Hoe Big Oil de wereld veroverde – Wakker Mens

hoe-big-oil-de-wereld-veroverde-–-wakker-mens

22-05-20 07:14:00,

Het zal nog een tijdje duren voordat we kunnen zeggen waarom en vooral wie verantwoordelijk is voor de huidige corona – waanzin. Hoe dan ook de vork in de steel mag zitten, de gevolgen zullen enorm zijn.

De maatregelen die getroffen zijn, zijn slechts een voorproefje voor wat ons in de komende jaren verder te wachten staat. De invloed die de gebeurtenissen van 9/11 hebben gehad op onze vrijheid en privacy, zullen slechts een vingeroefening blijken te zijn geweest.  Nu is de aanval geopend op de soevereiniteit van het individu, de mens.

 

Business as usual

Hoog tijd dus om ons weer verder te verdiepen in de machten achter de schermen. We beginnen hiermee met een al iets ouder Corbett-report.  Voor de nieuwkomers binnen de alternatieve nieuwsmedia “plichtkennis”:-)

Corbett-report
Van boerderij tot farmaceutica, van dieseltruck tot etensbord of van pijpleiding tot plastic product. Het is moeilijk een gebied van ons modern leven voor te stellen dat niet wordt beïnvloed door de olie-industrie.

Het verhaal van olie is het verhaal van de moderne wereld. Dit is het verhaal van degenen die eraan bijdroegen deze wereld te vormen. En hoe deze oligarchie die zij creëerden, op het punt staat om het leven zelf te monopoliseren.

Deze documentaire is geproduceerd door James Corbett van Corbettreport.com
De vertaling / ondertiteling is van Irma Schiffers

Andere berichten

 » Lees verder

Het plan van Bill Gates om de hele wereld te vaccineren | Stichting Vaccin Vrij

het-plan-van-bill-gates-om-de-hele-wereld-te-vaccineren-|-stichting-vaccin-vrij

18-05-20 04:33:00,

James Corbett begon The Corbett Report website in 2007 als een uitlaatklep voor onafhankelijke kritische analyse van politiek, maatschappij, geschiedenis en economie. Sindsdien heeft hij meer dan 1000 uur aan audio- en videomedia geschreven, opgenomen en gemonteerd voor de website, waaronder een wekelijkse podcast en verschillende reguliere online videoseries.

Hij studeerde af met een B.A. in Engels aan de Universiteit van Calgary en een M.Phil. in Anglo-Ierse Literatuur aan het Trinity College Dublin. Hij woont en werkt sinds 2004 in Japan.

Zijn werk wordt online uitgedragen door een grote verscheidenheid aan websites en zijn video’s hebben alleen al op YouTube meer dan 50.000.000 views opgeleverd.

Bron: https://www.corbettreport.com/about/

 » Lees verder

Arabische wereld poogt verdeeldheid over ‘vredesplan’ toe te dekken – DeWereldMorgen.be

arabische-wereld-poogt-verdeeldheid-over-‘vredesplan’-toe-te-dekken-–-dewereldmorgen.be

07-02-20 07:57:00,

De Palestijnse president Mahmoud Abbas was dan ook ongemeen scherp in zijn afwijzing van Trumps plan: “Dit samenzweringsakkoord zal er niet doorkomen. Ons volk zal het in de prullenmand van de geschiedenis gooien.”

Abbas was zo boos dat hij aankondigde om alle banden met de Israëlische en Amerikaanse regering door te knippen: “We hebben de Israëlische kant geïnformeerd … dat er helemaal geen relaties met hen en de VS zullen zijn, inclusief veiligheidsbanden.”

De Palestijnse Autoriteit stak haar ontgoocheling over de lauwe en zelfs positieve reacties uit de Arabische wereld niet onder stoelen en banken. “Is het redelijk voor Arabieren om de opdeling van Al-Aqsa toe te juichen? Is het redelijk voor de Arabieren om al-Quds (Jeruzalem) als hoofdstad van Israël toe te juichen?”, aldus Minister van Civiele Zaken, Hussein al-Sheikh.

Arabische verdeeldheid

Tijdens de voorstelling van het ‘vredesplan’ bedankte president Trump de aanwezige ambassadeurs van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Oman en Bahrein op de persconferentie voor hun “steun aan deze vredesinspanningen.” De VAE ‘verwelkomde’ Trumps plan en drukte zijn ‘appreciatie’ uit voor de blijvende inspanningen van de VS om tot een Palestijns-Israëlische vredesakkoord te komen.

Uit de eerste reacties kon een Arabische verdeeldheid worden waargenomen langs grosso modo drie posities: voorstanders, tegenstanders en stilzwijgen. Naast de genoemde drie landen was ook Egypte gematigd positief en riep de minister van Buitenlandse Zaken beide partijen op om het plan zorgvuldig te bestuderen.

Saoedi-Arabië drukte evenzeer zijn waardering uit voor de vredesinspanningen van de VS en riep Israël en de Palestijnen op om directe onderhandelingen aan te knopen op basis van het ‘vredesplan’. Het theocratische regime verwees evenwel ook naar het ‘Arabische Vredesinitiatief’ dat in 2002 op Saudisch initiatief door de Arabische Liga is goedgekeurd en daarna diverse keren is herbevestigd.

Dat initiatief roept op tot de normalisering van de relaties tussen de Arabische wereld en Israël in ruil voor de ‘volledige’ terugtrekking van Israël uit de Palestijnse Bezette Gebieden en een ‘rechtvaardige’ oplossing van het Palestijnse vluchtelingenprobleem op basis van resolutie 194 van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dat staat m.a.w. veraf van het Amerikaanse plan.

De Arabische verdeeldheid is een gevolg van het politieke instabiele klimaat in het Midden-Oosten en de politieke rivaliteiten die zich hebben geënt op de crisissen in Syrië,

 » Lees verder

In de wereld van ons kent ons, kent lobbykoning AmCham iedereen

23-11-19 11:10:00,

Een lobbykoning kan niet zonder een omvangrijk, wijdvertakt netwerk. Dat heeft AmCham dan ook. Om te achterhalen wie en wat hier onderdeel van uitmaken, hebben we het AmCham-netwerk niet alleen in kaart gebracht, we laten het ook zien.

Dit stuk in 1 minuut

 • In deel vier van ons dossier over de American Chamber of Commerce brengen we diens omvangrijke netwerk in kaart. Daarvoor zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld over personen, bedrijven en organisaties die betrokken zijn (geweest) bij deze lobby- en netwerkclub. 

 • Dat is een bont gezelschap: van bedrijven tot publiek-private partnerschappen, van gemeenten tot onderwijsinstellingen, van topmensen uit het bedrijfsleven tot ‘young professionals’, van (oud-)politici tot mensen uit de wetenschap en van advocaten tot accountants.

 • De verzamelde data zijn ondergebracht in het interactieve datavisualisatieplatform Kumu. Hierin wordt het netwerk van AmCham weergegeven als een gigantisch web waar iedereen die dat wil kan induiken en eventueel op zoek kan gaan naar specifieke informatie. 

 • Al met al gaat het in deze ‘AmCham-Kumu’ om meer dan 2600 elementen, waaronder 615 leden, 549 personen en 250 evenementen. Dankzij de visualisatie wordt goed zichtbaar dat het netwerk van AmCham zich niet beperkt tot een of twee terreinen, maar zich in veel verschillende richtingen uitstrekt. 

 • Eerdere afleveringen in ons dossier over deze grootste lobbyclub waar je nog nooit van gehoord had, legden bloot hoe AmCham op een vrij alarmistische manier en door met een flink aantal Amerikaanse banen te schermen de rode loper probeert uit te rollen voor het Amerikaanse bedrijfsleven. 


Lees verder

615 leden, 549 personen en 250 evenementen. Dat zijn de drie voornaamste statistieken die boven komen drijven in een netwerkanalyse van de American Chamber of Commerce in Nederland. Dat netwerk in kaart brengen was een van de voornaamste doelen in dit dossier. De twee kernactiviteiten van AmCham – lobbyen en netwerken – maken immers nieuwsgierig: wie zijn daar allemaal bij betrokken? 

Het is eenvoudig om te concluderen dat AmChams netwerk omvangrijk is, maar met zoveel verschillende mensen, ondernemingen, organisaties en instellingen die op een of andere manier betrokken zijn, is het overzicht al gauw kwijt.

 » Lees verder

Wereld wordt met een ruk wakker op een geplunderde planeet (deel 1) –

02-11-19 07:06:00,

123rf

In veel landen wereldwijd ontwaken grote groepen mensen uit een boze droom. We noemen het neo-liberalisme. Het is een moderne naam voor uitbuiting en beroving van miljarden mensen. Hoe passen Rutte en andere politici in dit plaatje (deel 2.). Hoe lukt het de machtigen (Giants) van de wereld deze te plunderen, van oost tot west en van noord tot zuid (deel 3.) Wij maken een schets in drie delen.

Chili (dit laten de massa media u niet zien)

Een berucht voorbeeld van een land waar nu iedere dag geprotesteerd wordt is Chili. Sinds de militaire coup van Pinochet en de moord op Allende heeft het land meer dan dertig jaar neoliberalisme doorgemaakt. Heel geleidelijk is het land gestript van zijn natuurlijke hulpbronnen die in de uitverkoop aan transnationale ondernemingen zijn gegaan. De bevolking is in slaap gesust met een geringe stijging van het minimumloon. Daar staat tegenover dat de ongelijkheid in het Andesland dankzij het neoliberalisme groteske vormen heeft aangenomen. De 10% rijken van Chili bezitten 65% van de rijkdom. Wat overblijft moeten 90% van de Chilenen onderling verdelen.

#Chile politieagenten schieten hun wapens leeg op weerloze demonstranten. #ChileDesperto https://t.co/JkUdnUGklM

— De Lange Mars Plus (@delangemars) November 1, 2019

Dit is het resultaat van meer dan 30 jaar neoliberalisme. Al is de noemer natuurlijk onbelangrijk. De intenties zijn van belang. Deze komen erop neer dat de rijksten (Giants) van de wereld ieder jaar in vermogen willen groeien en daarvoor hebben zij een bepaalde structuur ontworpen, die heel succesvol is.

Mensen worden wakker met een strop om hun nek

Mensen van Chili tot Libanon en van Frankrijk tot Nederland worden wakker in een wereld waarin zij gevangen zitten. De strop om hun nek wordt jaar na jaar aangehaald. Het vervelende van deze strop is dat deze maar een kant op kan, namelijk steeds strakker en daardoor steeds minder lucht geeft.

De klimaateisen brengen gewone mensen op de rand van de afgrond en kapitaalintensieve bedrijven nog meer winst, (Lees Klimaatakkoord)

De aanbouw van het 5G netwerk vormt zelfs een levensbedreigende situatie waaraan niets meer lijkt gedaan te kunnen worden (jaren geleden is het wettelijk dichtgetimmerd).

 » Lees verder

In tien stappen naar een wereld waarin elk kind is gevaccineerd? – Stichting Vaccin Vrij

in-tien-stappen-naar-een-wereld-waarin-elk-kind-is-gevaccineerd?-–-stichting-vaccin-vrij

13-09-19 01:39:00,

De EC (Europese Commissie) organiseerde op 12 september 2019, in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), een ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel. Het evenement vond plaats onder gezamenlijk toezicht van de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker en WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Het doel van deze dag was:

“Het demonstreren van de leidersrol van de EU aangaande het wereldwijde commitment aan vaccinatieprogramma’s. Evenals de politieke betrokkenheid versterken bij het uitroeien van infectieziekten die met vaccins voorkomen kunnen worden, en politieke leiders en sleutelfiguren van wetenschappelijke, medische, industriële, filantropische en civiele samenleving bij het proces betrekken.” [1]

 
Deelname was alleen ‘op uitnodiging’, en vertegenwoordigers van vaccin-kritische consumentenorganisaties ontbraken. De uitkomst stond bij voorbaat al vast. In tien stappen gaat de gevestigde orde de handen ineenslaan om een wereld te creëren waarin elk kind is gevaccineerd?

 

 

‘Ten actions towards vaccination for all’

 
De onderstaande punten zijn een vertaling van de ‘Ten actions towards vaccination for all’. Moge het ertoe leiden dat we snel wakker worden. Informeer uzelf en zorg ervoor dat informatie anderen bereikt.

 

Lessen van de dag en acties die nodig zijn om te bereiken dat iedereen wordt gevaccineerd en ‘door vaccins te voorkomen ziektes’ worden geëlimineerd.

 
1. Het bevorderen van wereldwijd politiek leiderschap dat zich heeft gecommitteerd aan vaccineren, en het opbouwen van effectieve samenwerking en partnerschappen – op internationale, nationale, regionale en lokale niveaus met gezondheidsautoriteiten, gezondheidswerkers, het maatschappelijk middenveld, gemeenschappen, wetenschappers en industrie – om iedereen, overal ter wereld te beschermen door een aanhoudende hoge vaccinatiegraad.

2. Het zeker stellen dat alle landen over nationale immunisatiestrategieën beschikken en deze implementeren en versterken met financiële ondersteuning, in lijn met de vooruitgang in de richting van ‘Universal Health Coverage’, waarbij niemand ongevaccineerd blijft.

3. Het bouwen van sterke controlesystemen betreffende door vaccinatie te voorkomen ziekten, met name ziekten die wereldwijd op de lijst staan geëlimineerd en uitgeroeid te worden.

4. De oorzaken van terughoudendheid om te vaccineren aanpakken door het vergroten van het vertrouwen in vaccinatie, evenals het ontwerpen en implementeren van evidence-based interventies.

5. De kracht van digitale technologieën gebruiken bij het monitoren van deelname aan vaccinatie en het effect van vaccinatieprogramma’s.

 » Lees verder

De Reuzen die wereld besturen kijken niet op 30.000 doden per dag – De Lange Mars Plus

de-reuzen-die-wereld-besturen-kijken-niet-op-30.000-doden-per-dag-8211-de-lange-mars-plus

17-04-19 06:45:00,

Iedere dag sterven 30.000 mensen van honger en ondervoeding. Vanuit winstoogmerk zijn zij van geen waarde voor de reuzen van de wereld. De ‘Giants’ die de wereld werkelijk besturen willen ieder jaar winst maken over hun vermogen. Want daar is kapitaal voor bestemd, het moet groeien, eindeloos groeien. Door hun macht lukt dit ook en worden zij steeds rijker. Zij hebben zoveel kapitaal ter beschikking dat zij bijna niet meer weten waarin dit te beleggen. Peter Phillips, Amerikaans professor in de politieke sociologie, ging op onderzoek uit en bracht deze reuzen in kaart. Zijn boek wordt doodgezwegen door de main stream media, ook dat is een gevolg van de manier waarop de wereld bestuurd wordt.

Abby Martin heeft een interview met Peter Phillips, de schrijver van Giants, The global power elite.

Volgens Peter Phillips, die hiernaar enkele jaren onderzoek heeft gedaan, zijn er zo’n twee a drieduizend miljardairs wiens vermogen wordt beheerd en belegd door 17  investeringsmaatschappijen met een gezamenlijk kapitaal in 2019 van 50.000.000.000.000 (50.000 miljard) dollar. Deze maatschappijen worden geleid door zo’n 200 mensen die bepalen op welke manier dit geld geïnvesteerd wordt zodanig dat er voldoende winst mee wordt gegenereerd, want dat is de kern van het kapitalisme. De grootste is Black Water, die 6.000 miljard dollar te investeren heeft.

Dit totaal te investeren vermogen is echter zoveel geld dat weinig meer overschiet, aangezien de reuzen al 90% van de wereld bezitten. Vandaar dat dankzij privatisering van overheidswerken er objecten vrijkomen die kunnen worden opgekocht en waarmee winst kan worden gemaakt. Denk aan snelwegen, waterreserves, havens, vliegvelden, universiteiten, enzovoort. Oorlogen creëren ook ruimte tot geld verdienen en investeren. De 17 investeren namelijk ook in oorlog. Vandaar dat de VS permanent in oorlog is. Zij hebben 1000 militaire bases in 140 landen. Phillips geeft uitdrukkelijk aan dat deze troepen er niet zijn om de democratie te beschermen, maar om de vrijheid van het kapitaal te garanderen. Zodat overal ter wereld ongestoord zaken kan worden gedaan. Naast het militaire overheidsapparaat wordt een groot leger van huurlingen ingeschakeld. Een van de grootste bedrijven op dit gebied is volgens Phillips G4S.

Ondanks dit enorme kapitaal sterven er dagelijks volledig onnodig 30.000 mensen aan honger en ondervoeding.

 » Lees verder

De wereld bespreekt ISDS, critici vrezen betekenisloze hervormingen

04-04-19 07:52:00,

Deze week praten vertegenwoordigers van honderd landen in New York over investeerder-staatarbitrage (ISDS). Dat is een juridisch instrument dat multinationals kunnen gebruiken om overheden voor miljarden aan te klagen. Critici vrezen dat de nieuwe onderhandelingen neerkomen op oude wijn in nieuwe zakken. Degenen die profiteren van het instrument – machtige staten en topjuristen uit de ISDS-sector – hebben volgens hen de regie in het overleg. Ook Nederland behoort tot die laatste groep.

Dit stuk in 1 minuut

 • Deze week komen delegaties van zo’n honderd landen samen in New York voor overleg over de investeerder-staatarbitrage (ISDS).

 • ISDS is een bepaling in meer dan drieduizend investeringsverdragen die bedrijven het recht geeft om staten aan te klagen via arbitragetribunalen, buiten de nationale rechtspraak om, wanneer overheden in hun ogen hun rechten als investeerders schenden. Na 942 ISDS-zaken zijn er steeds meer landen, ngo’s en wetenschappers die zich kritisch uitlaten over de bepaling. ‘Grote bedrijven en de superrijken, samen met de arbitrage-industrie [de juristen die de ISDS-zaken afhandelen], zijn verreweg de belangrijkste begunstigden van ISDS,’ zegt de Canadese hoogleraar Gus Van Harten.

 • Binnen een werkgroep van een commissie van de Verenigde Naties (UNCITRAL Werkgroep III) vindt deze week de vierde bijeenkomst plaats tussen delegaties van zestig landen, plus waarnemende delegaties zoals Nederland, om de zorgen over ISDS te bespreken en hervormingen te ontwerpen. Het overleg werd in 2017 gestart.

 • Critici die de bijeenkomsten bijwoonden, stellen dat de voorstanders van ISDS – bepaalde sterke landen en de juristen uit de ‘arbitrage-industrie’ – een grote invloed hebben op de agenda in het overleg. Wanneer kritische delegaties als Zuid-Afrika het woord nemen, worden ‘hun kritieken soms niet eens in de verslagen opgenomen,’ zegt de Nieuw Zeelandse hoogleraar Jane Kelsey.

 • ISDS-juristen blijken bestuurlijke functies te bekleden in de werkgroep en in groten getale aanwezig in de voor de werkgroep opgerichte adviesgroepen. Ook bestaan externe ‘waarnemende’ organisaties voornamelijk uit juristen en bedrijven, terwijl het maatschappelijk middenveld ondervertegenwoordigd is.

 • ‘Bredere kritiek wordt genegeerd’ in het overleg, zegt de Nieuw-Zeelandse hoogleraar in de rechten Jane Kelsey. Het resultaat zal volgens haar ‘oude wijn in nieuwe zakken zijn’.

 • Een van de voorstellen die op de agenda staat is een permanent investeringshof.

 » Lees verder

De wondere wereld van Ghosn | Uitpers

de-wondere-wereld-van-ghosn-uitpers

26-12-18 10:39:00,

Ghosn midden) in beter tijden (Wikimedia.commons)

Carlos Ghosn bracht kerstmis door in een Japanse cel, en dat wordt voor Nieuwjaar ook zo. De grote baas van de grootste automobielbouwer van de wereld –Renault-Nissan-Mitsubishi – leek nochtans ongenaakbaar en daar was hijzelf ook van overtuigd. Maar ondergronds broedde verraad, zijn wandaden kwamen ter ore van de Japanse justitie. Er werd een val opgezet om hem en zijn trouwste luitenant in de val, en de cel, te lokken. En ineens bleek er aan de top van de autogigant een Game of Thrones te spelen.

Na de verhalen over gele hesjes die niet rondkomen met hun loon of uitkering, een verhaal over hebzucht. Dit gaat over de top  van een  topbedrijf, het is een illustratie van een wereld die zeer ver af staat van de gele hesjes. Een wereld bevolkt door mensen die het einde van de maand  noch dat van de wereld vrezen. Ghosn wordt er onder meer va  beschuldigd over een periode  van  acht jaar 70 miljoen euro inkomen te hebben verborgen.

Renault Nissan

Wie is die Ghosn? Een Braziliaans-Frans-Libanese zakenman, opgeleid in Frankrijk waar hij tijdens zijn 18 jaar bij bandenfabrikant Michelin enkele drastische ontslagrondes doorvoert. Mede omwille van zijn harde reputatie neemt Renault in 1996 Ghosn in dienst. Daar krijgt hij snel reputatie met zijn plannen voor kostenvermindering, wat ook meestal neerkwam op ontslaggolven.

In 1999 sluiten Renault en Nissan een alliantie, waarna Ghosn de leiding krijgt van de Renault-participatie in Nissan. Zijn ingrepen bij Nissan hebben succes, de firma komt er weer bovenop en Ghosn wordt de held van de alliantie. Die later uitgebreid wordt met Mistibishi. Die Alliantie is geen fusie, het gaat om kruisende participaties – Renault heeft 44,3 % van Nissan, dat zelf 15 % van Renault heeft, net 0,1  % minder dan de Franse staat. De Alliantie  produceerde vorig jaar 10,6 miljoen wagens en  haalde daarmee de eerste plaats, voor VW.  Ghosn komt achtereenvolgens aan het hoofd van zowel Nissan als Renault.

Gierig

Carlos Ghosn waande zich dan ook ongenaakbaar en graaide zoveel hij kon. Door ‘indiscreties’ weten we nu dat de man nooit een cent van zichzelf uitgeeft.  Hij liet Nissan onder meer opdraaien voor de bouw van luxeverblijven, voor zijn trouwfeest in Versailles en voor giften aan Libanese instellingen.

 » Lees verder

De wereld van plastics in cijfers

De wereld van plastics in cijfers

10-08-18 12:38:00,

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de commerciële industrie van polymeren – synthetische langeketenmoleculen die vaak onder de noemer ‘plastic’ verzameld worden – enorm gegroeid. In 2015 werd wereldwijd 320 miljoen ton polymeren geproduceerd, en dan is textiel nog niet eens meegeteld, schrijft Eric Beckman, hoogleraar Chemie aan de Universiteit van Pittsburg.

Tot een jaar of vijf geleden hielden de ontwerpers van polymeerproducten nauwelijks rekening met wat ermee zou gebeuren na het einde van hun levenscyclus. Dat is nu aan het veranderen, en het probleem zal nog meer aandacht vragen in de komende jaren.Klik op de grafiek om deze uit te vergroten. Bron: The Conversation

De industrie van het plastic

De term ‘plastic’ is een wat misleidende manier geworden om polymeren te beschrijven. Dat zijn lange ketens, met honderden tot duizenden schakels, meestal afkomstig van petroleum of aardgas. Die ketens hebben belangrijke fysieke eigenschappen, zoals kracht en stevigheid, die kortere moleculen gewoon niet kunnen evenaren.

‘Plastic’ is in feite een afkorting van ‘thermoplastic’, een term die polymeermaterialen beschrijft die gevormd en veranderd kunnen worden door hitte.

De moderne polymerenindustrie is in feite gestart door Wallace Carothers bij DuPont in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zijn diepgravend werk rond polyamiden leidde tot de commercialisering van nylon, op een moment dat een tekort aan zijde in de oorlog vrouwen deed zoeken naar alternatieven voor hun panty’s.

Naarmate ook andere materialen schaarser werden tijdens de Tweede Wereldoorlog, zochten wetenschappers naar synthetische polymeren om de gaten in te vullen. Zo kwam de aanvoer van rubber in het gedrag toen Japan grote delen van Zuidoost-Azië veroverde, en werd een synthetische variant ontwikkeld.

Doorbraken uit nieuwsgierigheid leidden tot verdere ontwikkeling van synthetische polymeren, inclusief het nu wijdverspreide polypropyleen en polyethyleen. Sommige polymeren, zoals Teflon, werden per toeval ontdekt.

Uiteindelijk leidde de combinatie van noodzaak, wetenschappelijke vooruitgang en toeval tot een hele waaier aan polymeren die we nu allemaal bestempelen als ‘plastic’. Die polymeren werden snel gecommercialiseerd, uit de wil om het gewicht van producten te verminderen en goedkope alternatieven te creëren voor natuurlijke materialen als cellulose of katoen.

Soorten plastic

De productie van synthetische polymeren is wereldwijd gedomineerd door de polyolefinen –

 » Lees verder

Jouw energie.. De héle wereld draait erom..!

Jouw energie.. De héle wereld draait erom..!

22-06-18 10:54:00,

x

x

De hele wereld draait om (jouw) energie!

x

Het gaat alleen om jouw energie!

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

In mijn vorige artikel ‘Amerikaanse onbetrouwbaarheid’ (HIER) benoemde ik het uit de koker van de bancaire geldscheppers voortkomende gezegde, dat geld de wereld doet ronddraaien. Dat geeft hen namelijk een gevoel van macht. Vooral omdat zij de enige geldscheppende autoriteit zijn in deze economische dictatuur en hieraan dus de misvormde beleving kunnen ontlenen, dat zij de draaiende kracht van onze wereld zijn. Ik heb toen ook aangegeven, dat dit een misleidend uitgangspunt is. Want geld op zich heeft geen enkele scheppingskracht. Het is een materieel vormgegeven ruilmiddel om diensten en goederen te kunnen uitwisselen en is dus in die zin neutraal.

De uitruil van diensten en goederen is een energetische uitwisseling van intenties tussen de betrokkenen. Het gaat dus om de intenties waarmee dit geld wordt gebruikt! Het geld dient als middel om die energetische uitruil mogelijk te maken. In dit kader kan het in positieve zin een scheppende ego overstijgende kracht hebben, daar de betrokkenen elkaar kunnen ondersteunen in elkaars essentiële behoeftebevrediging.

En daarnaast ook een verdere persoonlijke ontwikkeling, die daar uit voort kan vloeien, bij elkaar kunnen stimuleren. In deze zin kan het dus een heel sociaal en ook liefdevol middel zijn om elkaar te ondersteunen. Ik besef heel goed, dat mijn hierboven geschreven woorden heel idealistisch en als niet algemeen te verwezenlijken kunnen overkomen.

Toch wil ik benadrukken dat geld op die manier gebruikt zou kunnen worden, wanneer het vrijgemaakt wordt van de manipulerende machtsfactoren die het in onze wereld bespelen. Vele mensen geven vanuit een goed hart, wat ze aan geld menen te kunnen missen, aan zogenaamde goede doelen.

Zij beseffen daarbij vaak niet dat deze ‘goede doelen’ meestentijds deel uitmaken van een graaicultuur, waarbij veel van het gedoneerde geld aan de strijkstok van de ‘liefdadigheidsorganisatie’ en met name de top ervan blijft hangen (HIER). En HIER kun je lezen wat verschillende directeuren van Nederlandse ‘goede doelen’ aan eigen gewin binnenhalen.

Dr. Dean Lorich, klokkenluider over de smerige manipulaties en het verdonkeremanen van fondsen in Haïti,  » Lees verder

Het Wereld Sociaal Forum is dood! Leve het Wereld Sociaal Forum? | Uitpers

23-03-18 08:04:00,

Foto: Paolo Prieri

Dit was heel even mijn conclusie, toen het Forum twee dagen bezig was. Vandaag ben ik er lang niet meer zo zeker van. Misschien zitten we nog steeds met dat oude apolitieke forum en met een machteloze Internationale Raad. Hoe moet het dan verder?

Salvador de Bahia in Brazilië is een heerlijke stad. Een zeer diverse en vrolijke bevolking, veel zwarten en vooral veel gewoon gekleurden, veel muziek, een prachtige hoewel vervallen oude stad, de Pelourinho, warm weer en veel kust met prachtige stranden.

Hier vond dus het Wereld Sociaal Forum plaats, van 13 tot 17 maart 2018. Toen het begon had ik al drie dagen interessante discussies achter de rug in het forum over gezondheid en sociale bescherming, zeg maar sociale rechtvaardigheid. Ook het ABVV had er een spreker. We sloten af met een grote eensgezindheid over het belang van een universele sociale bescherming en over de noodzaak om het sociaal beleid zo breed als mogelijk te bekijken.

Koerden, Sarawi’s en Palestijnen

Het Wereld Sociaal Forum begon zoals gewoonlijk met een grote betoging: tienduizenden mensen trokken door de stad, vrolijke gezichten, veel hoop, een geweldige mobilisatie die erg motiverend is. Je doet er altijd genoeg energie op om weer een jaar verder te kunnen.

Je ontmoet weer je vrienden en je praat met Palestijnen, Koerden, Fransen, Duitsers, Finnen, Marokkanen, Tunesiërs, Sarawi’s en Cubanen en nog zoveel meer goed volk. Je loopt op wolkjes.

’s Anderendaags begon het echte werk. Een programma van meer dan honderd pagina’s doorworstelen is nooit makkelijk, zeker niet op scherm. Zoeken in die grote universiteit naar de juiste faculteit en de juiste zaal evenmin. Maar het lukt. De sfeer is geweldig, het geloof groot en de hoop navenant.

De twijfel begint bij de tweede dag. Wat is er mondiaal aan dit forum? Meer dan 80 %, zoniet 90 %  van de deelnemers zijn Brazilianen. Er zijn heel wat mensen uit Latijns-Amerika en zelfs uit Afrika. De banden tussen Salvador de Bahia en Afrika zijn dan ook vrij sterk. De Europese aanwezigheid is veel zwakker en Azië ontbreekt nagenoeg volledig.

De derde dag dringt het door dat er weinig erg politiek is, behalve voor de Brazilianen zelf. Een zeer grote meerderheid van de meer dan 2000 activiteiten is zuiver mobiliserend,

 » Lees verder

Help Café Weltschmerz om de wereld wat mooier te maken

Help Café Weltschmerz om de wereld wat mooier te maken

22-12-17 09:36:00,

Dankzij de vele vrijwilligers en donateurs produceerden we in 3 jaar tijd meer dan 650 video’s met diepgravende informatie en meer dan 3 miljoen views.

Café Weltschmerz maakt op dagelijkse basis tegenspraak mogelijk en blijkt relevant. Toch hebben we geld nodig om de continuïteit van dit succes te borgen. Café Weltschmerz wordt niet gesponsord en/of gesubsidieerd. Help daarom Café Weltschmerz met een donatie..

 

 

Dit delen:

 » Lees verder