Wat is het alternatief voor wereldregering? – Interessante Tijden

wat-is-het-alternatief-voor-wereldregering?-–-interessante-tijden

14-08-20 02:48:00,

Machtig mooi, de terpkerk van Weidum, al meer dan 800 jaar duurzaam

Voor mijn fotoboek ‘De Natuur van Friezen’ duiken we de diep-Friese geschiedenis in. Dan zie je hoe het smeden van complotten en de wens tot wereldregeringen al oeroud is. De Friezen werden al in het jaar 11 voor de jaartelling onderworpen door de Romeinse veldheer Drusus.

Het organisatietalent van de Romeinen om met een invasievloot in dat zompig (Fries-Gronings) getijdenland militair succesvol te zijn, dat wekt niets dan bewondering. Maar ook de Friezen dwongen toen al respect af bij de Romeinen.

Weidum bij zonsopkomst

De Drususgracht graven om in Friesland te komen
Drusus zou zelfs een gracht van de Rijn naar de Vecht hebben gegraven, zodat hij via huidig ‘Muiden’ via het Aelmere en het Flevomeer door kon varen naar de Vliestroom. Die stroom scheidde West Friesland van ‘Groot Friesland’. De Zuiderzee bestond nog niet, die zou pas door latere doorbraken van de strandwal bij Texel ontstaan.

Er liep alleen een brede rivier die bij huidig Vlieland door de strandwal brak.

Lang is gedacht, dat Drusus de verbinding tussen de Rijn en de IJssel legde, dat dit de ‘Drususgracht’ was. Maar volgens modern bodemkundig onderzoek, moet die Rijn-IJsselverbinding op natuurlijke wijze zijn ontstaan. Rivieren verleggen door de tijd steeds hun loop, zo ook de Rijn en de IJssel.

Pas sinds de rivieren met kribben zijn vastgelegd, is dat meanderen gestopt.

Nadat Rijn en IJssel op natuurlijke wijze contact maakten, pas na de Romeinse tijd, werd de IJssel een afvoer van Rijnwater. Misschien heeft die afvoer het ontstaan van de Zuiderzee wel versneld, terwijl de Oude Rijn die bij Katwijk uitmondt zo een veredelde sloot werd.

De IJssel met aan overzijde de Veluwe

Hoe het ook zij, zonder die natuurlijke historie zouden Deventer, Zutphen en Zwolle (“De Blauwvingers’, van het koperen muntjes tellen) niet zijn opgebloeid.

Je ziet dus hoe de natuur de geschiedenis dicteert en dat is wat we ‘natuurlijke historie’ noemen. Dit als vervanging van het ideologisch gekleurde begrip ‘ecologie’, dat te zeer verwant is aan technocratisch systeemdenken.

Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus zouden de Friezen in het jaar 28 even in opstand komen.

 » Lees verder