Arabische wereld poogt verdeeldheid over ‘vredesplan’ toe te dekken – DeWereldMorgen.be

07-02-20 07:57:00,

De Palestijnse president Mahmoud Abbas was dan ook ongemeen scherp in zijn afwijzing van Trumps plan: “Dit samenzweringsakkoord zal er niet doorkomen. Ons volk zal het in de prullenmand van de geschiedenis gooien.”

Abbas was zo boos dat hij aankondigde om alle banden met de Israëlische en Amerikaanse regering door te knippen: “We hebben de Israëlische kant geïnformeerd … dat er helemaal geen relaties met hen en de VS zullen zijn, inclusief veiligheidsbanden.”

De Palestijnse Autoriteit stak haar ontgoocheling over de lauwe en zelfs positieve reacties uit de Arabische wereld niet onder stoelen en banken. “Is het redelijk voor Arabieren om de opdeling van Al-Aqsa toe te juichen? Is het redelijk voor de Arabieren om al-Quds (Jeruzalem) als hoofdstad van Israël toe te juichen?”, aldus Minister van Civiele Zaken, Hussein al-Sheikh.

Arabische verdeeldheid

Tijdens de voorstelling van het ‘vredesplan’ bedankte president Trump de aanwezige ambassadeurs van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Oman en Bahrein op de persconferentie voor hun “steun aan deze vredesinspanningen.” De VAE ‘verwelkomde’ Trumps plan en drukte zijn ‘appreciatie’ uit voor de blijvende inspanningen van de VS om tot een Palestijns-Israëlische vredesakkoord te komen.

Uit de eerste reacties kon een Arabische verdeeldheid worden waargenomen langs grosso modo drie posities: voorstanders, tegenstanders en stilzwijgen. Naast de genoemde drie landen was ook Egypte gematigd positief en riep de minister van Buitenlandse Zaken beide partijen op om het plan zorgvuldig te bestuderen.

Saoedi-Arabië drukte evenzeer zijn waardering uit voor de vredesinspanningen van de VS en riep Israël en de Palestijnen op om directe onderhandelingen aan te knopen op basis van het ‘vredesplan’. Het theocratische regime verwees evenwel ook naar het ‘Arabische Vredesinitiatief’ dat in 2002 op Saudisch initiatief door de Arabische Liga is goedgekeurd en daarna diverse keren is herbevestigd.

Dat initiatief roept op tot de normalisering van de relaties tussen de Arabische wereld en Israël in ruil voor de ‘volledige’ terugtrekking van Israël uit de Palestijnse Bezette Gebieden en een ‘rechtvaardige’ oplossing van het Palestijnse vluchtelingenprobleem op basis van resolutie 194 van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dat staat m.a.w. veraf van het Amerikaanse plan.

De Arabische verdeeldheid is een gevolg van het politieke instabiele klimaat in het Midden-Oosten en de politieke rivaliteiten die zich hebben geënt op de crisissen in Syrië,

 » Lees verder

In de wereld van ons kent ons, kent lobbykoning AmCham iedereen

23-11-19 11:10:00,

Een lobbykoning kan niet zonder een omvangrijk, wijdvertakt netwerk. Dat heeft AmCham dan ook. Om te achterhalen wie en wat hier onderdeel van uitmaken, hebben we het AmCham-netwerk niet alleen in kaart gebracht, we laten het ook zien.

Dit stuk in 1 minuut

  • In deel vier van ons dossier over de American Chamber of Commerce brengen we diens omvangrijke netwerk in kaart. Daarvoor zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld over personen, bedrijven en organisaties die betrokken zijn (geweest) bij deze lobby- en netwerkclub. 

  • Dat is een bont gezelschap: van bedrijven tot publiek-private partnerschappen, van gemeenten tot onderwijsinstellingen, van topmensen uit het bedrijfsleven tot ‘young professionals’, van (oud-)politici tot mensen uit de wetenschap en van advocaten tot accountants.

  • De verzamelde data zijn ondergebracht in het interactieve datavisualisatieplatform Kumu. Hierin wordt het netwerk van AmCham weergegeven als een gigantisch web waar iedereen die dat wil kan induiken en eventueel op zoek kan gaan naar specifieke informatie. 

  • Al met al gaat het in deze ‘AmCham-Kumu’ om meer dan 2600 elementen, waaronder 615 leden, 549 personen en 250 evenementen. Dankzij de visualisatie wordt goed zichtbaar dat het netwerk van AmCham zich niet beperkt tot een of twee terreinen, maar zich in veel verschillende richtingen uitstrekt. 

  • Eerdere afleveringen in ons dossier over deze grootste lobbyclub waar je nog nooit van gehoord had, legden bloot hoe AmCham op een vrij alarmistische manier en door met een flink aantal Amerikaanse banen te schermen de rode loper probeert uit te rollen voor het Amerikaanse bedrijfsleven. 


Lees verder

615 leden, 549 personen en 250 evenementen. Dat zijn de drie voornaamste statistieken die boven komen drijven in een netwerkanalyse van de American Chamber of Commerce in Nederland. Dat netwerk in kaart brengen was een van de voornaamste doelen in dit dossier. De twee kernactiviteiten van AmCham – lobbyen en netwerken – maken immers nieuwsgierig: wie zijn daar allemaal bij betrokken? 

Het is eenvoudig om te concluderen dat AmChams netwerk omvangrijk is, maar met zoveel verschillende mensen, ondernemingen, organisaties en instellingen die op een of andere manier betrokken zijn, is het overzicht al gauw kwijt.

 » Lees verder

Wereld wordt met een ruk wakker op een geplunderde planeet (deel 1) –

02-11-19 07:06:00,

123rf

In veel landen wereldwijd ontwaken grote groepen mensen uit een boze droom. We noemen het neo-liberalisme. Het is een moderne naam voor uitbuiting en beroving van miljarden mensen. Hoe passen Rutte en andere politici in dit plaatje (deel 2.). Hoe lukt het de machtigen (Giants) van de wereld deze te plunderen, van oost tot west en van noord tot zuid (deel 3.) Wij maken een schets in drie delen.

Chili (dit laten de massa media u niet zien)

Een berucht voorbeeld van een land waar nu iedere dag geprotesteerd wordt is Chili. Sinds de militaire coup van Pinochet en de moord op Allende heeft het land meer dan dertig jaar neoliberalisme doorgemaakt. Heel geleidelijk is het land gestript van zijn natuurlijke hulpbronnen die in de uitverkoop aan transnationale ondernemingen zijn gegaan. De bevolking is in slaap gesust met een geringe stijging van het minimumloon. Daar staat tegenover dat de ongelijkheid in het Andesland dankzij het neoliberalisme groteske vormen heeft aangenomen. De 10% rijken van Chili bezitten 65% van de rijkdom. Wat overblijft moeten 90% van de Chilenen onderling verdelen.

#Chile politieagenten schieten hun wapens leeg op weerloze demonstranten. #ChileDesperto https://t.co/JkUdnUGklM

— De Lange Mars Plus (@delangemars) November 1, 2019

Dit is het resultaat van meer dan 30 jaar neoliberalisme. Al is de noemer natuurlijk onbelangrijk. De intenties zijn van belang. Deze komen erop neer dat de rijksten (Giants) van de wereld ieder jaar in vermogen willen groeien en daarvoor hebben zij een bepaalde structuur ontworpen, die heel succesvol is.

Mensen worden wakker met een strop om hun nek

Mensen van Chili tot Libanon en van Frankrijk tot Nederland worden wakker in een wereld waarin zij gevangen zitten. De strop om hun nek wordt jaar na jaar aangehaald. Het vervelende van deze strop is dat deze maar een kant op kan, namelijk steeds strakker en daardoor steeds minder lucht geeft.

De klimaateisen brengen gewone mensen op de rand van de afgrond en kapitaalintensieve bedrijven nog meer winst, (Lees Klimaatakkoord)

De aanbouw van het 5G netwerk vormt zelfs een levensbedreigende situatie waaraan niets meer lijkt gedaan te kunnen worden (jaren geleden is het wettelijk dichtgetimmerd).

 » Lees verder

In tien stappen naar een wereld waarin elk kind is gevaccineerd? – Stichting Vaccin Vrij

13-09-19 01:39:00,

De EC (Europese Commissie) organiseerde op 12 september 2019, in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), een ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel. Het evenement vond plaats onder gezamenlijk toezicht van de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker en WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Het doel van deze dag was:

“Het demonstreren van de leidersrol van de EU aangaande het wereldwijde commitment aan vaccinatieprogramma’s. Evenals de politieke betrokkenheid versterken bij het uitroeien van infectieziekten die met vaccins voorkomen kunnen worden, en politieke leiders en sleutelfiguren van wetenschappelijke, medische, industriële, filantropische en civiele samenleving bij het proces betrekken.” [1]

 
Deelname was alleen ‘op uitnodiging’, en vertegenwoordigers van vaccin-kritische consumentenorganisaties ontbraken. De uitkomst stond bij voorbaat al vast. In tien stappen gaat de gevestigde orde de handen ineenslaan om een wereld te creëren waarin elk kind is gevaccineerd?

 

 

‘Ten actions towards vaccination for all’

 
De onderstaande punten zijn een vertaling van de ‘Ten actions towards vaccination for all’. Moge het ertoe leiden dat we snel wakker worden. Informeer uzelf en zorg ervoor dat informatie anderen bereikt.

 

Lessen van de dag en acties die nodig zijn om te bereiken dat iedereen wordt gevaccineerd en ‘door vaccins te voorkomen ziektes’ worden geëlimineerd.

 
1. Het bevorderen van wereldwijd politiek leiderschap dat zich heeft gecommitteerd aan vaccineren, en het opbouwen van effectieve samenwerking en partnerschappen – op internationale, nationale, regionale en lokale niveaus met gezondheidsautoriteiten, gezondheidswerkers, het maatschappelijk middenveld, gemeenschappen, wetenschappers en industrie – om iedereen, overal ter wereld te beschermen door een aanhoudende hoge vaccinatiegraad.

2. Het zeker stellen dat alle landen over nationale immunisatiestrategieën beschikken en deze implementeren en versterken met financiële ondersteuning, in lijn met de vooruitgang in de richting van ‘Universal Health Coverage’, waarbij niemand ongevaccineerd blijft.

3. Het bouwen van sterke controlesystemen betreffende door vaccinatie te voorkomen ziekten, met name ziekten die wereldwijd op de lijst staan geëlimineerd en uitgeroeid te worden.

4. De oorzaken van terughoudendheid om te vaccineren aanpakken door het vergroten van het vertrouwen in vaccinatie, evenals het ontwerpen en implementeren van evidence-based interventies.

5. De kracht van digitale technologieën gebruiken bij het monitoren van deelname aan vaccinatie en het effect van vaccinatieprogramma’s.

 » Lees verder

De Reuzen die wereld besturen kijken niet op 30.000 doden per dag – De Lange Mars Plus

17-04-19 06:45:00,

Iedere dag sterven 30.000 mensen van honger en ondervoeding. Vanuit winstoogmerk zijn zij van geen waarde voor de reuzen van de wereld. De ‘Giants’ die de wereld werkelijk besturen willen ieder jaar winst maken over hun vermogen. Want daar is kapitaal voor bestemd, het moet groeien, eindeloos groeien. Door hun macht lukt dit ook en worden zij steeds rijker. Zij hebben zoveel kapitaal ter beschikking dat zij bijna niet meer weten waarin dit te beleggen. Peter Phillips, Amerikaans professor in de politieke sociologie, ging op onderzoek uit en bracht deze reuzen in kaart. Zijn boek wordt doodgezwegen door de main stream media, ook dat is een gevolg van de manier waarop de wereld bestuurd wordt.

Abby Martin heeft een interview met Peter Phillips, de schrijver van Giants, The global power elite.

Volgens Peter Phillips, die hiernaar enkele jaren onderzoek heeft gedaan, zijn er zo’n twee a drieduizend miljardairs wiens vermogen wordt beheerd en belegd door 17  investeringsmaatschappijen met een gezamenlijk kapitaal in 2019 van 50.000.000.000.000 (50.000 miljard) dollar. Deze maatschappijen worden geleid door zo’n 200 mensen die bepalen op welke manier dit geld geïnvesteerd wordt zodanig dat er voldoende winst mee wordt gegenereerd, want dat is de kern van het kapitalisme. De grootste is Black Water, die 6.000 miljard dollar te investeren heeft.

Dit totaal te investeren vermogen is echter zoveel geld dat weinig meer overschiet, aangezien de reuzen al 90% van de wereld bezitten. Vandaar dat dankzij privatisering van overheidswerken er objecten vrijkomen die kunnen worden opgekocht en waarmee winst kan worden gemaakt. Denk aan snelwegen, waterreserves, havens, vliegvelden, universiteiten, enzovoort. Oorlogen creëren ook ruimte tot geld verdienen en investeren. De 17 investeren namelijk ook in oorlog. Vandaar dat de VS permanent in oorlog is. Zij hebben 1000 militaire bases in 140 landen. Phillips geeft uitdrukkelijk aan dat deze troepen er niet zijn om de democratie te beschermen, maar om de vrijheid van het kapitaal te garanderen. Zodat overal ter wereld ongestoord zaken kan worden gedaan. Naast het militaire overheidsapparaat wordt een groot leger van huurlingen ingeschakeld. Een van de grootste bedrijven op dit gebied is volgens Phillips G4S.

Ondanks dit enorme kapitaal sterven er dagelijks volledig onnodig 30.000 mensen aan honger en ondervoeding.

 » Lees verder