Niet naar huis zonder negatieve COVID-19-testuitslag – Viruswaarheid

25-12-20 08:05:00,

De Jonge brengt vakantiegangers in de problemen

Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM – 25 december 2020 – Minister De Jonge overviel gisteren veel Nederlanders op hun vakantiebestemming met een verplichte “COVID-19-test”. Vanaf 29 december stelt het kabinet een negatieve testuitslag als voorwaarde voor de terugvlucht naar huis. Deze nieuwe maatregel vormt een onaanvaardbare inbreuk op fundamentele mensenrechten en brengt mensen onnodig in de problemen. Een wettelijke basis ontbreekt. “De zoveelste treiterij van deze regering tegen de bevolking”, aldus een reiziger.

 “Het recht om het grondgebied te betreden van de staat waarvan iemand onderdaan is, mag aan niemand ontnomen worden.” Dit recht is vastgelegd in het Europese verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de Grondwet. Een verdere inperking van grondrechten leek na negen maanden maatregelen nauwelijks mogelijk. Het kabinet bewijst met de nieuwste vinding het tegendeel. De maatregel volgt op een Kamermotie van D66 en de VVD. Een negatieve test ontslaat de reiziger overigens bij thuiskomst niet van een quarantaine.

Onaantastbaarheid lichaam

Feitelijk betekent de maatregel een testplicht. In tegenstelling tot niet-ingezetenen hebben zij geen keuzevrijheid om zich al dan niet te laten testen. Het is immers geen optie om af te zien van de thuisreis.

De Nederlandse wet biedt geen mogelijkheid om mensen gedwongen een test te laten ondergaan. Dit is een invasieve medische handeling. Daarmee maakt de testverplichting inbreuk op het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam zoals vastgelegd in meerdere mensenrechtenverdragen en de Grondwet.

Ontbreken wettelijke grondslag

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat hij deze bevoegdheid baseert op artikel 53 en 54 van de Wet publieke gezondheid. Deze bepalingen geven de mogelijkheid tot maatregelen na aankomst van een specifiek schip of vliegtuig waarvan de gezagvoerder een ernstig vermoeden meldt van de aanwezigheid van een ernstige ziekte aan boord.  De wet biedt geen aanknopingspunt voor een algemene maatregel tegen alle reizigers.

Ziekte

Artikel 54 van de wet geeft verder de burgemeester de mogelijkheid om luchtvaartmaatschappijen tot medewerking te dwingen om vertrekkende of aankomende reizigers te onderzoeken op symptomen van een infectieziekte. Deze bevoegdheid biedt geen mogelijkheid tot maatregelen tegen gezonde passagiers.

PCR-test

De Rechtbank Den Haag wees op 9 december een vonnis waaruit volgt dat de PCR-test niet geschikt is voor symptoomvrije mensen. Een positief testresultaat is volgens de rechter geen diagnose.

 » Lees verder

Zonder COVID-19 had mijn moeder véél ouder kunnen worden!

16-10-20 08:40:00,

Naar aanleiding van mijn vorige twee blogs ontving ik een email van een verontwaardigde dochter van een 84-jarige moeder. Haar moeder was binnen drie dagen ziekbed overleden aan COVID-19. De dochter stelde mij dat als wij in Nederland het SARS-CoV-2 beter in toom hadden gehouden dat haar moeder véle jaren ouder had kunnen worden.

Zij weet dat niet en ik ook niet. Beiden hebben wij geen kristallen bol. Een feit is dat haar 84-jarige moeder binnen drie dagen zodanig ziek is geworden van infectie met SARS-CoV-2 dat zij aan de gevolgen daarvan is overleden. Dat zegt écht iets over haar natuurlijke afweer tegen bacteriën en virussen. Naarmate de mens ouder wordt, des te slechter is het immuunsysteem in staat zich te weren tegen ziekmakers zoals luchtwegvirussen. De dodelijke longontsteking waar vele ouderen aan bezwijken wordt sinds lang de vriend van de ouderen genoemd. Ook reageren ouderen slechter op vaccinatie. Beiden feiten die al vele jaren algemene kennis is. 

Het is dus niet verbazend dat met name ouderen (70+) en zeer ouderen (90+) de grootste kans hebben om te komen overlijden aan COVID-19. In week 40 van dit jaar vertegenwoordigden zij 80% van alle overledenen. Ik schreef daarover in mijn vorige blog. Hun immuunsysteem is niet in staat gebleken het virus te weren en bestrijden. Maar de ene oudere is de andere niet. Er zijn ook ouderen en zeer-ouderen die niet fataal getroffen worden. Het is wel zo dat het steeds weer de ouderen en zeer-ouderen zijn die komen te overlijden aan COVID-19.

De levensverwachting kan ook worden voorspeld door het meten van de lengte van de telomeren (uiteinden van de chromosomen). Hoe korter de telomeren, hoe groter de kans op nare en fatale ziekten (zoals kanker). De snelheid van het verkorten van de telomeren verschilt per individu.

Het toenemend falen van het immuunsysteem en het verkorten van de telomeren zijn natuurlijke processen. Een gezonde leefstijl kan invloed hebben op de kracht van het immuunsysteem en de snelheid waarmee de telomeren verkorten. Vandaar dat ouderen met onderliggende ziekten veel vatbaarder zijn voor alle mogelijke ziekmakende en dodelijke narigheid. Maar uiteindelijk gaan we allemaal. Slechts weinigen zullen 90-100 jaar oud worden.

Ouderen en zeer-ouderen gaan sinds heugenis dood aan infectieziekten (virussen zoals influenza en SARS-CoV-2 en bacteriën die een longontsteking of sepsis kunnen veroorzaken),

 » Lees verder

Niet zonder weerstand – Wakker Mens

13-10-20 02:07:00,

Dit bericht komt van Karin Spaink

blankIn haar prachtige essaybundel Frictie, die kort voor de zomer verscheen, beschrijft Miriam Rasch onder meer hoe allerlei technologie – van apps tot apparaten – ‘gemak’ beloven, een frictieloos bestaan. Ze nemen taakjes van ons over, bewijzen ons diensten en zorgen voor ons, als een legertje elektronische dienstbodes die altijd voor ons paraat staan.

Het hoogste streven is dat tussen wens en daad amper afstand resteert: nog voor de melk op is, heeft je koelkast al een vers pak voor je besteld. Apps beloven te anticiperen op je behoeften. De slimme thermostaat floept aan zodra hij merkt dat je onderweg naar huis bent; je koffiemachine krijgt een seintje om je eerste bakkie troost te maken, net voordat je slaapapp besluit dat het ideale moment is aangebroken om je wakker te maken.

Die droom is niet zonder gevaren. Zulke apps zitten bomvol surveillancesensors, en ze delen hun over jou vergaarde data zonder je medeweten – laat staan je instemming – met allerlei nieuwsgierige bedrijven. Ze zijn vaak slecht beveiligd, zodat ook ongenode gasten er toegang toe hebben.

Rasch snijdt een ander punt aan, waarover ik niet eerder had nagedacht: een leven zonder frictie is ook een leven zonder moeite, een wereld zonder weerstand; en, zo betoogt ze, uiteindelijk ook een wereld zonder ethiek, zonder reflectie.

Afgelopen week zag ik daar een frappant voorbeeld van. Ik hielp iemand die onderzoek had gedaan naar de digitale beveiliging van Waternet, de dienst die bruggen, gemalen en sluizen bestuurt, de riolering beheert, voor de zuivering en levering van drinkwater zorgt, en het waterpeil in Amsterdam en de wijde omtrek controleert.

Schrik niet, maar de beveiliging van de digitale architectuur van deze vitale dienst bleek een teringzooi te zijn. Uit interne documenten bleek dat je met oude, niet onderhouden mobieltjes kunt inloggen, dat er honderden computers draaien die niet meer kunnen worden onderhouden, en dat je vanaf de interne servers waarmee de water-infrastructuur wordt beheerd, ook gewoon je mail kon ophalen of wat in de krochten van internet kon lummelen, onderwijl troep naar binnen latend. De vaste grap op de afdeling Security van Waternet is nota bene dat iemand met slechte bedoelingen makkelijk de stad onder water kan zetten.

 » Lees verder

Pandemie zonder pandemie | Door Torsten Engelbrecht | KenFM.de

04-09-20 11:53:00,

In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de pandemiedefinitie op doorslaggevende wijze afgezwakt – en de deur opengezet voor manipulatie met de pandemieterm. Uittreksel uit het boek „Virus Delusion“.

Een commentaar van Torsten Engelbrecht.

Tot begin mei 2009 stelde de WHO-website op de vraag „Wat is een pandemie?“ dat deze „gepaard ging met een enorm aantal sterfgevallen en ziekten“ (1). Maar plotseling schrapte de WHO deze tekstpassage – en slechts enkele weken later, op 11 juni, verklaarde de organisatie voor „varkensgriep“ het hoogste pandemische alarmniveau (fase 6). Zelfs op dit moment waren er volgens officiële bronnen nauwelijks „varkensgriep“-slachtoffers. De WHO heeft het publiek dus misleid, zoals blijkt uit een intern rapport (2). Met het schrappen van de tekstpassage in kwestie had zij eindelijk het idee uit haar documenten gewist dat logischerwijs met een „pandemie“ wordt geassocieerd: dat er ontelbare mensen sterven als gevolg van de pandemie. Dit maakte het ook gemakkelijk om COVID-19 tot een wereldwijde doodsoorzaak te verklaren, hoewel de wetenschappelijke basis hiervoor helemaal niet bestaat en hoewel Corona volgens de autoriteiten slechts een fractie van dit aantal sterfgevallen als gevolg van kanker, hartziekten, honger of zelfs stofdeeltjes claimt.

„De gezondheidsautoriteiten zijn in beslag genomen door een campagne van de farmaceutische bedrijven die alleen maar geld wilden verdienen met de vermeende dreiging.“

Dit citaat van Wolf-Dieter Ludwig, hoogleraar geneeskunde en voorzitter van de Duitse geneeskundige beroepsgroep, vormt vanaf oktober 2009 (3) de inleiding tot het hoofdstuk over de Mexicaanse griep in het boek „Virusmaniak“ (4). Het feit dat het zover zou kunnen komen heeft veel te maken met de winstmarges die de markt voor vaccins biedt. Het is nu opgezwollen tot 35 miljard dollar per jaar – en oligopolieachtige omstandigheden maken het mogelijk voor bedrijven om een nettowinst van exorbitante 44 dollar te behalen voor één dollar die ze investeren in vaccinatie in de 94 landen met het laagste inkomen ter wereld (5).

Grote Pharma zet druk

Het vooruitzicht op enorme winsten speelde ook een centrale rol in de zogenaamde varkensgriep (H1N1). Medio mei 2009 hebben niet minder dan 30 hooggeplaatste vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven een ontmoeting gehad met de toenmalige directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan,

 » Lees verder