Sociale zekerheid bij het schroot? | Uitpers

07-07-18 06:26:00,

Twee dagen geleden liet de Franse krant ‘L’Humanité’ een bommetje ontploffen: in de discussies die in het Franse Parlement worden gevoerd over de hervorming van de instellingen en een wijziging van de Grondwet zou stiekem een amendement zijn geslopen om de ‘sociale zekerheid’ uit de grondwet te halen!

Het bleef stil in andere traditionele media, maar de sociale media en de vakbonden schoten meteen in actie met lobbywerk en een petitie.

Vandaag komt er meer duidelijkheid over wat er precies aan de hand is: het recht op sociale zekerheid zou worden vervangen door een recht op sociale bescherming. Laat dat nu net zijn wat al een tiental jaar mondiaal aan de gang is. Internationale instellingen zoals de Wereldbank verdedigen met gloed een ‘sociale bescherming’ nadat ze eerst hun pijlen hadden afgeschoten op ‘sociale verzekeringen’. Ze willen een ‘universele’ sociale bescherming maar willen daarmee precies het tegenovergestelde zeggen: geen universele sociale zekerheid, maar een minimale bescherming voor al wie werkt en niet werkt, niet betaald uit bijdragen maar uit belastingen.

Hiermee wordt afgestapt van het paritaire beheer, worden de vakbonden verder verzwakt, wordt de klemtoon gelegd op herverdeling in plaats van verzekering, en vooral: wordt sterk geknaagd aan de rechten zoals pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. In alle Europese landen is een dergelijke beweging bezig, in het Zuiden is deze verandering al bijna achter de rug.

De petitie heeft heel wat deining veroorzaakt en de ‘République en marche’, de partij van Macron, krabbelt terug. Het amendement werd ingetrokken, maar er komt iets anders in de plaats. En dat zal onvermijdelijk over de financiering van de sociale zekerheid gaan.

Wie denkt dat het neoliberalisme zijn beste tijd heeft gehad, staat eens te meer in de kou. Sociale rechten worden verder afgebouwd, de ‘kathedraal’ van de sociale zekerheid moet op de puinhoop. Arbeid moet voor werkgevers goedkoper worden. Kan het niet met een verlokkelijk basisinkomen, dan maar met de botte bijl van een grondwetshervorming. Dit staat ook ons te wachten.

 » Lees verder

Wat als de sociale zekerheid eindelijk wordt afgeschaft?

13-03-18 11:41:00,

Het is 1 april 2021: de regering-Vandepoes I schaft de sociale zekerheid af. “Eindelijk”, dachten velen, “netto hou ik nu 1.000 euro meer over!” Pas maanden later werden alle gevolgen duidelijk…

Piet vond het prachtig. Per 1 april 2021 werd zijn nettoloon gelijk aan zijn brutoloon. Als meest gemiddelde verdiener van België steeg zijn maandsalaris van 2.049 tot 3.401 euro! Hij kocht zich meteen een nieuwe iPhone en ging met zijn gezin eens lekker uit eten. Hij droomde al over hoe hij zijn extra nettoloon in de komende maanden zou uitgeven. Het voelde een beetje aan alsof hij de loterij had gewonnen!

Doktersrekening

Tot zijn vrouw Miet doorhad dat zij geen kindergeld meer kregen voor hun drie teerbeminde kinderen: zomaar eventjes 516,88 euro minder! Maar goed, daar gingen Miet en Piet hun wandelvakantie niet door laten vergallen. Anne-Marie en Marianne, de twee jongsten, wandelden mee en konden het niet laten: elke boom moest hun klimpartijen ondergaan. Volgens Marianne had Anne-Marie geduwd. Wat er ook van zij: haar been was lelijk gebroken. Drie weken lang lag ze in het ziekenhuis, de kleurrijke namen van de vrienden op haar gips verzachtten de pijn. Maar niet de factuur, want die liep op tot 9.000 euro, waarvan geen eurocent terugbetaald! Ook de dokters- en kinesistenrekeningen achteraf vielen meer dan 5 keer zo hoog uit, omdat het ziekenfonds niet meer tussenkwam.

Pensioen

Miets vader, Mats, zag het niet meer zitten. Hij stond vijf jaar voor zijn pensioen, toen duidelijk werd dat de pensioenen werden afgeschaft, want ja, die worden ook betaald met de sociale zekerheidsbijdragen. Hoe kon hij op die korte tijd genoeg sparen om te overleven op zijn oude dag? Hij smeekte vol schaamte dat Miet hem financieel zou bijstaan. Werken tot 85 jaar zag hij echt niet zitten. Miet speelde met het idee om haar ‘netto-opslag’ aan haar vader te geven, maar ze besefte dat ze dan zelf niet meer zou rondkomen. Sinds de afschaffing van de sociale zekerheid waren ontzettend veel kosten gestegen. Bovendien wilde ze sparen voor onvoorziene omstandigheden. Zeker na wat haar collega Valerie was overkomen. Valerie was op het werk van de trap gedonderd en zat al 5 maanden in revalidatie. Maar de arbeidsongevallenverzekering was afgeschaft, net als de ziekte-uitkeringen. De medische kosten van duizenden euro’s moest ze zelf ophoesten,

 » Lees verder

De sociale zekerheid behoort toe aan wie ertoe bijdraagt

28-01-18 08:05:00,

CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC verzetten zich tegen het populistische discours dat probeert te doen geloven dat de opvang van vluchtelingen onze sociale zekerheid in gevaar brengt. Niet de vluchtelingen bedreigen onze sociale zekerheid maar wel de federale regering door zwaar te snijden in de ontvangsten, zware besparingen op te leggen en hervormingen ten koste van de rechthebbenden door te voeren.

In het publieke debat over de vluchtelingenstromen en de opvang van vluchtelingen kwam deze week de sociale zekerheid in het vizier. Die zou, volgens het discours, in groot gevaar zijn: “De vluchtelingen profiteren van de sociale zekerheid. Onze grenzen openen voor vluchtelingen brengt dit solidaire stelsel in gevaar met als onvermijdelijk gevolg dat onze levensstandaard zal afnemen.”

Demagogisch en kort door de bocht, vinden CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC. Men mag zich niet vergissen: zij die dergelijke argumenten gebruiken en zich opwerpen als verdediger van een bedreigd meesterwerk, proberen in werkelijkheid om de solidariteit en de sociale rechten af te bouwen vanuit een ultra-liberale visie op de samenleving.

CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC wensen alles juist te kaderen:

  • De sociale zekerheid behoort in de eerste plaats toe aan wie ertoe bijdraagt, niet aan die politici die ze om eigen politieke redenen willen misbruiken. Ons sociaalverzekeringsstelsel wordt overwegend met sociale bijdragen van werkgevers en werknemers gefinancierd en pas in tweede instantie met taksen en andere fiscale ontvangsten van de federale overheid.
  • Immigratie kost niets, ze brengt op. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, hebben vluchtelingen geen rechten in de Belgische sociale zekerheid zolang zij er niet toe bijdragen. Toegang tot dringende medische zorg en materiële hulp is strikt gereglementeerd en ethisch en menselijk niet meer dan rechtvaardig. De kostprijs hiervan is een peulschil in vergelijking met de 80 miljard euro die jaarlijks naar de sociale zekerheid gaat. De federale overheid besteedt jaarlijks minder dan 50 miljoen euro aan dringende medische hulp. Bewezen is evenwel dat mensen met een migratie-achtergrond meer ‘opbrengen’ dan ze kosten. Een vergelijkende OESO-studie toont aan dat het fiscaal en budgettair effect per persoon gemiddeld 3.500 euro per jaar bedraagt, ongeveer 1 procent van het BBP.
  • De sociale zekerheid wordt van binnenuit bedreigd en niet van buitenaf. De federale regeringsmaatregelen bouwen de sociale rechten af. De beslissing in het kader van de taxshift om de werkgeversbijdragen fors te laten dalen,

 » Lees verder