Waarom houdt de geneeskunde vast aan het paradigma van “externe ziekteverwekkers”? | Door Dr. Jens Fleischhut… | KenFM.de

waarom-houdt-de-geneeskunde-vast-aan-het-paradigma-van-“externe-ziekteverwekkers”?-|-door-dr-jens-fleischhut…-|-kenfm.de

04-08-20 06:09:00,

Een standpunt van Dr. Jens Fleischhut.

De theorie van infectie met virussen als externe ziekteverwekkers is nooit bewezen. Ook de detectie van virussen met behulp van Kochs postulaten is nooit succesvol geweest. Integendeel, hersenbeeldvormingstechnieken (fMRI) hebben nu op indrukwekkende wijze aangetoond dat de chronische activering van onopgeloste emotionele conflicten onder de bewustzijnsdrempel leidt tot progressieve schade aan organen, botten, de functies van het skeletstelsel, de celstofwisseling en andere lichaamsfuncties. Waarom houdt de gevestigde geneeskunde dan nog steeds vast aan de theorie van de infectie door een virale infectie, die nu als achterhaald wordt beschouwd?

Ik wil deze vraag verduidelijken op drie analyseniveaus: op het oppervlakniveau (verschijningsniveau), de diepe toestand (diepe toestand) en het achtergrondniveau (spiritueel niveau). Deze aanpak is vergelijkbaar met de analyse van een theaterstuk. Op het podium acteren de performers met acties en woorden (oppervlakte niveau). De performers handelen volgens de instructies van de regisseur (deep state). De regisseur oriënteert zich op het script dat door de auteur of een team van auteurs is geschreven (achtergrondniveau). We beleven momenteel het toneelstuk „Game of Life“, waarin na de eerste drie acts Lemuria, Atlantis, Satya Yuga (Matriarchy), nu de vierde acte „Kali Yuga“ (Age of Division) op het punt staat te eindigen. De Kali Yuga wordt gekenmerkt door leugens en bedrog. De sleutel voor een overgang naar de volgende leeftijd is de waarheid. De overgang naar de vijfde akte „Age of Aquarius“ (Age of Freedom) is al duidelijk.

1e bovenste niveau: Niveau van verschijnselen/verschijningen

Het creëren van kennis (wetenschap) is een proces van cognitie. Het is gebaseerd op een uitgangspunt, het heersende wereldbeeld.

Wetenschappers groeien op in een bepaald wereldbeeld, het respectievelijk geldende paradigma. Hun opleiding volgens dit wereldbeeld geeft vorm aan hun handelen (onderzoek), denken en voelen. Dit vormt hun persoonlijkheidsstructuur, die hen hun identiteit geeft. Als ze succesvol zijn als wetenschappers, versterkt dit hun identificatie met hun persoonlijkheidsstructuur. Nieuwe bevindingen van (in eerste instantie) buitenstaanders worden daarom gezien als een bedreiging voor hun identiteit, die zou kunnen leiden tot de devaluatie van hun persoonlijkheid. De identificatie van mensen met een vals zelfbeeld, het ego, leidt tot een vals wereldbeeld.

 » Lees verder

Waarom het #coronavirus niet besmettelijk kan zijn (1) – De Lange Mars plus

waarom-het-#coronavirus-niet-besmettelijk-kan-zijn-(1)-–-de-lange-mars-plus

29-07-20 04:57:00,

123rf

We zijn in deze situatie van viruswaanzin terechtgekomen door de grootste medische blunder ooit. Dankzij het verdienmodel van de geneesmiddelenindustrie proberen we virussen en bacteriën te bestrijden, terwijl ze juist het lichaam helpen en ondersteunen.

Daardoor geloven we dat we via virussen elkaar kunnen besmetten. Virussen en bacteriën zijn gebombardeerd tot onze vijanden. Kijk naar Antwerpen, deze stad voert zelfs ‘s nachts oorlog tegen een virus door de avondklok in te stellen. Let op De Jonge die is bezig met de aanstaande Spoedwet kan dit doen dankzij de kunstmatig in stand gehouden dreiging voor het virus een dictatuur te starten.

Het begint met Pasteur eind 1800 en het eindigt voorlopig in 1,5 meter met een mondkapje met verlies van veel burgerrechten.

We rekenen niet meer op de helende kracht van het lichaam, maar op de zogenaamde hulp van medicatie om ziektes te overwinnen. De geneesmiddelen industrie heeft een onuitputtelijke winstbron gecreëerd. We zouden voortdurend medicatie nodig hebben om te voorkomen dat we geveld worden door ziektes, alsof ons immuunsysteem niet bestaat.

Luister eens naar Aajonus Vanderplanitz en Dr Zach Bush. De eerste neemt geen blad voor de mond en de tweede is wat voorzichtiger in zijn uitlatingen en leeft nog. Daarna zetten we alles nog eens op een rijtje en sluiten in deel 2 af met een literatuurlijst.

“Waar komt de onzin vandaan dat virussen besmettelijk zijn?”

Hier kan je de video van Aajonus Vanderplanitz bekijken.

Kort samengevat stelt Aajonus dat een virus een oplosmiddel is, dat ervoor zorgt dat weefsel in het menselijk lichaam oplost, wat te giftig voor parasieten, bacteriën en schimmels is. Dus vraagt hij zijn publiek:”Waar komt de onzin vandaan dat virussen besmettelijk zijn?”

Er zijn 300.000 variëteiten van virussen. In tegenstelling tot wat de geneesmiddelenindustrie zegt, namelijk een virus lost een cel op, pakt een virus een specifiek deel van de cel aan. Zo specifiek dat het nooit de integriteit van de cel kan aantasten.

Je kunt erg veel virussen hebben, als een cel erg vervuild is. Cellen maken virussen om het lichaam te reinigen,

 » Lees verder

Corona: Waarom China gelooft in een biowapenaanval | Door Jochen Mitschka | KenFM.de

corona:-waarom-china-gelooft-in-een-biowapenaanval-|-door-jochen-mitschka-|-kenfm.de

14-07-20 07:20:00,

Wat onze media ons niet wil vertellen.

Een standpunt van Jochen Mitschka.

Enkele weken geleden werd duidelijk dat de Chinese regering ervan uit lijkt te gaan dat de corona-pandemie een epidemie is die door de VS is veroorzaakt in het kader van een economische oorlog tegen China. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikte zeer ongebruikelijk agressieve woorden voor China, als reactie op beschuldigingen van de Amerikaanse regering in de Corona-crisis. Hij twitterde op 12 maart:

„Het CDC [dat wil zeggen het US Center for Disease Control and Prevention] werd dood in het water gevangen. Wanneer is de ziekte van [Patient Zero’s] in de VS begonnen? Hoeveel mensen zijn er geïnfecteerd? Wat zijn de namen van de ziekenhuizen? Het kan het Amerikaanse leger zijn dat de epidemie naar Wuhan heeft gebracht. Wees transparant! Publiceer uw gegevens! De VS is ons een verklaring schuldig!“ (19) In verband hiermee werd de video van een hoorzitting in de VS gemaakt, waarbij duidelijk werd dat patiënten die oorspronkelijk als grieppatiënten waren gediagnosticeerd, ook daadwerkelijk positief werden getest op COVID-19, blijkbaar voordat het virus in China een probleem werd.

Voordat we ingaan op enkele details van de manier waarop het virus in China zou zijn terechtgekomen, laten we eerst enkele basisindicaties geven waarom China gelooft dat er een patroon van Amerikaans gedrag is. Laten we een chronologisch verslag proberen.

Een chronologie over biologische wapens.

In 1998 werd een studie gepubliceerd over „The Battlefield of the Future – Questions of Warfare in the 21st Century“ (1 ). Daarin schreef de toenmalige luitenant-kolonel Robert P. Kadlec (2) een artikel met als onderwerp: „Biologische wapens voor een economische oorlog“. Dit artikel moet zorgvuldig worden gelezen, want de genoemde Robert Kadlec is sindsdien de verantwoordelijke voor de COVID 19-pandemie van de regering van de troefkaart geworden. Dus laten we eens kijken naar wat China zo verdacht maakte.

„De suprematie van de politiek-militaire concurrentie maakt langzaam plaats voor de politiek-economische concurrentie. Zoals Shintaro Ishihara voorspelt: ‚De eenentwintigste eeuw wordt een eeuw van economische oorlogsvoering‘. (…) Het gebruik van biologische wapens bij aanvallen op vee, gewassen of ecosystemen biedt een tegenstander de mogelijkheid om een potentieel subtiele maar verwoestende vorm van oorlogsvoering te voeren die de politieke,

 » Lees verder

Waarom de Regering NU moet Opstappen! – Viruswaanzin

waarom-de-regering-nu-moet-opstappen!-–-viruswaanzin

14-07-20 10:08:00,

Door: Mr. Jeroen Pols

Minister De Jonge stuurde vandaag het herziene wetsvoorstel waarmee de COVID-19-maatregelen vastgelegd worden naar de Tweede Kamer. De vergaande grondrechtsbeperkingen in de eerste consultatieversie van de “Nieuwe Normaal”- wet veroorzaakte vorige maand veel onrust. Dit weerhoudt De Jonge niet van een tweede poging: in de aangepaste versie ontbreekt de bevoegdheid voor politie en handhavers om woningen binnen te dringen. Ook wordt de app in een aparte regeling vastgelegd. Voor het overige is er weinig veranderd: ook met deze wet wordt de rechtsstaat afgeschaft. De minister krijgt alle instrumenten om de samenleving met het op- en afschalen van maatregelen in een toestand van constante stress en vrijheidsbeperkingen te houden.

De 105 pagina’s tellende toelichting doet voorkomen alsof deze wet bijdraagt aan een democratische en grondrechtelijke versterking. Ook het overdadig gebruik van de begrippen als proportionaliteit en noodzakelijkheid moeten kennelijk de indruk wekken dat hier zorgvuldig met onze grondrechten omgegaan wordt. Maar niets is minder waar. De wet is een gedrocht dat in een democratische rechtsstaat geen plaats heeft.

Bevoegdheden minister
De kern van de wet blijft, net als in de noodverordeningen, het verbod om binnen een veilige afstand tot medemensen te komen. Een maatregel die ons in menselijk, sociaal en psychisch opzicht deformeert. Ook economisch is deze maatregel catastrofaal. De minister kan deze afstand overigens aanpassen zodat in de toekomst de sociale afstand ook naar twee meter kan opschuiven. Verder heeft de minister een bijna onbeperkte bevoegdheid om naar goeddunken groepsvorming te verbieden, publieke plaatsen te sluiten, het uitoefenen van bepaalde beroepen te verbieden, winkels en bedrijven te sluiten, de bezettingsgraad van hotels en pensions te bepalen dan wel deze te sluiten. Maar ook kan de minister bezoek verbieden in verpleeghuizen, vormen van vervoer verbieden en scholen en kinderopvang sluiten.

De minister heeft verder nog een vangnetbepaling opgenomen waarmee het arsenaal met aanvullende maatregelen uitgebreid kan worden. De wet geeft de mogelijkheid een groot scala aan grondrechten te beperken.

Grondslag wet
Wat opvalt is dat de grondslag van de wet in de toelichting ontbreekt. Tussen de regels door is te lezen dat het hier kennelijk gaat om een wettelijke regeling voor een uitzonderlijke situatie. Een verwijzing naar artikel 103 Grondwet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag en de Coördinatiewet,

 » Lees verder

Waarom de IT-lobby de Bundestag mocht misbruiken als een reclamepodium voor de ‘wereld zonder contant geld’? | KenFM.de

waarom-de-it-lobby-de-bundestag-mocht-misbruiken-als-een-reclamepodium-voor-de-‘wereld-zonder-contant-geld’?-|-kenfm.de

29-06-20 05:03:00,

Een standpunt van Norbert Häring.

Op 18 juni vond in de Bondsdag iets plaats dat gemakkelijk een schandaal genoemd kan worden. Maar alle betrokken parlementariërs en deskundigen vonden het blijkbaar zo normaal dat niemand iets zei over de vreemde omstandigheden. Een goed voorbeeld van lobbyen.

Iedereen die de expertdiscussie „Wereld zonder geld“ in de Commissie onderwijs, onderzoek en technologie-evaluatie live op de parlementaire televisie heeft gevolgd, was getuige van een zeer eenzijdige gebeurtenis. In de mediatheek kun je dit achteraf zelf doen. De link is te vinden in het geschreven artikel

Natuurlijk, de titel gaf al een vleugje van zoiets. De presentator toonde zijn partijdigheid door zijn woede over kleine winkeliers en restauranthouders die geen kaarten willen accepteren, de vrije loop te laten. Met zijn vragen dwong hij de vertegenwoordigers van banken en winkeliers te verantwoorden waarom ze nog steeds met dit onpraktische, vuile geld omgaan. De vertegenwoordiger van de IT-vereniging Bitkom, bijgestaan door een startersvereniging, mocht meerdere malen zonder discussie eisen dat men het contante geld niet zou beschermen, maar dat alle winkeliers en restaurants (alle) kaarten zouden accepteren.

De ene wetenschapper prees de data octopus Paypal als de grootste van alle betaaldiensten, terwijl een andere wetenschapper samengevat „meer snelheid in de digitalisering“ eiste. Hoewel gegevensbescherming meermaals werd genoemd als een belangrijke kwestie als het ging om het behoud van de mogelijkheid om contant te betalen, was men op de een of andere manier „vergeten“ een beroep te doen op een gegevensbeschermer. Als een van de andere deskundigen zich terugtrok uit de rol, of als een parlementariër de kwestie aan de orde stelde, werd deze met de actieve hulp van de moderator onmiddellijk geschrapt en niet verder vervolgd. Hetzelfde gebeurde met het aspect dat contant geld wettig betaalmiddel is, zodat wereld zonder contant geld ook wereld zonder wettig betaalmiddel betekent.

Hoe komt een dergelijk reclame-evenement voor de digitalisering van het betalingsverkeer tot stand in de Bondsdag, in een commissie van de Bondsdag waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd? Vooral omdat al deze partijen beweren dat ze het geld niet willen schaden. En twee van hen, de FDP en de AfD,

 » Lees verder

Waarom wij denken dat het nieuwe COVID-19 vaccin niet gaat over het redden van levens | Stichting Vaccin Vrij

waarom-wij-denken-dat-het-nieuwe-covid-19-vaccin-niet-gaat-over-het-redden-van-levens-|-stichting-vaccin-vrij

12-06-20 10:34:00,

Op 24 april doet de WHO een persbericht uitgaan met de volgende titel: ‘Global leaders unite to ensure everyone everywhere can access new vaccines, tests and treatments for COVID-19’ (‘Wereldleiders verenigen zich om ervoor te zorgen dat iedereen, overal toegang heeft tot nieuwe vaccins, testen en behandelingen voor COVID-19’).[1] Dit virtuele event werd mede georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, de president van Frankrijk, de voorzitter van de Europese Commissie en de Bill & Melinda Gates Foundation.1 Uit het persbericht komt het volgende citaat:

“Staatshoofden en wereldleiders op het gebied van de gezondheidszorg zijn vandaag een commitment aangegaan om samen te werken om de ontwikkeling en de productie van nieuwe vaccins, testen en behandelingen voor COVID-19 te versnellen en te garanderen dat dit wereldwijd toegepast kan worden.”

 
“De COVID-19-pandemie heeft al meer dan 2,4 miljoen mensen getroffen en meer dan 160.000 mensen gedood. De pandemie eist een enorme tol van gezinnen, samenlevingen, gezondheidsstelsels en economieën over de hele wereld, en zolang dit virus elk land bedreigt, loopt de hele wereld gevaar.” – WHO

Ho, stop, wacht eens even. Op 24 april zijn er 160.000 mensen overleden op een wereldbevolking van bijna 8 miljard? En dat is reden voor onze wereldleiders om de handen in een te slaan voor vaccins?2

Het ‘oude’ normaal

Op 12-06-20, ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn er world-o-meters (die zich baseert op de Food and Agriculture Organization of the United Nations) 843.690.139 mensen die ondervoed zijn. Daar hebben onze wereldleiders geen problemen mee.2

Op dezelfde dag 12-06-20 zijn er 5.013.281 mensen overleden door honger.2 Dat is geen leuke dood, zeker niet voor kinderen – en het zou NIET normaal moeten zijn. Daar zouden wereldleiders zich over moeten buigen. Maar de 800 miljoen mensen die ondervoed zijn krijgen straks een vaccin.

 
Op 4 mei bericht een van Engelands grootste kranten The Guardian:3

“De wereldleiders, met uitzondering van Donald Trump, hebben bijna 7,4 miljard euro uitgetrokken voor onderzoek naar Covid-19-vaccins op een virtueel evenement dat door de EU is bijeengeroepen. Hierbij hebben zij toegezegd dat het geld ook zal worden gebruikt om de vaccins in de arme landen te verspreiden.”

 

Wie kan er goed rekenen?

 » Lees verder

Waarom de discussie over de PCR-test niet eindigt | KenFM.de

waarom-de-discussie-over-de-pcr-test-niet-eindigt-|-kenfm.de

11-06-20 08:37:00,

Voorafgaande opmerking van de Multipolaire redactie: Alle maatregelen die in de nasleep van de Corona-crisis zijn genomen, zijn gebaseerd op de resultaten van een miljoenen keren gebruikte PCR-test. Belangrijke vragen blijven onbeantwoord. Het is duidelijk: Terwijl veel wetenschappers op een schone en transparante manier werken, worden op het politieke niveau van sommige van de verantwoordelijke instituten en autoriteiten blijkbaar andere doelstellingen nagestreefd. De informatie die in dit artikel wordt verzameld, levert rijkelijk materiaal op voor een onderzoekscommissie, waarvan de oprichting dringend noodzakelijk lijkt om de feiten op te helderen. Voor de autoriteiten is het een struikelblok.

Een standpunt van Oliver Märtens.

Op 24 mei publiceerde Dr. Klaus Pfaffelmoser zijn artikel „Why the pandemic does not end“ op Multipolar. Naast brieven die de redactie bereikten, ontstond in de commentaren onder het artikel een spannende discussie. Deze en andere aspecten van het test- en nummeringproces komen hieronder aan de orde.

PCR-test, de eerste: „T“ zoals in de test

De polymerasekettingreactie (PCR) versterkt een DNA-deel in een monster, d.w.z. een deel van de DNA-sequentie. Aangezien het SARS-CoV-2-virus geen DNA heeft – het is een zogenaamd RNA-virus – wordt het RNA via een stroomopwaartse stap (omgekeerde transcriptie/RT) omgezet in een DNA. De SARS-CoV-2-test is daarom een RT-PCR-test. Het aantal amplificaties van gegenereerde DNA-componenten bepaalt vervolgens of de test een positief resultaat oplevert of niet. Dit leidt tot de karakterisering als een kwantitatieve test, daarom wordt de letter „q“ toegevoegd aan de afkorting: RT-qPCR-test. (In het volgende zullen we echter vasthouden aan de kortere, meer algemene term PCR-test).

In een kritische bespreking van de PCR-test kan men nu vragen formuleren over alle elementen van de testprocedure:

  • Waar komt het RNA vandaan? Is dit „vreemde“ RNA (een „slecht“ virus) of komt het van iets dat in symbiose met ons lichaam bestaat (een „goed“ virus)? Is het misschien een uiting van een afweer-/reinigings- of genezingsreactie van ons lichaam en daarom positief te beoordelen? Wordt dit veroorzaakt door vervuiling van het monster op het moment van bemonstering of in het laboratorium? Is dit RNA misschien al „geleverd“ in de onderdelen van de testkits, zoals bijvoorbeeld in Groot-Brittannië is gebeurd?

 » Lees verder

Waarom Martin Vrijland blijft spreken over vangnet-pionnen als Robert Jensen, David Icke?

waarom-martin-vrijland-blijft-spreken-over-vangnet-pionnen-als-robert-jensen,-david-icke?

04-05-20 07:19:00,

bron: jensen.nl

Vrijwel dagelijks krijg ik de vraag opnieuw: “Al zouden David Icke of Robert Jensen vangnet-pionnen zijn, dan nog verkondigen ze heel veel waarheid. Daar zou je toch blij mee moeten zijn. Waarom waardeer je dat niet en val je ze aan?” Ik wil het graag blijven toelichten. Ik val ze niet aan; ik geef alleen mijn visie en geloof dat er zeker veel mensen zullen ontwaken dankzij hun inzet.

Toch is het belangrijk dat we alle facetten van het machtsspel doorzien. Ik raad in dat kader aan de film Surrogates met Bruce Willis in de hoofdrol, uit 2009, eens te bekijken en te ontdekken wie de oppositieleider is.

De bedoeling van vangnet-pionnen is dat ze alles wat iedereen al links en rechts heeft kunnen ontdekken samenvatten, waarmee het gevoel geprikkeld wordt aan het juiste adres te zijn. Dat is tegenwoordig vrij makkelijk. De Jensen redactie hoeft bijvoorbeeld maar deze website door te nemen om tot een samenvatting te komen, maar er zijn ook vele onderwerpen die elders te vinden zijn.

Ik ga nog een stap verder. Als we even bedenken dat het grote geld de mainstream media beïnvloedt, zouden we ons de vraag kunnen stellen of dit ook voor de alternatieve media geldt. Het zou zo maar kunnen dat er net zo goed een internationaal persbureau is dat de gecontroleerde pionnen in de alternatieve media bedient met de samenvatting van de onderwerpen die ze naar buiten mogen brengen. Ze voorzien ze als het ware van een compleet gepolijst complotgeluid, waarin alle onderwerpen die mensen maar zouden kunnen ontdekken, genoemd worden.

David Icke is het ultieme voorbeeld van iemand die letterlijk alle onderwerpen die je maar zou kunnen vinden, benoemt. Jensen doet dit in een lichtere behapbare variant. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld James Corbett, met The Corbett report. Vele websites in de alternatieve media verkondigen veel waarheid of delen van waarheid. We krijgen precies te horen wat we mogen horen. Het is een gepolijst waarheidsgeluid. Het probleem is, dat het vaak bewust gekoppeld is aan een ingebouwd bommetje in de bodem of aan een gedeelte desinfo.

Het is best aannemelijk dat er internationaal een overkoepelend orgaan bestaat dat alle kritische kanalen bedient. Het enige wat je moet doen,

 » Lees verder

Redenen waarom je vooral niet je eigen onderzoek moet doen

redenen-waarom-je-vooral-niet-je-eigen-onderzoek-moet-doen

30-04-20 08:21:00,

Image: Susan Seddon Boulet

1. Als je niet eens meer het nieuws, de WHO, het RIVM en de overheid kan vertrouwen, dan kun je niemand meer vertrouwen

Incorrect. Er zijn veel betrouwbare verslaggevers, onderzoekers, journalisten, specialisten en doktoren die je de feiten geven en je haarfijn kunnen uitleggen wat ze betekenen. Je moet alleen wel meer moeite doen om ze te vinden, want doorgaans vind je ze niet via de mainstream media.

2. Het is onmogelijk om de waarheid te kennen. De waarheid is te ingewikkeld.

Incorrect. De waarheid is recht voor je raap, als je maar de moed zou hebben om te kijken. Het is echt niet heel erg ingewikkeld en je hebt absoluut het vermogen om de waarheid te kennen. Begin met je intuïtie te gebruiken, bijvoorbeeld. Of je logica.

3. We hebben niet de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen fake nieuws en echt nieuws.

Jawel, dat hebben we wel. Er is een enorm verschil! Bijvoorbeeld, fake nieuws is vooral gebaseerd op angst en probeert je te overtuigen van een vijand of gevaar door middel van manipulatie en bewijsbare leugens. Echt nieuws heeft echte bronnen, echte mensen en echte informatie. Het is in wezen heel gemakkelijk om onderscheid te maken tussen de twee, zeker als je eenmaal door de propaganda heen gekeken hebt.

4. Ja, maar is het niet overduidelijk wat er aan de hand is? Heb je de beelden van overvolle IC afdelingen gezien, van ziekenhuizen over de hele wereld?

Ja, heb ik gezien. Wat ik zag was dat de beelden op het nieuws compleet anders waren dan de beelden die door onafhankelijke individuen gepresenteerd werden. Mensen die zélf gingen kijken. Mainstream nieuws: overvolle IC afdelingen. Individuele mensen: lege IC afdelingen. Goed voorbeeld van punt 3.

5. Nou, je kent vast niemand die ziek is of die in een ziekenhuis werkt

Jawel, maar dat gegeven op zich bewijst niet wat voor ziekte ze hebben, waarom ze ziek werden en of de behandeling nodig of effectief was. En vraag je je niet af hoe het mogelijk is dat plotseling niemand meer sterft aan hartkwalen, kanker en andere fatale ziektes? Waarom droppen die statistieken ineens? Zou het mogelijk zijn dat veel sterfgevallen toegeschreven worden aan Covid-19, terwijl dat niet zo is?

 » Lees verder

Waarom wil Bill Gates geen aansprakelijkheid wil – bent u bereid het risico te nemen? | Stichting Vaccin Vrij

waarom-wil-bill-gates-geen-aansprakelijkheid-wil-–-bent-u-bereid-het-risico-te-nemen?-|-stichting-vaccin-vrij

22-04-20 04:59:00,

Dit is de situatie: Op verzoek van WHO en de overheid wordt een vaccin ontwikkeld om de mensen te beschermen tegen COVID-19. Uit eerdere testen is gebleken dat het SARS-corona-virusvaccin een gevaarlijk vaccin is. Het nieuwe corona-virusvaccin wordt ontwikkeld met de clausule dat als er schade optreedt de industrie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade veroorzaakt door zijn product. En zolang dit vaccin er nog niet is, drukken politici ons op het hart zoveel mogelijk binnen blijven. Wachten we allemaal op een gevaarlijk vaccin? En voordat u zegt: “dit is absurd”. De grootste voorstanders van vaccins in Amerika waarschuwen ons.

Robert F. Kennedy schreef onderstaand artikel voor Childrens Health Defense, en het filmpje dat wij voor u ondertitelden laat beelden zien van Bill Gates en consorte. Een gewaarschuwd mens telt voor twee?

Waarom wil Bill Gates geen aansprakelijkheid wil – bent u bereid het risico te nemen?

Robert F. Kennedy

 
Waarom waarschuwen de grootste voorstanders van vaccins ter wereld, zoals Paul Offit en Peter Hotez, ons verwoed voor de angstaanjagende gevaren die inherent zijn aan de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus?

Wetenschappers probeerden voor het eerst vaccins tegen het coronavirus te ontwikkelen na de SARS-CoV-uitbraak in China in 2002. Teams van Amerikaanse en buitenlandse wetenschappers vaccineerden dieren met de vier meest veelbelovende vaccins. Aanvankelijk leek het experiment succesvol omdat alle dieren reageerden met het aanmaken van antilichamen tegen het coronavirus. Maar toen de wetenschappers de gevaccineerde dieren echter aan het wilde virus blootstelden, waren de resultaten zeer verontrustend. De gevaccineerde dieren kregen te maken met hyper-immuunreacties, waaronder ontstekingen in hun hele lichaam, met name in hun longen. Onderzoekers hadden dezelfde “overactieve immuunrespons” ook gezien tijdens het testen van het mislukte RSV-vaccin in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen stierven twee kinderen daaraan.

 

In deze videobeelden, waarschuwen Paul Offit, Peter Hotez en zelfs Anthony Fauci (in een onbewaakt moment), allemaal voor het feit dat elk nieuw vaccin tegen het coronavirus dodelijke immuunreacties kan uitlokken wanneer gevaccineerde mensen in contact komen met het wilde virus. In plaats van voorzichtig te werk te gaan, heeft Fauci de roekeloze keuze gemaakt voor fast track vaccins (versnelde invoering vaccins), gedeeltelijk gefinancierd door Bill Gates.

 » Lees verder

Corona: Waarom is VitamineC-toediening geen optie?

corona:-waarom-is-vitaminec-toediening-geen-optie?

27-03-20 05:17:00,

Nobelprijswinnar Linus Pauling wordt gezien als de ontdekker van de enorme kracht die in Vitamine C schuil gaat.

Daar gaat dit artikel over! Heel simpel. Over een krachtige stof die wij zelf niet aanmaken met ons lichaam, maar die wél essentieel blijkt te zijn, voor genezing en het gedijen van het lichaam. VitamineC. Aangenaam. HIER op de site, schreven we over de prachtige achtergrond van de ontdekkingen van deze vitamine, waarop dr. Linus Pauling een Nobelprijs kreeg uitgereikt. Het blijkt uit o.a. zijn onderzoek, dat met name hoge doses VitamineC uitermate krachtige boosters zijn van ons zelfgenezend vermogen. Maar ook HIER vind je een indrukwekkend verhaal over VitamineC, over een boek dat je kennis laat maken met alle facetten van VitamineC.

Het boek dat álle informatie bevat over genezen met VitamineC. (klik voor lead naar uitgever)

Logisch dat deze VitamineC uitermate goed onderzocht zou moeten worden, omdat mensen dus, net als mensapen en cavia’s, geen VitamineC zélf kunnen aanmaken. Andere dieren kunnen dat wel en maken daarbij respectabele hoeveelheden, zoals een geit bijvoorbeeld. Die produceert maar liefst 13 gram PER DAG; 13.000 milligram dus! De hoeveelheid die voor mensen wordt geadviseerd is daarbij ook weer een bizar punt in onze ogen. Want dat gaat om heel weinig, namelijk minder dan 100 mg per dag..!

VitamineC intraveneus..?
Dat betekent dat we dus VitamineC extra dienen in te nemen met onze voeding. Als dat niet lukt, zoals bijvoorbeeld bij de VOC-bemanningen een paar eeuwen terug, dan lijdt dit tot ernstige ziekteverschijnselen, zoals scheurbuik (HIER). Dat was overigens ook de reden voor de kolonieën van de VOC in Zuid-Afrika en Sri Lanka: het foerageren van verse levensmiddelen/groente en fruit. Maar heden ten dage zijn er ook vitamine-supplementen.

Orthomoleculair werkende artsen en behandelaars adviseren vaak, dat een menselijk lichaam tussen de 1000 en de 3000 mg vitamine C per dag EXTRA zou moeten nemen. Als je (veel te) weinig VitamineC binnen krijgt. Vaak voorkomende klachten van een VitamineC-gebrek, zijn vermoeidheid, gebrek aan eetlust en bloedend tandvlees. Een VitamineC-tekort kan relatief eenvoudig via bloedanalyse worden vastgesteld.

In het kader van het Coronavirus, het Covid-19, lijkt de toediening van VitamineC in de aderen, plotseling TOCH weer een ‘bewezen’ feit te zijn, daar waar het eens en lange tijd,

 » Lees verder

Waarom overkomt ons dit? | Mieke Mosmuller

waarom-overkomt-ons-dit?-|-mieke-mosmuller

26-03-20 01:07:00,

door

Mieke Mosmuller

26-03-2020

1 commentaren
Print!

Zoals de zieke mens, die de spiritualiteit kent, de neiging heeft om de maatschappij of de mensen de schuld te geven van de ziekte (boze krachten) en te vergeten dat hij of zij de schuld bij zichzelf moet zoeken, zo kan maatschappelijk gezien deze toestand heel gemakkelijk met behulp van de geesteswetenschap in de hand van booswillende genootschappen worden gedacht. Dat kan ook nog best waar zijn, ik kom daar nog op terug. Maar hier wil ik allereerst de schuld bij ons mensen zelf zoeken.

Ik ga daarbij uit van de betekenis van het virus, zoals ik dat in mijn vorige tekst heb ontvouwd. Ik neem dus aan dat we in een pandemie verwikkeld zijn, op grond van een besmetting met een virus waartegen wij geen geneesmiddel hebben. Ik sluit dan aan bij mijn vorige beschouwingen over wat een virus is en dat we dit als een aanval op de essentie van het fysieke moeten opvatten, althans, het aangrijpingspunt ligt in het DNA/RNA en is daarmee vergelijkbaar met het aangrijpingspunt van kernkracht in de fysica, waar de atoomkern wordt aangegrepen.

Door Rudolf Steiner werden de bacterieen gezien als behorend tot het strijdmateriaal van Ahriman. Het virus (waarover hij nog niet sprak) zouden we moeten rekenen tot de derde klasse van wezens die zich tegen de rechtmatige ontwikkeling van de mensheid keren. In het boek Die Geheimwissenschaft im Umriss beschrijft Rudolf Steiner hoe het ‘ik’ van de mens zich als het ware bevattelijk maakt voor deze tegenmacht. Je moet dan wel meerdere plaatsen in het werk van Steiner tegelijk kunnen beschouwen, want hij noemt de naam van die tegenmacht hier nog niet, doet dat op andere plaatsen wel en het is duidelijk dat deze tegenmacht in onze tijd pas echt werkzaam begint te worden. Ik spreek mogelijk in raadsels, maar ik wil op deze plaats niet meer zeggen. De geïnteresseerde lezer kan dit heel goed zelf vervolgen. En ik zal het hier nog verder uitwerken.

In het betreffende deel in de Geheimwissenschaft over slaap en dood beschrijft Rudolf Steiner, dat zintuiglijke lust die door het fysieke lichaam wordt bevredigd toch altijd ook geest in zich draagt. In zoverre is die goed, deze lust. Maar wanneer het ik zijn mogelijkheden gebruikt om lust te cultiveren zoals bij fijnproeverij – maar je kunt je met gemak allerlei andere cultiveringen voorstellen – dan is daar een overschot aan fysieke lust die geen geest in zich draagt.

 » Lees verder

Waarom leren we onze mensen niet hoe ze hun immuunsysteem kunnen versterken? – De Lange Mars plus

waarom-leren-we-onze-mensen-niet-hoe-ze-hun-immuunsysteem-kunnen-versterken?-–-de-lange-mars-plus

24-03-20 09:25:00,

Foto R. Vellekoop

Dit is een brief van arts Hilde De Smet. Zij geeft tips en adviezen hoe deze tijd het beste door te komen. Zij moedigt de mensen aan kracht te putten uit het vermogen dat ieder bezit en juist baat te hebben bij deze gebeurtenissen. Een daarvan is het leren dat we kunnen terugvallen op het immuunsysteem. Dit is een goede tijd om dat te leren.

Beste mensen,

Als arts voel ik me genoodzaakt te spreken in deze tijden van verwarring en deze informatie te delen. Indien u ze nuttig vindt, gebruik ze, en zo niet, staat het u vrij ze naast u neer te leggen.

Wat kunnen we doen om ons immuunsysteem te versterken, om ons niet weerloos overgeleverd te voelen aan die grote onzichtbare, microscopische vijand die alomtegenwoordig is, in de lucht die we inademen, in elke handdruk, elke kus, elk menselijk contact? Als ratten in de val voelen we ons, benauwd, met of zonder virus. Onze huidig geneeskundesysteem biedt geen antwoord op deze virale pandemie, tenzij hygiënische maatregelen, isolatie, het ondersteunen van de vitale functies bij ernstig zieken en mogelijks het anti-malariamedicijn chloroquine, dat nu ook in quarantaine geplaatst is en alleen nog beperkt beschikbaar is. Eén positieve noot: deze pandemie roept wereldwijd op tot solidariteit, bescherming van de zwakkeren in onze maatschappij, waarvoor nu allen een inspanning moeten doen.

Maar is er echt niets dat we kunnen doen om onszelf te versterken, ons immuunsysteem te ondersteunen, preventief én wanneer we reeds het virus in ons lichaam hebben? Zeker en vast wel (zie verder in deze brief), maar waarom wordt hier geen aandacht aan besteed in de media, in de gezondheidszorg? Zijn we zo ver afgedwaald van de basis van gezondheid, die bij onszelf begint, het versterken van het “terrein” in plaats van het bestrijden van de “vijand”? Net zoals muggen het stilstaand, vertroebeld water zoeken en terug verdwijnen wanneer het water helder stroomt. Wanneer de vuilnisbelt opgeruimd is, gaan ook de ratten weg. Zijn zij de oorzaak van het probleem of het gevolg?

Reeds honderden, duizenden jaren hebben onze voorouders gebruik gemaakt van middelen uit de natuur om onszelf te beschermen tegen ziekte,

 » Lees verder

Waarom afkoeling en opwarming hand in hand kunnen gaan – Transitieweb

waarom-afkoeling-en-opwarming-hand-in-hand-kunnen-gaan-–-transitieweb

09-02-20 09:21:00,

Er is afkoeling…

… want als je naar het temperatuurverloop van de afgelopen vierhonderdduizend jaar kijkt, dan zie je duidelijk dat de aarde – dwars door de recente ijstijden heen – op een langzaam afkoelend traject zit. Je ziet ook dat we inmiddels weer op de weg ‘naar beneden’ zijn.

De veroorzaker van dit ‘zaagbladpatroon’ van de ijstijden versus warmere perioden is naar alle waarschijnlijkheid de cylus van de zon, naast de inwerking van de bredere kosmische omgeving.

Langzame afkoeling in de laatste 400.000 jaar

En er is opwarming…

… want vanaf het begin van de 20ste eeuw neemt de gemiddelde temperatuur enigszins toe. Vermoedelijke oorzaak: de toegenomen straling als gevolg van de wereldwijde uitrol van draadloze netwerken in combinatie met geoengineering (chemtrails).
Opwarming door straling van mobiele netwerken

Recordwarm?

Er zijn perioden geweest waarin het wereldwijd aanzienlijk warmer was dan nu. Rond 1000 voor Christus bijvoorbeeld, maar ook in de Romeinse tijd en in de warme periode tijdens de vroege Middeleeuwen (zie de grafiek hieronder).

De verhalen in de media over recente recordwarmtes kloppen niet.

Of anders gezegd: ze kloppen alleen als je naar een zeer korte periode kijkt. Op de lange termijn zijn ze onjuist.

Afkoeling en opwarming tijdens de laatste 2000 jaar

Gesjoemel

En dan is er nog het gesjoemel met data door het KNMI. Daardoor verdwenen zestien hittegolven uit hun boeken, waardoor er steeds geroepen kan worden…. dat het nog nooit zo warm was. Immers, de data die dat weerspreken zijn uit de boeken gehaald.

Bronnen

Grafiek 1: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC)

Grafiek 2: Presentatie ir. Piet Tummers

Grafiek 3: Dr. Martin Herzberg, gebaseerd op onderzoek dr. Craig Loehle

Zie ook de: bronnenlijst van Hemel onder Vuur

Foto op Home: Pixabay.com

Gerelateerd

Hoe zestien hittegolven verdwenen uit de boeken van het KNMI

‘Straling van draadloze netwerken heeft een opwarmend effect op de atmosfeer’

Er is 10.000 dollar uitgeloofd voor de eerste wetenschapper die bewijst dat CO2 global warming veroorzaakt

Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar).

 » Lees verder

Waarom vond overheid ‘stikstofcrisis’ uit? Grondpolitiek… – Interessante Tijden

waarom-vond-overheid-‘stikstofcrisis’-uit?-grondpolitiek…-–-interessante-tijden

05-02-20 11:47:00,

Woeste Gronden Staatsbosbeheer… De Deelen, Natura 2000

Wanneer je massamedia en de overheid moet geloven heerst een ‘stikstofcrisis’, een ‘klimaatcrisis’, de ‘biodiversiteit’ loopt op laatste benen. En dus moeten boeren & burgers bloeden. Maar, wat is nu waar van al deze vermeende ‘crises’? Daar kun je wel degelijk achter komen als geinformeerde burger met de methode van Bullshitdetectie.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer

Kies de goede bronnen van informatie
Er is een goede methode om zin van onzin te scheiden, feiten van beweringen over hoe de natuur er voor staat. Allereerst, selecteer de goede informatiebronnen. Dan blijkt, dat je beter  je kennis van die natuur niet uit ‘de krant’ haalt, of van de televisie. De hedendaagse journalistiek is namelijk zeer belangen- en politiek gekleurd. Terwijl zij qua inhoudelijke kennis van zaken in gebreke blijft.

Voorbeeld: de uitgever van de Leeuwarder Courant, de NDC Mediagroep is 100 procent eigendom van FB Oranjewoud ( = Rabobank) en een investeringsfonds van de PvdA, het JM-Fonds.

Die NDC voert actief klimaatcampagne voor ‘Fossielvrije Weken 2020’, samen met de club Fryslan Fossielvrij die tegen ondergetekende aangifte deed voor ‘doodsbedreiging’….. Zodat ik met geweld vorige week werd opgepakt door 3 agenten en een hulpofficier van justitie. Vanzelfsprekend heb ik niemand fysiek bedreigd, totale onzin.

Het gaat om iemand die ik nooit heb ontmoet noch persoonlijk gesproken of gekend, en bij arrestatie had ik nog geen flauw benul WIE het was. Het gewraakte artikel (met wat columnistische stijlfiguren, die dankbaar zijn misbruikt door de wederpartij) toont inhoudelijk zelfs zeer sterk het publiek machtsmisbruik aan voor privaat gewin. Met de arrestatie is dat punt cliche-matig bevestigd.

Ik bedreig belangen. Blijkbaar associeren bepaalde personen zich emotioneel zeer sterk met die belangen. Dat het voor hen voelt alsof het leven ervan afhangt.

Van Fryslan Fossielvrij, de club die aangifte tegen mij deed, op het kantoor van NDC Mediagroep

Mijn wetenschapsjournalistiek werk is dus een bedreiging voor hun belangen. Dus schilderde de Leeuwarder Courant mij vorige vrijdag 31 januari als ‘blogger’ af. In plaats van dat er- uniek sinds 1940/45- een professionele journalist werd opgepakt, waar hun hoofdredacteur qua kennis niet bij in de schaduw kan staan:

Blogger (…) Langweer aangehouden
‘Een 44 jarige blogger is gisteren in Langweer aangehouden voor het bedreigen van een ambtenaar.

 » Lees verder

Waarom toch die steeds legere beloften van onze politici? – Geotrendlines

waarom-toch-die-steeds-legere-beloften-van-onze-politici?-–-geotrendlines

15-01-20 07:09:00,

We slaapwandelen met zijn allen in de richting van het staatskapitalisme à la China. We zien al steeds inniger banden tussen bureaucratie, de financiële sector en het (grote) bedrijfsleven. En kiezers? Die mogen wel stemmen, maar veel te kiezen valt er niet.

De openingszetten in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gedaan. Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge lanceerden op door hen strategisch gekozen momenten de eerste proefballonnen om de aandacht te trekken. Voordat we worden meegesleurd in politieke discussies in mainstream en sociale media is het goed om met wat meer afstand de politieke beloften in perspectief te plaatsen.

Uit onderzoek van Wimar Bolhuis blijkt bijvoorbeeld dat verkiezingsbeloften sinds begin jaren 80 lang niet altijd meer worden waargemaakt. Kijken we verder, dan valt op dat ideologische wortels van bewindslieden, of ze nu (sociaal-)liberaal, christendemocratisch of sociaaldemocratisch zijn, al lang geen leidraad meer zijn voor de politieke koers en concrete wapenfeiten.

Geld lenen, omdat het ‘toch niets kost’

Zo regeert de liberaal Mark Rutte nu bijna tien jaar, met als resultaat een toename van de collectieve lasten en meer overheidsbemoeienis. Het staat lijnrecht tegenover het liberale idee van bescheiden collectieve lasten en een kleine overheid. CDA-Minister van Financiën Wopke Hoekstra is verantwoordelijk voor het verkwanselen van strikte begrotingsdiscipline en wil nu de rente laag is veel geld gaan lenen voor een groot overheidsfonds.

Via fiscale weg en een publiek investeringsfonds wil Hoekstra de economie aanjagen. Het druist in tegen het christendemocratische idee van soevereiniteit in eigen kring en een sterk middenveld. De sociaaldemocraten zijn door het afschudden van hun ideologische veren en het verloochenen van hun klassieke arbeidersachterban eerder al ontmaskerd en electoraal afgestraft.

Hoe raakte de traditionele macht op drift?

Hoe komt het toch dat politieke partijen van de drie ideologische hoofdstromingen consequent blijken te kiezen voor een andere koers dan hun ideologische wortels hen influisteren? De oorzaak is de gestaag veranderde rol van de overheid in de westerse samenleving. Van onafhankelijk scheidsrechter en bewaker van de welvaart is ze de afgelopen eeuw steeds meer overgegaan tot medespeler en herverdeler van de welvaart.

In Nederland werd de Grondwet met klassieke grondrechten bijvoorbeeld uitgebreid met sociale grondrechten en kreeg de overheid een expliciete taak om die rechten te verlenen.

 » Lees verder

Waarom 9/11 belangrijk blijft – Wakker Mens

waarom-9/11-belangrijk-blijft-–-wakker-mens

26-12-19 11:58:00,

We gaan het hier niet hebben over de gebeurtenissen van 11/9, hierover is genoeg te vinden op internet, of op Wakkermens. We willen proberen het gebeuren in een grotere context te plaatsen. Over de gevolgen van deze aanlagen dus.

Tot nu toe waren oorlogen altijd territoriale oorlogen. Men begon een oorlog omdat men zijn territorium, macht of invloedssfeer wilde uitbreiden. Of men begon een oorlog om aan grondstoffen te komen. Dit laatste is dan gewoon een rooftocht en tegelijkertijd de meest voorkomende reden van bijna alle oorlogen. De meeste oorlogen (maar ook de meeste volksopstanden) zijn, ook vandaag, op rooftocht terug te voeren.

Nu was het anders.
De Amerikaanse oorlogsverklaring na 9/11, the war on terror, richtte zich niet tegen een staat. Ondanks dat de regering Bush ook de aanslagen gebruikte als rechtvaardiging voor de oorlogen in Afghanistan en Irak (grondstoffen roof en zelfverrijking), opende zij voor het eerst in de geschiedenis een offensief tegen alle mensen op onze aardbodem. Vanaf de 11 september 2001 was elk mens, elk individu op aarde een potentiële tegenstander van… Ja van wie eigenlijk?

Oorlogsverklaring tegen de mensheid

De aanslagen van 11 september 2001 waren het startschot voor een oorlog tegen de mensheid.

Wie niet voor ons is, is tegen ons.

Dit was de meest verhelderende uitspraak die president Bush in die rumoerige dagen over de koers die Amerika na de aanslagen zou gaan volgen. In duidelijke taal: Amerika zou alle staten classificeren in “willigen en niet-willigen”. Een duidelijke waarschuwing aan alle staatshoofden dus.

Deze waarschuwing was niet alleen aan staten of staatshoofden gericht maar aan iedere wereldburger. Want, wanneer je ons niet gelooft, ben je tegen ons en kan je rekenen met op represailles.
Hierdoor werd de 1e september 2001 de aftrap tot een wereldwijde oorlog: The war on terror.

Patriot Act

Binnen zes weken na de aanslagen werd de zogenaamde USA Patriot Act door het Amerikaanse congres aangenomen. Door de enorme omvang aan maatregelen die deze wet omvatte, bestaat er terechte twijfel of dit wetsvoorstel niet al ergens in de schuiflade lag te wachten, m.a.w. of deze wet niet al vóór de aanslagen was voorbereid.

De Patriot Act maakte de weg vrij voor elke vorm van ongelimiteerde vrijheidsberoving en privacy schending van de burgers.

 » Lees verder

Waarom is er nog steeds geen onderzoek ingesteld naar naar de situatie in Palestina? – The Rights Forum

waarom-is-er-nog-steeds-geen-onderzoek-ingesteld-naar-naar-de-situatie-in-palestina?-–-the-rights-forum

09-12-19 08:43:00,

Chantage en druk

Lees meer over
John Dugard Fatou Bensouda Internationaal Strafhof oorlogsmisdaden

Chantage en druk / Waarom is er nog steeds geen onderzoek ingesteld naar naar de situatie in Palestina?

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda en haar staf bij het Internationaal Strafhof vrezen voor chantage en vergeldingsmaatregelen van Israël en de Verenigde Staten als zij een onderzoek instellen naar mogelijke Israëlische oorlogsmisdrijven. Dat vermoedt John Dugard, emeritus hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum. Met name Bensouda is kwetsbaar.

Het Internationaal Strafhof slaapt terwijl het geweld tegen de Palestijnen ongestraft aanhoudt.Mohammed Sabaaneh 

Toen hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof op 16 januari 2015 een verkennend onderzoek instelde naar ‘de situatie in Palestina’, was de reële verwachting dat uiterlijk twee jaar later een officieel onderzoek zou volgen. Het jarenlang uitblijven daarvan roept een prangende vraag op: waarom?

Volgens John Dugard, emeritus hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum, zijn Bensouda en haar naaste medewerkers vastbesloten om geen onderzoek in te stellen uit angst voor chantage en vergeldingsmaatregelen van Israël en de Verenigde Staten. Dugard onderbouwde die visie tijdens een lezing op 5 december. Zijn tekst is als opinie-artikel te lezen op onze website.

Angst voor chantage

Volgens Dugard vrezen Bensouda’s medewerkers voor hun carrières. Vervolgstappen daarin, na hun tijdelijke aanstelling bij het Strafhof, zouden kunnen worden gedwarsboomd. Zij lopen zelfs het risico dat instelling van een onderzoek wordt uitgelegd als een aanwijzing voor antisemitisme. Daarnaast bestaat het risico dat hen in de toekomst de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd, aldus Dugard.

Bensouda zelf loopt het risico te worden gechanteerd vanwege haar verleden in haar vaderland Gambia, betoogt hij. Daar had zij een glanzende juridische carrière ten tijde van het dictatoriale bewind van president Yahya Jammeh, dat gepaard ging met keiharde onderdrukking van de bevolking.

In haar functies van minister van Justitie en juridisch adviseur van de president en het Gambiaanse kabinet was Bensouda daarbij betrokken, bleek uit getuigenissen voor de in oktober 2018 ingestelde Gambiaanse Waarheids-,

 » Lees verder

Waarom verzwijgen massa media politiegeweld van Frankrijk tot Chili? – deel 2 –

23-11-19 03:34:00,

123r

Het is opvallend dat politiegeweld in Frankrijk, Chili, Ecuador, Bolivia en andere brandhaarden, behalve Hong Kong en Iran, niet door de westerse media getoond wordt. Om dit deel van het nieuws te kunnen zien moet je bij de alternatieve media zijn. Hebben de westerse media de opdracht de andere kant op te kijken? Het lijkt er sterk op. We zochten het uit.

In het eerste artikel over dit onderwerp gaven we aan dat in feite transnationale investeringsmaatschappijen het nieuws beheersen. Alleen wanneer het winst voor deze maatschappijen oplevert zal aan de groeiende onrust in de wereld aandacht besteed worden. Het eeuwenoude spreekwoord ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’ kan niet beter worden uitgebeeld.

We gaan nu een stapje verder. Deze onzichtbare hand, die zich schuilhoudt achter het wereldnieuws, wordt zichtbaar door de steun die de media verlenen in hun berichtgeving over neoliberale regimes zoals hierna blijkt. Ook laten ze zich positief uit over de coup in Bolivia (die als zodanig ontkend wordt) en het protest in Hong Kong. Blijkbaar steunen de krachten achter de schermen dergelijke ontwikkelingen. Je ziet dat wat de main stream media aan nieuws brengen is in overeenstemming met het beleid dat de transnationale maatschappijen voeren. Het neoliberalisme wordt dus van harte ondersteund en conflicten tussen de VS en China (Hong Kong) aangemoedigd.

Hong Kong

Het politiegeweld in Hong Kong tonen de media gul in al zijn kille hardheid. Ze laten zien wat de betogers van deze opstandige Chinese stad te duchten hebben van de oproerpolitie. De beelden zijn niet mals. Uitgebreide verslagen van het protest van de meestal jonge mensen dendert onze huiskamers binnen. We kijken mee hoe ze universiteiten verbouwen tot vestingen, hoe ze bewapend met Molotov cocktails de politie te lijf gaan. Alle kanalen staan open, niets wordt de verslagleggende media in de weg gelegd om dit protest breed uit te meten. Dit is uiterst opvallend in vergelijking met de summiere verslaglegging bijvoorbeeld over de Gele Hesjes in Frankrijk het afgelopen jaar.

De verklaring ligt voor de hand. De VS heeft ruzie met China, het land dat de Amerikanen in macht aan het benaderen is.

 » Lees verder

De échte reden waarom Facebook alternatieve media blokkeert

de-echte-reden-waarom-facebook-alternatieve-media-blokkeert

18-11-19 12:04:00,

Facebook heeft opnieuw de Facebookpagina van De Stille Waarheid verwijderd. Onze eerste pagina met meer dan 15 duizend volgers werd zonder uitleg geblokkeerd en verwijderd. Nu is ook onze tweede pagina zonder pardon uit de lucht gehaald. Dit gebeurde na de publicatie van het artikel over de klokkenluider bij het OPCW. De klokkenluider meldde dat de onderzoeksresultaten van het in Den Haag gevestigde OPCW gemanipuleerd zijn, waar wij vervolgens een artikel over hebben geschreven. Facebook, dat nauw samenwerkt met de NAVO, vondt dat de informatie in het artikel een gevaar vormt voor het valse wereldbeeld dat in stand wordt gehouden door de media. Een druk op de knop, en voila: censuur in Nederland is terug van weggeweest.

Wilt u een denktank die terroristische aanslagen, oorlog en censuur in de media bepleit zien samenwerken met Facebook om democratie en verkiezingen wereldwijd te beschermen? Zo ja, goed nieuws! Want hoe komt het eigenlijk dat Facebook – dat zichzelf een ‘sociale medium’ noemt – scheidsrechter speelt bij het bepalen van de waarheid? En waarom helpt Facebook het in stand houden van de valse realiteit dat in stand wordt gehouden door de media? Zijn het Facebook medewerkers die bepalen welke pagina’s geblokkeerd worden, of worden deze beslissingen door iemand anders genomen? Je vragen worden vandaag eindelijk beantwoord!

NAVO

Om te begrijpen waarom Facebook ons (red. De Stille Waarheid) als een ”gevaar” ziet, moeten we terugblikken naar mei 2018. Dat is namelijk het moment dat Facebook een samenwerking aanging met een denktank die gefinancierd wordt door wapenfabrikanten, verschillende afdelingen van het Amerikaanse leger en landen in het Midden-Oosten om ”het democratische proces te beschermen.” Dit is niet zomaar een denktank: de Amerikaanse sociale media-gigant heeft de taak uitbesteed aan de propagandavleugel van de NAVO, de Noord-Atlantische raad. U leest het goed. De NAVO bepaalt tegenwoordig wat er op Facebook mag staan, en wat niet. Het is namelijk niet Facebook dat ons als een ‘gevaar’ ziet, maar de NAVO.

Voor de niet-ingewijden fungeert de Atlantische Raad als de belangrijkste belangenvereniging van de Amerikaanse alliantie. En de methoden zijn vrij eenvoudig: het verleent stipendia en namaak academische titels aan verschillende activisten die aansluiten bij de agenda van de NAVO. Zo worden lobbyisten van de ene dag op de andere ‘experts’,

 » Lees verder

Dit is waarom ons pensioen steeds wordt gekort ‘Het is een piramidespel’ – INDIGNATIE

dit-is-waarom-ons-pensioen-steeds-wordt-gekort-‘het-is-een-piramidespel’-–-indignatie

08-11-19 08:12:00,

Wat is toch de ratio achter het supervoorzichtige beleid van Nederland als het gaat om de pensioenfondsen, waardoor er veel minder aan gepensioneerden wordt betaald dan zou kunnen en waardoor het vermogen van de pensioenfondsen almaar stijgt? Als dat geld niet aan gepensioneerden wordt uitbetaald, waarvoor moet het dan dienen?

SBBS

Financieel specialist Pieter Lakeman en journalist Arno Wellens zeggen het te weten. Het codewoord is: SBBS. Een nieuw product, waarbij giftige leningen door elkaar worden gehusseld met staatsleningen, waarna het geheel een grotere waarde krijgt dan gerechtvaardigd.  Dit met als belangrijkste doel om banken te helpen uit de gevarenzone te komen’.  Wie worden volgens Wellens geacht om in SBBS te beleggen?  Inderdaad de pensioenfondsen.

SBBS staat voor Sovereign Bond-backed Securities, op Google als volgt beschreven: ‘a new financial instrument which has been proposed as a solution tot help banks diversify their sovereign exposures and further weaken the link with their home governments’.

Het systeem is volgens Wellens vergelijkbaar met de manier waarop Amerikaanse banken voor de crisis waardeloze hypotheken wegwerkten.

Argwaan rond nieuw product

SBBS wordt in Europa voorbereid door Valdis Dombrovski, de Eurocommissaris voor het redden van banken. Pensioenfondsen kijken volgens Wellens met argwaan naar dit nieuwe financiële product, want het bevat leningen aan failliete bedrijven die op deze manier aan het zicht worden onttrokken.  Het werkt volgens Arno Wellens als volgt: ‘ Je krijgt een schoenendoos. Daar stop je een staatslening in van Portugal, een failliete Italiaanse afvalverwerker, Grieks overheidspapier, een of andere failliete Poolse spoorwegmaatschappij. Daarna schud je die doos door elkaar, waarna de waarde toeneemt en vervolgens ga je die doos aan pensioenfondsen verkopen. In de schoenendoos zit rotzooi die een normaal mens nooit zou kopen’, aldus Wellens.

Nieuw

Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen, waar nog niet veel aandacht voor is. Dat Europa bij het bedenken van dit nieuwe financiële product vooral kijkt naar pensioenfondsen acht financieel expert Lakeman aannemelijk. ‘In Nederland schrijft De Nederlandsche Bank pensioenfondsen voor waarin ze moeten beleggen. Ik vroeg me al af hoe ons pensioengeld naar Zuid-Europa zou moeten. Dat het zo zal gaan klinkt aannemelijk’.  Wellens: ‘Straks zegt DNB: je moet zoveel SBBS kopen’. Als het systeem erdoor komt staat het kopen van SBBS door pensioenfondsen gelijk aan diefstal van gepensioneerden,

 » Lees verder

Biomassa – waarom regering doorgaat met grootste klimaatblunder –

biomassa-–-waarom-regering-doorgaat-met-grootste-klimaatblunder-–

07-11-19 12:05:00,

biomassacentrale (foto 123rf)

Het verhaal over biomassa klopt niet en werkt nadelig voor natuur en milieu. Desondanks gaan zowel lokale als landelijke politici hiermee door. De subsidie voor centrales van meer dan 11 miljard euro is deze week nog goedgekeurd door de regeringspartijen. Binnen een paar jaar zullen er meer dan 600 biomassa-installaties CO2 uitbraken in NL. Waarom gaat Rutte hiermee door?

.
Voor de mensen die niet willen geloven dat @groenlinks gewoon voor het stoken van biomassa is.
. pic.twitter.com/cUvu31xIle

— Frits ten Hove (@FritstenHove) 31. Oktober 2019

Hoe komt het dat Den Haag zo krampachtig vasthoudt aan biomassacentrales.

Biomassa is achterhaald

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) stelt deze week dat het opwekken van energie met biomassa meer CO2-uitstoot oplevert dan kolen en gas. “Biomassa is een heel slechte energiebron”, zegt hoogleraar Louise Vet, die in de milieugroep van EASAC zit.

Vet legt in het radioprogramma Vroege Vogels van 3 november uit wat er mis is aan biomassa.

Ze vertelt dat je door veel biomassa te verbranden erg veel CO2 produceert. En dat we het nog erger maken, want dit hout moeten we verslepen over de hele wereld. We oogsten de bomen, we drogen ze (wat eveneens weer veel energie kost), we maken er pallets van, verschepen het, dan worden de blokjes vermalen en in de grote centrales verbrand.

Nadat dus in een klap zeer veel CO2 uit de schoorsteen is gekomen van de centrales, duurt het voor de nieuwe aanplant 30 tot 50 jaar om dezelfde hoeveelheid CO2 weer op te nemen. (Red. terwijl de politiek suggereert dat de nieuwe bomen deze CO2 direct opnemen.)

Het echte probleem: creatief boekhouden

Er geldt binnen Europa een afspraak dat de CO2 berekend wordt op het moment dat de boom wordt gekapt. En niet op het ogenblik dat de boom wordt verbrand.

Met andere woorden, landen zoals Estland, die bomen kappen krijgen een CO2-schuld en Nederland die deze bomen koopt heeft op papier geen CO2 uitstoot,

 » Lees verder

Waarom de massa media zwijgen nu de wereld in brand staat –

28-10-19 11:13:00,

123r

Veel mensen spreken hun verbazing erover uit dat in deze periode van grote onrust en talloze demonstraties de massa media hierover weinig of niets berichten. Om dat te kunnen verklaren moeten we kijken op welke manier de macht in de wereld verdeeld is en hoe dit uitwerkt in de media. Anders gezegd het verhaal van media manipulatie en propaganda.

Mediastilte ondanks talloze crises binnen EU. Dat komt doordat massamedia nieuws brengen na selectie door commerciele persbureau’s en overheid. https://t.co/7J3X4U1yNi

— De Lange Mars Plus (@delangemars) October 27, 2019

Nieuws

Volgens de Amerikaanse professor in de politieke sociologie Phillips in zijn boek “Giants” zijn de media een van de zogenaamde ‘facilitators’. Dat werkt als volgt.

Het Atlantic Council, met vertegenwoordigers uit de NAVO-landen, is een club met hoog veiligheidspersoneel, investeerders  en  mensen uit het bedrijfsleven. Dit zijn de beleidsmakers. Zij huren op hun beurt grote Public Relations adviesbureaus in (de grote drie Omnicom Group, IPG en WPP) die weer samenwerken met een paar honderd kleine PR bureaus. Zij maken persberichten als ondersteuning van het uitgezette beleid voor regeringen en ministeries.

De media (waaronder de Amerikaanse grote zes: AT&T, Comcast, CBS, Disney, Fox en Viacom) sturen deze persberichten als nieuws de wereld in. Tachtig procent van de nieuwsberichten zijn op deze manier voorbereid door PR bureaus (en dus niet verzameld in onafhankelijkheid door journalisten).

Manipulatie

Volgens Phillips voeren de drie wereldspelers, de Public Relations en Propaganda bedrijven, WPP, Omnicom Group en Interpublic Group en de media giganten samen een onophoudelijke ideologische aanval op het denken van de massa.

Voortdurend moedigen zij
(1) de aanschaf van goederen en consumptie aan,
(2) verlangen naar een leven in luxe,
(3) angst voor anderen – terroristen, criminelen en anderen gebrandmerkt als bedreiging,
(4) steun aan de politiestaat,
(5) acceptatie van een permanente oorlog tegen het terrorisme,
(6) het idee dat particuliere ondernemingen een essentieel onderdeel vormen van de democratie.

Zo heeft de voortdurende “War on Terror” nodig dat deze continu onder de aandacht blijft van het publiek.

 » Lees verder

Waarom Schiphol spotgoedkoop is

21-10-19 09:38:00,

Schiphol zit met bijna 500 duizend vliegbewegingen aan zijn plafond. Toch stijgen de kosten voor luchtvaartbedrijven niet. Integendeel: ze dalen. Hoe kan dat?

Over dit onderzoek

Waar gaat dit over?

Dit stuk gaat over de manier waarop bepaald wordt wat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen op Schiphol. In essentie beantwoordt het de vraag waarom Schiphol goedkoper is dan andere internationale luchthavens. 

Waarom moet ik dit lezen?

Schiphol zit aan zijn plafond. Dat wordt met name veroorzaakt door een enorme hoeveelheid vakantievluchten en transferpassagiers. Dat levert de Nederlandse economie nauwelijks iets op. Bij hogere havengelden verdwijnen deze vluchten het eerst. Zo kan Schiphol krimpen en tegelijk meer economische waarde toevoegen. 

Hoe heeft Follow the Money dit onderzoek uitgevoerd?

Ties las alle relevante wetten, besluiten en onderzoeken er zeer nauwkeurig op door en sprak met meerdere experts. 


Lees verder

Stel, je woont in een prachtig dorpje. Ieder jaar haalt de plaatselijke wijnboer precies genoeg druiven van de omliggende velden voor 500 flessen wijn. Drie jaar geleden verkocht hij 450 flessen wijn aan jou en je dorpsgenoten, maar tegenwoordig zijn er steeds vaker toeristen die hele dozen tegelijk meenemen. Vorig jaar zag je dat de wijnboer zelfs 499 van de 500 flessen wijn verkocht.

Wat zou deze informatie met de prijs doen? Wat zouden jij en je dorpsgenoten volgend jaar bereid zijn te betalen voor zo’n heerlijke fles wijn?

Om het antwoord op die vraag maar meteen te geven: de wijn wordt duurder. De vraag stijgt, het aanbod blijft gelijk. De wijn wordt dus schaarser, en dat resulteert in een hogere prijs. 

Waarom stijgen de havengelden op Schiphol dan niet?

In 2008 heeft de luchthaven met de overheid, omwonenden en milieuorganisaties een plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar afgesproken. In 2018 werd dat plafond met 499.444 vliegbewegingen bijna geraakt. Toch nemen de luchthavengelden — het bedrag dat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen om naar en van Schiphol te mogen vliegen — niet toe. Integendeel. De ‘aeronautical opbrengsten’, dat wil zeggen de inkomsten uit luchthavengelden, overheidsheffingen en ATC-heffingen, daalden tussen 2008 en 2017 met 37 procent.

Hierdoor is Schiphol spotgoedkoop geworden voor luchtvaartmaatschappijen. Van alle grote Europese luchthavens is de Amsterdamse veruit het voordeligst.

 » Lees verder

Waarom -bij zoveel weerstand- toch 5G..???

waarom-bij-zoveel-weerstand-toch-5g.???

06-10-19 05:01:00,

 

 

Stuurman Coaching (HIER) is het bureau van Pieter Stuurman. Hij is gespecialiseerd in loopbaancoaching, re-integratie en outplacement, en personal coaching.  Alles op het gebied dus van Human Resources, zoals dat tegenwoordig heet. De mens als uitermate waardevol onderdeel van een ondernemingsproces, of dat nou gaat om productie of dienstverlening. Stuurman Coaching werkt zowel in opdracht van particulieren als van werkgevers.

Wij leerden Pieter kennen als een uitermate sociaal-betrokken kerel, die vooral op het gebied van duurzaamheid en bewustwording zijn talenten vorm geeft. Regelmatig geeft hij ook presentaties over de bijzondere en vaak bizarre zaken van deze tijd. Pieter is ook een schrijver van blogs en artikelen, waarin hij zijn visie en observaties de ruimte kan geven. In dat kader, plaatsen wij graag in deze rubriek zijn column over ‘Waarom 5G dan tóch, als er zoveel weerstand is’..? Maar eerst Pieter Stuurman over zijn werk/bedrijf:

“Tijdens mijn jarenlange inzet als HRM consultant bij verschillende bedrijven, merkte ik dat mijn interesse en passie vooral lagen bij het persoonlijk begeleiden van werknemers. Mede vanwege mijn interesse en verdieping in de mechanismen van de menselijke psychologie, kon ik klanten met de meest uiteenlopende ondersteuningsvragen bijstaan. Enkele jaren geleden ben ik als re-integratieconsulent gaan werken en van daaruit ben ik gestart met mijn bedrijf ‘Stuurman Coaching’.

Zowel een koerswisseling in de loopbaan als meer gecompliceerde problematiek zoals burn-out situaties en psychische problemen behoren tot mijn ervaringsgebied. In veel gevallen ligt achter een eenvoudige ondersteuningsvraag een diepere laag verborgen. Daarom heeft een ondersteuningstraject (lang of kort) vaak niet alleen een positief effect op het gebied van de specifieke hulpvraag, maar op het gehele welzijn en functioneren van mijn klant. Om die reden is mijn werkgebied in de loop der tijd verbreed en omvat het zowel loopbaancoaching als personal coaching.

In beide gevallen is volledige aandacht voor mijn klant de belangrijkste factor. Het is mijn ervaring dat met inlevingsvermogen, oprechte interesse, kennis, begrip en doelgerichtheid het meest efficiënte resultaat bereikt wordt.”

* * * 

x
x
Waarom -bij zoveel weerstand- toch 5G..???

2019 © Pieter Stuurman | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Pieter Stuurman

Ondanks de toenemende zorgen en weerstand, wil de politiek perse 5G uitrollen.

 » Lees verder

Waarom zegt Erdogan dat hij kernwapens wil? | Uitpers

waarom-zegt-erdogan-dat-hij-kernwapens-wil?-|-uitpers

11-09-19 12:40:00,

Erdogan (Illustratie: Pixabase – vrij voor commercieel gebruik)

De Turkse president Tayyip Erdogan heeft begin deze maand nog maar eens zijn reputatie van diplomatieke olifant bevestigd in een zo al erg instabiele en woelige regio. Op een bijeenkomst in Sivas, waar een congres 100 jaar geleden de funderingen legde van de moderne Turkse republiek, zei Erdogan dat het onaanvaardbaar is dat kernwapenstaten zijn land verbieden om zelf kernwapens te verwerven. “Verschillende landen hebben raketten met kernkoppen, niet een of twee. Maar wij mogen ze niet hebben. Dat kan ik niet aanvaarden”, aldus de Turkse president tijdens zijn toespraak op 4 september. “Er is geen ontwikkeld land dat ze niet heeft”, zo beweerde de Turkse president, hoewel er ‘maar’ negen landen effectief over kernwapens beschikken.

De vraag is waarom Erdogan zo openlijk zijn ambities uitspreekt om een kernwapenmacht te worden. Turkije ratificeerde in 1980 het non-proliferatieverdrag (NPT) dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan. Het NPT verbiedt niet-kernwapenstaten om kernwapens te vervaardigen of te bezitten en er ook indirect controle over te verwerven. NPT-leden hebben er zich ook toe verbonden om hun nucleaire installaties open te stellen voor inspecties door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Turkije is bovendien ook lid van verschillende andere internationale overeenkomsten over kernwapens, zoals het nucleaire teststopverdrag (Comprehensive Test Ban Treaty). Tien jaar geleden, na een bezoek aan Teheran, pleitte Erdogan nog voor een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten toen hij stelde dat Iran onfair werd behandeld.

Wapenwedloop in het Midden-Oosten

Inmiddels is de politieke context in de regio behoorlijk veranderd. Het Midden-Oosten is in de ban van een enorme wapenwedloop. Met Saoedi-Arabië, dat zich de jongste jaren heeft ontpopt tot een van de grootste importeurs van wapensystemen wereldwijd, zijn de relaties verslechterd omwille van Turkijes steun aan Qatar dat er door Ryad van beschuldigd wordt het terrorisme (de moslimbroeders) te steunen. De diplomatieke crisis groeide naar een hoogtepunt na de moord op de Saoedische journalist Khashoggi tijdens diens bezoek aan zijn consulaat in Istanboel. Erdogan heeft zich ook opgeworpen als verdediger van de Palestijnse zaak, terwijl Saoedi-Arabië in het zog van Washington een gematigde politiek tegenover Israël voorstaat. De machtige Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman, zei in maart 2018 overigens nog: “als Iran een nucleaire bom heeft ontwikkeld, zullen we zonder twijfel zo snel mogelijk volgen.” Begin dit jaar gaf het Witte Huis groen licht voor de levering van nucleaire technologie aan Riyad,

 » Lees verder

Waarom ouderen de #pensioenroof slikken – De Lange Mars Plus

waarom-ouderen-de-#pensioenroof-slikken-–-de-lange-mars-plus

06-09-19 06:58:00,

Foto 123rf

Dit is een verklaring voor de onwaarschijnlijke maar ware beroving op klaarlichte dag van NL pensioengerechtigden. Hoe kan het dat een heel volk zich laat bestelen? Waarom gaat deze zwendel door?

Er zijn nog wat schermutselingen in de Kamer voor de vorm op 9 september. Het oordeel is echter al gevallen. De zogenaamde wettelijke rekenrente is heilig. Dus de regering wil dat de pensioenen gekort gaan worden.

In het vorige artikel hebben we toegelicht hoeveel er per persoon geroofd wordt. In dit deel verklaren we hoe het kan.
Daarvoor moeten we bekijken hoe overheidsmacht functioneert. Niet volgens de leerboekjes, maar zoals dat in werkelijkheid gebeurt.

Om te beginnen heb ik hieronder een filmpje gezet. Dit laat op een onthutsend eenvoudige manier zien hoe gezag werkt.

Gezag dat beveelt dat mensen niet een provisorisch hekwerk mogen passeren. Vier politie agenten beletten duizenden betogers van het ene naar het andere gebied te gaan.

Deze agenten houden dankzij hun uniform duizenden tegen. Net zoals Rutte met zijn club miljoenen gepensioneerden berooft met het instrument van de lage rekenrente.

De brave mensen aan de andere kant van het hekwerk gehoorzamen aanvankelijk de politie. Dat is hen zo geleerd uit respect voor de wet. Na vele maanden van protest van de Gilets Jaunes en het geweld waarmee Macron (Franse tegenhanger van Rutte) hen onderdrukt, komt er een kentering.

Waarom zouden zij zich nog langer laten mishandelen en de mond snoeren? Zij hebben toch alle recht hun mening te uiten? Hun respect voor de macht ebt langzaam weg. Zij schuiven bij het hek het gezag opzij.

De gepensioneerden staan echter nog voor het hek. Ze accepteren het pensioenhekwerk. Ze klagen weliswaar en schrijven boze brieven, maar Rutte laten ze nog steeds zijn gang gaan. Ten koste van hun appeltje voor de ouderdom.

De Gilets Jaunes zijn al meer dan een half jaar aan het protesteren tegen Macron. Totdat ze hier bij het hek doorkrijgen dat gezag niet meer bestaat vanaf het moment dat je het naast je neer legt.

 » Lees verder

Waarom de bevrijding van het kleine stadje Al-Habit, Idlib zo belangrijk is voor Syrië

waarom-de-bevrijding-van-het-kleine-stadje-al-habit,-idlib-zo-belangrijk-is-voor-syrie

13-08-19 02:02:00,

ShareTweet


Foto: Fars News
Op 12 augustus 2019 werd het stadje Al-Habit in de provincie Idlib bevrijd en veroverd door het Syrische leger, met behulp van de Russische luchtmacht.
Het stadje ligt dichtbij Khan Shaykun en Ma’arrat al Numan en Jisr-al-Shogour. Op de weg naar de uiteindelijke bevrijding van Idlib.

MAP; https://www.google.com/maps/place/Hbit,+Syri%C3%AB/@35.67383,36.3602483,9.17z/data=!4m5!3m4!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!8m2!3d35.4409636!4d36.539177

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US
NL30 ABNA 0895 2288 31  

In 2011 begonnen de zogenaamde opstanden in Da’ara maar ook in Ma’arrat al Numan en natuurlijk Jisr-al-Shogour. Het gebied waar de meeste terroristen zich nu verschansen, m.n. Jisr-al-Shogour zit vol met Hayat Tahrir-as-Sham en de Oeigoeren van de Turkistan Party.

Het is waar het allemaal begon; https://freesuriyah.wordpress.com/2015/11/20/syrie-de-burgeroorlog-die-een-terroristische-oorlog-is/

Een plaats genaamd Jisr al-Shugour:

Jisr al-Shughour is een stad van rond de veertigduizend inwoners in de provincie Idlib, ongeveer ongveer 30 kilometer van de   Turkse grens. Het is bekend om zijn conservatieve soennitische bevolking met een sterke Moslimbroederschap aanwezigheid en is de plaats van een bloedbad in 1980 in dezelfde opstand van het  beroemde Hama bloedbad (onder Hafez al-Assad, Bashar al-Assad heeft hier dus niets mee te doen, de Moslimbroeders spelen een fatale rol in Syrië, zij zijn extreem gewelddadig en net als ISIS kunnen zij alleen met geweld bestreden worden, zelfs de meest pacifistische mens moet dit kunnen beamen) staken het  Baath-partij hoofdkwartier in brand, als gevolg veel slachtoffers.

In het begin van juni 2011, toen de wreedheden op de schaal van nu nog geen gemeengoed  waren in de huidige crisis, gebeurde er een ander  bloedbad. 120 Veiligheidsleden en een onbekend aantal burgers verloren hun leven. In de nasleep, vluchtten de meeste van de bewoners de stad,  naar Aleppo en andere steden in de buurt, maar enkele duizenden over de Turkse grens, dit is de oorzaak van de eerste golf van vluchtelingen en de eerste kampen werden opgezet  voor hen in het buurland, in een tijd waarin het aantal doden in de crisis werd geschat op ongeveer 1.000 mensen.

Het aantal leden van van veiligheidsdienst en burgerslachtoffers die  gedood werden is  algemeen aanvaard door alle commentatoren, alleen de redenen verschillen. Volgens officiële overheidsbronnen,

 » Lees verder

Waarom elk sociaal voelend mens op dit ogenblik Venezuela moet verdedigen | Uitpers

waarom-elk-sociaal-voelend-mens-op-dit-ogenblik-venezuela-moet-verdedigen-|-uitpers

12-08-19 08:26:00,

Foto: Flickr, Socialist Appeal

President Trump breidt de economische blokkade van Venezuela uit tot een volledig embargo met zeeblokkade, die het land met hongersnood bedreigt. Welke kritiek je ook hebt op Maduro (en Chávez) – en daar valt inderdaad heel wat over te zeggen –, nu moet elk rechtgeaard progressief zich verzetten tegen deze brutale, illegale, openlijk selectieve en schijnheilige poging tot regime change.

Op de steun van de grote media moet Venezuela alvast niet rekenen. Het is geen nieuw fenomeen. Mainstream media zijn verworden tot spreekbuizen van de status quo, de evidenties, soundbites. “Wij goed, Russen slecht”, om maar één voorbeeld te geven. Wijs je op de enorme gaten in het hele Rusland-internationale-boeman-verhaal dan ben je ofwel een agent van het Russische regime of een onwetende en naïeve pion, nuttig voor pro-Russische propaganda. Een genuanceerd standpunt dat niet in deze twee uitersten past is ‘not done‘. Dat je bijvoorbeeld tegelijk héél kritisch kan zijn voor de interne werking van het Russische regime én tegen de eenzijdige Ruslandbashing in de media is onaanvaardbaar. Wie niet helemaal met ons is, is helemaal tegen ons. Zo eenvoudig is dat.

Hetzelfde kan worden gezegd over Venezuela. Wie nu nog steeds achter het ‘regime’ in Caracas staat, verdedigt een land waar de mensenrechten zwaar worden geschonden door een totalitair staatsapparaat. Nogmaals, zo eenvoudig is dat. Heel wat linkse commentatoren vallen voor deze tweedeling en uiten net nu zeer ijverig hun kritiek op het ‘regime’, waarbij ze zich al dan niet openlijk scharen achter de pogingen van de VS om een regime change te bewerkstelligen, in naam van democratie en mensenrechten …

Allesbehalve foutloos parcours

Sinds hij voor het eerst verkozen werd in 1999 heeft Chávez een groot aantal fouten gemaakt. Hij heeft nauwelijks pogingen ondernomen om de eenzijdige afhankelijkheid van aardoliewinning als enige bron van inkomsten te diversifiëren. Zijn Misiones, sociale projecten voor onderwijs, alfabetisering, gezondheidszorg en sociale woningbouw, heeft hij rechtstreeks gefinancierd vanuit de olie-inkomsten.

Het was zijn methode om de hem vijandige overheidsadministratie te passeren en snel zijn verkiezingsbeloften te realiseren. Die Misiones waren inhoudelijk weliswaar zeer vooruitstrevend en hebben tot 2012-2013 ook onmiskenbaar positieve gevolgen gehad. Zo heeft de UNDP er meermaals op gewezen dat Venezuela van alle derdewereldlanden het best de VN-Milleniumdoelstellingen 2000-2015 voor het bestrijden van honger en analfabetisme heeft verwezenlijkt.

 » Lees verder

Waarom de zzp’er een makkelijke prooi blijft voor gehaaide bedrijven

24-07-19 11:14:00,

Wie zzp’ers te grazen neemt met ondoorgrondelijke contracten, heeft in Nederland vrij spel. Zo zadelt het incassobureau Invorderingsbedrijf al acht jaar lang kleine bedrijven op met hoge kosten. Als je klaagt, wijst het bureau op de kleine lettertjes. Vanwege mazen in de wet is er voor kleine bedrijven onvoldoende rechtsbescherming, luidt de veelgehoorde kritiek. ‘Er moet iets aan gebeuren.’

Bijna alle ondernemers krijgen er een keer mee te maken: een factuur die maar niet betaald wordt. Je zoekt online naar een incassobureau en stuit op het Invorderingsbedrijf (IVB). De vriendelijke medewerker belooft snel succes. En het kost je niks, zegt die medewerker, want het is no cure no pay. Na een paar weken heeft je debiteur nog steeds niet betaald en stelt het IVB voor om naar de rechter te stappen. 

Is die onbetaalde factuur van 500 euro wel al die moeite en honderden euro’s kosten voor een gerechtelijke procedure waard? Maakt u zich geen zorgen, zegt de medewerker, de proceskosten worden allemaal verhaald op de debiteur. Op stoppen met het incassotraject staat bovendien een straf, vertelt het bureau. Je moet 15 procent commissie over het aangemelde incassobedrag betalen als je niet naar de rechter wilt stappen. Maar het is toch nu cure no pay, stamel je nog? De medewerker wijst je op een artikeltje in de algemene voorwaarden die je hebt geaccepteerd. 

Vertwijfeld betaal je de commissie om er maar vanaf te zijn – een verstandige beslissing. Want als je akkoord was gegaan met de gang naar de rechter, zouden je kosten waarschijnlijk tot (ver) boven het incassobedrag zijn gestegen. Volgens de voorwaarden is dat namelijk toegestaan. Ook al had je succes bij de rechter, dan nog betaalt je debiteur lang niet al je proceskosten. Sterker nog, het incassobureau brengt de proceskosten direct bij jou in rekening, ook als je debiteur na het vonnis niets betaalt. Volgens een artikeltje in de algemene voorwaarden mag dat. Dat je een jurist moet zijn om die kleine lettertjes te begrijpen, is jouw probleem.

Over de kwalijke praktijken van het IVB, publiceerde Follow the Money onlangs een uitgebreid artikel. 

Dat leverde veel reacties op. Verscheidene FTM-lezers vragen zich af hoe dit bedrijf erin slaagt acht jaar met succes te opereren, zonder veel tegenwind. Hoe is het mogelijk dat het Invorderingsbedrijf toch regelmatig wint bij de rechter als een ontevreden klant de rekening weigert te betalen?  

 » Lees verder