Wakker Mens:ㅤKijktip

Rusland na afloop - Tocht door een gecanceld land Ik heb mijn wapenbroeder van WakkerMens op een nieuwe serie van RT Deutsch geattendeerd. Kennelijk ontkomt ook WM ondanks alle ellende in de wereld niet aan kerststemming, of eigenlijk moet ik zeggen de Sinterklaasstemming, want het antwoord was keurig in versvorm. Dit wederom vormde de aanleiding tot de volgende gedachtesprong: als de mensheid zich nog steeds in versvorm zou uitten, dan zou er vermoedelijk minder onzin

Wakker Mens:ㅤVerschroeide aarde in een nieuw jasje

De kerncentrale van Zaporozje wordt opnieuw beschoten De Oekraïense strijdkrachten bestoken het terrein van de kerncentrale met voornamelijk Amerikaanse HIMARS raketten. Omdat intussen niemand meer ervan uit gaat dat dit achter de rug van de Amerikanen om gebeurt, de besturing van de HIMARS ligt voor zover wij weten in Amerikaanse handen, zou je ervan kunnen uitgaan dat de VS willens en wetens in Europa een nucleaire ramp willen veroorzaken. Ik stuitte op dit onderwerp door

Wakker Mens:ㅤGeboortepijnen van een nieuwe wereld

Een bericht van Von Rüdiger Rauls overgenomen van RT-Duits en vertaald door WM. Uit het optreden van het Westen tegenover Rusland en China krijgt men de indruk dat het Westen zich niet eens meer bewust is van wat haar acties inhouden. Wat wil het bereiken, wat wil het Westen winnen? En waar zal het allemaal toe leiden? De term Nieuwe Wereld staat meestal voor het door Columbus ontdekte Amerika. Het dankte zijn ontdekking aan het

Wakker Mens:ㅤCrisismanagement

Uit de nieuwsbrief van René Slot Integraal medisch centrum Paracelsus Tijdens mijn studie heb ik regelmatig college gehad van de psychiater Professor Lievegoed, een warm, initiatiefrijk en creatief mens. Aan twee uitspraken van hem moet ik regelmatig denken in deze tijden van crisis. De eerste is, dat het Chinese woord voor crisis bestaat uit twee karakters, het karakter voor gevaar en het karakter voor kans. Er is een dreiging, een gevaar, maar er zijn altijd

Wakker Mens:ㅤMH 17 – het oordeel is geveld

Niemand die de gang van zaken omtrent MH17 een beetje heeft gevolgd, zal verbaasd zijn over de uitkomst van het onlangs gevelde vonnis. Vanaf het begin van het onderzoek waren er duidelijke aanwijzingen dat de zaak werd gepolitiseerd en dat zowel onderzoekers als de rechtbank alle bewijzen negeerden die op de schuld van de Oekraïne zou kunnen wijzen. Men concentreerde zich daarentegen uitsluitend op alles wat op de "opstandelingen" in de Donbass als de enige

Redactionele aanbeveling: – Wakker Mens:ㅤ‘Links’ of ‘rechts’ bestaat al lang niet meer

Overgenomen van de webpagina Indepen De scheiding tussen ‘links’ en ‘rechts’ zoals die in het verleden gold is allang niet meer de scheidslijn. De scheidslijn ligt tussen mensen die vóór een globalistische wereld zijn, en hen die daartegen ageren. In het ‘oude links’ was persoonlijke vrijheid zeer belangrijk (wie herinnert zich niet de provo’s?), in het ‘oude rechts’ was met name economische vrijheid belangrijk. Het afgelopen decennium heeft er echter een duidelijke verschuiving plaatsgevonden. Het

Wakker Mens:ㅤPoetin’s rede bij Valdaj 2022

  De Valdaj Discussie Club  (in het Russisch Международный дискуссионный клуб "Валдай") is opgericht in 2004 op initiatief van Vladimir Poetin. Het is een jaarlijks internationaal forum dat deskundigen bijeenbrengt om te debatteren over Rusland en zijn rol in de wereld. De doelstelling van de club is een internationaal platform te creëren waar Russische elites (de intelligentsia) met buitenlandse deskundigen uit de academische wereld, de politiek en de media kunnen debatteren over de ontwikkeling van

Redactionele aanbeveling: – Wakker Mens:ㅤDe duistere oorsprong van de Great Reset

Het kan nu niet worden beweerd dat Klaus Schwab een van de meest charismatische figuren zou zijn en menigeen heeft zich gevraagd hoe hij erin is geslaagd zoveel macht te verwerven, waardoor het WEF nu tot het meest gezaghebbende orgaan voor politieke beleidsvoering is verworden. F. William Engdahl is de vraag naar de oorsprongen van het WEF nagegaan.  [Vertaling uit het Engels, uit Global Research, The Dark Origins of the Davos Great Reset, ook te

Wakker Mens:ㅤNa de Tweede Wereldoorlog was er slechts vrede voor het Westen

Dit bericht verscheen op 5 november in de Andere Krant       PERIODE NA 1945 ALS TIJD VAN VREDE. NIETS IS MINDER WAAR Een bericht van Elze van Hamelen & Karel Beckman De Verenigde Staten zijn na 1945 uitgegroeid tot een wereldrijk dat overal op de wereld dictators steunt, staatsgrepen pleegt en oorlogen voert om hun belangen veilig te stellen. Maar deze realiteit wordt genegeerd in westerse vazalstaten als Nederland. “De oorlogsmisdaden van de

Wakker Mens:ㅤAlle overheidsdepartementen doen aan gedragssturing burgers

Dit bericht verscheen op 24 juli in de Andere Krant     Een bericht van Elze van Hamelen Een “rijksbreed” netwerk van gedragsexperts – het Behavioral Insights Network Nederland (BIN NL) - ondersteunt sinds 2014 alle overheidsdepartementen bij het uitvoeren van gedragsexperimenten. Die zijn erop gericht burgers richting ‘juiste’ keuzes te sturen. Hoewel hierover informatie op overheidswebsites is te vinden, zijn de meeste burgers niet op de hoogte van deze experimenten en hebben hier geen

Wakker Mens:ㅤGenetische manipulatie gaat om controle van voedsel, niet om duurzaamheid

Dit bericht verscheen in op 2 november in de Andere Krant Een bericht van Elze van Hamelen   De deregulering van nieuwe genetische manipulatietechnieken die de Europese Commissie wil doorvoeren, zal de agrochemische industrie in staat stellen om nog meer controle te krijgen over de voedselvoorziening. Dit zegt Claire Robinson, expert in gmo’s (genetisch gemodificeerde organismen) en directeur van actiegroep GMWatch in een interview met De Andere Krant. Volgens Robinson heeft de eerste generatie gmo’s

Wakker Mens:ㅤThe Big Reset – Agenda 2030 & de waarheid over de pandemie

Of het nu de Big Reset, Agenda 2030 of de definitieve machtsovername van de Elite genoemd wordt, ook de zogenaamde (Corona) pandemie heeft alles hiermee te maken. In deze grootse documentaire komen veel deskundigen uit verschillende vakgebieden aan het woord. Of het nu gaat om een Nobelprijswinnaar in de geneeskunde, wiskundigen of analisten, ze komen allemaal tot dezelfde conclusie, namelijk dat de vermeende pandemie niets meer was dan een misleiding voor totaal verschillende politieke belangen.

Redactionele aanbeveling: – Wakker Mens:ㅤHet Russische isolement

Het Westen beklemtoont nog steeds dat Russland volledig is geïsoleerd, dat iedereen de sancties ondersteunt en dat daardoor wellicht Poetin ten val gebracht zal worden en een einde zal komen aan het conflict in de Oekraïne. Dit beeld berust uitsluitend op westers wensdenken. Reeds in 2020 publiceerde Open Democracy hun analyse van de relatie tussen de RF en de westerse wereld (de rest van de wereld is in westerse ogen niet van belang): In een

Wakker Mens:ㅤVernietigend rapport over PCR-test in doofpot

Dit artikel verscheen op 15 oktober in de Andere Krant Onderzoeker dr. Rogier Louwen van Erasmus MC stelde na uitgebreid lab-onderzoek vast dat de PCR-test zoals die nu wordt gebruikt “zinloos” is. Maar publicatie van zijn onderzoek wordt tegengewerkt en Louwen is door zijn werkgever ontslagen. De ‘opleving’ van het coronavirus is weer breed in het nieuws. Het aantal ‘besmettingen’ stijgt, melden de media dagelijks. Miljoenen mensen laten zich nog steeds regelmatig op corona testen.

Wakker Mens:ㅤWakkerMens en Poetin

Door de jaren heen heeft WakkerMens heel wat toespraken van Poetin vertaald. Hoe komt dit? In onze ogen is Poetin een van de weinige politici die echt iets zinnigs te zeggen heeft en ook doet wat hij belooft te doen. Of zoals hij in een van zijn laatste toespraken zei: "ik bluf niet!" ((in het Russisch klinkt het wellicht wat vreemd dat hij het Engelse woord gebruikt - я не блефую. Voor zover mij bekend

Wakker Mens:ㅤPoetin’s toespraak bij verdragsondertekening

De verdragen over het samengaan van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Loegansk, de oblast Zaporozjje en de oblast Cherson met Rusland zijn getekend In de Sint-Joriszaal van het Kremlin vond de ceremonie plaats ter ondertekening van de verdragen over de toetreding van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Loegansk, de regio Zaporozjje en de regio Cherson tot Rusland en de vorming van nieuwe entiteiten binnen de Russische Federatie. [Vertaling uit het Russisch door FZ] Geachte burgers

Wakker Mens:ㅤPoetins mobilisatie-toespraak toegelicht

Op 21 september 2022 kondigde Poetin een gedeeltelijke mobilisatie aan.((Voor de volledige tekst van de toesprak, zie ook ons artikel: Rusland kondigt deel-mobilisatie af)) Dit betekent een verdere escalatie van het Oekraïne-conflict. Ik wil vooral de thema's toelichten, waaraan onze westerse media geen aandacht besteden. Poetin legt zijn besluit als volgt uit: "Het gaat om de noodzakelijke, dringende stappen ter bescherming van de soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit van Rusland, ter ondersteuning van het verlangen

Wakker Mens:ㅤHet hoopvolle een kans te geven

      In de aanloop naar het nieuwe nummer van Driegonaal stuitten we op complicaties van verschillende aard. Laverend tussen deze complicaties besloten we van de nood een deugd te maken, lees: van een te laat verschijnend nummer een dubbelnummer te maken en daarmee toch nog weer ‘op tijd’ te zijn. Dat was een mooi plan. Alleen waren daarmee nog niet alle complicaties uit de lucht. – Hoe dan ook, voor u ligt een

Wakker Mens:ㅤWie saboteerde Nord Stream?

Deze vertaling uit het Duits verscheen op Frontnieuws   De lijst van verdachten is relatief kort Geen haring legt eitjes in de Oostzee zonder dat dit door bewakingsapparatuur wordt bemerkt. Zodoende is het uiterst onwaarschijnlijk dat uitgerekend in de Oostzee niemand over gegevens zou beschikken die deze aanslag kunnen verklaren. Zijn de surveillancegegevens van de NAVO zo slecht dat men niet weet wie de dader is? Of is de kans wellicht groter dat de daders

Wakker Mens:ㅤDe klopjacht op de complot­denker

    Dit bericht verscheen op 24 september Uit de pen van Elze van Hamelen   Nadat psychiater Wim Veling en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen vorig jaar ‘complotdenkers’ vergeleken met mensen die aan psychotische wanen leiden, hebben zorgprofessionals en de media zich massaal op dit nieuwe type mens gestort. Ze zetten de complotdenker weg als een psychiatrisch geval dat gevaarlijk is, door de overheid in de gaten moet worden gehouden en desnoods opgesloten. Zelfs

Wakker Mens:ㅤLavrov spreekt in de VN

Dit Bericht verscheen op Frontnieuws Oekraïne, Europa’s dictatuur en verandering van de wereldorde Het exceptionalisme van het Westen heeft de afgelopen decennia meerdere agressieve oorlogen ontketend, maar de wereldorde is aan het veranderen. Opmerkingen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov tijdens het Algemeen Debat van de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op 24 september 2022, New York: Mevrouw de Voorzitter, collega’s, Dames en Heren, We komen bijeen op

Wakker Mens:ㅤRusland kondigt deel-mobilisatie af

Rusland heeft op 21 september 2022 een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Omdat we bij ons vermoedelijk alleen losse zinsneden uit de jongste toespraak van Poetin zullen horen, en vooral koppen als "Poetin dreigt met kernwapens" zullen zien, heb ik de hele toespraak vertaald. Geachte vrienden! Het onderwerp van mijn toespraak is de situatie in Donbass en het verloop van de speciale militaire operatie om het gebied te bevrijden van het neonazistische regime dat in 2014 in

Wakker Mens:ㅤDe visie van Gorbatsjov

Uit de nieuwsbrief van de Stichting Eliant   "Wij zijn allen spelers aan boord van het schip aarde en wij mogen niet toelaten dat het wordt vernietigd. Er zal geen tweede ark van Noach komen" aldus Michail Gorbatsjov in zijn boek Perestrojka (Herstructurering), dat hij na zijn aantreden als secretaris-generaal van de Communistische Partij in 1985 schreef. De ondertitel van zijn boek was veelbelovend: De tweede Russische Revolutie. Een nieuwe visie voor mijn land en

Wakker Mens:ㅤGeniaal plan van de Rand Corporation

In de onafhankelijke media is er al sinds enkele dagen een nieuw strategisch plan van de Rand Corporation in omloop, dat je aan het denken zet en vragen opwerpt - tenminste dat zou het moeten doen. De Rand Corporation is een gezaghebbende Amerikaanse Think Tank, waarvan de prognoses op wonderbaarlijke wijze meestal uitkomen. Je zou haast zeggen dat Rand de beleidsplannen voor de VS schrijft. Het nieuwste plan is van 25 januari van dit jaar

Wakker Mens:ㅤPoetin, Rusland en de nieuwe wereldorde

Wierd Duk schetst in het interview de context waarin Poetin aan de macht is gekomen en hoe hij Rusland weer opnieuw heeft opgebouwd na de implosie van begin jaren '90. Het land was toen helemaal bankroet en de munt was waardeloos geworden. Spaarders waren al hun geld kwijt en met name de ouderen leefden in bittere armoede. Het land moest in korte tijd overschakelen van een planeconomie naar een vrije markteconomie, waardoor een kleine groep

Wakker Mens:ㅤDarja Doegina en de westerse pers

De aanslag op Darja Doegina trok wereldwijd veel aandacht, en je mag wel stellen dat daardoor andere belangrijke gebeurtenissen in de Russisch-Oekraïense oorlog buiten het zicht zijn geraakt. In mijn ogen doet de Oekraïne op het moment alles wat God - of beter gezegd de Geneefse conventie - verboden heeft. Rusland heeft de laatste "heldendaden" van de Oekraïne bij de VN Veiligheidsraad aangekaart, maar dat had als gewoonlijk geen resultaat. Om een paar voorbeelden te

Redactionele aanbeveling: – Wakker Mens:ㅤWie zijn ziel aan de duivel verkoopt

Deze column verscheen op 28 januari Uit de pen van Pieter Stuurman   Voor wie zijn ziel aan de duivel verkoopt, is er geen weg terug. Deze Bijbelse uitspraak betekent zoiets als: wie zijn morele principe verloochent in ruil voor een of ander voordeel, verloochent zichzelf. Hij verkoopt zichzelf in ruil voor een verleende gunst. Hij is zijn eigen slavenhandelaar, en zijn handelswaar bestaat uit hemzelf. En verkocht is verkocht. Ik moest daaraan denken toen

Wakker Mens:ㅤIs Poetin een complotdenker?

Al jaren vraagt men zich af of Poetin ook deel uitmaakt van de Davos-kliek (WEF). Op 16 augustus hield Poetin een toespraak op de Moskouse Veiligheidsconferentie (MCIS), waarin hij duidelijker dan ooit tevoren zijn mening over het collectieve Westen te kennen gaf. Wie nu nog twijfelt, heeft iets niet begrepen. De Moskouse Conferentie over vraagstukken van de internationale veiligheid (MCIS-2022), wordt georganiseerd door het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Het evenement wordt bijgewoond

Wakker Mens:ㅤDWINGEND

Een essay van Joop Brussee   De masten met 5G kastjes stonden er gewoon, op een dag. Afgezien van de vraag hoeveel straling een mens kan verdragen en waarom dat eerst niet grondig onderzocht wordt vroeg ik mij ook af of aandacht aan de vormgeving is besteed. Is rekening gehouden met de esthetische kanten aan deze gigantische uitrol of is dat helemaal niet meer belangrijk? In de zestiger jaren schreef ik een scriptie over industriele

Redactionele aanbeveling: – Wakker Mens:ㅤOekraïne, enkele kanttekeningen

Alhoewel onderstaand bericht een herhaling is van onze nieuwsbrief van maart jl., heeft de importantie om de inhoud te verspreiden alleen maar toegenomen. De westerse leiders zijn raadloos en vormen hierdoor een reëel gevaar die een escalatie van de oorlogshandelingen in Oekraïne bevordert. Een eventuele escalatie vindt in Europa plaats, ver weg van Washington. Een escalatie zou zelfs voor Amerika zo slecht nog niet zijn: Europa in as en Rusland zwaar beschadigd. Het verlies van

Wakker Mens:ㅤDe corona­ crisis als fuik voor digitale controle

Dit artikel van Jeroen Pols verscheen in Gezondverstand Nr. 36 Veel mensen verwachten dat met het vervallen van de coronamaatregelen ook de normaliteit te­rugkeert. Niets is minder waar. Voor onze ogen ontvouwt zich een machtsgreep die ons leven onherkenbaar zal veranderen. In stilte bouwde Europa de afgelopen jaren aan een infrastructuur die leidt naar een totalitaire surveillancestaat. Nederland heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld. Onder de vlag van de coronacrisis wordt deze agenda er razendsnel doorheen…

Wakker Mens:ㅤHoe de term ‘complotdenken’ democratische controle onmogelijk maakt

  Dit artikel van Timo Pieters verscheen in Gezondverstand Nr. 36 De angst om beschuldigd te worden van ‘com­plotdenken’ maakt het voor veel Nederlanders onmogelijk om over ingrijpende machtsver­schuivingen na te denken en te discussiëren. De term verwijst niet naar iets werkelijks, en is doelbewust door de Central Intelligence Agency (CIA) in het leven geroepen om twijfel in te dammen over het officiële verhaal met betrekking tot de moord op president Kennedy. Nederlandse instanties en…

Wakker Mens:ㅤAmerika drijft Europa in een nucleaire oorlog

Verschenen op Frontnieuws   De voormalige Duitse toppoliticus Oskar Lafontaine legt in een onlangs verschenen artikel uit dat een door onderhandelingen tot stand gekomen vrede met Moskou – tegen de weerstand van de VS in – steeds dringender wordt. Anders neemt het gevaar van een nucleaire oorlog toe.   Amerika drijft Europa in een nucleaire oorlog De oorlog in Oekraïne gaat eigenlijk over een confrontatie tussen de VS en Rusland. In zijn boek “The Only…

Wakker Mens:ㅤEerst Oekraïne, dan het Midden-Oosten en Pakistan?

  Het onderstaand bericht verscheen op Driegliederung.de, is van Johannes Mosmann en vertaald door WM   Hoe Duitsland in Corona waan, de huidige gebeurtenissen verslaapt en zichzelf meesleept in een eind-loze oorlog Terwijl iedereen naar Oekraïne kijkt, smeulen er in andere delen van de wereld al andere oorlogen - waaraan Duitsland actief zal deelnemen. Tenminste als de Duitse politiek niet onmiddellijk tot bezinning komt. Dat dit nauwelijks nog mogelijk lijkt, is vooral te danken aan de…

Wakker Mens:ㅤDe mentale kaasstolp

  Dit bericht verscheen op Rubikon.news Vertaling WM Alleen wanneer wij beseffen dat we gemanipuleerd worden, hebben wij een kans om ons te bevrijden uit het gevangenisbewustzijn. "Geloof niet alles wat je denkt", is een uitspraak van de komiek Heinz Erhard. We hoeven niet alles wat er in ons hoofd omgaat voor waar aan te nemen. Onze gedachten hangen niet alleen af van wat in onze hersenkronkels wordt voortgebracht, maar ook van wat er van…