De wereld bespreekt ISDS, critici vrezen betekenisloze hervormingen

04-04-19 07:52:00,

Deze week praten vertegenwoordigers van honderd landen in New York over investeerder-staatarbitrage (ISDS). Dat is een juridisch instrument dat multinationals kunnen gebruiken om overheden voor miljarden aan te klagen. Critici vrezen dat de nieuwe onderhandelingen neerkomen op oude wijn in nieuwe zakken. Degenen die profiteren van het instrument – machtige staten en topjuristen uit de ISDS-sector – hebben volgens hen de regie in het overleg. Ook Nederland behoort tot die laatste groep.

Dit stuk in 1 minuut

  • Deze week komen delegaties van zo’n honderd landen samen in New York voor overleg over de investeerder-staatarbitrage (ISDS).

  • ISDS is een bepaling in meer dan drieduizend investeringsverdragen die bedrijven het recht geeft om staten aan te klagen via arbitragetribunalen, buiten de nationale rechtspraak om, wanneer overheden in hun ogen hun rechten als investeerders schenden. Na 942 ISDS-zaken zijn er steeds meer landen, ngo’s en wetenschappers die zich kritisch uitlaten over de bepaling. ‘Grote bedrijven en de superrijken, samen met de arbitrage-industrie [de juristen die de ISDS-zaken afhandelen], zijn verreweg de belangrijkste begunstigden van ISDS,’ zegt de Canadese hoogleraar Gus Van Harten.

  • Binnen een werkgroep van een commissie van de Verenigde Naties (UNCITRAL Werkgroep III) vindt deze week de vierde bijeenkomst plaats tussen delegaties van zestig landen, plus waarnemende delegaties zoals Nederland, om de zorgen over ISDS te bespreken en hervormingen te ontwerpen. Het overleg werd in 2017 gestart.

  • Critici die de bijeenkomsten bijwoonden, stellen dat de voorstanders van ISDS – bepaalde sterke landen en de juristen uit de ‘arbitrage-industrie’ – een grote invloed hebben op de agenda in het overleg. Wanneer kritische delegaties als Zuid-Afrika het woord nemen, worden ‘hun kritieken soms niet eens in de verslagen opgenomen,’ zegt de Nieuw Zeelandse hoogleraar Jane Kelsey.

  • ISDS-juristen blijken bestuurlijke functies te bekleden in de werkgroep en in groten getale aanwezig in de voor de werkgroep opgerichte adviesgroepen. Ook bestaan externe ‘waarnemende’ organisaties voornamelijk uit juristen en bedrijven, terwijl het maatschappelijk middenveld ondervertegenwoordigd is.

  • ‘Bredere kritiek wordt genegeerd’ in het overleg, zegt de Nieuw-Zeelandse hoogleraar in de rechten Jane Kelsey. Het resultaat zal volgens haar ‘oude wijn in nieuwe zakken zijn’.

  • Een van de voorstellen die op de agenda staat is een permanent investeringshof.

 » Lees verder

De wondere wereld van Ghosn | Uitpers

26-12-18 10:39:00,

Ghosn midden) in beter tijden (Wikimedia.commons)

Carlos Ghosn bracht kerstmis door in een Japanse cel, en dat wordt voor Nieuwjaar ook zo. De grote baas van de grootste automobielbouwer van de wereld –Renault-Nissan-Mitsubishi – leek nochtans ongenaakbaar en daar was hijzelf ook van overtuigd. Maar ondergronds broedde verraad, zijn wandaden kwamen ter ore van de Japanse justitie. Er werd een val opgezet om hem en zijn trouwste luitenant in de val, en de cel, te lokken. En ineens bleek er aan de top van de autogigant een Game of Thrones te spelen.

Na de verhalen over gele hesjes die niet rondkomen met hun loon of uitkering, een verhaal over hebzucht. Dit gaat over de top  van een  topbedrijf, het is een illustratie van een wereld die zeer ver af staat van de gele hesjes. Een wereld bevolkt door mensen die het einde van de maand  noch dat van de wereld vrezen. Ghosn wordt er onder meer va  beschuldigd over een periode  van  acht jaar 70 miljoen euro inkomen te hebben verborgen.

Renault Nissan

Wie is die Ghosn? Een Braziliaans-Frans-Libanese zakenman, opgeleid in Frankrijk waar hij tijdens zijn 18 jaar bij bandenfabrikant Michelin enkele drastische ontslagrondes doorvoert. Mede omwille van zijn harde reputatie neemt Renault in 1996 Ghosn in dienst. Daar krijgt hij snel reputatie met zijn plannen voor kostenvermindering, wat ook meestal neerkwam op ontslaggolven.

In 1999 sluiten Renault en Nissan een alliantie, waarna Ghosn de leiding krijgt van de Renault-participatie in Nissan. Zijn ingrepen bij Nissan hebben succes, de firma komt er weer bovenop en Ghosn wordt de held van de alliantie. Die later uitgebreid wordt met Mistibishi. Die Alliantie is geen fusie, het gaat om kruisende participaties – Renault heeft 44,3 % van Nissan, dat zelf 15 % van Renault heeft, net 0,1  % minder dan de Franse staat. De Alliantie  produceerde vorig jaar 10,6 miljoen wagens en  haalde daarmee de eerste plaats, voor VW.  Ghosn komt achtereenvolgens aan het hoofd van zowel Nissan als Renault.

Gierig

Carlos Ghosn waande zich dan ook ongenaakbaar en graaide zoveel hij kon. Door ‘indiscreties’ weten we nu dat de man nooit een cent van zichzelf uitgeeft.  Hij liet Nissan onder meer opdraaien voor de bouw van luxeverblijven, voor zijn trouwfeest in Versailles en voor giften aan Libanese instellingen.

 » Lees verder

De wereld van plastics in cijfers

10-08-18 12:38:00,

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de commerciële industrie van polymeren – synthetische langeketenmoleculen die vaak onder de noemer ‘plastic’ verzameld worden – enorm gegroeid. In 2015 werd wereldwijd 320 miljoen ton polymeren geproduceerd, en dan is textiel nog niet eens meegeteld, schrijft Eric Beckman, hoogleraar Chemie aan de Universiteit van Pittsburg.

Tot een jaar of vijf geleden hielden de ontwerpers van polymeerproducten nauwelijks rekening met wat ermee zou gebeuren na het einde van hun levenscyclus. Dat is nu aan het veranderen, en het probleem zal nog meer aandacht vragen in de komende jaren.Klik op de grafiek om deze uit te vergroten. Bron: The Conversation

De industrie van het plastic

De term ‘plastic’ is een wat misleidende manier geworden om polymeren te beschrijven. Dat zijn lange ketens, met honderden tot duizenden schakels, meestal afkomstig van petroleum of aardgas. Die ketens hebben belangrijke fysieke eigenschappen, zoals kracht en stevigheid, die kortere moleculen gewoon niet kunnen evenaren.

‘Plastic’ is in feite een afkorting van ‘thermoplastic’, een term die polymeermaterialen beschrijft die gevormd en veranderd kunnen worden door hitte.

De moderne polymerenindustrie is in feite gestart door Wallace Carothers bij DuPont in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zijn diepgravend werk rond polyamiden leidde tot de commercialisering van nylon, op een moment dat een tekort aan zijde in de oorlog vrouwen deed zoeken naar alternatieven voor hun panty’s.

Naarmate ook andere materialen schaarser werden tijdens de Tweede Wereldoorlog, zochten wetenschappers naar synthetische polymeren om de gaten in te vullen. Zo kwam de aanvoer van rubber in het gedrag toen Japan grote delen van Zuidoost-Azië veroverde, en werd een synthetische variant ontwikkeld.

Doorbraken uit nieuwsgierigheid leidden tot verdere ontwikkeling van synthetische polymeren, inclusief het nu wijdverspreide polypropyleen en polyethyleen. Sommige polymeren, zoals Teflon, werden per toeval ontdekt.

Uiteindelijk leidde de combinatie van noodzaak, wetenschappelijke vooruitgang en toeval tot een hele waaier aan polymeren die we nu allemaal bestempelen als ‘plastic’. Die polymeren werden snel gecommercialiseerd, uit de wil om het gewicht van producten te verminderen en goedkope alternatieven te creëren voor natuurlijke materialen als cellulose of katoen.

Soorten plastic

De productie van synthetische polymeren is wereldwijd gedomineerd door de polyolefinen –

 » Lees verder

Jouw energie.. De héle wereld draait erom..!

22-06-18 10:54:00,

x

x

De hele wereld draait om (jouw) energie!

x

Het gaat alleen om jouw energie!

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

In mijn vorige artikel ‘Amerikaanse onbetrouwbaarheid’ (HIER) benoemde ik het uit de koker van de bancaire geldscheppers voortkomende gezegde, dat geld de wereld doet ronddraaien. Dat geeft hen namelijk een gevoel van macht. Vooral omdat zij de enige geldscheppende autoriteit zijn in deze economische dictatuur en hieraan dus de misvormde beleving kunnen ontlenen, dat zij de draaiende kracht van onze wereld zijn. Ik heb toen ook aangegeven, dat dit een misleidend uitgangspunt is. Want geld op zich heeft geen enkele scheppingskracht. Het is een materieel vormgegeven ruilmiddel om diensten en goederen te kunnen uitwisselen en is dus in die zin neutraal.

De uitruil van diensten en goederen is een energetische uitwisseling van intenties tussen de betrokkenen. Het gaat dus om de intenties waarmee dit geld wordt gebruikt! Het geld dient als middel om die energetische uitruil mogelijk te maken. In dit kader kan het in positieve zin een scheppende ego overstijgende kracht hebben, daar de betrokkenen elkaar kunnen ondersteunen in elkaars essentiële behoeftebevrediging.

En daarnaast ook een verdere persoonlijke ontwikkeling, die daar uit voort kan vloeien, bij elkaar kunnen stimuleren. In deze zin kan het dus een heel sociaal en ook liefdevol middel zijn om elkaar te ondersteunen. Ik besef heel goed, dat mijn hierboven geschreven woorden heel idealistisch en als niet algemeen te verwezenlijken kunnen overkomen.

Toch wil ik benadrukken dat geld op die manier gebruikt zou kunnen worden, wanneer het vrijgemaakt wordt van de manipulerende machtsfactoren die het in onze wereld bespelen. Vele mensen geven vanuit een goed hart, wat ze aan geld menen te kunnen missen, aan zogenaamde goede doelen.

Zij beseffen daarbij vaak niet dat deze ‘goede doelen’ meestentijds deel uitmaken van een graaicultuur, waarbij veel van het gedoneerde geld aan de strijkstok van de ‘liefdadigheidsorganisatie’ en met name de top ervan blijft hangen (HIER). En HIER kun je lezen wat verschillende directeuren van Nederlandse ‘goede doelen’ aan eigen gewin binnenhalen.

Dr. Dean Lorich, klokkenluider over de smerige manipulaties en het verdonkeremanen van fondsen in Haïti,  » Lees verder

Het Wereld Sociaal Forum is dood! Leve het Wereld Sociaal Forum? | Uitpers

23-03-18 08:04:00,

Foto: Paolo Prieri

Dit was heel even mijn conclusie, toen het Forum twee dagen bezig was. Vandaag ben ik er lang niet meer zo zeker van. Misschien zitten we nog steeds met dat oude apolitieke forum en met een machteloze Internationale Raad. Hoe moet het dan verder?

Salvador de Bahia in Brazilië is een heerlijke stad. Een zeer diverse en vrolijke bevolking, veel zwarten en vooral veel gewoon gekleurden, veel muziek, een prachtige hoewel vervallen oude stad, de Pelourinho, warm weer en veel kust met prachtige stranden.

Hier vond dus het Wereld Sociaal Forum plaats, van 13 tot 17 maart 2018. Toen het begon had ik al drie dagen interessante discussies achter de rug in het forum over gezondheid en sociale bescherming, zeg maar sociale rechtvaardigheid. Ook het ABVV had er een spreker. We sloten af met een grote eensgezindheid over het belang van een universele sociale bescherming en over de noodzaak om het sociaal beleid zo breed als mogelijk te bekijken.

Koerden, Sarawi’s en Palestijnen

Het Wereld Sociaal Forum begon zoals gewoonlijk met een grote betoging: tienduizenden mensen trokken door de stad, vrolijke gezichten, veel hoop, een geweldige mobilisatie die erg motiverend is. Je doet er altijd genoeg energie op om weer een jaar verder te kunnen.

Je ontmoet weer je vrienden en je praat met Palestijnen, Koerden, Fransen, Duitsers, Finnen, Marokkanen, Tunesiërs, Sarawi’s en Cubanen en nog zoveel meer goed volk. Je loopt op wolkjes.

’s Anderendaags begon het echte werk. Een programma van meer dan honderd pagina’s doorworstelen is nooit makkelijk, zeker niet op scherm. Zoeken in die grote universiteit naar de juiste faculteit en de juiste zaal evenmin. Maar het lukt. De sfeer is geweldig, het geloof groot en de hoop navenant.

De twijfel begint bij de tweede dag. Wat is er mondiaal aan dit forum? Meer dan 80 %, zoniet 90 %  van de deelnemers zijn Brazilianen. Er zijn heel wat mensen uit Latijns-Amerika en zelfs uit Afrika. De banden tussen Salvador de Bahia en Afrika zijn dan ook vrij sterk. De Europese aanwezigheid is veel zwakker en Azië ontbreekt nagenoeg volledig.

De derde dag dringt het door dat er weinig erg politiek is, behalve voor de Brazilianen zelf. Een zeer grote meerderheid van de meer dan 2000 activiteiten is zuiver mobiliserend,

 » Lees verder