Welke betekenis heeft rioolwateronderzoek voor het monitoren van het Coronavirus? – Viruswaarheid

welke-betekenis-heeft-rioolwateronderzoek-voor-het-monitoren-van-het-coronavirus?-–-viruswaarheid

07-08-20 08:14:00,

De haken en ogen aan het meten van virale deeltjes in rioolwater

Door Redactie Viruswaarheid

Naar aanleiding van een reactie over de metingen die in het rioolwater gedaan worden, hebben we een aantal zaken uitgezocht. In die reactie werd het statement gemaakt dat als de concentratie virusdeeltjes met een bepaalde factor oploopt, dan ook het aantal besmettingen met die factor oploopt. Deze redenering klopt echter niet en is onnodige bangmakerij. Immers, niet iedereen scheidt evenveel virus uit als hij/zij besmet is. En de mensen die reeds besmet zijn, zullen ook nog virusdeeltjes blijven uitscheiden. Maar wat kunnen we dan wel zeggen?

Het riool als bloedsomloop

Het rioleringssysteem kan vergeleken worden met een bloedsomloop. Iedere afzonderlijke toiletaansluiting levert ontlasting, urine en soms ook andere lichaamsvochten die virus kunnen bevatten. In het riool zelf treffen we diverse obstakels en andere troep, naast de potentiële virusdragers. Ook zal de stroming hoogst variabel zijn. Deze riolen komen uiteindelijk uit bij de zuivering. In de buurt van deze zuiveringsinstallaties vindt ook de monstername plaats.

Beïnvloedende factoren

De aanvoer van virale deeltjes in het riool verloopt niet volgens een continu proces. Er zijn veel factoren die de concentratie aan virale deeltjes kunnen beïnvloeden. Om te beginnen weten we niet in welke tijdspanne al het water in het riool gezuiverd is. Ook is het onduidelijk hoe lang viraal dna meetbaar blijft in het riool. In Italië lijken ze in monsters van november 2019 nog succesvol dna aangetoond te hebben.

Dit betekent in ieder geval dat de virale concentratie stapelt vanaf de bron, en afneemt bij de zuivering, waarbij de stapeling in elk geval sneller verloopt dan de zuivering.

We kunnen de bron van de infecties niet herleiden, en dus ook niet correct duiden hoeveel bronnen er zijn.

Het merendeel van de virale uitstoot is afkomstig van faeces. Het virus is dan ingesloten in een klomp van afvalproducten en komt hierdoor niet acuut vrij in de vloeistofstroom, maar wordt vrijgegeven in de afzonderlijke degeneratiesnelheden van de uitwerpselen. Deze snelheden kunnen hoogst variabel zijn door verschil in consistentie van de faeces, de flow snelheid en obstakels die de degeneratie bevorderen. De virale deeltjes titer (hoogste verdunning waarin de stof nog werkzaam is, red.) is dus helemaal niet homogeen verdeeld over het rioleringssysteem.

 » Lees verder

Welke keuze maken wij? – Ad Broere’s Blog

welke-keuze-maken-wij?-–-ad-broere’s-blog

12-04-20 09:21:00,

Na onzegbaar lange tijd op een route te hebben gelopen van vijandbeelden, strijd, alles inzetten om te winnen, is de mensheid op een belangrijk kruispunt aangekomen. De vraag is nu, gaan we door op de ingesleten weg of kiezen we voor een nieuwe nog niet door de mensheid begane route?

Het antwoord op SARS-Cov-2 is er een die past in het oude patroon. De maatregelen zijn erop gericht om zoveel mogelijk doden als gevolg van dit virus te voorkomen. Er wordt gesproken over ‘de oorlog tegen corona’. Maar bereiken we met deze oorlog niet het tegendeel van wat we als mensheid eigenlijk willen? Is een maatschappij, die gebaseerd is op controle en beveiliging de door ons gedroomde samenleving? Natuurlijk, de maatregelen kunnen van tijdelijke aard zijn en als het virus is bedwongen dan kunnen de autoriteiten de teugels laten vieren. Na dit virus komt er echter waarschijnlijk weer een volgende of misschien een andere externe levensbedreigende situatie. De angst zit er inmiddels bij heel veel mensen over de hele wereld behoorlijk diep in. En waar angst is wordt niet goed nagedacht. Worden de maatregelen teruggedraaid, of blijven we in een permanente alarmsituatie? Zoals die ook het gevolg was van 9/11?

Angst is de tegenhanger van liefde. Uit angst kiezen we voor afgescheidenheid en isolement en een veiligheid die zich niet tot het werkelijke leven verhoudt. Uit angst gaan we akkoord met controle en geven we onze soevereiniteit uit handen aan autoriteiten die het ook niet weten en die zich laten voorlichten door experts die het evenmin zeker weten. Angst is een slechte raadgever, angst is ziekmakend. Bij inheemse culturen, zoals bij de Q’eros indianen in Peru gaat het erom een goed leven te leven en op een goede manier te sterven. De dood maakt onderdeel uit van het leven en goed sterven betekent niet dat je pijnloos sterft, maar dat je op een goede manier door de poort tussen leven en dood gaat. Wij in onze moderne samenleving weten ons geen raad met de dood. Het is het einde van alles, want we leven in afgescheidenheid. Dood en doden worden bij ons weggehouden en alleen al het zien van een aantal doodkisten doet ons gruwen.

Hoe kunnen we op het kruispunt gekomen de juiste weg vinden om verder te gaan? Na twee verwoestende wereldoorlogen was na 1945 de wil aanwezig om een wereld te creëren waarin de mensenrechten overal zouden worden geëerbiedigd.  » Lees verder

MH17 – Welke rol speelt Nederland? – Wakker Mens

mh17-–-welke-rol-speelt-nederland?-–-wakker-mens

01-02-20 05:13:00,

Het is zinvol om regelmatig ook Russische bronnen te raadplegen om het complete plaatje te kunnen maken. Alternatiefnieuws.eu heeft een begin gemaakt om een overzicht van Russische nieuwsbronnen te publiceren.

In Nederland ligt een nieuw schandaal op de loer, want er zijn aanwijzingen dat er gesjoemeld is met de onderzoeksrapporten over de crash van een Turks vrachtvliegtuig in februari 2009 op Schiphol. Dit werpt een bijzonder licht op het onderzoek van de Maleisische vlucht MH17 over de Oekraïne, wat ook in Nederland onderzocht is.

Tegelijkertijd trekt Minister Blok van buitenlandse zaken overhaast mysterieuze parallellen tussen MH17 en het neergeschoten Oekraïense vliegtuig begin januari in de buurt van Teheran, waarbij de regering in Teheran zelf toegeeft dat dit een vreselijke vergissing is geweest.

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken kan de vergelijking die minister Blok van buitenlandse zaken maakt, niet zomaar laten staan. Hier volgt de officiële verklaring van het Russische ministerie van buitenlandse zaken:

Hier volgt de officiële Russische verklaring:

We kunnen de opmerkingen in de media van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, over de ramp in Teheran op 8 januari 2020 niet zonder reactie laten, die ingenieuze parallellen trok tussen de vernietiging van het Oekraïense passagiersvliegtuig PS752 en de Maleisische Boeing MH17 in Oekraïne in juli 2014. Wij begrijpen ook dat het deel uitmaakt van een campagne, want in alle vragen die aan ons zijn gesteld, ook door de Britse media, zijn deze kwesties met elkaar verbonden.

De Nederlandse diplomaat gebruikte naar onze mening de tragedie in Iran, die eigen oorzaken en bijzonderheden heeft, onterecht voor verdere verbale aanvallen tegen Rusland en voor het propageren van de reeds vermoeiende en subjectieve benaderingen van Den Haag naar de ramp met de MH17.

Nu, in verband met de crash van PS752, eist Blok het overleggen van “bevredigende antwoorden op verschillende vragen van het gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT)” door Rusland. Ik wil met name de nadruk leggen op “bevredigende antwoorden”. Dus die antwoorden die de conclusies van het onderzoek bevestigen en niet weerleggen, zoals wij nu begrijpen. Dus geen antwoorden op vragen in het algemeen, maar antwoorden die men juist vindt.

Zonder enige schaamte dat men geen bewezen feiten presenteert,

 » Lees verder

Welke acties kunnen wij ondernemen tegen straling en 5G?

welke-acties-kunnen-wij-ondernemen-tegen-straling-en-5g

23-03-19 10:45:00,

In 2015 en in 2017 werd er door een groep wetenschappers een brandbrief ingediend bij de Eurocommissie met waarschuwingen voor de gevaren voor onze volksgezondheid van elektromagnetische straling in het algemeen en de invoering van het 5G-netwerk in het bijzonder.

Een goede posting daarover staat op het blog van Judith Jobse.

Met de brieven is nog altijd niks gedaan en er is zelfs al op meerdere plekken in Nederland geëxperimenteerd met 5G, met alle gevolgen van dien. Dit wordt niet besproken in de media of in politieke debatten, maar sinds kort is er wel één partij die een kritisch standpunt heeft ingenomen ten aanzien van dit onderwerp.

Eén partij is wel erg weinig natuurlijk. Meer politici (gemeentelijk en landelijk)zullen wakker geschud moeten worden. Maar ook huisartsen, specialisten, biologen, ecologen, natuurorganisaties, bijenverenigingen, kinderopvangcentra, scholen, de locale kranten enzovoort.

Argumenten nodig? Klik hier voor en paar verhelderende video’s op een rij.

Schade aan de natuur

Hieronder twee video’s. De eerste over onderzoek dat in Wageningen gedaan is naar de schadelijkheid van straling bij planten. De tweede is een kort filmpje van een wetenschappelijk symposium over straling en bomen, gehouden in 2011.

Stralingsleed bij dieren

De spreeuwen in Den Haag hadden letterlijk een broertje dood aan 5G. Maar ook bijen, mussen en andere dieren hebben veel van straling te lijden.

In actie komen

Als je je afvraagt wat je hiertegen kunt doen, bekijk dan de volgende webpagina’s:

1. Informeer je gemeente met een brief of bel desbetreffende persoon op: https://www.verminder-electrosmog.nl/voorkom-5g-informeer-je-gemeente-zelf/

2. Stuur een WOB naar je gemeente: https://www.verminder-electrosmog.nl/stuur-ook-een-wob-naar-jouw-gemeente/

3. Onderteken deze petitie en deel op sociale media: https://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen/

4. Bestel gratis folders en deel ze uit: http://www.beperkdestraling.org/brochure-over-wifi-en-dect-bestel-gratis-exemplaren

5. Bekijk deze nieuwsbrief en meld je eventueel aan: http://sh1.sendinblue.com/nhe2oo054c.html

Hoopvol

In de gemeente Gateshead in Groot-Brittanië is nog niet zo lang geleden een rechtszaak tegen 5G gewonnen door de Engelse bevolking. Er is dus nog hoop beste lezers. Lees hier meer daarover.

 » Lees verder