Zonder COVID-19 had mijn moeder véél ouder kunnen worden!

zonder-covid-19-had-mijn-moeder-veel-ouder-kunnen-worden!

16-10-20 08:40:00,

Naar aanleiding van mijn vorige twee blogs ontving ik een email van een verontwaardigde dochter van een 84-jarige moeder. Haar moeder was binnen drie dagen ziekbed overleden aan COVID-19. De dochter stelde mij dat als wij in Nederland het SARS-CoV-2 beter in toom hadden gehouden dat haar moeder véle jaren ouder had kunnen worden.

Zij weet dat niet en ik ook niet. Beiden hebben wij geen kristallen bol. Een feit is dat haar 84-jarige moeder binnen drie dagen zodanig ziek is geworden van infectie met SARS-CoV-2 dat zij aan de gevolgen daarvan is overleden. Dat zegt écht iets over haar natuurlijke afweer tegen bacteriën en virussen. Naarmate de mens ouder wordt, des te slechter is het immuunsysteem in staat zich te weren tegen ziekmakers zoals luchtwegvirussen. De dodelijke longontsteking waar vele ouderen aan bezwijken wordt sinds lang de vriend van de ouderen genoemd. Ook reageren ouderen slechter op vaccinatie. Beiden feiten die al vele jaren algemene kennis is. 

Het is dus niet verbazend dat met name ouderen (70+) en zeer ouderen (90+) de grootste kans hebben om te komen overlijden aan COVID-19. In week 40 van dit jaar vertegenwoordigden zij 80% van alle overledenen. Ik schreef daarover in mijn vorige blog. Hun immuunsysteem is niet in staat gebleken het virus te weren en bestrijden. Maar de ene oudere is de andere niet. Er zijn ook ouderen en zeer-ouderen die niet fataal getroffen worden. Het is wel zo dat het steeds weer de ouderen en zeer-ouderen zijn die komen te overlijden aan COVID-19.

De levensverwachting kan ook worden voorspeld door het meten van de lengte van de telomeren (uiteinden van de chromosomen). Hoe korter de telomeren, hoe groter de kans op nare en fatale ziekten (zoals kanker). De snelheid van het verkorten van de telomeren verschilt per individu.

Het toenemend falen van het immuunsysteem en het verkorten van de telomeren zijn natuurlijke processen. Een gezonde leefstijl kan invloed hebben op de kracht van het immuunsysteem en de snelheid waarmee de telomeren verkorten. Vandaar dat ouderen met onderliggende ziekten veel vatbaarder zijn voor alle mogelijke ziekmakende en dodelijke narigheid. Maar uiteindelijk gaan we allemaal. Slechts weinigen zullen 90-100 jaar oud worden.

Ouderen en zeer-ouderen gaan sinds heugenis dood aan infectieziekten (virussen zoals influenza en SARS-CoV-2 en bacteriën die een longontsteking of sepsis kunnen veroorzaken),

 » Lees verder

Niet zonder weerstand – Wakker Mens

niet-zonder-weerstand-–-wakker-mens

13-10-20 02:07:00,

Dit bericht komt van Karin Spaink

blankIn haar prachtige essaybundel Frictie, die kort voor de zomer verscheen, beschrijft Miriam Rasch onder meer hoe allerlei technologie – van apps tot apparaten – ‘gemak’ beloven, een frictieloos bestaan. Ze nemen taakjes van ons over, bewijzen ons diensten en zorgen voor ons, als een legertje elektronische dienstbodes die altijd voor ons paraat staan.

Het hoogste streven is dat tussen wens en daad amper afstand resteert: nog voor de melk op is, heeft je koelkast al een vers pak voor je besteld. Apps beloven te anticiperen op je behoeften. De slimme thermostaat floept aan zodra hij merkt dat je onderweg naar huis bent; je koffiemachine krijgt een seintje om je eerste bakkie troost te maken, net voordat je slaapapp besluit dat het ideale moment is aangebroken om je wakker te maken.

Die droom is niet zonder gevaren. Zulke apps zitten bomvol surveillancesensors, en ze delen hun over jou vergaarde data zonder je medeweten – laat staan je instemming – met allerlei nieuwsgierige bedrijven. Ze zijn vaak slecht beveiligd, zodat ook ongenode gasten er toegang toe hebben.

Rasch snijdt een ander punt aan, waarover ik niet eerder had nagedacht: een leven zonder frictie is ook een leven zonder moeite, een wereld zonder weerstand; en, zo betoogt ze, uiteindelijk ook een wereld zonder ethiek, zonder reflectie.

Afgelopen week zag ik daar een frappant voorbeeld van. Ik hielp iemand die onderzoek had gedaan naar de digitale beveiliging van Waternet, de dienst die bruggen, gemalen en sluizen bestuurt, de riolering beheert, voor de zuivering en levering van drinkwater zorgt, en het waterpeil in Amsterdam en de wijde omtrek controleert.

Schrik niet, maar de beveiliging van de digitale architectuur van deze vitale dienst bleek een teringzooi te zijn. Uit interne documenten bleek dat je met oude, niet onderhouden mobieltjes kunt inloggen, dat er honderden computers draaien die niet meer kunnen worden onderhouden, en dat je vanaf de interne servers waarmee de water-infrastructuur wordt beheerd, ook gewoon je mail kon ophalen of wat in de krochten van internet kon lummelen, onderwijl troep naar binnen latend. De vaste grap op de afdeling Security van Waternet is nota bene dat iemand met slechte bedoelingen makkelijk de stad onder water kan zetten.

 » Lees verder

Pandemie zonder pandemie | Door Torsten Engelbrecht | KenFM.de

pandemie-zonder-pandemie-|-door-torsten-engelbrecht-|-kenfm.de

04-09-20 11:53:00,

In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de pandemiedefinitie op doorslaggevende wijze afgezwakt – en de deur opengezet voor manipulatie met de pandemieterm. Uittreksel uit het boek „Virus Delusion“.

Een commentaar van Torsten Engelbrecht.

Tot begin mei 2009 stelde de WHO-website op de vraag „Wat is een pandemie?“ dat deze „gepaard ging met een enorm aantal sterfgevallen en ziekten“ (1). Maar plotseling schrapte de WHO deze tekstpassage – en slechts enkele weken later, op 11 juni, verklaarde de organisatie voor „varkensgriep“ het hoogste pandemische alarmniveau (fase 6). Zelfs op dit moment waren er volgens officiële bronnen nauwelijks „varkensgriep“-slachtoffers. De WHO heeft het publiek dus misleid, zoals blijkt uit een intern rapport (2). Met het schrappen van de tekstpassage in kwestie had zij eindelijk het idee uit haar documenten gewist dat logischerwijs met een „pandemie“ wordt geassocieerd: dat er ontelbare mensen sterven als gevolg van de pandemie. Dit maakte het ook gemakkelijk om COVID-19 tot een wereldwijde doodsoorzaak te verklaren, hoewel de wetenschappelijke basis hiervoor helemaal niet bestaat en hoewel Corona volgens de autoriteiten slechts een fractie van dit aantal sterfgevallen als gevolg van kanker, hartziekten, honger of zelfs stofdeeltjes claimt.

„De gezondheidsautoriteiten zijn in beslag genomen door een campagne van de farmaceutische bedrijven die alleen maar geld wilden verdienen met de vermeende dreiging.“

Dit citaat van Wolf-Dieter Ludwig, hoogleraar geneeskunde en voorzitter van de Duitse geneeskundige beroepsgroep, vormt vanaf oktober 2009 (3) de inleiding tot het hoofdstuk over de Mexicaanse griep in het boek „Virusmaniak“ (4). Het feit dat het zover zou kunnen komen heeft veel te maken met de winstmarges die de markt voor vaccins biedt. Het is nu opgezwollen tot 35 miljard dollar per jaar – en oligopolieachtige omstandigheden maken het mogelijk voor bedrijven om een nettowinst van exorbitante 44 dollar te behalen voor één dollar die ze investeren in vaccinatie in de 94 landen met het laagste inkomen ter wereld (5).

Grote Pharma zet druk

Het vooruitzicht op enorme winsten speelde ook een centrale rol in de zogenaamde varkensgriep (H1N1). Medio mei 2009 hebben niet minder dan 30 hooggeplaatste vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven een ontmoeting gehad met de toenmalige directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan,

 » Lees verder

Fact checker zonder feiten | Door Torsten Engelbrecht | KenFM.de

fact-checker-zonder-feiten-|-door-torsten-engelbrecht-|-kenfm.de

01-09-20 08:03:00,

Facebook staat op het beklaagdenbankje voor ongerechtvaardigde censuur en frauduleuze denigratie.

Een uitkijkpunt vanuit Torsten Engelbrecht.

„Ik zie een McCarthy-achtige stemming in het land en in het kielzog van de Cancel Culture zie ik ook de vrijheid van denken en onderzoek in het algemeen bedreigd. Ik krijg er de kriebels van. Dieter Nuhr schreef dit onlangs in een Facebook-post (1). Maar dat de cabaretier op Facebook zijn ongenoegen uitte, is niet zonder ironie. Want het overmachtige sociale netwerk zelf voert de strategie om kritiek op machtige autoriteiten als ketterij en het tot zwijgen brengen van andersdenkenden na te streven. De organisatie Children’s Health Defense, opgericht door Robert F. Kennedy Jr. Het voelt zich zo sterk beïnvloed door de censuurpraktijken van Facebook dat het nu een aanklacht heeft ingediend. De neef van de voormalige Amerikaanse president heeft ook zijn zinnen gezet op zogenaamde „fact-checkers“ zoals PolitiFact, waar de door Mark Zuckerberg opgerichte internetgigant naar verwijst. Met deze, kan er geen sprake zijn van solide feitencontrole.

De organisatie van de Bescherming van de Gezondheid van de Kinderen die door Robert F. Kennedy Jr. wordt opgericht diende vorige week een proces in het federale hof in San Francisco in (2). De verdachten zijn niemand minder dan de social media-gigant Facebook, zijn oprichter Mark Zuckerberg en drie zogenaamde „fact-checks“. De beschuldiging: Facebook heeft in feite goed onderzochte berichten over gezondheid gecensureerd en de Gezondheidsdefensie van kinderen op frauduleuze wijze belasterd en verkeerd voorgesteld.

Robert F. Kennedy Jr.: „Facebook censureert en belastert…

Volgens de klacht van de Children’s Health Defense is Facebook nauw verbonden met de farmaceutische industrie en de gezondheidsautoriteiten, die praktisch gedomineerd worden door grote apotheken. Bovendien zou de Groep economische belangen hebben in de telecommunicatie en in 5G, de vijfde generatie mobiele telefoonstandaard (3).

Zoals de organisatie Children’s Health Defense op haar website schrijft, censureert Facebook de Children’s Health Defense pagina. Hoe dit er uit ziet is te zien op de schermafbeelding hieronder, waar een Facebook-post door Children’s Health Defense wordt gecensureerd en geblokkeerd als „Gedeeltelijk valse informatie“. De basis van deze censuur was onder andere een analyse van PolitiFact. Hoe zielig deze vermeende „fact-checker“ ook verloopt,

 » Lees verder