Wetenschap bewijst: schade aan lichaamscellen door de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik.

11-06-21 10:49:00,

                                                                 Gebroken DNA

In de huidcellen wordt onder andere energie uit de draadloze apparaten opgenomen. Daarbij raakt het DNA beschadigd, nadat eerst cellen beschadigden en aangetast worden door oxidatieve celstress. Dit is bewezen door wat waarschijnlijk de meest uitgebreide studie is tot nu toe: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1692 . Het onderzoek werd gefinancierd door de Zwitserse regering en opgesteld aan de Universiteit van Bern.

Bio-elektrisch organisme
Mensen zijn namelijk te beschouwen als bio-elektrische organismen. Het functioneren van onze organen wordt op elkaar afgestemd door middel van bio-elektrische signalen. Ieder levend organisme heeft een eigen, natuurlijke trillingsfrequentie. Frequentie is het aantal trillingen binnen 1 seconde met als eenheid Hertz (Hz). Alle draadloze toepassingen hebben een ook eigen frequentiegetal en interfereren met ons bio-elektrisch signaalsysteem (met ons lichaam dus). Het is niet moeilijk te begrijpen dat dit kan leiden tot klachten en ziekten, ondanks dat de overheid en de telecomindustrie, dit ontkennen.

Naam van de straling Frequentiegebied van betreffende straling Radiostraling. Very high frequency (VHF) 30 megahertz (MHz)-300 MHz Radiostraling. Ultra high frequency (UHF) 300 MHz-3000 MHz Radiostraling, Super high frequency (SHF) 3 gigahertz (GHz)- 30 GHz Microgolfstraling 3 GHz-300 GHz. Infraroodstraling (warmtestraling) 0,3 terahertz (THz)- 394 THz. Zichtbaar licht (grens niet-ioniserend-ioniserend) 394 THz- 789 THz Ultraviolet licht 789 THz-30 petahertz  (PHz)

Wat is oxidatieve stress
Ons lichaam heeft energie nodig, anders kan het niet functioneren. Energie door voedingsstoffen te verbranden door een binding aan te gaan met zuurstof: de cel-ademhaling (oxidatie). Deze vindt plaats in de mitochondriën, de energiecentrales van de cel en geven reactieve zuurstofverbindingen. Het is een natuurlijk proces dat alsmaar door blijft gaan, zolang iemand leeft. Een levend lichaam is echter door een teveel aan elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik,  niet meer goed in staat dit goed te beheersen en er ontstaat oxidatieve stress*. 

*Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand waarbij er meer reactieve zuurstofverbindingen vrij komen dan gebruikelijk is. Moleculen verliezen een elektron en worden instabiel: het worden vrije radicalen. De vrije radicalen streven ernaar weer stabiel te worden en ‘stelen’ dus een elektron van een ander, naastgelegen molecuul. Komen er te veel vrije radicalen, dan raakt het lichaam beschadigd en kan het de aanvallen niet meer goed bestrijden met klachten tot gevolg.

De gevolgen van oxidatieve stress voor het lichaam
Oxidatieve stress is betrokken bij een groot aantal,

 » Lees verder

Wetenschap schaadt de samenleving | Jorn Luka

04-05-21 02:26:00,

In onze vier uur durende podcast kwamen Jorn en ik op de open vraag uit, die we vandaag bespreken: welke rol spelen alle technische gadgets in je leven, en wanneer word je geleefd door de techniek? Wanneer macht via afhankelijkheid werkt, dan word je dus slaaf van ‘de machine’ als je op een gegeven moment niet meer zonder kunt. Techniek verandert ook de omgangsvormen tussen mensen, dus wanneer ontmenselijkt nieuwe techniek ons?

Hangt op de WC van De Abdij

Techniek vervreemdt al sinds uitvinding van ‘het vuur’

Om die vraag meteen te relativeren plaatsen we de cartoon van Archibald er bij: ‘technology, alienating people sinds 200 000 BC.’ Twee plaatjes van een gezin oermensen. In het plaatje voor de uitvinding van het vuur, houden ze elkaar warm door te knuffelen.

Maar is het vuur eenmaal uitgevonden, dan staren ze daar de hele dag wat mistroostig in, zonder nog bij elkaar te kruipen. Moraal van het verhaal: er is geen oudere vraag over wat techniek met mensenlevens doet dan die wij nu vandaag weer stellen. Of is het dit maal echt anders?

Aan het andere eind van het spectrum vinden we ‘Mirror Worlds’ van computerwetenschapper David Gelehrnter. Die beschrijft al in de jaren ’90 de ‘The Matrix’-achtige wereld waar we in groeien, de Spiegelwereld, dankzij de exponentiële vooruitgang in computer-technologie. We zullen ons gehele leven steeds meer in de virtuele wereld laten afspelen, steeds meer los van de natuur.

Als techno-nerd vindt hij dat niet alleen onvermijdelijk, maar ook wenselijk

Net als het boek van Harari ‘Homo Deus’ probeert men ons voor te bereiden op Artificial Intelligence die fundamenteel onze maatschappij verandert

In die zelfde techno-optimistische lijn als David Gelehrnter ligt Yuval Harari een kwart eeuw later met zijn boek ‘Homo Deus’, de mens die als god zal zijn door technische vooruitgang. Dan komen we al terecht in de denkwereld van de transhumanisten, met op de voorkant een vingerafdruk die op een computerchip lijkt.

De menging van mens en machine zal plaatsvinden, dat noemen de transhumanisten ‘singularity’. Zie in dat verband ook Ray Kurzweil zijn boek ‘The Singularity is near’.

Daarbij ontstaat een nieuwe rangorde in mensen. Zij die de techno-revolutie leiden en als eerste (bij zichzelf) implementeren,

 » Lees verder

De wetenschap van de Zoon | Mieke Mosmuller

25-09-20 12:35:00,

Voordracht in Arnhem op 20 november 2018 

Deel 4

Dat is een ontwikkeling waar we doorheen moeten. Maar de volgende stap, na dit onderduiken in de wetenschap en het verlangen naar de verloren spiritualiteit, is dat wij de intelligentie, die wij als mensen geschonken hebben gekregen, gaan doorgeestelijken, spiritualiseren. Dan kom je op een rationele manier terug in de occulte wetenschap, de occulte filosofie, de occulte fysiologie, de occulte schei- en natuurkunde.

Het is duidelijk dat er een sterke tegenmacht bestaat, die er alles aan doet om deze spiritualisering te voorkomen en de intelligentie te materialiseren en te mechaniseren.

We zien hoe in de loop van de geschiedenis in het christendom zelf de tegenmachten aan het werk zijn. Daardoor ontstaat een scheiding tussen het exoterische en het esoterische christendom. Daarnaast komen uiteraard van buiten het christendom krachten, die datgene wat eigenlijk de hoofdzaak van het christendom is zodanig van alle waarden willen ontdoen dat dit niet meer verder kan.

De natuur is het rijk van de Vader, het rijk van de noodzaak. Wij worden in het rijk van de Vader geboren en treffen daar een noodzaak aan, we treffen daar ons lot aan. We vinden onze familie, onze omgeving. Alles wat we daar aantreffen behoort in eerste instantie tot de noodzakelijkheid van ons aardebestaan. We hebben er geen macht over om daar iets tegenin te brengen. Dus je zou kunnen zeggen: datgene wat je vanuit de erfelijke lijn aan DNA meekrijgt, daar moet je het in die zin mee doen.

Het is natuurlijk bekend dat door bepaalde omstandigheden het DNA veranderd kan worden. Daaraan werkt ook de geneeskunde, om het DNA zo te leren manipuleren, dat je daar genezingen door kunt bewerken, door een gen wat ziektewerkingen in zich heeft in te wisselen voor een gezond gen. Maar dat zijn manipulaties. In feite is het rijk van de natuur het rijk van de Vader en daar moeten we ons in dat wijds uitgebreide horizontale vlak van het aardebestaan toch voorstellen dat het DNA daar thuishoort. Hoewel het zoals alles van kosmische oorsprong moet zijn. Maar de configuratie wordt natuurlijk wel degelijk voor een groot deel bepaald door datgene wat uit de erfelijke lijn komt. En het zal echt wel zo ver komen dat men dat heel nauwkeurig in kaart kan brengen en daardoor natuurlijk ook steeds meer vat krijgt op de processen die zich afspelen bij de overerving van bepaalde aandoeningen van de ouders op de kinderen en hoe je dat moet vermijden en wat er te verwachten valt.

 » Lees verder

Wetenschap steunt de noodzaak om gene-edited planten onder strikte veiligheidsbeoordelingen te laten vallen. – Gentechvrij

05-08-20 08:58:00,

Vanwege het alarmerende feit dat in het Verenigd Koninkrijk gene editing, een nieuwere vorm van GMO´s bij planten, niet zal worden geëtiketteerd, als Brexit een feit is, kunt u er hier (bericht van GMWatch, van 20 november 2019) meer over lezen. (Eng.) Omdat de hele wereld hier door in gevaar komt en niet alleen het Verenigd Koninkrijk.

English

Science supports need to subject gene-edited plants to strict safety assessments

Because of the alarming fact the in the UK gene editing wil not be labeled as Brexit is a fact, and will not be a subject to safety matters, you can read more about these new GMOs here. (From GMWatch, published: 20 November 2019). Because the whole world is in danger not just the UK.

 » Lees verder

Wetenschap en realiteit | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

09-07-20 03:32:00,

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

De werkelijkheid leert de wetenschap

Wetenschap creëert niet alleen kennis, maar ook onzekerheid. Nieuwe bevindingen stellen oude zekerheden ter discussie. Maar waar kunnen we nog op vertrouwen? Omdat de wetenschappelijke samenleving de realiteit uit het oog verliest.

In dienst van de belangen

De wetenschap speelt een steeds belangrijkere rol in sociale geschillen. Iedereen die zijn of haar mening wil benadrukken, verwijst ernaar. Aangezien het een reputatie van neutraliteit heeft, wordt het als onverdacht beschouwd. Het is dus een ideale dekmantel waarachter belangen zich kunnen verschuilen.

Dit beeld van neutraliteit kraakt. Steeds vaker baseren maatschappelijke groeperingen hun belangen op wetenschappelijke bevindingen, studies en theorieën als bewijs dat hun eigen opvattingen juist zijn. De maatschappij wordt overspoeld met wetenschappelijke kennis. Het is het nieuwe credo, het credo van de kennismaatschappij. Wat wetenschappelijk is vastgesteld is geloofwaardig en lijkt te moeten worden geloofd.

Aan de andere kant is er een groeiende indruk dat wetenschappelijk onderbouwde uitspraken in de eerste plaats ten dienste staan van de maatschappelijke krachten die de studies laten uitvoeren of financieren. Voor de publicatie van de resultaten is het aan de discretie van de klant, niet aan de discretie van het vinden van de waarheid. De wetenschap lijkt daarom steeds vaker bevooroordeeld en steeds minder neutraal.

Aangezien het in de politieke discussies wordt gebruikt als een middel om de verschillende en tegenstrijdige belangen te versterken, lijkt het zelf steeds meer tegenstrijdig en arbitrair te zijn. De belangenverstrengeling wrijft het af. Het lijkt ook steeds vaker op hen van toepassing te zijn: „Voor het brood dat ik eet, voor het lied dat ik zing.“

Sociale effecten

De indruk groeit dat ook de wetenschap niet meer te vertrouwen is. Zo haalt het geleidelijk het lot in van de politieke en staatsinstellingen, die in de ogen van veel burgers worden beheerst door ondoorzichtige kringen en geheime krachten.

Want de waarheden van vandaag worden morgen al als weerlegd beschouwd. Maar beide waren de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en hun vervaldatum wordt steeds korter. Terecht rijst de vraag: „Wat is goed? Wat is waar? Wie heeft er gelijk?

 » Lees verder