Het Rijk wordt gek van Anselm Lenz… | KenFM.de

het-rijk-wordt-gek-van-anselm-lenz…-|-kenfm.de

09-10-20 09:27:00,

Een standpunt van Anselm Lenz, redacteur van het weekblad Demokratischer Widerstand.

Vanaf vrijdag wordt de tweede lockdown in Berlijn getest. In de loop hiervan zullen corrupte beroepspolitici zich richten op bosbeschermers, woningbouwprojecten, de middenstand en het civiele leven. Op zaterdag zal er een burgermars voor de mensenrechten door de stad marcheren.

De tijd is gekomen: dinsdag heeft het Berlijnse stadsbestuur een tweede „lockdown“ opgelegd aan de gehele bevolking. De „Zevende wijziging van de verordening inzake infectiebescherming“ voorziet onder meer in een uitgaansverbod dat aanstaande vrijdag 9 oktober 2020 om 23.00 uur ingaat.

Volgens deze bepaling mogen slechts vijf personen samen staan en mogen niet meer dan tien personen samen in gesloten ruimten staan. Dit betekent dat de metropool en ’s nachts praktisch opgesloten worden. Daarnaast is er een „afleidingsregel“ van toepassing, die bedoeld is om bijeenkomsten, d.w.z. elke vorm van politiek onaangename ontmoetingen, te voorkomen.

Hoe lobbyen in de propagandamedia werkt, bleek al in de Tagesthemen op maandagavond voor de bekendmaking van de Berlijnse verordening: De Berlijnse gezondheidssenator Dilek Kalayci (SPD) was in een interview ronduit gegrild. ARD-propagandist Pinar Atalay eiste een verscherping en zelfs een soort zoneregeling voor Berlijn met binnenstedelijke grenscontroles tussen de Berlijnse districten Friedrichshain-Kreuzberg en Mitte.

Kalayci wordt beschouwd als de zwakste schakel in de Berlijnse staatsregering, die probeert te dienen binnen het apparaat met anticiperende gehoorzaamheid en een corona hardliner cursus. Ze kwam in de problemen tegen het TV-gezicht Atalay en herhaalde steeds weer dat Berlijn „niet te vergelijken is met wijken“. Wijken zouden immers vaker van elkaar geïsoleerd kunnen worden. – De mensen op het platteland moeten zich zorgen maken over de stadsbewoners en vice versa totdat ze allebei geïsoleerd zijn en hen daarvoor bedanken.

Stiltemars en honderden mensen

De nieuwe „lockdown“ in Berlijn, waarmee het Corona-regime in Berlijn, dat als opstandig wordt beschouwd, de proef op de som neemt voor de tweede golf op het grondgebied van de Bondsrepubliek, geeft het regime de mogelijkheid om de bevolking voortdurend aan te vallen met de politie, die is gedegradeerd tot regerings- en zakenmilitie. Voor de demonstratieplicht van de ambtenaren en het universele recht van de mens zal er op zaterdag 10 oktober een burgermakende stille tocht door de stad plaatsvinden.

 » Lees verder

Wat Covid-19 wordt genoemd is geen virus, maar een stukje van ons DNA

wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus,-maar-een-stukje-van-ons-dna

24-08-20 08:31:00,

Voorafgaande opmerkingen over de coronatest:
1. Er is door niemand wetenschappelijk bewezen dat er een nieuw virus bestaat, covid-19 genaamd. Daarom zou je het een spookvirus kunnen noemen.
2. Evenmin is bewezen dat het genetische materiaal, waarvan beweerd wordt dat dit het nieuwe virus is, mensen ziek kan maken
3. Testen op een virus waarvan niet bewezen is dat het bestaat is onzinnig. En het is dubbel onzinnig als bovendien niet bewezen is dat er gevaar is voor de gezondheid.

Zie wat betreft deze voorafgaande beperkingen verder mijn artikel van gisteren.

Spectaculair onderzoeksresultaat

Inmiddels is er nieuwe informatie opgedoken over wat hierboven bij punt 2 wordt genoemd: het genetische materiaal waar bij de test naar wordt ‘gezocht’.

Volgens een blogtekst die al in april dit jaar werd gepubliceerd, is datgene wat Covid-19 wordt genoemd helemaal geen virus, maar het menselijke chromosoom 8. Ieder mens heeft dit chromosoom in zijn DNA. Met andere woorden: iedereen heeft ‘corona’.

Maar nu de explosieve impact van deze constatering: chromosoom 8 is gerelateerd aan de menselijke intelligentie en aan de afweer tegen kanker. Als je dit chromosoom als vijand aanmerkt en een vaccin ontwikkelt dat ertegen in actie komt…. dan spreek je niet over een middel tegen een virus, maar over een middel tegen een belangrijk onderdeel van het menselijke DNA.

Als deze vaststelling klopt, dan zijn de implicaties enorm. Het Covid-19 vaccin is dan een biowapen.

Krankzinnig plaatje

De test zoekt naar iets wat al bekend is. En het vaccin bestrijdt iets dat juist niet aangetast mag worden.

Om het krankzinnige plaatje compleet te maken is er ook nog het risico dat de PCR-test en de temperatuurmeting met lasers beschadigingen kunnen veroorzaken aan respectievelijk het zeefbeen en de pijnappelklier, allebei delicate onderdelen van onze fysieke constitutie.

Hieronder eerst de video met de nieuwe informatie en daarna een video van Max Igan die (vanaf 12:20) op deze belangrijke onthulling ingaat.

Op het YouTube-kanaal van Igan is deze video niet meer te vinden. Hij is kort na plaatsing alweer weggehaald door de censors. Een indicatie eens te meer dat het om belangrijke informatie gaat.

Zie verder: Bombshell Evidence that COVID RNA Base Pairs are Identical to Chromosome 8 Human DNA

Gerelateerd

Zijn de Covid PCR-tests een heimelijke manier om mensen te infecteren of iets bij hen te implanteren?

 » Lees verder

Al een eeuw wordt gewerkt aan wereldregering – Interessante Tijden

al-een-eeuw-wordt-gewerkt-aan-wereldregering-–-interessante-tijden

30-07-20 10:22:00,

Met 1 been in de biologische wereld en 1 been in de geestelijke, de mens als ‘amfibie’…

 We bespreken vandaag ‘We are amphibians’ Julian and Aldous Huxley on the future of our species van Richard Samuel Deese. De titel slaat op het idee dat mensen met 1 been in de biologische wereld leven en met 1 been in de geestelijke wereld.

Zoals een kikker in zijn jeugdstadium ook als visje leeft met kieuwen om in zijn volwassen stadium longen te krijgen. Zo vertegenwoordigde wetenschapper Julian- Unesco-directeur-  de biologische kijk op mensen, en schrijver van The Brave New World, Aldous de geestelijke kant.

Maar beide stonden wel aan de zelfde kant van seculiere levensbeschouwing, die de ‘ziel’ ontkent. Dus waren ze eigenlijk twee kanten van de zelfde moderne medaille, leidend tot zelfde uitkomst. Met ‘de economische depressie’ als argument voor meer controle,  en ‘de’ wetenschap in pacht als autoriteit krijg je een totalitaire maatschappij.

De literatuur voor vandaag

Technocratendenkwijze leidt onherroepelijk tot dictatuur
Als schijnbare tegenpolen zijn de gebroeders Julian en Aldous ook instrumenteel voor intellectuele ontwikkelingen van afgelopen eeuw, leidend tot wat je nu ziet: een Corona-dictatuur en klimaatdictatuur, topdown afgedwongen via internationale instituties.

In de jaren ’30 zag Aldous Huxley het volgende al gebeuren (blz 114):

For Aldous, the managerial revolution (top down oorlogseconomie RZ) that the war was accellerating had this single consequence that trumped all of the others in importance:

the great powers of the world, whether they classed themselves as empires of some master race, proletarian dictatorships, of liberal democracies, were all joining a life-and-death race to become more highly centralized, more effectively militarized, and, as a consequence, more irrevocably oppressive’.

2030 Agenda tot nieuwe grondwet gemaakt

Dus, laat dat even op je inwerken. Hier staat de boodschap van dit verhaal van vandaag al in. Wanneer je een bepaalde denkwijze aanneemt, en het wereldbeeld daarvan accepteert. Dan beweeg je automatisch en onherroepelijk richting een maatschappij die uit die geest handelt.

Bijvoorbeeld, als je prat gaat op ‘wetenschap’ als hoogste kennisvorm. Dus dat academici over alle terreinen van het leven het laatste woord moeten hebben. Dan ga je akkoord met dat idee. Je neemt het ene,

 » Lees verder