Stop op 5G in Zwitserland, om gezondheidsredenen.

stop-op-5g-in-zwitserland,-om-gezondheidsredenen.

14-02-20 01:24:00,

Zwitserland is sinds april 2019, een van de eerste landen in Europa met een commercieel actief 5G-netwerk. Op 13 februari 2020, is er een moratorium, met onbepaalde looptijd, ingesteld op de uitrol van telecomtechnologie 5G. Het Zwitserse milieuagentschap Bafu gaat eerst onderzoek doen naar de mogelijke risico’s van straling als gevolg van 5G-basisstations. De huidige standaarden hebben namelijk alleen betrekking op oudere mobiele technologie op 2G, 3G en 4G. Nieuwe standaarden zijn nodig om het risico van 5G-straling beter in te schatten en de uitrol van 5G is dan ook voor onbepaalde tijd stopgezet in de Europese voorloper, Zwitserland.

Uitrol 5G in Zwitserland

In Zwitserland is 19 april 2019 begonnen met de uitrol van de vijfde generatie mobiele netwerken, een commercieel actief 5G-netwerk met de:

-700 megahertz (MHz). Deze frequentieband is vooral geschikt voor toepassingen voor Internet of Things (IoT);

-3,5 gigahertz (GHz). De meeste draadloze apparatuur is geschikt voor deze frequentieband;

-26 gigahertz (GHz). De 26GHz-band kan erg hoge datasnelheden ondersteunen.

In het land zijn alleen al in het afgelopen jaar 2000 masten geplaatst ter voorbereiding op de nieuwe technologie.

Zodra de eerste antennes in april 2019 waren geïnstalleerd, melden verschillende bewoners en hele gezinnen in het hart van Geneve, lichamelijke symptomen van:

-luid oorsuizen;

-intense hoofdpijn;

-ondraaglijke oorpijn;

-slapeloosheid;

-pijn op de borst;

-vermoeidheid;

-zich onwel bevinden in eigen huis.

Na contact opgenomen te hebben met de Telecomprovider Swisscom, bleek dat 5G inderdaad geactiveerd was op dezelfde dag dat de symptomen begonnen.

Protest

In Zwitserland is actief geprotesteerd tegen de uitrol in o.a. Bern, Zürich en Genève. Kanton Genève kondigt 10 juli een tijdelijke stop aan op het verder uitrollen van 5G mobile antennes. Vijf “volksinitiatieven” – voorstellen voor juridisch bindende referenda over het gebruik van 5G – zijn opgestart in Zwitserland. Twee daarvan zijn al geformaliseerd en men is bezig met het verzamelen van 100.000 handtekeningen die nodig zijn om een landelijke stemming uit te vaardigen waarmee de grondwet van Zwitserland kan worden gewijzigd. Een volksinitiatief zal telecombedrijven wettelijk aansprakelijk stellen voor claims van lichamelijke schade veroorzaakt door straling van zendmasten,

 » Lees verder

Zwitserland zet geo-engineering op VN-agenda

zwitserland-zet-geo-engineering-op-vn-agenda

28-02-19 03:39:00,

Zwitserland wil dat de internationale gemeenschap het debat opent over geo-engineering als laatste reddingsmiddel tegen de klimaatverandering. Het land diende daartoe een resolutie in bij het VN-milieuagentschap.

Er wordt al jaren gefantaseerd over grootschalige technische ingrepen om het klimaat te redden, bijvoorbeeld door zonlicht te reflecteren of CO2 uit de atmosfeer te halen. Maar nu de CO2-concentraties in de atmosfeer blijven stijgen en het onderzoek vordert, stijgt ook de bekommernis dat de technieken ingezet kunnen worden zonder bescherming tegen de ernstige risico’s die ermee gepaard gaan. Bovendien kan het vooruitzicht van een technologische uitweg als excuus gebruikt worden om volop te blijven vervuilen.

Internationaal debat

Om het gesprek daarover in gang te zetten, zal Zwitserland deze maand nog een resolutie indienen bij het VN-milieuagentschap (UNEP). Daarin vraagt het land om een inschatting van de potentiële methoden en een beleidskader voor elke methode tegen augustus 2020. Het kan als een eerste stap gezien worden in de richting van een internationale regelgeving van de technologieën.

“Het risico bestaat dat geo-engineering uitgevoerd wordt door een partij, zonder enige internationale controle, en daar zijn we erg bezorgd over”, zegt Franz Perrez, hoofd Internationale Betrekkingen aan het Zwitserse Federale Bureau voor Leefmilieu. “Er worden al tests gedaan met zonnestralingsbeheer en het wetenschappelijk onderzoek staat niet stil. We kunnen niet langer onze ogen sluiten en alles wegzetten als sciencefiction.”

De Zwitserse ontwerpresolutie krijgt al steun van Burkina Faso, Micronesië, Georgië, Liechtenstein, Mali, Mexico, Montenegro, Niger, Zuid-Korea en Senegal, volgens de laatste versie van 25 februari.

De zon dimmen

De term geo-engineering heeft betrekking op een hele waaier aan technieken om het klimaatsysteem te regelen, van de massale aanplanting van bomen tot morrelen aan het wolkendek.

Maar vooral technologieën om zonnestralen te reflecteren – en in essentie de zon te dimmen – baren zorgen. De ideeën gaan van de verspreiding van areosolpartikels door vliegtuigen (om het effect van een vulkaanuitbarsting te imiteren) tot zeewater sproeien in wolken om ze meer reflecterend te maken. Die ingrepen kunnen ook leiden tot veranderende weerpatronen, chaos in de landbouw of toenemende geopolitieke spanningen.

Bovendien: als ze niet gepaard gaan met ernstige uitstootreducties, zouden de inspanningen moeten blijven doorgaan, vrijwel eindeloos, zei klimaatwetenschapper Douglas MacMartin, een van de toonaangevende deskundigen, op een conferentie van de invloedrijke denktank Chatham House in London.

 » Lees verder

Gaat Zwitserland het geldstelsel hervormen?

Gaat Zwitserland het geldstelsel hervormen?

07-06-18 08:26:00,

Deze zondag, 10 juni, gaat Zwitserland als eerste land ter wereld stemmen over een fundamentele verandering van het geldstelsel. De uitkomst van het referendum zal hoe dan ook verstrekkende gevolgen hebben, schrijft Martijn Jeroen van der Linden.

Het had weinig gescheeld, of de wereldeconomie was tijdens de financiële crisis van 2007-2009 in een peilloze afgrond terecht gekomen. Pinautomaten zouden niet meer hebben gewerkt, de meest elementaire voorzieningen zouden niet meer hebben gefunctioneerd; er zou totale chaos zijn uitgebroken.

In september 2008 waren we slechts 36 uur van de scenario verwijderd, zo beschrijft Joris Luyendijk in zijn boek Dit kan niet waar zijn. Op het nippertje werd de afgrond vermeden: centrale banken en met name overheden grepen op grote schaal in — met het geld van burgers. Voor het eerst in lange tijd werd duidelijk hoe kwetsbaar ons financieel systeem in elkaar zit en hoe extreem groot de risico’s zijn.

Dit alles heeft te maken met het feit dat banken van overheden een heel bijzonder privilege hebben gekregen: ze mogen geld scheppen. Met dat geld kunnen deze banken burgers, bedrijven en ook overheden leningen verschaffen. Dat is een essentieel onderdeel van onze economie.

Het probleem is dat banken private instellingen zijn die zoveel mogelijk winst willen maken en om die reden grote risico’s nemen — terwijl wij eigenlijk willen dat die banken veilig genoeg zijn om ons spaargeld op te zetten. Wat in de crisis meer dan duidelijk werd, is dat banken in de voorafgaande decennia veel te groot waren geworden en de risico’s die ze door hun op winst en bonussen beluste managers namen, uit de hand waren gelopen.

In een goed functionerend kapitalistisch systeem dienen slechte bedrijven onderuit te gaan om plaats te maken voor betere bedrijven. We kwamen er echter achter dat, wilden we onszelf voor een totale apocalyps behoeden, banken niet onderuit móchten gaan. Ze bleken too big to fail. Gaat het mis, dan worden ze gered. Met publiek geld dus.

Ons financiële systeem is voorbestemd om te falen en grote schade te veroorzaken

Ons financiële systeem is door geldscheppende banken die naar winst streven gecorrumpeerd en is voorbestemd om te falen en daarmee extreem grote schade voor samenlevingen te veroorzaken. Dat gegeven zette vele mensen — waaronder talrijke prominenten uit de financiële wereld — aan het denken over de basis van het systeem: ons geldstelsel.

 » Lees verder