‘In zichzelf investerende’ student is een verdienmodel

28-05-19 06:53:00,

De basisbeurs is niet meer, lang leve de ‘schuld-gefinancierde investering in het eigen menselijk kapitaal’. Volgende week stemt de Eerste Kamer over ophoging van de rente op studieschuld. Dat banken daar het meest aan verdienen, is pervers, vinden David Hollanders en Geertje Hulzebos.

Op 1 september 2015 schaften PvdA, D66, GroenLinks en de VVD de basisbeurs definitief af. Sindsdien is een studie voor 18-jarige scholieren een schuld-gefinancierde investering in eigen menselijk kapitaal die met name de banken ten goede komt. Als het aan Rutte-III ligt, wordt 4 juni aanstaande bij stemming in de Eerste Kamer de investeer-in-jezelf-ideologie aangescherpt door de rente op studieschuld op te hogen. De rente wordt niet meer gekoppeld aan de rente van 5-jaarsstaatsobligaties maar aan de (hogere) rente van 10-jarige.

In de Memorie van Toelichting voor de wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 noteerde dienstdoend minister Jet Bussemaker op 25 september 2014 dat het ‘sociale’ leenstelsel inzet op ‘verhoging van de kwaliteit’ en ‘toegankelijkheid van het onderwijs’. ‘Met nadruk’ stelde PvdA’er Bussemaker dat het ‘geen bezuinigingsmaatregel’ was, maar ‘tot doel heeft geld te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs’.

Dat klonk mooi, maar het tegenovergestelde gebeurde. Van de ‘opbrengsten’ van de afgeschafte basisbeurs is door bezuinigingen weinig overgebleven. In 2016 verdween 200 miljoen euro door het mislukte Beter Benutten-project; in 2017 verdampten 43,6 miljoen euro en 244 miljoen euro door een gat in de begroting; in 2018 kwam er een bezuiniging bij van 183 miljoen euro en nog eens 19 miljoen euro sneuvelden door verkeerde ramingen. Ondertussen stijgt de geschatte gemiddelde studieschuld met 5000 euro naar 26.000 euro. De totale studieschuld staat inmiddels op 21,7 miljard euro.

Onvermogende ouders zien hun kind afzinken op de arbeidsmarkt met een loden bal van studieschuld

Bussemakers retoriek verhult de werkelijke stelselwijziging. Studiefinanciering is de facto in tweeën gehakt, waardoor de banken erop vooruitgaan ten koste van de student. Ten eerste wordt voor de middenklasse de studiebeurs niet afgeschaft, maar geprivatiseerd. Om hun kind schuldenvrij te houden, moeten bemiddelde ouders naar quasi-staatsbanken ABN Amro en ING. Ouders storten premies in spaarplannen in plaats van belasting te betalen en studenten ontvangen geen studiebeurs, maar wat er van de premies resteert na aftrek van de hoge kosten. ABN Amro adverteert ook met leuzen als ‘Hoe kan uw kind straks een studie betalen?

 » Lees verder

Kamerlid Van Haga zet zichzelf ‘op afstand’ van zijn bv’s, maar strijkt de winst daaruit nog altijd op

Kamerlid Van Haga zet zichzelf ‘op afstand’ van zijn bv’s, maar strijkt de winst daaruit nog altijd op

27-08-18 10:05:00,

VVD-Kamerlid Wybren van Haga heeft het niet makkelijk: de combinatie vastgoedspeculatie en politiek is even explosief als een wandeling in een mijnenveld. Van Haga ligt onder vuur vanwege zijn handelswijze als huurbaas: de 51-jarige ingenieur zit sindsdien op de schopstoel. De zaak is brisant: zou Van Haga uit de fractie worden gezet maar weigeren zijn zetel in te leveren, dan verliest de regeringscoalitie haar nipte meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer. De kwestie laat tevens zien dat er nogal wat schort aan de regels over het opgeven van giften en neveninkomsten in de Kamer.

Dit stuk in 1 minuut

  • Sinds zijn installatie als Kamerlid is er gedoe over Van Haga’s vastgoedportefeuille. Van Haga beheert in zijn bv Sjopperdepop een vastgoedportefeuille van 18 miljoen euro en bezit daarnaast privé 51 woningen.
  • In een aantal van deze huurwoningen zitten meer huurders dan wettelijk is toegestaan. Van Haga wilde zijn huurders via hun huurcontract  laten opdraaien voor zijn wetsovertredingen: zij zouden de boetes moeten betalen.
  • Hij is niet het enige Kamerlid dat zakelijk actief is naast zijn politieke loopbaan. Kamerleden moeten dergelijke neveninkomsten opgeven. Een register darvan wordt gepubliceerd, en boven een bepaald bedrag worden hun neveninkomsten van hun Kamersalaris afgetrokken.
  • Er is echter geen toezicht op de volledigheid van het register. Onderzoek leert dat sommige giften – denk aan het penthouse van Alexander Pechtold – en neveninkomsten niet in het register zijn opgenomen.
  • Van Haga meldde bij het register dat hij 1000 euro per maand bijverdient als advisieur van zijn eigen bv, maar meldt niet de winst die hij daar verzamelt: die beloopt tonnen per jaar. Winst uit bv’s geldt ook als inkomen.


Lees verder

Sinds zijn installatie als Kamerlid op 31 oktober 2017 is er gedonder over Van Haga’s vastgoedportefeuille. Van Haga beheert in zijn bv Sjopperdepop een vastgoedportefeuille van 18 miljoen euro en bezit daarnaast privé 51 woningen. In een aantal daarvan zitten meer huurders dan wettelijk is toegestaan. Sinds 1 januari 2017 moet de verhuurder een vergunning hebben wanneer een woning door meer dan twee mensen wordt gedeeld, en die had hij niet.

Tim Hofman van BNN/Vara zocht Van Haga op en confronteerde hem met clausules in zijn huurcontracten,

 » Lees verder

De eer aan zichzelf

De eer aan zichzelf

23-12-17 04:18:00,

Moest Theo Francken een eervol man zijn dan had hij al minstens enkele weken geleden ontslag genomen. Dit toen hij toeliet dat Soedanese ambtenaren hier vluchtelingen uit dat land zomaar konden ondervragen. Een schokkend feit. Het is meewerken met een brutale politiestaat wier president trouwens officieel gezocht wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag. (1)

Samenwerken met een folteraar

Niet dat dit strafhof zelf vrij is van zonden natuurlijk. Het voert nu eenmaal alleen maar politieke processen op vraag van het Westen. Is er al iemand voor dat strafhof verschenen omdat ze Libië bombardeerden en veranderden in een paradijs voor salafistische terroristen, slavenhandelaars, roversbenden en gruwels die zich specialiseren in het levend villen van mensen? Natuurlijk niet, want het Westen mag van dit strafhof gewoon doen wat ze willen.

Maar hoe dan ook is Soedan een dictatuur waar men indien nodig foltert dat het een plezier is. Dan Soedanese ambtenaren uitnodigen om hier in Brussel hun landgenoten te ondervragen is te grof voor woorden. Toen reeds had men Theo Francken met een dikke schop onder zijn gat de Wetstraat uit moeten smijten. Maar neen, bij de N-VA mag men doen wat men wil, eveneens straffeloos.

Theo Francken (N-VA), staatsecretaris voor Asiel en Migratie, zou al weken geleden beter ontslag hebben genomen. Dit indien hij toch over enig eergevoel beschikt. Maar blijkbaar is dat niet nodig bij die partij. Zie maar naar Jan Jambon, minister voor Binnenlandse Zaken, en zijn met een Porsche rondtoerende kabinetschef.

Bij hen mag Joy Donné, de kabinetschef van Binnenlandse Zaken, en dus verantwoordelijk voor politie en de veiligheid, rondrijden met een valse nummerplaat, zo verkeersboetes verzamelen voor de eigenaar van die nummerplaat en voor het oog van de camera een parkeerboete gewoon en arrogant op straat gooien. Wie is hier zwerfvuil: Het papiertje of die kabinetschef?

Dat Theo Francken nu in deze kwestie tegen iedereen, incluis zijn premier, zit te liegen over die Soedanese vluchtelingenkwestie wekt alleen verbazing voor diegenen die niets kennen van de praktijken van die partij. Alleen de vrees dat de kiezers dit soort praktijken spijtig genoeg deels blijven tolereren zorgt ervoor dat hij en die regering blijft zitten. Smeerlapperij loont dus!

Onoplosbaar

Uiteraard is het vluchtelingenprobleem enorm groot.

 » Lees verder