Wettelijk beschermd tegen financiële wanpraktijken – totdat er schade is

23-05-19 06:45:00,

Duizenden ondernemers, scholen, ziekenhuizen en woningbouwcorporaties leden grote financiële schade vanwege de financiële producten die ze door hun bank kregen aangesmeerd. Ze dachten op schadevergoeding te kunnen rekenen omdat ze wettelijk waren beschermd tegen financiële wanpraktijken. Dat bleek een wassen neus: toen de schadebetalingen voor de banken in de miljarden dreigden te lopen, werden wettelijke definities terzijde geschoven. Gedupeerden boven een bepaalde omvang ontvingen daardoor geen cent.

Dit stuk in 1 minuut

  • Circa 22.000 ondernemers en semipublieke instellingen leden voor miljarden schade doordat banken hen hadden opgezadeld met renteswaps: financiële producten met zorgvuldig verborgen gebreken.

  • Duizenden ondernemers kwamen in de financiële problemen en werden onder druk gezet door hun bank. ‘Ze opereren echt als de maffia, met een geweer tegen je hoofd.’

  • De AFM werd in 2016 op de vingers getikt door de minister van Financiën, omdat zij ernstig tekort schoot in haar toezicht. Er werd een schaderegeling opgetuigd: het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK). 3000 gedupeerde MKB’ers en semipublieke instellingen kunnen echter geen aanspraak doen op het UHK.

  • Hoewel deze partijen bij het afsluiten van de contracten als niet-professioneel werden ingeschat en wettelijke bescherming genoten, werden ze plots geherkwalificeerd als professioneel, waardoor ze buiten de reikwijdte van het UHK vallen.  

  • ‘Zeer onrechtvaardig,’ noemt Pieter Lijesen van de stichting Renteclaim de herkwalificaties. Veel semipublieke instellingen krijgen geen cent terug. Advocaat Chantal van den Borne spreekt van een grote schande: ‘Het gaat om publiek geld; geld dat onderwijs- en zorginstellingen kwijt waren aan hun renteswaps, gaat dus niet naar onderwijs of zorg, maar is ten onrechte in de zakken van de bank verdwenen.’

  • De AFM houdt zich afzijdig en zegt dat het niet haar taak is om in te grijpen: ‘Het UHK is een overeenkomst tussen de banken en de derivatencommissie.’ Advocaten van gedupeerden zijn echter allerminst te spreken over de rol van de toezichthouder. Advocaat Jan Michiel Wagenaar: ‘Wat heeft wettelijke bescherming voor nut als die uitsluitend geldt bij het afsluiten van het contract, en niet wanneer er schade is?’


Lees verder

‘De bank was altijd een vertrouwenspersoon, een partner waarmee we samenwerkten. Het klinkt raar dat nu te zeggen,

 » Lees verder

NAM betaalt wettelijk verplichte schadevergoedingen niet uit

NAM betaalt wettelijk verplichte schadevergoedingen niet uit

09-04-18 07:13:00,

Ook jouw gemeente krijgt steeds meer taken en dus macht. Lokale journalisten zijn steeds minder in staat om deze macht te controleren. Daarom gaat Follow the Money lokaal.

Het was een historische dag, donderdag 29 maart. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte toen bekend dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de gaswinning uit het Slochterenveld. Is hiermee het leed geleden voor de Groningers?

Dit stuk in 1 minuut

  • Groningers die aardbevingsschade hebben geleden door de NAM, kregen de afgelopen jaren te maken met dochteronderneming CVW. Dat bedrijf handelde de schade af. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloot onlangs dat deze situatie onwenselijk is. 
  • Een expert en een contra-expert die niet uit een schadebeoordeling komen, gaan naar de arbiter. Dat is in Groningen geregeld het geval. Omdat CVW-experts de aardbevingsschade stelselmatig te laag inschatten of niet toekennen, is een klein leger van contra-experts zoet met de Groningse schadegevallen. Het CVW boekte in 2016 een winst van 2,4 miljoen euro.
  • Jannie Knot en Erik de Jonge voeren al jaren een verbeten strijd om vergoeding: niet alleen voor hun huis, maar ook voor de gevolgschade. Die loopt voor beiden inmiddels in de tonnen. De NAM kan hiervoor nog niet juridisch aansprakelijk worden gesteld, wel voor vergoeding van kosten van sloop of nieuwbouw. Een boerderij kost gemiddeld een half miljoen, Knot kreeg 30.000 euro.
  • Als arbiters meer bevoegdheden krijgen en de NAM aansprakelijk kunnen stellen, zouden gedupeerde Groningers eindelijk weten waar ze aan toe zijn.


Lees verder

Uit reacties in de media kun je afleiden dat velen denken dat dat inderdaad zo is. Helaas is het tegendeel waar. De gaskraan is nog lang niet dicht. De schade is onverminderd groot en neemt met elk aardbevinkje toe. Woningen worden verkeerd geprioriteerd versterkt. Risicoboerderijen staan te wiebelen op hun fundamenten. Erfgoed gaat verloren. Ook als de gaswinning is beëindigd, zullen de aardbevingen nog een tijd doorgaan.Wiebes heeft voor een nieuw schadeprotocol gezorgd, zodat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet meer zelf schades beoordeelt middels haar dochteronderneming: het Centrum Veilig Wonen (CVW). Hij deed dit omdat het CVW aardbevingsschade stelselmatig te laag inschat of onder de mat veegt.

 » Lees verder