De Val Van Het Westerse Model, door Thierry Meyssan

de-val-van-het-westerse-model,-door-thierry-meyssan

20-10-20 03:31:00,

Het westerse model, dat gebaseerd is op kapitalisme en democratie, is niet langer in staat om het algemeen belang te verdedigen of de soevereiniteit van het volk te garanderen. Door deze twee mislukkingen te accumuleren, brengt het de twee ingrediënten van een veralgemeende revolutie samen.

JPEG - 33.8 kB De Franse Revolutie werd niet uitgelokt door koninklijk misbruik.De Fransen dachten niet dat ze de monarchie zouden omverwerpen. Het waren de Parijzenaars, die ervan overtuigd waren dat de hoofdstad door buitenlandse legers zou worden aangevallen en dat de koning het niet zou verdedigen, die de wapens die in de Bastille-gevangenis waren opgeslagen in beslag namen. De crisis van het kapitalisme

Historisch gezien begon de crisis van het Westen met de crisis van het Amerikaanse kapitalisme in 1929. In die tijd beweerde het merendeel van de boeken en kranten dat de concentratie van het kapitaal de economie steriliseerde door de concurrentie op vele gebieden te verhinderen. In een tijd van hongersnood in de VS werden destijds door de pers drie beleidsmodellen voorgesteld om deze economische impasse te doorbreken:

- Het Leninisme met de nationalisatie van alle productieve activa met het risico om alle individuele initiatieven te vernietigen;

- Het fascisme van Lenin’s voormalige vertegenwoordiger in Italië, Benito Mussolini, die niet van plan was om te vechten tegen de concentratie van het kapitaal, maar om het te organiseren in bedrijven, met het risico dat de werknemers alle mogelijkheden verliezen om zich te verzetten tegen malafide werkgevers;

- Het progressivisme van Franklin Roosevelt, voor wie de technologie geacht werd de economie te stimuleren en de oplossing te bieden voor het herstel van de concurrentie door het ontmantelen van grote bedrijven (volgens de doctrine van Simon Patten).

Het was Lenin zelf die het falen van de economische theorie in tijden van burgeroorlog opmerkte. Vervolgens heeft hij de buitenlandse handel geliberaliseerd en enkele particuliere ondernemingen in de Sovjet-Unie toegelaten (de Nieuwe Economische Politiek – NEP). Fascisme kan zich alleen maar ontwikkelen ten koste van vreselijke repressie. Het werd weggevaagd door de Tweede Wereldoorlog. Progressisme was de regel tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het werd uitgedaagd door de deregulering van Ronald Reagan en Margaret Thatcher.

Dit vierde model wordt nu ook uitgedaagd door de vernietiging van de middenklasse als gevolg van de globalisering.

 » Lees verder

Westerse waarden als een pijpbreuk | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

westerse-waarden-als-een-pijpbreuk-|-door-rudiger-rauls-|-kenfm.de

07-08-20 04:11:00,

Het Westen maakt al decennia lang misbruik van de mensenrechten voor zijn politieke en economische belangen. Nu dreigen juist deze belangen hun eigen samenlevingen van binnenuit te ontbinden.

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

Bekijk

Op 30.4.1975 eindigde de Vietnamoorlog met de invasie van de zegevierende Vietcong in Saigon. De Amerikanen werden verslagen en verlieten het land in allerijl. Dit maakte niet alleen een einde aan de oorlog in Indochina. Op hetzelfde moment is het Portugese koloniale rijk in Afrika uiteengevallen. Het uiteenvallen ervan heeft niet alleen socialistisch georiënteerde staten voortgebracht, maar met de revolutie van de anjers in het Portugese moederland dreigde een westers land voor het eerst socialistisch te worden.

De poging om het socialisme met militaire middelen te verslaan was mislukt. De armen van de wereld waren niet bang voor het communisme. Ze vreesden veel meer voor de oorlogen van degenen die deden alsof ze hen wilden beschermen tegen het socialisme. Met deze nederlagen kwam er een einde aan de westerse strategie van militair anticommunisme. Er moest een nieuwe strategie worden gevonden om het socialisme in te dammen.

Eind jaren zeventig werd onder de toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter de strategie van de mensenrechten ontwikkeld in een speciaal voor dit doel opgerichte denktank. Het was een reactie op het mislukken van de militaire nederlagen tegen de bevrijdingsbewegingen, maar ook op de wil tot vrede van het volk wereldwijd(1). Deze strategie was succesvoller. Het was een van de redenen voor de ineenstorting van het sovjetachtige socialisme.

De reorganisatie van de wereld

Met zijn mensenrechtenstrategie was het Westen erin geslaagd een politiek conflict om te zetten in een moreel conflict door de soevereiniteit van de interpretatie te usurperen. Het legde uit wie tot de goeden behoorde en wie tot de schurkenstaten. Belangen verdwijnen steeds meer uit de publieke perceptie. Het keizerrijk van het kwaad, zoals de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan de Sovjet-Unie had beschreven, bleef het doelwit van de westerse politiek, maar nu vanuit moreel oogpunt, niet meer vanuit politiek oogpunt.

Met de val van de USSR was de machtigste politieke tegenstander van het Westen van het wereldtoneel verdwenen.

 » Lees verder

Hongkong: westerse manipulatie van wat als protest voor democratie begon is gevaarlijk en dient belangen van bevolking Hongkong niet | Uitpers

hongkong:-westerse-manipulatie-van-wat-als-protest-voor-democratie-begon-is-gevaarlijk-en-dient-belangen-van-bevolking-hongkong-niet-|-uitpers

14-09-19 05:02:00,

Massaal protest op 9 juni in de straten van Hongkong. Het is sindsdien niet opgehouden. Foto: Hf9631 / CC 4:0

Reeds meer dan vijf maanden houden de protesten in Hongkong1 aan. Aanleiding was het wetsvoorstel om het mogelijk te maken personen uit te leveren aan meer dan honderd landen, waaronder Taiwan en vasteland-China2. Hongkong heeft op dit ogenblik een van de strengste niet-uitleveringswetgevingen ter wereld. Zo kon zelfs Edward Snowden ondanks de eis van de VS niet uitgeleverd worden.

Controversiële uitleveringswet

De vrees is dat deze wet mogelijk maakt om politieke dissidenten in Hongkong uit te leveren aan China, ook al staat er in dat de wet niet geldt voor politieke misdrijven. In China zelf worden politieke dissidenten echter meestal veroordeeld op basis van beschuldiging van criminele daden, dikwijls verzonnen als excuus om hen voor hun opinies, uitspraken of acties te veroordelen.

Carrie Lam, Chief Executieve van de regering. Foto: voacantonese.com/Public Domain

Op langere termijn zou elke burger in Hongkong – binnen- én buitenlander – door deze wet onderworpen raken aan het juridische regime van vasteland-China, zo drukten de protesten hun vrees uit. De regering van Hongkong verklaarde meermaals dat dit met deze wet niet het geval zou zijn.

De aanleiding is voor haar de zaak van een naar Hongkong ontsnapte Taiwanees die in Taiwan zijn vrouw gruwelijk heeft vermoord en onder het huidige niet-uitleveringsregime zijn straf blijft ontlopen. Ondertussen heeft de regering de behandeling van het voorstel onder druk van de protesten stopgezet (maar niet ingetrokken).

De verhouding tussen China en Hongkong is op vlak van uitleveringen altijd dubbelzinnig geweest. Enerzijds heeft China altijd eenzijdig ingestemd met uitlevering van uit Hongkong gevluchte misdadige HK-Chinezen, terwijl Hongkong dat omgekeerd niet doet.

Anderzijds zijn er gevallen bekend van naar Hongkong gevluchte vasteland-Chinezen, die door geheime agenten van China uit Hongkong werden ontvoerd. De vrees voor misbruik van deze nieuwe uitleveringswet is dus niet helemaal ongegrond, ondanks sussende verklaringen van de HK-regering.

Invoering van algemeen stemrecht

De protesten tegen deze nieuwe wet evolueerden vrij snel naar een breder platform dat verder ging dan alleen de intrekking van de wet. Het platform omvat nu vijf eisen:

  1. volledige intrekking van de betrokken uitleveringswet;

 » Lees verder

THE VETO – film over de westerse propaganda – Syrië.

the-veto-film-over-de-westerse-propaganda-syrie.

01-04-19 10:26:00,

ShareTweet


Afbeeldingsresultaat voor white helmets exposedFoto: (@SyriaCivilDef/Twitter)

THE VETO: De film onthuld de propaganda van CNN, Al Jazeera, Channel 4 en de rest van de westerse mediapropaganda in de oorlog tegen Syrië.

Vanessa Beeley schrijft:
Ik ontmoette journalist Rafiq Lutf en en cameraman Abdul-Mun’aim Arnous in januari 2018 (in Syrië) en ik was vereerd toen Rafiq me vroeg om met hem samen te werken aan zijn filmproject, The Veto.
Zoals Dr Shaaban tegen me zei in augustus 2016: “Westerse propaganda wordt betaald met Syrisch bloed”. Dit is waar. Het gruwelijke bloedvergieten en het verlies van veel levens in Syrië zouden nooit hebben kunnen plaatsvinden zonder de toestemming van de koloniale (in handen van slechts een paar mediagiganten) media voor hun een nieuwe illegale oorlog tegen een soevereine staat.
De Veto volgt de evolutie van de propagandacampagne gevoerd door de westerse media tegen Syrië. Van Baba Amr in Homs 2011/2012 tot de moderne ‘propaganda opbouw’: de NAVO-lidstaten financierde de witte helmen. Het laat zien hoe de veto’s van Rusland en China, die consequent de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië in de VN hebben verdedigd, zijn werking gehad hebben.
George Orwell 1984: zei eens: “De meest effectieve manier om mensen te vernietigen is om hun begrip van hun eigen geschiedenis weg te nemen en uit te wissen.” Westerse media hebben de geschiedenis van het Syrische conflict geschreven om de agressors in de Amerikaanse coalitie van terrorisme te dienen. Gelukkig weten de Syriërs wat hun EIGEN geschiedenis is en zullen niet geloven aan de geschreven geschiedenis van het westen!

De film is gemaakt door Ratiq Lutf, Abdul-Mun’aim Arnous en Vanessa Beeley. Zonder hulp of ondersteuning van westerse media.

De Veto legt de criminele bedoelingen van de westerse media bloot en archiveert de progressie van de propagandaoorlog die het westen tegen Syrië voert en voerde , de laatste acht jaar. Syriërs schrijven de geschiedenis van het Syrische conflict omdat Syrië en haar bondgenoten zich moedig hebben verzet tegen deze imperialistische propaganda machine. Een voorbeeld voor de landen die op de nominatie staan voor regime-change, zoals Venezuela.

Kijk en zie de waarheid over het Syrische conflict, door de ogen van de Syriërs:

De film werd als premiére in Oslo getoond en nu op Youtube.  » Lees verder

Ziehier de Westerse ‘Vrije Pers’

ziehier-de-westerse-8216vrije-pers8217

21-02-19 11:45:00,


Hoe een interview van Fox News met Rutger Bregman volledig ontspoort


“Why don’t you go fuck yourself! (…) Je bent een idioot. Ik wilde je een podium geven, maar je bent te irritant.” Het is de apotheose van een interview door de Amerikaanse Fox News-presentator Tucker Carlson. De ‘idioot’ in kwestie is de Nederlandse journalist en historicus Rutger Bregman.
Bekijk hier de confrontatie tussen Bregman en Carlson:

Video afspelen
00:25Fox News-presentator tegen Bregman: ‘Hersenloze idioot’

Bregman verwierf eind januari wereldfaam met een speech bij het World Economic Forum in Davos. Zijn boodschap: er wordt te weinig gepraat over hoeveel de allerrijksten meebetalen aan de samenleving. “Belasting, belasting, belasting, de rest is bullshit”, zei hij onder meer.
Reden genoeg voor het programma Tucker Carlson Tonight, op de conservatieve zender Fox News, om Bregman eens aan de tand te voelen. Dat het vraaggesprek niet ging zoals Carlson had gehoopt, meldde Bregman vorige week al op Twitter. Volgens de Nederlander is het interview om die reden ook niet uitgezonden.

Rutger Bregman
@rcbregman

Good morning @TuckerCarlson, why didn’t you air the interview with me last night? Couldn’t handle the criticism? I think you should just show it. And try to resist the temptation to edit, I’ve recorded the full thing – including that moment when you start swearing profusely.
1 week geleden

Nu, ruim een week na het interview, heeft Bregman zelf een video van het interview naar buiten gebracht via online nieuwsmedium Now This. Het gaat om beelden uit de studio in Amsterdam vanwaaruit Bregman in contact stond met de Fox-studio. Presentator Carlson is niet te zien, maar wel te horen.
Volgens Bregman is in het gesprek van ongeveer 6 minuten niet geknipt:

Rutger Bregman in gesprek met Tucker Carlson

Het gesprek begint met de presentator die Bregman complimenteert met zijn optreden in Davos. Carlson: “Het was een van de beste momenten in de geschiedenis van Davos. (…) Meneer Bregman,  » Lees verder