Minister Wiebes onthult buitensporige zelfverrijking windmoleninvesteerders – Climategate

minister-wiebes-onthult-buitensporige-zelfverrijking-windmoleninvesteerders-–-climategate

20-02-20 08:37:00,

De exploitanten van windmolenprojecten, zoals Vattenfal/Nuon, RWE, Engie en Eneco/Mitsubishi, en de banken, zoals Rabo, Triodos, ING en ABN AMRO, hebben er aan de klimaattafels voor gezorgd, dat de rendementen op windmolenprojecten buitensporig hoog zijn en risicovrij. Inmiddels staan deze zelfde partijen in de rij om heel Nederland vol te zetten met windturbines.

Hoe lucratief zijn deze projecten precies? Daarover berichtte minister Eric Wiebes de Tweede Kamer in zijn brief van 14 februari 2020.1) De conclusie is dat er aan de klimaattafels van het Klimaatakkoord sprake is geweest van exorbitante zelfverrijking van bovengenoemde partijen.

Een bijdrage van Kees Pieters (Democratisch Energieinitiatief).

Rendement versus risico

Het belangrijkste risico bij een kapitaalsintensieve lange termijn investering in een elektriciteitscentrale is de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. Stijgt deze prijs dan zal de investering een super rendement hebben. Een sterk dalende elektriciteitsprijs kan leiden tot een verlieslatend project.

De investeerder zal een afweging moeten maken tussen rendement en risico. Dit is het normale ondernemersrisico.

Wiebes: risicovrij investeren in windmolens

Minister Wiebes geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 februari 2020 een toelichting op de subsidieregeling (SDE+) bij investering in windmolenparken. De regeling garandeert de windmolenexploitant een vaste elektriciteitsprijs, zodanig dat hij een risicovrij rendement op eigen vermogen maakt van 12 procent. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat er wordt gewerkt met 20 procent eigen vermogen en 80 procent vreemd vermogen. Bij het vreemd vermogen wordt uitgegaan van een rente percentage van anderhalf procent.

Minister Wiebes geeft ook aan in zijn brief, dat er in de subsidie rekening is gehouden met een bijdrage van ca. €5.600 per windturbine voor de lokale gemeenschap. Dit soort douceurtjes, waar menig wethouder mee kan pronken, gaan dus niet af van de winst van de investeerder, maar worden gewoon betaald door iedere burger via een heffing (ODE – Opslag Duurzame Energie) in de energierekening.

Hoe lucratief?

Hoe lucratief is deze regeling? Hoe goed is een risicovrij rendement op eigen vermogen van 12 procent? Ter vergelijking: het rendement op het eigen vermogen van Shell, toch geen zieltogend bedrijf en de hoeksteen van menige beleggingsportefeuille, was in 2019 acht-en-een-half procent.2) Let wel: Shell loopt, in tegenstelling tot de windmolenexploitanten, wél ondernemersrisico over dit rendement.

 » Lees verder

In Wiebes’ libertarisch universum is geen plaats voor geneuzel over solidariteit

In Wiebes’ libertarisch universum is geen plaats voor geneuzel over solidariteit

29-08-18 07:12:00,

Midden jaren negentig begon ik met doceren. Tijdens een van de eerste colleges politieke filosofie die ik mocht verzorgen, keek ik onverwacht aan tegen de breed lachende gezichten van drie twintigers die zich hadden getooid in zwarte T-shirtjes waarop ‘Taxation is slavery’ stond. Het was bedoeld als provocatie. Lekker een beginnend docentje van die linkse faculteit der wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam pesten.

In het libertaristische universum dat zij bewoonden, is geen plaats voor sentimenteel geneuzel over solidariteit en herverdeling. Succes is eigen verdienste. En wie pech heeft kan hoogstens aanspraak maken op filantropie, niet op verplichte steun door het collectief in de vorm van bijstand of basisinkomen. Dat volgt logisch uit de premisse van absolute eigendomsrechten van het libertarisme.

Ik zag ze tijdens de debatten die volgden volop genieten van hun eigen hardvochtige logica en van de geschokte gezichten van medestudenten die er anders over dachten maar dat minder eloquent konden verwoorden. Er zat en zit nu eenmaal een hoop erotische energie in het épater le bourgeois gauche dat zij praktiseerden. Niets zo leuk als de gutmensch, zoals het later ging heten, op de kast jagen door hem om de oren te slaan met standpunten die haaks staan op wat hij voor vanzelfsprekend houdt.

De lust is recht evenredig aan de omvang van de consensus. Hoe meer mensen iets vinden, hoe lekkerder het is om een contrair standpunt in te nemen. Daaraan dacht ik toen ik zondag de minister van Economische Zaken bij Zomergasten zag. Het bood wat mij betreft een onthutsend kijkje in het wereldbeeld van een VVD-politicus. Wat doe je als je door de progressieve VPRO wordt gevraagd een avondvullend programma samen te stellen? Je kiest fragmenten waarvan je vermoedt dat ze zo veel mogelijk indruisen tegen het linkse levensgevoel van de kijker. En daar ging het mis.

Want wat zegt het over je als je meent je publiek te moeten schofferen met een fragment uit Milton Friedmans televisieserie Free to Choose? Waarin de aanvoerder van de Chicago Boys aan de hand van een potlood laat zien van hoeveel anonieme anderen wij in een markteconomie afhankelijk zijn voor ogenschijnlijk simpele goederen, om af te sluiten met de claim dat vrijhandel ons vrede en harmonie heeft gebracht?

 » Lees verder

NAM en Wiebes proberen zesduizend schademelders af te schepen met een ‘fooi’

NAM en Wiebes proberen zesduizend schademelders af te schepen met een ‘fooi’

25-05-18 06:51:00,

Na jaren van wanprestaties mag de NAM zich niet langer met de schadeafhandeling in Groningen bemoeien. Goed nieuws, zou je denken. Maar voor 6.000 Groningers die hun schade vóór 31 maart 2017 hebben gemeld, heeft dit nieuws een wrang bijsmaakje.

Eric Wiebes is een man van boude uitspraken en grote gebaren. De minister van Economische Zaken en Klimaat beloofde afgelopen december dat wat schadeafhandeling in Groningen betreft, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) er helemaal tussenuit gaat. Een kleine maand later werd de daad bij het woord gevoegd en werd het nieuwe schadeprotocol van kracht. De Staat is nu het loket waar gedupeerde bewoners van het aardbevingsgebied hun schade kunnen melden; het oude protocol vervalt zo snel mogelijk.

Eind goed al goed, zou je denken, maar nee. In het plan van Wiebes staat immers ook dat de NAM vóór 1 juli dit jaar het stuwmeer van 6.000 nog niet afgehandelde schadegevallen die nog onder het oude schadeprotocol vallen, weg moet werken. Een stuwmeer dat het bedrijf overigens zelf gecreëerd heeft — de experts van haar Centrum Veilig Wonen (CVW) hebben 80 tot 100 procent van alle “lastige” aardbevingsschadegevallen doorgeschoven naar de arbiter, het gaat hier om een kleine tien procent van het totale aantal schademeldingen.

De NAM probeert nu — met expliciete steun van Eric Wiebes en commissaris van de Koning in de provincie Groningen René Paas — om de hele dossierberg zo snel mogelijk onder de mat te vegen. Vooral de complexere (lees: duurdere) schadegevallen zijn hier de dupe van.

Wiebes wil samen met de NAM alle niet afgehandelde schadegevallen van vóór 31 maart 2017 in een keer aanpakken. Alle Groningers die tot deze groep behoren, ontvingen op 5 maart 2018 een brief met uitleg over de versnelde afhandelingsprocedure. Sindsdien ploffen er brieven op hun mat, met daarin een aanbod van de NAM tot schadevergoeding. Schademelders kunnen dat aanbod accepteren in cash, in herstelwerkzaamheden, of het aanbod afwijzen. Dat moet binnen 3 weken – 6 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief — gebeuren. Volgens een bron van FTM staan Wiebes en Paas persoonlijk achter deze termijn.

“Dit is gewoon weer dezelfde truc”

Twaalfhonderd rechtszaken per week

Natuurlijk gaat dit niet goed; het gaat immers al jaren mis.

 » Lees verder