Wat is het doel van de wereldwijde corona-campagne? – Transitieweb

wat-is-het-doel-van-de-wereldwijde-corona-campagne?-–-transitieweb

22-05-20 04:29:00,

Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels gezien dat de wereldwijde corona-campagne niets met volksgezondheid te maken heeft.
Wat is dan WEL de bedoeling? WAAROM deze wereldwijde campagne? Met welk doel?

Gesloopt gebouw

Het doel is totale herinrichting van de wereld. Gebruikmakend van beschikbare technologie.

Stap voor stap:

1- Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren

2- De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen

3- Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet

4- Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering

5- Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist

6- Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven

7- Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren

8- Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame

9- De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Één wereldregering dus

10- Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken

11- Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag

12- Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen”.

Alleen onze massale weigering mee te gaan met de maatregelen,

 » Lees verder

Het wereldwijde politieke project dat is opgelegd naar aanleiding van Covid-19, door Thierry Meyssan

het-wereldwijde-politieke-project-dat-is-opgelegd-naar-aanleiding-van-covid-19,-door-thierry-meyssan

05-05-20 04:44:00,

De onbekwame reacties van de Europese regeringen op Covid-19 werden gedicteerd door voormalige adviseurs van Donald Rumsfeld en George W. Bush. In tegenstelling tot de openbare retoriek hebben zij geen medische pretenties; zij willen niet reageren op de realiteit van de epidemie, maar de Europese samenlevingen omvormen om ze te integreren in hun politieke en financiële project.

JPEG - 29 kB

Ongeacht of de Covid-19-epidemie natuurlijk is of veroorzaakt is, het biedt een gelegenheid voor een transnationale organisatie om plotseling haar politieke project op te leggen zonder discussie of zelfs maar blootstelling.

Binnen enkele weken hebben we gezien dat zogenaamde democratische staten de fundamentele vrijheden opschorten: mensen verbieden om hun huis te verlaten, deel te nemen aan vergaderingen en demonstraties, onder bedreiging van boetes of gevangenisstraf. De leerplicht voor jongeren onder de 16 jaar is voorlopig ingetrokken. Miljoenen werknemers zijn van hun baan beroofd en automatisch werkloos geworden. Honderdduizenden bedrijven zijn gedwongen te sluiten en zullen niet meer kunnen heropenen.

Zonder voorbereiding spoorde de overheid bedrijven aan om te telewerken. Alle communicatie via het internet werd onmiddellijk opgenomen door het Echelon-systeem. Dit betekent dat de “Five Eyes” (Australië/Canada/New Zealand/Verenigd Koninkrijk/Verenigde Staten) in hun archieven de middelen hebben om de geheimen van bijna alle Europese fabrikanten te ontsluieren. Daarvoor is het al te laat.

Geen enkele van de maatschappelijke hervormingen heeft een medische rechtvaardiging. Geen enkel epidemiologieboek ter wereld heeft gesproken over, laat staan gepleit voor, “verplichte veralgemeende inperking” om een epidemie te bestrijden.

De politieke leiders van de lidstaten van de Europese Unie zijn verbijsterd door delirieuze wiskundige projecties die een hecatomb in hun land aankondigen [1]. Zij werden vervolgens getroost door de kant-en-klare oplossingen van een machtige pressiegroep waarvan zij de leden hadden ontmoet op het Economisch Forum van Davos en de Veiligheidsconferenties van München [2].

Verplichte veralgemeende inperking” was vijftien jaar eerder bedacht, binnen de regering Bush, niet als een instrument voor de volksgezondheid, maar om de Amerikaanse samenleving te militariseren in het geval van een bioterroristische aanslag. En het is inderdaad dit project dat hij vandaag de dag in Europa toepast.

Het oorspronkelijke plan, dat meer dan 20 jaar geleden werd bedacht rond het hoofd van het farmaceutische laboratorium Gilead Science, Donald Rumsfeld, was bedoeld om de Verenigde Staten aan te passen aan de wereldwijde financiering van de economie.

 » Lees verder

De wereldwijde vaccinagenda van Bill Gates – Wakker Mens

de-wereldwijde-vaccinagenda-van-bill-gates-–-wakker-mens

17-04-20 10:32:00,

De maatregelen die in de “Na-Coronatijd” gaan komen, zullen grote gevolgen hebben op onze samenleving. Maar ook onze individuele soevereiniteit, vrijheid en de individuele ontwikkeling zal niet meer reparabele schade ondervinden.

Hieronder volgt een bericht van de Stichting VaccinVrij, vertaald door Door Frankema.

 

Een win-win situatie voor Farma en verplichte vaccinatie

blankVaccins zijn voor Bill Gates een strategische liefdadigheid die vele van zijn aan vaccins-gerelateerde bedrijven voeden – inclusief de ambitie van Microsoft om een wereldwijde onderneming voor vaccin-identiteitsbewijzen onder haar hoede te hebben. Vaccins verschaffen bovendien de rationale voor dictatoriale controle over het wereldwijde gezondheidsbeleid. De obsessie van Gates met vaccins lijkt te worden aangewakkerd door een overtuiging om de wereld te redden met technologie.

Met de belofte van zijn aandeel van $450 miljoen van in totaal $1,2 miljard om polio uit te roeien, nam Gates de controle over van India’s National Technical Advisory Group on Immunization. Deze organisatie verplichtte tot 50 doses poliovaccins door middel van elkaar overlappende vaccinatieprogramma’s voor kinderen tot de leeftijd van vijf jaar. Indiase artsen geven de Gates-campagne de schuld van een verwoestende Non Polio Acute Flacid Paralysis epidemie (NPAFP) die 490.000 meer kinderen verlamde dan verwacht was tussen 2000 en 2017. In 2017 heeft de Indiase regering het vaccinatieprogramma van Gates teruggedraaid en Gates – inclusief zijn vaccinatiebeleid – gevraagd om India te verlaten. De NPAFP-aantallen daalden snel.

In 2017 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met tegenzin toe dat de wereldwijde explosie van polio voornamelijk werd veroorzaakt door een stam die in het vaccin zit. De meest angstaanjagende epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filippijnen houden allemaal verband met vaccins. Tegen 2018 werd 70% van de gevallen van polio wereldwijd veroorzaakt door stam die in het vaccin zit.

In 2014 financierde de Gates Foundation testen met experimentele HPV-vaccins, ontwikkeld door Glaxo Smith Kline (GSK) en Merck, op 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase provincies. Ongeveer 1200 meisjes hadden ernstige bijwerkingen, waaronder auto-immuunziekten en vruchtbaarheidsstoornissen. Zeven meisjes stierven. Onderzoeken van de Indiase overheid hebben aangetoond dat de door Gates gefinancierde onderzoekers ernstige ethische overtredingen hebben begaan, waaronder kwetsbare dorpsmeisjes onder druk zetten tijdens de rechtszaak, hun ouders intimideren, toestemmingsformulieren vervalsen en medische zorg aan de gedupeerde meisjes weigeren.

 » Lees verder

De wereldwijde vaccinagenda van Bill Gates – een win-win situatie voor Farma en verplichte vaccinatie | Stichting Vaccin Vrij

de-wereldwijde-vaccinagenda-van-bill-gates-–-een-win-win-situatie-voor-farma-en-verplichte-vaccinatie-|-stichting-vaccin-vrij

15-04-20 01:24:00,

Dit artikel is een vertaling van ‘Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination’ – door Robert F. Kennedy Jr., voorzitter van Children’s Health Defense.

De wereldwijde vaccinagenda van Bill Gates – een win-win situatie voor Farma en verplichte vaccinatie

Vaccins zijn voor Bill Gates een strategische liefdadigheid die vele van zijn aan vaccins-gerelateerde bedrijven voeden – inclusief de ambitie van Microsoft om een wereldwijde onderneming voor vaccin-identiteitsbewijzen onder haar hoede te hebben.  Vaccins verschaffen bovendien de rationale voor dictatoriale controle over het wereldwijde gezondheidsbeleid. De obsessie van Gates met vaccins lijkt te worden aangewakkerd door een overtuiging om de wereld te redden met technologie.

Met de belofte van zijn aandeel van $450 miljoen van in totaal $1,2 miljard om polio uit te roeien, nam Gates de controle over van India’s National Technical Advisory Group on Immunization. Deze organisatie verplichtte tot 50 doses poliovaccins door middel van elkaar overlappende vaccinatieprogramma’s voor kinderen tot de leeftijd van vijf jaar. Indiase artsen geven de Gates-campagne de schuld van een verwoestende Non Polio Acute Flacid Paralysis epidemie (NPAFP) die 490.000 meer kinderen verlamde dan verwacht was tussen 2000 en 2017. In 2017 heeft de Indiase regering het vaccinatieprogramma van Gates teruggedraaid en Gates – inclusief zijn vaccinatiebeleid – gevraagd om India te verlaten. De NPAFP-aantallen daalden snel.

In 2017 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met tegenzin toe dat de wereldwijde explosie van polio voornamelijk werd veroorzaakt door een stam die in het vaccin zit. De meest angstaanjagende epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filippijnen houden allemaal verband met vaccins. Tegen 2018 werd 70% van de gevallen van polio wereldwijd veroorzaakt door stam die in het vaccin zit.

In 2014 financierde de Gates Foundation testen met experimentele HPV-vaccins, ontwikkeld door Glaxo Smith Kline (GSK) en Merck, op 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase provincies. Ongeveer 1200 meisjes hadden ernstige bijwerkingen, waaronder auto-immuunziekten en vruchtbaarheidsstoornissen. Zeven meisjes stierven. Onderzoeken van de Indiase overheid hebben aangetoond dat de door Gates gefinancierde onderzoekers ernstige ethische overtredingen hebben begaan, waaronder kwetsbare dorpsmeisjes onder druk zetten tijdens de rechtszaak, hun ouders intimideren, toestemmingsformulieren vervalsen en medische zorg aan de gedupeerde meisjes weigeren. De zaak ligt nu bij het Hooggerechtshof van het land.

In 2010 financierde de Gates Foundation een fase 3-proef met het experimentele malariavaccin van GSK,

 » Lees verder

Dit is geen pandemie, maar een wereldwijde machtsgreep – Transitieweb

dit-is-geen-pandemie,-maar-een-wereldwijde-machtsgreep-–-transitieweb

17-03-20 09:59:00,

Een bijdrage van Pieter Stuurman

Het is verbijsterend om te zien hoe de wereldbevolking zich laat meeslepen door een virus dat, vergeleken met normale griep, maar een fractie van het aantal slachtoffers maakt.

Gaan we werkelijk alles dat we van belang vinden op het spel zetten? Alleen om iets dat qua symptomen vergelijkbaar is met een griep?

Gaan we werkelijk onze samenleving laten vernietigen, vanwege ‘milde, griepachtige verschijnselen’ (RIVM)? En daarmee een ‘noodtoestand’ rechtvaardigen die al onze vrijheden en verworvenheden wegneemt?

Als we meegaan met het tot stilstand brengen van de samenleving en de economie, zullen de gevolgen (mega-crisis) enorm zijn. En vele malen ernstiger dan die van dit ‘virus’. We zullen dan letterlijk alles verliezen waaraan we waarde hechten (inclusief onze voedselvoorziening EN dus onze gezondheid).

Hoe erg wordt het?

Drie weken geleden stelde het tijdschrift The Economist zich op de voorpagina de vraag: How bad will it get?

Ik schreef toen het onderstaande. Je ziet het zich nu in Italië ontvouwen, en volgens de NOS is het 1 à 2 weken hier hetzelfde.Ik vind het vervelend om “zie je wel” te zeggen. Maar ik doe het toch, in de hoop dat mensen alsnog hun kop uit het zand trekken. Het is namelijk werkelijk dringend.

Het gaat waarschijnlijk heel erg worden

Niet omdat het virus een grote bedreiging is voor de gezondheid. (‘Corona’ is maar een naam voor een vrij normale seizoensgriep), maar omdat de hype wordt ingezet om een ongekende wereldwijde (economische) crisis te veroorzaken.

En die crisis zal worden gebruikt om maatregelen te rechtvaardigen die zonder deze “overmachtsituatie” niet zouden worden geaccepteerd.

Het is in werkelijkheid geen pandemie, maar een wereldwijde machtsgreep.

Ons laten meeslepen in deze hype is véél gevaarlijker dan het virus.

War staat er op het spel?

De belangrijkste beleidsdoelen van de afgelopen jaren:

– Het uitbannen van contant geld

– Het verplichten van vaccinaties

– Het uitfaseren van het financieel en medisch ondersteunen van ouderen (lees: niet-rendabelen)

– Het opvoeren van de lasten, en daarmee de armoede.

– Het inperken van vrijheden

Dit ‘coronavirus’ maakt het in één klap allemaal mogelijk.

 » Lees verder

Wereldwijde Protestdag tegen 5G: ook in Amsterdam protesteerden honderden mensen – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

wereldwijde-protestdag-tegen-5g:-ook-in-amsterdam-protesteerden-honderden-mensen-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

26-01-20 11:24:00,

Vandaag vonden er wereldwijd in totaal 265 protestacties (in 38 landen) plaats tegen de voorgenomen uitrol van 5G. Ook Nederland deed mee. In Amsterdam kwamen honderden mensen naar de Dam, waar diverse sprekers op het podium een toespraak hielden. De overheid werd dringend opgeroepen om de gezondheid van mens, dier en natuur serieus te nemen; het voorzorgsprincipe toe te passen en te stoppen met 5G. Ook de media waren volop aanwezig.

Dit bericht zal binnenkort aangevuld worden met nieuwe foto’s en de video van de toespraken die gehouden werden op het podium, maar nu alvast een sfeerimpressie.

Protestbijeenkomst op de Dam

Renée van Gennip, mede-oprichter van burgerinitiatief Stralingsbewust Amsterdam, opende de protestbijeenkomst. Vervolgens werden er op het podium bevlogen toespraken gehouden door:

De toespraken op de Dam zijn nu al op Facebook terug te kijken via deze link (video van RT Dutch). Binnenkort wordt ook de video gepubliceerd voor mensen die niet op Facebook zitten.

  

 

Staatssecretaris Mona Keijzer werd opgeroepen om ‘wakker te worden’ en de uitrol van 5G stop te zetten. De blootstellingslimieten zijn verouderd en er is geen rekening gehouden met de biologische effecten van kunstmatige elektromagnetische straling. Het gaat tenslotte niet alleen om de opwarmingseffecten. Uit de vele dringende waarschuwingen van wetenschappers en artsen blijkt dat er wel degelijk sprake is van (ernstige) gezondheidsrisico’s. Het wetenschappelijk goed onderbouwde 5G Space Appeal is zelfs al bijna 200.000 keer ondertekend. Onze gezondheid is toch echt veel belangrijker dan nog sneller internet en economisch gewin!

Op het podium stond ook een lege gele stoel. Deze lege stoel staat symbool voor degenen die vanwege gezondheidsklachten door straling, niet aanwezig konden zijn. Door de kunstmatige elektromagnetische straling die overal om ons heen aanwezig is, kunnen steeds meer mensen niet meer deelnemen aan de samenleving. Overal ter wereld hebben elektrosensitieve mensen moeilijkheden om te overleven, om gehoord te worden en om als zodanig erkend te worden.

 » Lees verder

Wereldwijde militaire uitgaven naar recordhoogte | Uitpers

wereldwijde-militaire-uitgaven-naar-recordhoogte-uitpers

29-04-19 03:09:00,

Sinds 1998, het jaar met de laagste wereldwijde militaire uitgaven, gaat het om een stijging van 76%.

De Verenigde Staten: een derde van alle militaire uitgaven

De Verenigde Staten (VS), China, Saoedi-Arabië, Indië en Frankrijk vormen de top vijf en zijn volgens SIPRI samen goed voor 60% van de militaire uitgaven in de wereld. De VS heeft voor het eerst sinds 2010 zijn militaire uitgaven met 4,6% sterk laten stijgen tot 649 miljard dollar, goed voor 36% van het wereldtotaal. Onder president Trump heeft de VS een begin gemaakt van een groot militair aankoopprogramma. Volgens het Pentagon moet het Amerikaanse leger in staat zijn om de aanval van een grootmacht beter af te slaan of deze te vernietigen. Voor het fiscale jaar (FY) 2020 voorziet de VS-regering een defensiebudget van 718 miljard dollar. Volgens de plannen van de regering Trump moeten die verder stijgen tot 747 miljard dollar in FY 2024. Washington geeft nu al bijna evenveel uit aan het militair apparaat als de 8 volgende landen in de top tien van de militaire uitgaven.

China, vertraagde stijgende trend

China staat met 250 miljard dollar op een verre tweede plaats, 14% van de mondiale uitgaven. Het Chinese militaire budget is het afgelopen kwart eeuw vertienvoudigd. China heeft een enorme inhaalbeweging gemaakt en hanteert een beleid waarbij de militaire uitgaven de pas volgen van de economische groei. Omdat de economische groei de afgelopen jaren is vertraagd stegen de militaire uitgaven ook minder sterk. Het afgelopen jaar ging het om een stijging van ‘maar’ 5%, de laagste stijging sinds 1995.

Grafiek: wereldwijde militaire uitgaven – SIPRI
Saoedi-Arabië geeft vijf keer meer uit dan Iran

Saoedi-Arabië – wereldwijd op plaats 3 – tekent al jaren veruit de belangrijkste militaire uitgaven op van de regio, met een geschat totaal van 67,8 miljard dollar in 2018. Het land liet zijn militaire uitgaven met een stijging van 72% tussen 2009 en 2015 de pan uit swingen. Dalende olieprijzen zorgden er evenwel voor dat sindsdien ook de militaire uitgaven moesten beperkt worden. In topjaar 2015, het begin van de Saoedische interventie in Jemen, bedroegen de Saudische militaire uitgaven nog 87,2 miljard dollar. De daling met 6,5% in 2018 komt er ondanks nieuwe grote wapenaankopen en de nog altijd aanslepende militaire interventie in Jemen.

 » Lees verder

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

02-03-19 08:58:00,

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

Dit stuk in 1 minuut

  • In december 2005 en mei 2006 gaf een FIOD-rechercheur  presentaties over een onderzoek van de FIOD naar de afdeling Global Securities Lending and Arbitrage (GSLA) van Fortis Bank.

  • Daaruit bleek dat de GSLA zich op grote schaal bezighield met dividendstrippen, een vorm van aandelenhandel waarbij belastingdiensten worden benadeeld omdat ten onrechte dividendbelasting wordt teruggevraagd.

  • De FIOD vermoedde al in 2005 dat het nadeel wereldwijd vermoedelijk opliep tot ‘enkele miljarden euro’. Gedupeerde landen waren Nederland, Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten, plus twee landen waarvan de namen zijn weggelakt.

  • Al eerder wist de fiscus dat financiële instellingen zich met deze vorm van fraude bezighielden. Een wetswijziging, een brandbrief aan de Nederlandse Vereniging van Banken en een waarschuwing van de NVB aan haar leden hielpen enigsizns: CumEx-fraude met Nederlandse aandelen was sindsden vrijwel uitgebannen. Maar vanuit Nederland werd nog steeds CumEx-fraude gepleegd met buitenlandse aandelen, getuige de praktijken van (onder meer) de GSLA.

  • Via The CumEx Files, die in handen zijn van een internationaal samenwerkingsproject waarvan FTM deel uitmaakt, blijkt niet dat de FIOD haar kennis heeft gedeeld met andere Europese belastingdiensten. Het beeld rijst op van een overheid die niet vermocht te doorgronden wat de omvang en reikwijdte van deze fraude was, en die na elke maatregel hoopte dat de zaak nu eindelijk was opgelost.

  • Pas in 2013 kwam via Duitsland naar buiten dat een reeks Europese landen de afgelopen jaren was geplunderd door groepen samenwerkende banken, handelaren en tussenpersonen die een of meerdere keren ten onrechte dividend terugvroegen.


Lees verder

Mei 2006. Op het ministerie van Financiën aan het Korte Voorhout in Den Haag druppelen deze lentedag zo’n 20 belastingambtenaren een zaaltje binnen,

 » Lees verder

Antwerpen, wereldwijde privatisering van de orde | Uitpers

Antwerpen, wereldwijde privatisering van de orde | Uitpers

01-09-18 08:49:00,

Huurlingen zoals Daniel Hopfer ze rond 1530 schetste. (wikipedia.commons)

“Securitas gaat hoofdkwartier Antwerpse politie bewaken”. Het is een kleine stap in een groot geheel: wat met veiligheid heeft te maken – nationaal, internationaal – ontsnapt niet aan de privatiseringswoede. De veiligheid van de eigen burgers waarborgen of in verre landen investeringen beschermen en oorlog voeren, dat kan opbrengen. En hoe onveiliger burgers zich voelen, des te gunstiger om er winst uit te slaan. Wereldwijd. Een recent rapport leert ons onder meer dat de privéveiligheidsdiensten een zeer grote bloei kennen in China en elders. Dit is miljardenbusiness.

De Antwerpse politie wordt dus niet in staat geacht haar eigen dienst in goede banen te leiden? Of ze krijgt daar de middelen niet voor? Regeringslegers maken plaats voor privéfirma’s die efficiënter zijn? Of die zich minder moeten aantrekken van oorlogsconventies, zoals in Irak, Afghanistan en Syrië het geval was.

Blackwater

In Irak kwam de privéoorlogsmachine Blackwater Worldwide na 2003 spectaculair in het nieuws. Dit privéleger draagt nu de deftige naam Academi, Barack Obama zag er geen graten in dit privéleger de bewaking van de VS-ambassade in Kaboel toe te vertrouwen. Naargelang de bron stelde Blackwater in Irak tussen 20.000 en 100.000 personen te werk. Enkele bleken graag in de menigte te schieten, maar dat deden “officiële” militairen daar ook. Ook in Syrië zijn enkele discrete privé-eenheden aan het werk voor rekening van Washington, Londen, Parijs.

Daar kwam onlangs aan het licht dat Moskou naast zijn reguliere militairen massaal privémilities heeft ingezet. Dergelijke milities waren en zijn ook actief in talrijke Afrikaanse (Libië, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek…). landen. Ze bewaken onder meer de scheepvaart aan de Hoorn van Afrika. Deze privélegers zijn vaak als vennootschap geregistreerd in Belize, Hongkong…In Rusland zelf vormen de privébewakingsdiensten de bloeiendste sector van de economie.

Na de implosie van het Sovjetsysteem vormden de privébewakingsdiensten – vaak feitelijke milities – de meest bloeiende sector van de Russische economie – en ze zijn dat voor een stuk nog altijd.

Zijderoute

China blijft met zijn plannen voor de moderne Zijderoute niet achter. Volgens het Mercator Institute for China Studies in Berlijn, zijn nu al Chinese privébewakingsdiensten actief in tientallen landen. Zij moeten daar in de eerste plaats de investeringen en het personeel beschermen. Die privédiensten zijn sinds 2009 wettelijk,

 » Lees verder