Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 34

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: De innerlijke kracht wordt sterker wanneer het winter wordt. We voelen dit in het innerlijke leven en deze krachten worden in onze daden uitgegoten. Door mijn bewuste daden vorm ik de uiterlijke wereld om en door dit te doen druk ik mij als het ware af in het uiterlijke bestaan. Weekspreuk: Geheimnisvoll das Alt-BewahrteMit neuerstandnem EigenseinIm Innern sich belebend fühlen:Es soll erweckend WeltenkräfteIn meines Lebens Aussenwerk ergiessenUnd werdend mich ins Dasein prägen. (vertaald:)

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 33

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: In augustus voelden we hoe ons eigen wezen, wanneer het beperkt zou blijven tot een eenzaam bestaan, de dood in zichzelf zou kunnen vinden. De ziel heeft het bestaan van de wereld nodig om zelf te kunnen bestaan. Nu, in november, voelen we het omgekeerde. We voelen hoe de wereld niet zou kunnen bestaan, hoe deze zou moeten sterven, als de menselijke ziel niet met de wereld zou meeleven. De wereld moet zichzelf

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 32

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: De eigen kracht wordt nu steeds meer voelbaar. In de zomer was het een vreemde macht die werd gevoeld, nu is het de eigen kracht. In de zomer werd deze vreemde macht ons gegeven, nu geven we onze kracht aan de wereld. We kunnen ons eigen wezen als kracht ontplooiend leren beleven, een kracht die zich zo ontvouwt dat we steeds duidelijkere doorschouwen hoe het karma weeft in de wereld. Weekspreuk: Ich fühle

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 16

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Het leven van de geest schijnt mij een geest geschenk te hebben gegeven. Twee weken geleden voelde ik reeds hoe het geestelijke denken naderbij kwam, nu beleef ik het als een geschenk. De wereldgeest weeft in mij de wereldgedachten. Ik mag dit geestgeschenk echter niet naar buiten brengen, het moet in het innerlijk worden behoed. Het zijn geen heldere verstandgedachten, het is een vermoeden. Dit vermoeden vertelt mij dat ik dit geschenk voor

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 15

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Nu ben ik zo ver verwijderd van mijn zelf dat ik het weven van de Geest kan voelen in het licht van de wereld, in de schijn. Het verschijnt niet aan mij in een helder denken, het lijkt in een betovering te verschijnen. Deze wevende Geest heeft een sluier getrokken zo, dat ik deze niet in zijn ware wezen kan vatten. Mijn zintuigen zijn deze sluier, zij verdekken mijn ware wezen. Maar alleen

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 14

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: In deze week in de zomer komt een keerpunt in ons innerlijke beleven. Tot nu toe moesten we de ziel geheel overgeven aan de waarneming met de zintuigen, waardoor we de drijfveer van ons eigen wezen verloren. Het denken werd droomachtig, het verloor zijn helderheid en werkte verdovend. Daardoor vergat ik mijzelf en leek ik mijn zelf te verliezen. Het keerpunt is nu dat we voelen hoe ons iets nadert dat ons wekt.

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 13

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Het waarnemen met de zintuigen is nu de belangrijkste activiteit. Ik heb mijn persoonlijke gedachten, mijn wil en mijn gevoelens volledig overgegeven aan de zuivere hoogten van de zintuigen. Mijn ziel heeft nu geen persoonlijke inhoud meer. In plaats daarvan beginnen de vlammen van de vurige werelden van de geest in mijn ziel te spreken. In de zintuiglijke hoogten mag ik het ware wezen van de geest voorvoelen. In de diepten van de…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 12

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk – Johanni – Inleiding: De overgave aan de wereld wordt dieper en dieper. Denken, willen en voelen van de ziel waren al geheel overgegeven aan het kosmische al. Nu komt de mogelijkheid om nog dieper te gaan in de overgave, doordat de diepste goddelijke krachten van het eigen leven worden vrijgemaakt. Ze worden ontbonden tot een wereldvlucht, een vlucht in de wereld. Alle bewuste inhouden van de ziel verliezen we nu, ze blijven in…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 11

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Het denken, voelen en willen leven nu in volledige overgave aan de wereldwijde kosmische ruimte, zij hebben zich totaal uit het zelf losgemaakt. In de komende weken zal zich dit stabiliseren, het blijft – in verscheidene toestanden van de ziel – bestaan tot de 24e juni, het Johannesfeest. Daarna komt de metamorfose naar het feest van het begin van de herfst, het Michaelfeest. Weekspreuk: Es ist in dieser SonnenstundeAn dir, die weise Kunde…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 10

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Nu naderen we de zomer. We raken eraan gewend om steeds meer naar buiten te kijken en we zien hoe de zon hoger en hoger staat, hoe de dagen lengen, hoe de nachten steeds korter worden.  We zijn er niet  aan gewend om te voelen dat we zelf met ons voelen mee gaan met het stijgen van de zon, hoe onze gevoelens ook wijd worden in de ruimte. We zijn eraan gewend om…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 09

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Nu breekt de tijd aan waarin ik niet alleen mijn heldere denken moet opgeven, maar tevens mijn eigen wil moet leren vergeten. Wat ik wil doen, wat ik nodig heb, waarnaar ik verlang – het moet worden vergeten. Alleen dan kan de warmte van de zomer die in aantocht is mijn geest en ziel vervullen. Ik kan dat steeds weer innerlijk oefenen: mijn ziel en geest met de warmte vervullen die ik ken…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 08

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Hoewel nu het vermoeden in de plaats is gekomen van het denken, zwelt de macht van de zintuigen nog steeds verder aan. Het scheppen van de goden versterkt dit aanzwellen. Daardoor wordt de denkkracht afgezwakt tot de vaagheid van de droom. Het vermoeden wordt nog vager, het wordt een dromen. Maar de ziel kan zich niet met het goddelijke wezen verenigen in de helderheid van het profane denken. Dit moet bescheiden worden en…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 07

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Terwijl het zelf wordt tot een afbeelding van de wereld bereikt het als het ware het uiterste punt van de zelfvergetelheid. Door aan die grens te komen, komt het tot het besef dat het zichzelf bijeen moet nemen en dat het niet in het kosmische licht moet willen wegvliegen. Een bijna onbekende eigenschap van de mens moet nu in de plaats komen van de macht van het denken: het vermoeden. Deze eigenschap moet…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 06

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: In deze week zouden we kunnen voelen hoe ons gehele zelf nu is opgestaan en niet meer leeft in de engheid van het eigen afgezonderde zijn, maar ruim geworden is tot in de krachten van tijd en ruimte. Het is geworden tot openbaring van de wereld zelf.Maar dan, wanneer ik dit waarachtig voelen kan, verandert mijn gewaarwording van de wereld geheel. In het waarnemen van de openbaring van het zelf laat de wereld…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 05

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Nu heeft de ziel in haar gewaarwording zich met het licht verenigd. Het is het uiterlijke zonlicht, dat uit diepten van de geest komt, waarin het scheppen van de Goden zich openbaart. Dat licht weeft in de ruimte en is vruchtbaar. Je kunt dat gewaarworden in de rijkdom van de bloesem van allerlei aard, vooral de prunus, de fruitbomen en de sering. In het bewustzijn van alledag merk je niet dat het wezen…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 04

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: De gedachtenmacht heeft de eigenheid verloren en ik heb mij bevrijd van de waan van mijn eigenheden. Nu spreekt mijn gewaarwording, mijn gevoel, tot mij om te voelen het wezen, het worden van mijn wezen. Het gewaarworden, het voelen, kan zich nu met het sloeiende licht verenigen en ik kan leren om me voelend in deze processen in te leven: Ik kan leren hoe ik tot gewaarwording geworden ben en zo kan voelen…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 03

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Niet slechts de gedachtenmacht verliest nu zijn eigenheid, de mens spreekt tot het wereld-al, terwijl hij zichzelfvergeet, en zich bevrijdt uit de boeien van de eigenheid. Vergeten is het zelf, maar niet de oorsprong ervan in de geestelijke werelden. Dat is juist wat het groeiende ik nu spreekt tot het wereld-al, dat het daarin het echte wezen van het ik doorgrond. Je kunt je als mens leren voelen, wortelend in de geestelijke werelden,…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 02

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Onze zintuigervaringen, gedachten en begrippen zijn gebaseerd op een leven in de ruimte. Onze voorstellingen zijn ruimtelijk van aard. Wanneer we op ons horloge kijken, wordt ook de tijd gevisualiseerd in een ruimtelijke vorm – voor zover we nog een wijzerplaats met de twaalf uren hebben. Ruimte is een soort werkelijkheid voor ons; tijd is veel minder een werkelijkheid. We moeten uiteraard leven met de tijd, het is een nogal dwingend medium, maar…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 01

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Met Pasen voelen we ons als opgestaan uit onze vage lichamelijke gedachten. In de lente schijnt de zon heel helder en al warm en al onze zintuigen lijken te worden verhelderd en verwarmd door de lentezon. De zon lijkt vanuit de verten van de kosmos tot al onze zinnen te spreken en we voelen geweldige vreugde daardoor. Die vreugde juicht in de diepten van onze ziel en we kunnen leren voelen hoe deze…