Wetenschap, jokken en ideologie | Uitpers

wetenschap,-jokken-en-ideologie-|-uitpers

21-05-19 08:22:00,

Francine

Dit is een leuk verhaal.

Liegen mag niet, nooit. Of toch soms? Om om te gaan met leugens in de wetenschapsbeoefening bestaan er strenge regels. Zo moet bewezen worden dat het onderzoek onmogelijk zou zijn zonder de waarheid geweld aan te doen. De ondervraagde personen mogen ook niet met naam zijn bekend. Als je die regels zorgvuldig toepast kan je wel leuke resultaten bereiken.

De economen Ha-Joon Chang, die we kennen van zijn kritische boeken over de mondialisering, en zijn collega Mohsen Javdani wilden uitzoeken hoe ‘ideologisch’ hun collega’s in de hele wereld wel handelden.

Ze legden hen een aantal vragen voor, ben U het eens of bent U het niet eens, met uitspraken van beroemde economen. Maar met de namen van die beroemde economen waren ze niet altijd correct. En wat bleek?

Uitspraken die werden toegekend aan ‘linkse’ of heterodoxe beroemdheden, zoals Karl Marx of Yanis Varoufakis, werden vaker als onjuist bestempeld dan uitspraken van Adam Smith of John Stuart Mill.

Bijvoorbeeld: de uitspraak dat het kapitalisme onrechtvaardig is wordt 9,5 % minder gesteund wanneer ze wordt toegewezen aan Varoufakis dan aan Laurence Summers, van wie ze in werkelijkheid komt.

Dat de arbeidsverdeling vervreemdend werkt wordt 12 % minder keer gesteund wanneer ze aan Karl Marx wordt toegeschreven dan aan Adam Smith, die het echt schreef.

Het eigendomsrecht dat in twijfel wordt getrokken krijgt 14,4 % minder steun wanneer dit wordt toegeschreven aan Friedrich Engels, dan aan John Stuart Mill, de echte auteur.

De auteurs vroegen ook naar de politieke voorkeur van de ondervraagden en stelden vast dat rechtse economen méér ideologisch reageren dan hun linkse collega’s. En ook dat er 42 % méér mannen zijn met een ideologische voorkeur dan vrouwen!

Als de uitspraak dat vrouwen worden gediscrimineerd in de economie wordt toegeschreven aan Diane Elson, valt de steun volledig weg, terwijl het de bekende Carmen Reinhardt is die dit vaststelde.

Beslist geen resultaat dat vertrouwen geeft in economisch onderzoek!

(Bron: Alternatives Economiques, mei 2019: “Who said or What Said? Estimating Ideological Bias in Views among Economists”, 4 februari 2019, Mohsen Javdani en Ha-Joon Chang)

 » Lees verder

Waar is de wetenschap? – Stichting Vaccinvrij stuurt Wob-verzoek aan ministerie voor VWS en RIVM – Stichting Vaccin Vrij

Waar is de wetenschap? – Stichting Vaccinvrij stuurt Wob-verzoek aan ministerie voor VWS en RIVM – Stichting Vaccin Vrij

31-08-18 06:39:00,

Waar is de wetenschap?Het zal u niet zijn ontgaan dat, sinds eind juni door staatssecretaris Blokhuis is aangekondigd dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, er een mediacampagne gaande is.

Helaas hebben de kranten partij gekozen en is de berichtgeving onvolledig. In de hele eenzijdige ‘discussie’ ontbreekt de reden waarom goed geïnformeerde ouders niet langer willen vaccineren. In één zin: zij komen erachter wat er in vaccins zit en maken zich bezorgd over het ontbreken van veiligheidsnormen en transparant wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om dit in te spuiten.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij is er middels de ‘Wet op openbaarheid van bestuur’ op 24-08-2018 een Wob-verzoek gestuurd naar het Ministerie van VWS, en naar het RIVM met het verzoek om transparantie wat betreft wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Volgens deze wet moet er binnen vier weken aan dit verzoek worden voldaan.

Een citaat uit de brief:

‘Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig. De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.’

De brief is hier te lezen.

 » Lees verder