Verrassende winst in strijd tegen de #pensioenroof – tussenstand –

verrassende-winst-in-strijd-tegen-de-#pensioenroof-–-tussenstand-–

09-12-19 09:04:00,

foto 123rf

Dankzij een toelichting op de bevoegdheid van de ECB ziet het er voor pensioengerechtigden ineens een stuk rooskleuriger uit. De pensioenbesturen moeten hun verantwoording nemen en hoeven helemaal niet te luisteren naar Den Haag voor de rekenrente. Dat en meer blijkt wanneer wij de ontwikkelingen op een rijtje zetten, met dank aan Ad Broere.

23 september 2019
Dagvaarding: Staat is onbevoegd

Een aantal seniorenorganisaties dagvaarden de Nederlandse Staat op 23 september 2019 omdat deze op basis van de Europese Richtlijn kiest voor extreem lage rekenrente voor de pensioenfondsen. De organisaties gaan ervan uit dat de Staat helemaal geen bevoegdheid heeft om dit te doen.

In de rechtszaak stellen de organisaties dat de Europese richtlijn, waardoor de Staat voor de extreem lage rekenrente heeft gekozen, alleen geldt voor fondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren. De meeste pensioenen zijn echter niet gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is gekort en nieuwe kortingen dreigen.

Wanneer de rechter dit standpunt volgt, vervalt de wettelijke basis om pensioenen te bevriezen en te korten.
(Lees het persbericht)

Hierover is nog geen uitspraak gedaan, maar komt er binnenkort aan.

29 oktober 2019
Aangifte tegen pensioenfondsen voor valsheid in geschrifte

De pensioenfondsen in Nederland overtreden de Pensioenwet, omdat ze zich gedwongen voelen de rekenregels van De Nederlandsche Bank uit te voeren. Ze houden zich niet aan de wet om de marktwaarde van de technische voorzieningen (het bedrag dat ze nu opzij moeten zetten om later de pensioenaanspraken te kunnen betalen) te berekenen. W.B. Verwoerd heeft aangifte gedaan bij het Functioneel Parket in Amsterdam.
(Lees verder Ad Broeres Blog)

21 november 2019
Klacht tegen ECB wegens wanbeleid pensioenfondsen

De Nederlandse bevolking denkt volgens berichtgeving dat Draghi en de ECB schuldig zijn aan het opleggen van de marktrente als rekenrente aan pensioenfondsen. Minister Koolmees en DNB-president Knot spreken dit niet tegen.
Frits Schuurman dient bij de Europese Ombudsman een klacht in tegen de Europese Centrale Bank, omdat deze bank de oorzaak is van het wanbeheer van de Nederlandse pensioenfondsen.

 » Lees verder

Zoutwinning: de winst vloeit naar het buitenland, maar de provincies blijven met de brokken zitten

14-10-19 08:16:00,

Van Noord-Oost Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen en van Den Helder tot Maastricht: deze waakhond komt naar je toe.

Nederland is in Europa de op een na grootste producent van zout. De zoutwinning heeft lange tijd in de schaduw gestaan van de gaswinning. Net als bij het gas, zijn de schadelijke gevolgen lang gebagatelliseerd. Daar komt langzaam verandering in. Maar een ‘afbouwplan’ ontbreekt nog.

Over dit onderzoek

Waar gaat dit over?

  • Na Duitsland is Nederland de grootste zoutproducent van Europa. Het grootste deel van dat zout komt uit de bodem in Twente en Noordoost-Groningen, met kleinere zoutwinningsgebieden in het westen van Friesland.
  • Maar zoutwinning is niet zonder gevaren. Het gewonnen zout laat cavernes achter, sommigen zo groot als een voetbalstadion. Wanneer die instorten, verzakt de bodem en kunnen enorme sinkholes ontstaan.

Waarom moet ik dit lezen?

  • Zoutwinning is lang het ondergeschoven kindje geweest van de gaswinning. De negatieve gevolgen zijn daarom lang gebagatelliseerd of goedgepraat onder het mom van werkgelegenheid.
  • De meeste mijnbouwbedrijven die het zout winnen, zijn inmiddels in buitenlandse handen. Daardoor vloeit de winst grotendeels weg over de grens, terwijl de kosten van de schade op de schouders van de Nederlandse belastingbetaler terechtkomen.

Hoe heeft FTM dit onderzocht?

  • Dit artikel maakt deel uit van het gezamenlijke onderzoek naar de gevolgen van zoutwinning in Noord-en Oost-Nederland door FTM en de publieke regionale omroepen Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost.
  • Het onderwerp is mede bepaald door het publiek van FTM en de omroepen in de pitch-wedstrijd #noordoostpitch. De regionale omroepen van Noord- en Oost-Nederland besteden deze week extra aandacht aan de zoutwinning in hun provincie.


Lees verder

Op het eerste gezicht lijkt zout in niets op aardgas. Neem alleen al de opbrengsten: waar de staatskas sinds 1965 bijna 417 miljard euro aan aardgasbaten heeft geïnd, zijn de opbrengsten van de concessies voor zoutwinning verwaarloosbaar. In het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte wordt veel over zout gezegd, maar niets over de zoutbaten voor de Staat der Nederlanden. Die zijn er dan ook niet.

In dat opzicht is zout het lelijke eendje van de Nederlandse bodemschatten.

 » Lees verder

Vaccins ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’: over winst die leidt naar nóg meer winst – Stichting Vaccin Vrij

vaccins-ontworpen-als-8216toegangspoort-medicijn8217-over-winst-die-leidt-naar-nog-meer-winst-8211-stichting-vaccin-vrij

04-04-19 11:20:00,

groei winstDe huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard. Slechts vier bedrijven (GKS, Merck, Sanofi en Pfizer) hebben bijna alle kinderen ter wereld als regelmatig terugkerende klant. En bovendien kunnen zij erop vertrouwen dat overheden wereldwijd hun best doen om ervoor zorgen dat alle nieuwgeborenen baby’s ook in hun klantenbestand terechtkomen. De droom van elk bedrijf is werkelijkheid voor de farmaceutische industrie.

 

Dit is nog maar het begin

 
De grootste winsten worden niet gemaakt op vaccins. Deze miljarden zijn nog maar het begin van de omzet die door deze vier multinationals wordt gemaakt. De farmaceutische industrie heeft haar eigen triljoenen-markt gecreëerd: een generatie van chronisch zieke kinderen.

Het artikel: ‘Vaccins – ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’ legt uit waarom miljardenwinsten, die worden gemaakt op vaccins, het begin zijn van triljoenenwinsten, die worden gemaakt op chronisch medicijngebruik. Het artikel is een geautoriseerde vertaling van Vaccines – Gatewaydrugs by design door Kristina Kirsten, gepubliceerd op Children’s Health Defense. De cijfers in dit artikel betreffen de Amerikaanse situatie, maar de informatie is cruciaal om beter inzicht te krijgen in hoe de farmaceutische industrie achter de schermen aan de touwtjes trekt – niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. En hoe miljoenen kinderen daar het slachtoffer van zijn.

 

 

Children’s Health Defense

 
Children’s Health Defense is opgericht door Robert F. Kennedy, Jr. In het onderstaande filmpje stelt hij zich aan u voor.

 

 

 

Vaccins – ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’

Kristina Kirsten

Waarom heerst er vandaag de dag een epidemie van chronische ziekten die 54% van onze kinderen teisteren? Waarom lijden zoveel van onze kinderen aan ADHD, anafylaxie(*) door allergieën, astma, auto-immuunziekten en epilepsie, naast andere chronische ziekten en neurologische ontwikkelingsstoornissen? Deze vragen blijven grotendeels onbeantwoord, en worden veelal genegeerd door de medische wereld, terwijl het aantal kinderen met deze aandoeningen maar blijft stijgen.

De meest voor de hand liggende vraag die gesteld moet worden, is: wat maakt dat deze chronische aandoeningen zich bij onze kinderen voordoen in zulke alarmerende aantallen?

 

 

NCVIA en aansprakelijkheidsvrije vaccins

 
We leven in een wereld waar met steun van farma, door de overheid goedgekeurde, medische mandaten in de vorm van aansprakelijkheidsvrije vaccins met bekende ernstige potentiële schadelijke effecten die herhaaldelijk in steeds grotere aantallen (70 doses van 16 vaccins tot de leeftijd van 18 jaar) gedwongen worden toegediend aan onze meest kwetsbare en stemloze populaties.

 » Lees verder

Shell, winst 13 miljard, belasting 0 | Uitpers

shell-winst-13-miljard-belasting-0-uitpers

03-12-18 05:07:00,

Van een fiscaal gunsttarief gesproken: Royal Dutch Shell maakte vorig jaar een winst van 13 miljard euro en betaalt daarop: 0 (nul) euro belasting. Dat is wat het dagblad Trouw onlangs (29 november) onthulde, en  wat in Nederland opschudding verwekt. Je zou voor minder ene geel hesje aantrekken. Trouw verwijst naar een intern vertrouwelijk document van het Nederlandse ministerie van Finan ciën.

Shell, een olie- en gasgigant, is in het Nederlandse Den Haag gevestigd. Shell doet niets onwettigs. Want de Nederlandse belastingwetgeving is gemaakt op maat van Shell. Die voorziet namelijk zeer veel mogelijkheden voor aftrekposten en afwentelen, zodat Shell niet moet bijdragen tot de kosten van de samenleving. Shell heeft volgens Trouw in zijn slechtste jaar oit amper 2 miljard euro winst gemaakt, in het beste jaar was dat 55 miljard.

Shell heeft niet alleen op maat gemaakte belastingwetten, het kan ook rekenen op de absolute discretie van de administratie. De staat weet zeer goed wat wij doen, aldus afgevaardigde-beheerder Marjan Van Loon. Shell zegt dat zowel de onderneming als de staat discreet moeten zijn omwille van de concurrentie…

 » Lees verder

De winst van de kredietcrisis van 2008 – De Lange Mars Plus

De winst van de kredietcrisis van 2008 – De Lange Mars Plus

14-09-18 09:33:00,

123rf

Natuurlijk wordt er veel geklaagd over banken en bankiers die niets van de kredietcrisis van 2008 zouden hebben geleerd en op de oude voet zijn doorgegaan. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen  die juist dankzij de crisis zijn ontstaan en als winst voor de bevolking kan worden gezien.

De kredietcrisis is ontstaan in de Verenigde Staten. Er zijn grote mondiale onevenwichtigheden. Zo besparen China en de olieproducerende landen veel geld, zijn er hoge olie-opbrengsten en zijn de financiële markten zwak. Daartegenover staat de VS, waar juist veel belegd en besteed wordt. Hier is een lage rente. Terwijl de huizenprijzen en de aandelenkoersen stijgen. Er is veel financiële vernieuwing zonder het noodzakelijke toezicht op deze producten. Amerikaanse banken raken in de problemen, waarna de kredietcrisis zich wereldwijd als een olievlek verspreidt. Nederlandse banken worden met steun operaties van de overheid met een waarde van 135 miljard overeind gehouden.

Geldcreatie raakt bekend

Het kan niet langer ontkend worden, maar zou toch tot 2015 duren, dat banken geld scheppen uit het niets. Waarbij het geld dat zij scheppen altijd schulden zijn voor derden. De schuldenaren moeten zowel de hoofdsom als de rente terugbetalen. Aan die hoofdsom heeft de bank niets, de geldhoeveelheid neemt af, maar wel aan de rente die zij binnenhalen dankzij hun ‘geldproductie’.

Tot aan de historische hoorzitting in de Tweede Kamer in 2015 , die aan het debat van 2016 vooraf ging, is de exclusieve geldschepping door commerciële banken altijd in alle toonaarden ontkend. Zo wordt de praktijk van geldschepping ook nergens op scholen onderwezen.

Tot op de dag van vandaag kunnen alleen commerciële banken geldscheppen op het moment dat er een schuld aangegaan wordt bij de bank. Geen enkele overheid waar ook ter wereld heeft zichzelf deze bevoegdheid (durven?) gegeven. Meer over geldschepping vind je hier: Boekje open over banken

Met ruime Kamermeerderheid wordt op 29 maart 2016 de motie van Omtzigt (CDA) en Merkies (SP) aangenomen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wordt advies gevraagd over de werking van het geldstelsel. De WRR moet daar in ieder geval de voor- en nadelen van alternatieven systemen van geldschepping bij betrekken.

 » Lees verder