Wanneer komt nu toch die verschrikkelijke klimaatcrisis? – Climategate Klimaat

08-03-21 08:48:00,

Wat de lezer niet in de overgrote meerderheid van de reguliere media zal vinden.

Ondanks het klimaatakkoord van Parijs, blijft de antropogene CO2–uitstoot – vooral in Azië – nog steeds stijgen, maar de totale wereldwijde emissie neemt het afgelopen jaar minder toe dan voorheen (niet zichtbaar in de grafiek).

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is van 2012 tot en met 2019 gemiddeld met 1,1% per jaar gestegen, wat een veel lagere groei is dan de jaarlijkse groei in het eerste decennium van deze eeuw, die toen gemiddeld 2,6% per jaar was. In 2019 was de groei van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 1,1%, wat de helft is van de toename in 2018, en steeg daarmee tot 52,4 gigaton CO2–equivalent (Gt CO2–eq) (zonder verandering van landgebruik). Dit rapport is het enige dat de recente mondiale emissies van alle broeikasgassen vermeldt, niet alleen die van CO2.

Bron PBL.

Ondanks de corona– en economische crisis blijft de CO2–concentratie in de atmosfeer onverstoorbaar stijgen.

Wanneer komt die verschrikkelijke klimaatcrisis? Ondanks het klimaatakkoord van Parijs blijft de antropogene CO2–uitstoot steeds stijgen

Maar toch is er een aanzienlijke daling van de gemiddelde wereldtemperatuur sinds de piek in 2016, met 0,5 graden C. Zouden astrofysici, die afkoeling verwachten, dan toch gelijk krijgen? De toekomst zal het leren.

Wanneer komt die verschrikkelijke klimaatcrisis? Ondanks het klimaatakkoord van Parijs blijft de antropogene CO2–uitstoot steeds stijgen

‘If the facts change, I change my opinion. What do you do, Sir?’

John Maynard Keynes.

 » Lees verder

Wanneer JIJ jezelf niet verandert, doet een ANDER het voor je – Wakker Mens

26-09-20 10:33:00,

Mart RutteHet is geen nieuw verschijnsel dat onze staatsmannen zaken voor ons beslissen die zij “goed” voor ons vinden. Zij treffen maatregelen en nemen beslissingen voor ons, onafhankelijk of zij zelf ook hiervan betroffen zijn.
Als onwetende, onmondige en infantiele burger, mogen we hierover zeer dankbaar zijn.

Inmiddels hebben we, uit apathische gemakzucht, het grootste vertrouwen in de goedheid en alwetendheid van onze staatsmannen ontwikkelt. We accepteren deze praktijk, vanuit een intensief aangeleerde, luie onmondigheid.

 

Een onmondige burger

Het bevorderen van deze onmondigheid, het inspelen op ons trekje van gemakzucht onszelf te onttrekken aan verantwoordelijkheid, kent vele gezichten.

Agenda 21 is een aardig groot dingetje waarmee onze wereldleiders ons gaan vertellen wat goed voor ons is, maar exemplarisch hier ook een klein voorbeeldje van Foodwatch, een organisatie die zich toelegt op de “veiligheid” van ons voedsel. Met dit soort dingen, worden we dagelijks geconfronteerd en is dan ook zeer werkzaam om ons in te prenten hoe onnozel en onmondig we toch zijn en op alle levensgebieden een “overheid” nodig hebben die over ons waakt.

Er zijn nog honderden andere belangenorganisaties die allemaal alleen het beste met de burger voor hebben. Zij komen op voor de (alweer onmondige) burger en eisen dit of eisen dat van de staat. De staat moet ingrijpen, moet de burger “beschermen” door wetten, regels, boetes enz. enz. te eisen.
Als onzelfstandig collectief, zijn we maar al te gretig bereidt acties zoals de Suikertaks van Foodwatch toe te juichen.

blankAfbeelding: Ruben Oppenheimer

Foodwatch eist hier een Suikertaks omdat suiker ongezond is voor mensen. Dat kan best wel zijn maar waarom laten we mensen niet de eigen verantwoordelijkheid? Men kan eisen dat tenminste alle ingrediënten op de verpakking moeten worden vermeld. Men kan mensen voorlichten over de werking van bepaalde stofjes. Maar volksopvoeding, kleineren, bevoogden?

Een moeder gaf haar kind voor de TV vooral veel paprika chips te eten. Ze had gelezen dat paprika gezond was. Tja, zulke ouders zijn er ook en gaan zeer creatief met informatie om. Hier ligt dus duidelijk een opgave om helderheid te creëren.

 

Wie betaald, bepaald

Iedereen weet toch dat wanneer ik zelf besluit, ik dus, en dan ook wij zelf besluiten,

 » Lees verder

Wanneer demonstranten tot “gevaar” worden verklaard

04-04-20 08:33:00,

De autoritaire crisismaatregelen zijn minder gericht op de bescherming van de gezondheid dan op het afdwingen van politieke gehoorzaamheid.

(Tekst en foto’s: Thomas Moser, de oorspronkelijke versie verscheen op de Duitse website heise.de en de copyrights blijven bij hen, vertaling globalinfo.nl, die van donaties houdt. Foto: Manifestatie op Rosa-Luxemburg-Platz door Thomas Moser)

Er heerst willekeur in Duisterland. Met een massale aanwezigheid probeert de politie de openbare ruimte leeg te maken, in plaats van het verbod op contact te controleren. Het lijkt niet te gaan om bescherming tegen infectie, maar om het afdwingen van gehoorzaamheid. En een minister van de kanselarij verklaart overigens bij monde van een proclamatie dat de contactbeperkingen in ieder geval tot 20 april van kracht moeten blijven, terwijl ze in Berlijn eigenlijk maar tot 5 april 2020 gelden. Niemand spreekt de minister van Merkel tegen.

Bijna niemand. Voor zaterdag, bijvoorbeeld, had een nieuw initiatief genaamd “Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand” (KDW) opgeroepen tot protest en verdediging van de fundamentele rechten in de grondwet, onder de noemer hygiëne demo, omdat iedereen zich moest houden aan de verplichte lichamelijke afstand van twee meter inclusief mondkapjes.

Het was een soort live-confrontatie tussen burgers en mensen in uniform

Wat toen ongeveer een uur lang op het Rosa Luxemburgplein voor de Volksbühne in Berlijn plaatsvond, kan alleen maar zeer ondoeltreffend worden beschreven met de termen bijeenkomst, demonstratie of manifestatie. Het was een soort live-confrontatie tussen burgers en mensen in uniform.

Ongeveer 150 mensen die bereid waren om te demonstreren kwamen naar het plein en ongeveer een half dozijn politiebusjes met zo’n 50 politieagenten. In eerste instantie waarschuwde de politie via een luidspreker dat het verboden was om op het plein te verblijven. De demonstranten bewogen zich individueel of met z’n tweeën op en rond het plein, vaak met mondkapjes op. De agenten spraken de mensen toe. De demonstranten hebben van hun kant de politie bij hun beraadslagingen betrokken en het publiek herinnerd aan de fundamentele rechten in de Duitse grondwet.

De politie verklaarde dat de bescherming van het leven belangrijker was dan de vrijheid van vergadering, en hun maatregelen zouden volgens de wet op de bescherming tegen infecties zijn. Bovendien moest een manifestatie worden aangemeld en goedgekeurd. De organisator,

 » Lees verder

Sinds wanneer is ons #drinkwater schoon genoeg? –

08-02-20 10:46:00,

Foto 123rf

Een aantal jaar geleden signaleerde De Lange Mars al dat ons drinkwater met allerlei stoffen is vervuild en dat sanering van het buizensysteem noodzakelijk is, maar miljarden kost. De geschiedenis herhaalt zich en opnieuw staat het drinkwater in het middelpunt van de belangstelling. Daarom nogmaals ons artikel van toen.

Ons kraanwater

Ons kraanwater stroomt door 35.000 kilometer verouderde asbestleidingen, dit ondanks het verbod op het gebruik van asbest sinds 1993 omdat dit onder andere kankerverwekkend is. Om deze leidingen te vervangen is meer dan 200 miljard euro nodig. De drinkwaterbedrijven zwijgen hierover, ondertussen stroomt het water ongestoord uit de kraan.

“In Nederland komt er schoon en lekker drinkwater uit de kraan. Dat hebben we te danken aan drinkwaterbedrijven. Zij maken het water schoon en betrouwbaar. Dat gebeurt in een aantal stappen.”
Dat is de cynische slogan van de drinkwaterleidingbedrijven.

Per jaar produceren leidingwaterbedrijven er maar liefst 1.200 miljoen kubieke meter drinkwater. Om al dit drinkwater te transporteren ligt er in Nederland 120.000 kilometer aan waterleiding. Per volwassene gebruiken we gemiddeld 121 liter drinkwater per dag en drinken bijna 2 liter.

Ooit waren er bijna 200 waterbedrijven in Nederland. Veel gemeenten hadden hun eigen waterleidingbedrijf. Nu zijn er nog tien grote over. Zij leveren kraanwater aan de mensen in hun regio. Bijvoorbeeld WML in Limburg, in Zuid-Holland Dunea en Vitens als grootste drinkwaterbedrijf in Friesland, Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Leidingen

Sinds 1853 kennen we in Nederland een leidingnetwerk. Daarvoor kwam het water uit putten en bronnen. In Amsterdam is het eerste leidingnetwerk aangelegd met water afkomstig uit de duinen. De Amsterdamse bierbrouwers hadden hier baat bij, dus zij trokken de kar. In de jaren ‘20 van de vorige eeuw werd het waterleidingnetwerk uitgebreid en een halve eeuw later was bijna iedereen aangesloten.

Voor de leidingen van het kraanwater gebruiken ze verschillende materialen.
Voor de grote diameters (transport) is dat beton, gietijzer, staal, asbestcement, GRE, PVC (PolyVinylChloride) en PE (PolyEtyleen). De distributie leidingen zijn van gietijzer, staal, asbestcement, PVC ,PE, GRE en SLA-buis.
Bij vervuilde grond en op begraafplaatsen is SLA in gebruik,

 » Lees verder

Wanneer deugdzaam de grootste misdaad is? – Create a Better World

06-01-20 10:40:00,

Post Views: 230

aanmelden via de Telegram appLet op: de Telegram app is Russisch en gecodeerd. Verwacht dus negatieve reclame !!

Bron artikel NoMoreFakeNews: When virtue is the greatest crime
Door: Jon Rappoport

Wie zijn zij?

Achter hun slappe glimlach staat een brullende oven van woede.

Ze geloven dat liefde hen motiveert. Liefde, en de aanbidding van een leider die staat voor liefde.

Deze waan kan een samenleving en een beschaving ten val brengen.

Ze hebben geleerd goed te zijn. Ze zijn op die manier getraind en ze omarmen hun training als zowel een schild als een zwaard, terwijl ze de wereld wilden veranderen.

Het zijn er miljoenen.

Wie zijn zij?

Ze pleiten onbeperkt voor ‘delen en verzorgen’. Dit is hun religie. Voor hen is er geen plafond voor het ondersteunen van mensen in nood, en er zijn geen negatieve gevolgen. Er is geen afname van Peter om Paul te betalen. Het bestaat niet.

Als je deze soldaten voor het goede zou vertellen dat ze een deur konden openen en 30 miljoen immigranten ‘s nachts het land binnen konden laten, zouden ze zonder aarzeling de deur openen. Nadeel? Irrelevant. Goed zijn is het enige dat telt. Het is de noodzaak. Om te verraden zou het een onvergeeflijke zonde zijn en hen, deze heilige soldaten, te vernietigen.

Aan de andere kant, als je zei dat je een plan had om twee miljoen werkloze Amerikanen morgen weer aan het werk te zetten, zouden ze onverschilligheid registreren. Dat idee past niet in hun wereldbeeld. Terug naar het werk betekent WERKEN. Brood op de plank krijgen. Een zekere mate van verantwoordelijkheid, eigen verantwoording. Zelfredzaamheid. Sterkte. Waar is de CHARITY daarin? Waar is het onbeperkte geven? Waar is de liefde?

Waar is “alles voor niets?” Dit is hun motto. Dit is het bewijs van hun zorgzaamheid en goedheid. Dreigen dat van hen af ​​te nemen en hun uitdrukkingen verharden en ze beginnen vergif te spuwen.

Je maakt nu gebruik van hun geheim: het zijn ZICHZELF VERWIJTENDE mislukkingen. Niemand doet het hen aan. Ze doen het zichzelf aan. Dit is hun blijvende psychologie.

Hun schema is geworden: ‘ander vervangen voor jezelf’.

 » Lees verder