Zweden als bewijs II: studie over de ontwikkeling van kudde-immuniteit in Zweden

01-08-21 09:23:00,

Kudde-immuniteit is de term die wordt gebruikt om het immunologische evenwicht in een samenleving te beschrijven wanneer het immune deel van de samenleving de niet-geïmmuniseerde beschermt tegen infectie. Met hun immuunsysteem vernietigen ze de virussen die ze uit de lucht halen. Er zijn verschillende theorieën of opvattingen over hoe men tot kudde-immuniteit komt, schrijft Tkp.at.

De zeer eenzijdige standpunten worden ingenomen door politici, de WHO, CDC, EMA, RKI en de diverse adviesraden van politici, die zich beperken tot lockdowns, monskapjes en vaccinatie. Hierdoor wordt de mens verward met een machine – koelvloeistof toevoegen beschermt de automotor tegen bevriezing, vaccineren beschermt tegen infectie – dus niet. Tenminste niet de genetisch gemanipuleerde serums die momenteel bij miljarden in de bovenarmen worden geïnjecteerd.

Een blik op Zweden leert ons dat de situatie complexer is dan bij een automotor. Want maatregelen die in de meeste andere westerse naties zijn genomen, zijn door de verantwoordelijken in Zweden vermeden: lockdowns, verplichte mondkapjes, sluiting van scholen, vergaande afschaffing van grondrechten hebben in Zweden nooit bestaan. Winkels, scholen, toerisme, gastronomie – alles bleef open en de verantwoordelijken rond de staatsepidemioloog Anders Tegnell bewezen zo hoe verkeerd de beperkende maatregelen waren en hoe verkeerd de veronderstellingen en voorspellingen van de modelleurs waren en zijn:

Sinds enige tijd hoort men in de mainstream media nauwelijks meer iets over Zweden; zelfs met veel moeite kan men immers niets meer vinden dat nog in negatieve zin kan worden overdreven. Maar het is nog niet zo lang geleden dat de voorspellingen zeer negatief waren. “Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben de gezondheidsautoriteiten de facto een kudde-immuniteitsaanpak gevolgd, waardoor de overdracht onder de bevolking betrekkelijk ongecontroleerd kon verlopen,” aldus een vernietigend hoofdartikel in het medische vaktijdschrift The Lancet van afgelopen december. “Er zijn geen verplichte maatregelen genomen om de drukte in het openbaar vervoer, in winkelcentra of op andere drukke plaatsen te beperken,” heette het. “De door de WHO aanbevolen tests op coronavirus, tracering van contacten, identificatie van besmettingsbronnen en rapportage waren beperkt en blijven ontoereikend.” Hogere scholen werden tijdelijk gesloten, maar lagere scholen niet.

“Naar onze mening, wordt het belang van pre-symptomatische en asymptomatische transmissie, aërosoltransmissie en het gebruik van mondkapjes nog steeds niet voldoende erkend in de nationale strategie.” zegt The Lancet.

 » Lees verder

‘Zweden had toch gelijk’ – EnerzijdsAnderzijds

06-06-21 09:24:00,

‘Geen spoortje twijfel: Zweden had gelijk.‘

Dat stelt Eyal Shahar, Professor Emeritus of Public Health (University of Arizona); MD (Tel-Aviv University, Israel); MPH, Epidemiology (University of Minnesota) in een recente publicatie.

Verblindt door jaloezie over de losse aanpak van het Corona-virus met haar niet erg dramatische negatieve resultaten hebben we Zweden in de beklaagdenbank geplaatst. Volgens Shahar zouden we Zweden eerder als voorbeeld moeten nemen.

Shahar: ‘Het begrip “oversterfte” is een beetje abstract. We moeten de feitelijke sterfte vergelijken met de “verwachte sterfte”, maar dat laatste is een theoretisch idee dat niet kan worden geverifieerd: wat zou de sterfte in het griepjaar 2019-2020 zijn geweest, als er geen pandemie was geweest? Hoe berekenen we de “verwachte mortaliteit”?

Zoals al vaker gesteld, maar zonder effect op het denken over de Zweedse aanpak, Zweden had in het jaar vóór Corona een matig griepjaar, zeer matig. Een inhaaleffect in een volgend griepseizoen is dan bijna onvermijdelijk omdat de groep die in het milde griepseizoen overleefde, alsnog in het volgende griepjaar komt te overlijden, samen met de groep uit dat jaar.
Maar er is in Zweden nog meer aan de hand. De combinatie van de Corona-winter met het griepseizoen van het jaar ervoor, behoort tot de laagste in sterfte in een decennium.
Zie onderstaande grafiek.

Bron: SCB.SE

Shahar in toelichting op de grafiek: ‘Het is gemakkelijk te zien dat de punten zich dicht bij een rechte lijn bevinden, tot het griepjaar dat eindigde in september 2018. De algemene neerwaartse trend weerspiegelt een consistente stijging van de levensverwachting in Zweden gedurende vele jaren.

In zijn conclusie noemt Shahar de lock downs een ‘kolossale vergissing‘.
De pandemie heeft haar dodentol geëist, variërend van groot tot klein in verschillende landen en binnen landen, en heeft vooral de kwetsbare ouderen getroffen. Maar de sluitingen en de paniek waren ongefundeerd, hebben niets voorkomen en hebben de samenleving onbeschrijflijke schade toegebracht. De Zweedse statistieken vertellen ons ondubbelzinnig dat in een groot deel van de wereld levens verloren zijn gegaan en bestaansmiddelen zijn vernietigd – tevergeefs.

Shahar: ‘Will anyone, in any country, be held accountable?

Meer in zijn Engelstalige artikel

 » Lees verder

Zweden geeft toe dat mensen niet in hoger percentage sterven door pandemie – Frontnieuws

29-05-21 07:48:00, Statistieken tonen aan dat het totale sterftecijfer in Zweden in feite in de jaren 1990 en 2000 hoger lag dan tijdens de huidige pandemie.

De officiële Zweedse staatsstatisticus Örjan Hemström verscheen onlangs in een documentaire van een uur die werd uitgezonden op de linkse Zweedse televisiezender SVT. Tijdens het interview onthulde hij dat het totale aantal sterfgevallen tijdens de pandemie van het Coronavirus lager is dan tijdens enige andere pandemie in de afgelopen honderd jaar. Bovendien zijn de sterfgevallen zelfs lager dan tijdens sommige perioden waarin er helemaal geen pandemie was, schrijft rairfoundation.com.

Ondanks de lage sterftecijfers heeft Zweden in januari voor het eerst sinds het begin van de pandemie een verplichte lockdown ingesteld.

Zweden was een van de weinige landen ter wereld die niet dezelfde strenge volksgezondheidsmaatregelen hebben opgelegd als in de rest van Europa. In plaats daarvan vertrouwde de Zweedse regering er vooral op dat het publiek de officiële gezondheidsaanbevelingen vrijwillig opvolgde.

Uit de statistieken blijkt dat het totale sterftecijfer in Zweden in de jaren 1990 en 2000 zelfs hoger lag dan tijdens de huidige pandemie. Ondanks deze verhelderende statistieken heeft Zweden de eerste lockdown van het land sinds het begin van de Coronapandemie doorgevoerd.

In januari keurden de Zweedse wetgevers een noodwet goed die de linkse regering toestaat “speciale beperkingen in te voeren voor zowel bepaalde activiteiten als plaatsen”, – zoals vermeld in een verklaring op de website van het parlement.

De wet staat de regering toe het aantal mensen in winkels, bedrijven en openbare gelegenheden, waaronder theaters en zwembaden, te beperken. De autoriteiten kunnen ook boetes opleggen aan personen die de regels inzake het Coronavirus overtreden, en bedrijven bevelen te sluiten in geval van overtredingen.

De maatregelen hebben burgers woedend gemaakt, omdat zij schade ondervinden aan hun bedrijf en hun leven te lijden hebben onder de verschillende voorschriften die naar verluidt vanwege het Coronavirus zijn opgelegd.

Bekijk de volgende clip uit de SVT-documentaire met demograaf Örjan Hemström. Zoals de officiële Zweedse staatsstatisticus laat zien, is het Coronavirus de minst dodelijke pandemie geweest sinds 1900. Het aantal sterfgevallen tijdens pandemieën zoals de Hongkong-griep en de Spaanse griep ligt veel hoger dan bij het Coronavirus.

Berichtgeving & video via rairfoundation.com.

-Maar hoeveel meer dan normaal stierven er tijdens het Coronavirusjaar 2020?

 » Lees verder

Zweden doet het beter dan EU- of VS-gemiddelde – Frontnieuws

25-05-21 02:56:00,

De afgemeten en weloverwogen aanpak van Zweden sinds het begin van de Coronacrisis is altijd een steen des aanstoots en mikpunt geweest van lockdown fans. Per saldo doet Zweden het echter nu ontegenzeggelijk veel beter dan het EU-gemiddelde en ook beter dan het VK en de VS. En zoals bekend zonder de massale beperkingen, lockdowns, verplichte mondkapjes en de sluiting van scholen, en met restaurants, toerisme en winkels die altijd open zijn.

De sterfte aan Covid-19 ligt in Zweden aanzienlijk lager dan het gemiddelde in zowel de EU als de VS. Dit geldt ook voor Florida in vergelijking met andere Amerikaanse staten, vooral wanneer wordt gecorrigeerd voor de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Zweden heeft een hogere gemiddelde levensverwachting dan het gemiddelde van de EU, Duitsland of Oostenrijk, bericht tkp.at.

En het belangrijkste is dat de gezonde levensverwachting 15 jaar hoger ligt dan bij ons. De gemiddelde leeftijd van degenen die aan en met Covid zijn gestorven, ligt ongeveer twee jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd.

Zweden doet het ook economisch veel beter, in termen van werkloosheid en banen. Mensen die de afgelopen maanden zowel in Zweden als in de “lockdown”-landen hebben doorgebracht, zeggen dat ook het mentale welzijn onvergelijkbaar beter is. De situatie in Oostenrijk en Duitsland wordt beschreven als totaal deprimerend.

Dat de Zweedse manier superieur was en is, werd ook bevestigd in de wetenschappelijke studie van Stanford-wetenschappers onder leiding van John P.A. Ioannidis, die begin januari werd gepubliceerd. Als het een kwestie van gezondheid was geweest, zouden de andere landen ten laatste na de publicatie van deze studie van topwetenschappers het voorbeeld van Zweden hebben gevolgd.

Oh ja, nog één ding. Zweden heeft niet zo massaal bijgedragen tot de vernietiging van het milieu door mondkapjes als de rest van de EU.

Migrant hield tienermeisje als seksslavin in toilet – verkracht met een Fanta fles

 » Lees verder

Zweden stopt met PCR-tests – RNA van virussen kan nog maanden na infectie worden opgespoord – Frontnieuws

24-05-21 07:15:00, The PCR Test Truth Rally & March, Jan 30, 2021 © GoToVan (CC BY 2.0) En het duurde hen slechts 15 maanden. Zoals vertaald van het Zweedse Bureau voor Volksgezondheid:

Richtsnoeren inzake criteria voor de beoordeling van infectieverspreiding bij covid-19

Het Zweedse Bureau voor Volksgezondheid heeft nationale criteria ontwikkeld voor de beoordeling van de infectieverspreiding bij covid-19.

De PCR-technologie die in tests wordt gebruikt om virussen op te sporen, kan geen onderscheid maken tussen virussen die in staat zijn cellen te infecteren en virussen die door het immuunsysteem zijn geïnactiveerd, en daarom kunnen deze tests niet worden gebruikt om vast te stellen of iemand al dan niet besmettelijk is. RNA van virussen kan vaak nog weken (soms maanden) na infectie worden opgespoord, maar dat betekent niet dat een persoon nog besmettelijk is. Er zijn ook verschillende wetenschappelijke studies die erop wijzen dat de besmettelijkheid van covid-19 het hoogst is in het begin van de ziekteperiode.

De aanbevolen criteria om te beoordelen of een patiënt infectievrij is, zijn daarom gebaseerd op een stabiele klinische verbetering zonder koorts gedurende ten minste twee dagen en ten minste zeven dagen na het begin van de symptomen. Voor degenen met meer uitgesproken symptomen, ten minste 14 dagen sinds het begin van de ziekte en voor de ernstigste zieken, individuele beoordeling door de behandelend arts.

De criteria zijn ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de gespecialiseerde verenigingen op het gebied van infectieziekten, klinische microbiologie, hygiëne en infectiebestrijding. Zij werden voor het laatst door de groep besproken tijdens haar vergadering van 19 april 2021 in het licht van de nieuwe virusvarianten. Het oordeel luidde toen dat een update niet nodig was. De aanbevelingen zullen worden bijgewerkt naarmate nieuwe kennis over besmettelijkheid bij covid-19 beschikbaar komt.

Hier een artikel van 21 oktober 2020 (niet eerder op Frontnieuws gepubliceerd):

De PCR-test reageert ook op eerdere en onopgemerkte infecties: Is de “tweede golf” een grote fout?

Steeds meer inconsistentie overmeesteren kritische tijdgenoten in verband met het toenemende aantal infecties. Het is niet alleen zo dat de nieuwe cijfers op geen enkele manier kunnen worden vergeleken met de resultaten van april, omdat er ten eerste veel meer mensen en ten tweede groepen met een heel andere prevalentie worden getest: waren het destijds terugkeerders waren van risicohotspots in het buitenland en ook dragers van symptomen,

 » Lees verder