 de Algemene Ouderdomswet werd ingevoerd. De uitkering bedroeg toen 1338 gulden per jaar voor een echtpaar en 804 gulden voor een alleenstaande; dat was slechts 20 tot 40 procent van het toenmalige gemiddelde jaarinkomen van 3.500 gulden.

 » Lees verder

Waarom Zelensky goede kans maakt Porosjenko te verslaan

waarom-zelensky-goede-kans-maakt-porosjenko-te-verslaan

11-04-19 07:32:00,

Op 21 april vindt in Oekraïne de tweede ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Daaraan voorafgaand zullen Volodymyr Zelensky, die met zo’n dertig procent van de stemmen de eerste ronde won, en de zittende president Petro Porosjenko, die slechts zo’n zestien procent kreeg, de degens kruisen in een televisiedebat. Hiertoe had Zelensky Porosjenko per ultimatum opgeroepen. Het duel zal plaatsvinden in het voetbalstadion van Kiev, dat plaats biedt aan 70.000 toeschouwers. 

Bovendien had de TV-komiek en succesvolle zakenman geëist dat beide kandidaten zich aan een bloedtest op alcohol en drugs zouden onderwerpen, om er in bijzijn van journalisten meteen zelf een te ondergaan. Porosjenko ging er op in. De winnaar kiest nu eenmaal de wapens en Porosjenko had zijn tegenstander er van beschuldigd de campagne gedrogeerd gevoerd te hebben.

Buitenstaander en komediant

Het fenomeen dat een buitenstaander verkiezingen wint, is niet nieuw. Zo was de 40e president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, acteur. En de vastgoedmagnaat Donald Trump wist twee jaar geleden de onvrede van veel burgers met het politieke establishment te benutten om gekozen te worden. Ook de politieke doorbraak van komedianten is niet nieuw. Zo maakte Beppe Grillo in Italië met zijn Vijfsterrenbeweging succesvol de sprong naar de politiek.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Rol van president

Zelensky heeft een ding voor op deze voorlopers: Als acteur heeft hij reeds ervaring met de rol van president. In de televisieserie ‘Dienaar des volks’ speelde hij een eenvoudige leraar die plots staatshoofd wordt. Hij belichaamde in zijn rol een eerlijke politicus, die eerzucht en leugens vreemd zijn. Het Russisch-talige programma richt zich tegen corruptie, overtrokken nationalisme en de spilzucht van politici. Ook in de campagne benadrukte Zelensky dat men eerlijk en fatsoenlijk moet zijn. Zijn kiezers geloven kennelijk in zijn oprechtheid. En zo imiteert het leven de kunst.

Gewone man

Zelensky presenteert zich als ‘gewone man’, maakt grapjes met de mensen en geniet van de aandacht van de menigte. Vooral onder jonge sociale mediagebruikers tussen de 18 en 25 geniet hij veel vertrouwen. Hij komt sympathiek, jong en dynamisch over. Ook veel oudere kiezers hebben echter op hem gestemd. Bovendien heeft hij steun in alle delen van het land.

Steun in het zuiden

Zelensky deed het – bij een opkomst van 63,52 procent – vooral in het zuiden,

 » Lees verder

Waarom China veel in Latijns-Amerika investeert

waarom-china-veel-in-latijns-amerika-investeert

07-04-19 08:43:00,

Latijns-Amerika stond lange tijd onder bewind van de koloniale grootmachten Spanje en Portugal, om vervolgens tot ‘achtertuin’ van de Verenigde Staten te worden. Nu verwerft China echter steeds meer invloed in Midden- en Zuid-Amerika.

China is vandaag de dag de grootste geldschieter van landen als Brazilië, Venezuela en Ecuador. Deze en andere Latijns-Amerikaanse landen kregen in de afgelopen tien jaar meer dan 200 miljard dollar aan kredieten van Peking – veel meer dan de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in hetzelfde tijdsbestek beschikbaar stelden. Inmiddels staat alleen Brazilië al 90 miljard in de schuld.

Handelsroutes

Bovendien investeerde de Volksrepubliek ook grote sommen geld in de infrastructuur van de regio, onder andere om deze aan de handelsroutes van en naar China te verbinden. Begin 2015 kondigde de Chinese president Xi Jinping aan dat Peking in de volgende vier jaar nog eens 250 miljard dollar hiervoor beschikbaar zou stellen – en zo geschiedde.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Niet in de laatste plaats daardoor nam het handelsvolume tussen het ‘rijk van het midden’ en Latijns-Amerika tussen 2002 en 2017 toe van 17 naar 257 miljard dollar. Daardoor groeide China uit tot belangrijkste handelspartner van Brazilië, Chili, Argentinië en Peru. China importeerde vooral ruwe grondstoffen uit Midden- en Zuid-Amerika, terwijl de regio een afzetmarkt werd voor Chinese industrieproducten.

Voor wat hoort wat

De Chinese expansie in Latijns-Amerika was mogelijk doordat zowel de VS als de EU steeds minder omkeken naar de regio. Mede tegen deze achtergrond moet dan ook de recent hernieuwde Amerikaanse aandacht voor Latijns-Amerika begrepen worden. Die uit zich bijvoorbeeld in de intensivering van militaire samenwerking met Colombia en in de inspanningen voor regime change in Venezuela.

Wat de Chinese ontwikkelingshulp aantrekkelijk maakt voor Latijns-Amerikaanse landen is dat ze niet gebonden is aan politieke eisen ten aanzien van de binnenlandse aangelegenheden van de ontvangers. In het buitenlands beleid geldt wel het principe van ‘voor wat hoort wat’, bijvoorbeeld in de Taiwan-kwestie.

Taiwan heeft spanning met Volksrepubliek China bewust uitgelokt

Inmiddels hebben de Dominicaanse Republiek, El Salvador en Panama hun diplomatieke betrekkingen met Taipeh reeds verbroken. De verwachting is dat landen als Guatemala,

 » Lees verder

Waarom Franse tolwegen duur zijn | Uitpers

waarom-franse-tolwegen-duur-zijn-uitpers

18-03-19 10:19:00,

Weldra volledig in privéhanden (commons.wikipedia.org)

De Franse tolwegen zijn duur. Dat was een van de redenen waarom de ‘gilets jaunes’, gele hesjes, tolhuisjes belaagden. Het kwam vorige week zijdelings ook ter sprake bij de parlementaire bespreking over de verkoop van de staatsaandelen in ADP, Aéroports de Paris. Omdat de privatisering 13 jaar eerder van de autowegen, voor staat en verbruiker een slechte zaak werden, zoals nu ook zal gebeuren met deze privatisering van ADP dat naast de luchthaven Charles-de-Gaulle in Roissy en die van Orly ook nog talrijke andere regionale luchthavens in handen heeft.

Aéroports de Paris

Het was een eigenaardig schouwspel in de Nationale Assemblée: premier Edouard Philippe, die normaal het te verkopen product zou moeten aanprijzen, deed zijn best om zoveel mogelijke negatieve kanten van ADP op te sommen. Zijn conclusie: we kunnen dat beter van de hand doen, de privésector zal dat beter beheren.

Minister Bruno Le Maire trachtte de kritiek binnen de rangen van La République en Marche (LRM), de partij van president Emmanuel Macron, te weerleggen door het “geen privatisering” te noemen. Eerder een soort concessie op lange termijn, zei hij. Want na “amper” 70 jaar wordt de staat weer eigenaar. Maar zelfs binnen LRM slikten veel parlementsleden die uitleg niet.

ADP is niet zomaar een bedrijfje, dit wordt de grootste privatisering uit de Franse geschiedenis. Vorig jaar passeerden er 105 miljoen passagiers op de luchthaven Charles de Gaulle alleen al. En dat aantal groeit en groeit. De staat strijkt daar 200miljoen euro dividenden mee op, en ook dat groeit jaarlijks.

Ongrondwettelijk

Volgens verscheidene grondwetsspecialisten druist de privatisering in tegen de grondwet van 1946; die bepaalt dat alle ondernemingen die het karakter van een nationale openbare dienst hebben, eigendom moeten zijn van de gemeenschap (‘la collectivité). Enkele juristen wijzen erop dat zelfs in de hyperkapitalistische VS de grote luchthavens openbaar bezit zijn en dat de personeelsleden er ambtenaren zijn.

De Franse Senaat had eerder – met de stemmen van links en rechts – de privatisering verworpen. In de Assemblee werd die goedgekeurd met 42 stemmen voor, 17 tegen. Ik dacht eerst, dat kan niet, er zijn toch 577 leden. Maar jawel, van die 577 brachten er 59 een stem uit over een dergelijk belangrijke kwestie.

Kortzichtig

In het “grote debat” dat Macron begin dit jaar lanceerde,

 » Lees verder

Waarom steunen we de Franse #giletsjaunes niet die verminkt en vermoord worden? – De Lange Mars Plus

waarom-steunen-we-de-franse-giletsjaunes-niet-die-verminkt-en-vermoord-worden-8211-de-lange-mars-plus

12-02-19 08:57:00,

Al maandenlang worden mensenrechten geschonden, niet in Libië, Syrië, Kenia of Turkije, maar in ons geliefde vakantieland. Al meer dan 13 weken worden onze buren vermoord, verminkt en mishandeld, omdat ze protesteren tegen hun president. Geen enkel EU-land spreekt zijn afkeuring uit of verbreekt de diplomatieke banden met deze schurkenstaat. Ook niet de VS die altijd de mond vol hebben van democratie. Er zijn geen betogingen voor de Franse ambassade in Den Haag of in Brussel. Verdienen de Fransen onze steun dan niet?

Waarom staan we toe dat daar de troepen van Macron als beesten huishouden? Laten we het weer over aan onze volksvertegenwoordigers of onze minister-president? Zijn we medeverantwoordelijk voor wat daar gebeurt, door weg te kijken en erover te zwijgen? Vertel niet dat je het niet hebt gezien of niet kon zien want de alternatieve media waaronder DLM Plus berichten hierover wekelijks.

Even een tussenstand van eind januari van de gruweldaden van de Franse troepen:

Gele Hesjes:
12 doden,
3.000 gewonden,
10 mensen hebben een oog verloren,
5 mensen een hand,
5.600 arrestaties,
1.700 mensen zijn in hechtenis genomen,
292 mensen opgesloten,
20.000 strafzaken
sinds 17 november 2018.
(Bron Indymedia)

Nu de beelden.

Journalist David Dufresne verzamelt aangiften op Twitter van de misdaden. Ook als je het Frans niet machtig bent, scroll gewoon even door de plaatjes heen dan weet je genoeg.

Ieder weekeinde is er een gruweldaad die erboven uitsteekt. Ik noem er twee.
Eentje van het afgelopen weekeinde toen een man zijn hand verloor door een politiegranaat.

Een zaterdag ervoor werd een man die opnamen maakte van het brute politieoptreden verminkt aan een oog. Hij filmt zelfs zijn eigen verminking wanneer een robocop van Macron zijn rubberkogelgeweer op hem richt en hem een seconde later verminkt.

 

Een compilatie van schending mensenrechten in Frankrijk anno nu.

 

Je draagt een geel hesje en kijkt toe. Een troep politie in burger stormt op je af en slaat je in elkaar.

 » Lees verder