Washington’s bedriegingspakket: De onmisbare vuurtoren | Door Rainer Rupp | KenFM.de

09-11-20 07:44:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

„Het einde van de westerse wereld zoals we die kennen“, vreest Jorge Hernéndez in zijn artikel dat op 24 oktober 2020 in het Amerikaanse politieke tijdschrift „National Interest“ verscheen. Want de chaos in de VS, die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen was gezwollen, zou na de verkiezingen alleen maar erger worden. Dit is een beoordeling die de auteur van deze regels volledig deelt, hoewel hij de oorzaken voor deze ontwikkeling elders ziet.

Na de dood van de gedrogeerde zwarte crimineel George Floyd, wiens arrestatie op straat werd gevolgd door een blanke politieman die minutenlang op zijn nek knielde om zijn verzet te breken, explodeerde een naar verluidt „antiracistisch“ geweld in de VS tegen de blanke meerderheid die gebukt gaat onder de geërfde schuld van de slavernij. Onder de indruk van Black Lives Matter (BLM) heeft het beeld van Amerika als een onherroepelijk racistische natie zich sindsdien wereldwijd weer doen gelden. En Amerikaanse propagandisten maken zich meer dan ooit zorgen over het feit dat de missie van Amerika om het onmisbare mondiale baken van het Westen te zijn voor vrijheid, democratie en gelijkheid is ontmaskerd als een bedrieglijk pakket; een pakket dat niemand meer wil kopen, behalve de transatlantische elites in Amerikaanse vazalstaten zoals Duitsland, omdat hun carrière en welvaart afhankelijk zijn van de handhaving van dit propagandasprookje.

Michael Kimmages‘ recent gepubliceerde boek over dit onderwerp in de VS, getiteld „The Abandonment of the West: The History of an Idea in American Foreign Policy“, geeft ook een goed overzicht van de erosie van ideologische en morele claims in de Amerikaanse buitenlandse politiek die hebben geleid tot de huidige neergang en val van het Westen.

Deze afname van het Amerikaanse prestige in de wereld blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat begin juni van dit jaar in het regeringsdistrict Seattle, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Washington aan de noordelijke Stille Oceaankust, tegelijkertijd een boze menigte mensen de Amerikaanse vlaggen heeft verbrand tot in Athene, Rome, Parijs, Londen en andere hoofdsteden van het zogenaamde politieke Westen. Maar in feite is de anti-Amerikaanse woede – de haat tegen het Amerikaanse regeringsstelsel en alles waar het voor staat – veel sterker in de Verenigde Staten dan in het Westen.

 » Lees verder

Washingtons Mogelpackung: Der unverzichtbare Leuchtturm | Von Rainer Rupp | KenFM.de

06-11-20 05:33:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Ein Kommentar von Rainer Rupp.

„Das Ende der westlichen Welt, wie wir sie kennen“, befürchtet Jorge Hernéndez in seinem am 24. Oktober 2020 erschienenen Artikel in der US-Polit-Zeitschrift „National Interest“. Denn das im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen angeschwollene Chaos in den USA werde nach den Wahlen nur noch schlimmer werden. Das ist eine Einschätzung, die der Autor dieser Zeilen voll und ganz teilt, obwohl er die Ursachen für diese Entwicklung woanders sieht.

Nach dem Tod des unter Drogen stehenden schwarzen Kriminellen George Floyd, bei dessen Festnahme auf der Straße ein weißer Polizist Minuten lang auf dessen Hals gekniet hatte, um seinen Widerstand zu brechen, explodierte in den USA landesweit eine angeblich „anti-rassistische“ Gewalt gegen die mit der Erbschuld der Sklaverei belastete weiße Mehrheit. Unter dem Eindruck von Black Lives Matter (BLM) hat sich seither wieder weltweit das Bild von Amerika als unwiderruflich rassistische Nation durchgesetzt. Und die US-Propagandisten sorgen sich mehr denn je, dass Amerikas Auftrag, das unverzichtbare, globale Leuchtfeuer des Westens für Freiheit, Demokratie Gleichberechtigung darzustellen, als Mogelpackung entlarvt worden ist; eine Packung, die niemand mehr kaufen will, mit Ausnahme der transatlantischen Eliten in den US-Vasallenstaaten, wie z.B. Deutschland, denn deren Karriere und Wohlstand hängen von der Aufrechterhaltung dieser Propaganda Mär ab.

Auch das gerade in den USA erschienene Buch von Michael Kimmages zu diesem Thema mit dem Titel “The Abandonment of the West: The History of an Idea in American Foreign Policy“ liefert eine fundierte Übersicht über die Aushöhlung der ideologischen und moralischen Ansprüche in der US-amerikanischen Außenpolitik, die zum aktuellen Niedergang und Fall des Westens geführt haben.

Von diesem Niedergang des US-Ansehens in der Welt zeuge z.B. die Tatsache, dass Anfang Juni dieses Jahres zeitgleich im Regierungsbezirk von Seattle, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Washington an der nördlichen Pazifikküste, bis hin nach Athen, Rom, Paris, London und anderen Hauptstädten des so genannten politischen Westens, wütende Menschenmassen US-Flaggen verbrannt haben. Tatsächlich aber ist die anti-amerikanische Wut, – also der Hass auf das amerikanische Regierungssystem und auf all das, wofür es steht – innerhalb den USA sogar weitaus stärker als im westlichen Ausland.

 » Lees verder

Washington’s Role in Thailand’s “Student Protests”, Destabilize Thailand, Undermine Thai-Chinese Relations – Global Research

23-08-20 05:39:00,

Virtually every aspect of “student protests” in Thailand are funded and backed by the US and aimed at destabilizing a key partner of China, reversing Thai-Chinese relations, and advancing Washington’s Beijing containment policy. 

The Southeast Asian Kingdom of Thailand has tilted too far toward China for Washington’s liking.

The country – with nearly 70 million people and the second largest economy in Southeast Asia – counts China as its biggest trade partner, its largest source of foreign direct investment, the largest source of tourism with China providing more tourists per year than all Western nations combined, and a key partner in developing infrastructure including the already under-construction China-Laos-Thailand-Malaysia-Singapore high-speed rail link that will only further cement these ties.

To reverse this trend – the United States is attempting to destabilize Thailand politically and economically – topple the current government and place into power a political opposition led by abusive billionaires who have specifically vowed to roll back Thai-Chinese relations.

This has manifested in protests the Western corporate media has claimed are “student-led” and “organic” despite what are clearly centrally led protests with easily identifiable leaders tied directly to US government funding.

The protests are leveraging a nation-wide network created by US government organizations like the National Endowment for Democracy (NED), USAID, and other funding mechanisms to overwrite Thailand’s indigenous institutions with Western-style alternatives across Thailand educational, labor, media, and political spaces.

The protests also have direct ties to US-backed opposition parties including those of fugitive billionaire Thaksin Shinawatra’s Pheu Thai Party and corrupt billionaire Thanathorn Juangroongruangkit of Future Forward/Move Forward Party and even foreign opposition movements the US is funding in China’s territories of Taiwan and Hong Kong.

Thailand’s political opposition – while portrayed by the Western media as “progressive liberals,” is in fact run by two corrupt billionaires.

One – Thaksin Shinawatra – is a convicted criminal who currently hides abroad as a fugitive. Despite this – he still openly runs his political party Pheu Thai – as New York Times would note in their 2013 article, “Thaksin Shinawatra of Thailand Wields Influence from Afar.”

Thaksin also runs a number of nominee parties operating in lockstep with Pheu Thai – including Future Forward/Move Forward Party headed by fellow billionaire Thanathorn Juangroongruangkit.

 » Lees verder

Washington’s getuige bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, door Norbert Häring. | KenFM.de

20-08-20 10:38:00,

Twee jaar „evenwichtig partnerschap

Een standpunt van Norbert Häring.

Over enkele dagen, op 22 augustus, is het de tweede verjaardag van de eerste proclamatie van een Duitse „strategie voor de omgang met de VS“ door Heiko Maas, genaamd „evenwichtig partnerschap“. Er was sprake van „rode lijnen“. De dreigementen en sancties van de VS tegen Duitse personen en bedrijven, die nog steeds van kracht zijn, nodigen de vraag uit: Hoe hebben de SPD-politicus en de minister van Buitenlandse Zaken deze strategie met leven gevuld?

Op basis van mijn artikel uit augustus 2018: De trans-Atlantische verdovingsgranaten van Heiko Maas en de ervaringen van het eerste halfjaar had ik de strategie van Maas voor een „evenwichtig partnerschap“ een verklaring van onderwerping genoemd die slim gecamoufleerd werd door niet-serieuze praatjes over rode lijnen. Twee jaar later wil ik dit harde oordeel herzien in het licht van de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan.

Hard op Nordstream 2

Laten we eens kijken naar de huidige situatie. Op dit moment zorgt de dreiging van drie Amerikaanse senatoren om de Oostzeehavenstad Sassnitz „financieel te vernietigen“ voor opschudding. Eerder waren de burgemeester en andere verantwoordelijken al bedreigd met Amerikaanse strafmaatregelen die in strijd waren met het internationale recht. Zij moeten worden gedwongen om te voorkomen dat het Russische pijpleidingverleggingsvaartuig de Nordstream 2-pijpleiding voltooit. Het schip was daarheen gebracht omdat de internationale gespecialiseerde bedrijven die er tot dan toe aan gewerkt hadden, hun werk stopzetten vanwege de Amerikaanse sancties, die in strijd waren met het internationale recht. Vertegenwoordigers van Duitse bedrijven en ondernemersverenigingen en politici eisten vrijwel unaniem dat deze aanval van de VS resoluut zou worden bestreden.

Dit dwong zelfs minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas om tijdens een bezoek aan Moskou een kritische verklaring af te leggen. Hij zei tegen de pers: „Geen enkele staat heeft het recht om zijn energiebeleid aan de EU voor te schrijven. En dat zal ook niet lukken.“ Hij zei „EU“, niet „Duitsland“. In overeenstemming hiermee legde hij uit dat de Duitse regering haar voorzitterschap van de Raad tot het einde van het jaar zou gebruiken om de kwestie van de Europese soevereiniteit te bevorderen.

 » Lees verder

Washingtons bester Mann im Auswärtigen Amt | Von Norbert Häring | KenFM.de

18-08-20 08:21:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Zwei Jahre “balancierte Partnerschaft”

Ein Standpunkt von Norbert Häring.

In wenigen Tagen, am 22. August jährt sich zum zweiten Mal die erste Ausrufung einer deutschen “Strategie zum Umgang mit den USA” durch Heiko Maas, genannt “balancierte Partnerschaft”. Von “roten Linien” war darin die Rede. Die bis heute andauernden Drohungen und Sanktionen der USA gegen deutsche Personen und Unternehmen laden zu der Frage ein: Wie hat der SPD-Politiker und Außenminister diese Strategie mit Leben gefüllt?

Auf Basis meines Artikels aus dem August 2018: Die transatlantischen Blendgranaten des Heiko Maas und den Erfahrungen der ersten sechs Monate hatte ich Maas’ Strategie der “balancierten Partnerschaft” eine Unterwerfungserklärung genannt, die durch nicht ernst gemeintes Gerede von roten Linien geschickt getarnt wurde. Zwei Jahre später möchte ich dieses strenge Urteil im Lichte der seitherigen Entwicklungen überprüfen.

Mit harten Bandagen gegen Nordstream 2

Schauen wir auf die aktuelle Lage. Momentan sorgt die Drohung von drei US-Senatoren, die Ostsee-Hafenstadt Sassnitz “finanziell zu zerstören”, für Aufruhr. Zuvor waren schon der Bürgermeister und andere Verantwortliche mit völkerrechtswidrigen US-Strafmaßnahmen bedroht worden. Sie sollen genötigt werden, das russische Pipeline-Verlegeschiff an der Fertigstellung der Pipeline Nordstream 2 zu hindern. Das Schiff war dorthin gebracht worden, weil die internationalen Spezialunternehmen, die bis dahin daran arbeiteten, ihre Arbeiten aufgrund der völkerrechtswidrigen US-Sanktionen einstellten. Vertreter deutscher Unternehmen und von Unternehmensverbänden sowie der Politik forderten fast unisono, sich diesem Übergriff der USA entschieden entgegenzustellen.

Das nötigte sogar Außenminister Heiko Maas, auf Besuch in Moskau, sich kritisch zu äußern. Gegenüber der Presse sagte er: “Kein Staat hat das Recht, der EU ihre Energiepolitik zu diktieren. Und das wird auch nicht gelingen.“ Er sagte “EU”, nicht “Deutschland”. Dazu passend erklärte er, die Bundesregierung werde ihre Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres nutzen, um das Thema europäischer Souveränität zu forcieren. Er sagte wieder “europäischer”, nicht “deutscher”. Ob er die deutsche Souveränität als hoffnungslosen Fall betrachtet? Selber traut man sich nicht, sich zu wehren,

 » Lees verder