“Geen enkele overheersingsmacht dommer dan een bezettingsmacht”