Marc van Delft: – 2021-12 November – De symboliek van de Stier

Marc van Delft (12-11-2021)


Nieuwsbrief over Antroposofie

Samenhangen met Stiersymboliek
G groot
De taalklank R
Het Stier-cultuurtijdperk
Over de andere cultuurtijdperken

Copyright:
Marc van Delft
November 2021

1

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van deze lezing door ALBERT VLUG:

De heilige stier en de opgave voor de mens

Lezing door Albert Vlug voor het Studiecentrum voor Antroposofie in Den Haag.
Donderdag 18 november 20.00 uur

Op het plein van tempel van de hemel in Beijing staat een altaar met een stier.
We kennen in China de levensbeschouwingen van het taoïsme, confucianisme en boeddhisme, maar een godsdienst met een offer?
De stier blijkt in veel culturen een legendarische rol te vervullen.
We denken aan Zeus en Europa, aan Minos, de Egyptische Apis.
In het Jodendom is het offeren van stieren een plaatsvervangende godsdienst voor alle volkeren.
Bij de Romeinen zijn veel keizers ceremonieel ingewijd in het gevecht van Mithras met de stier.
Hoe kunnen we in de tegenwoordige tijd dit symbool duiden?
Wat is voor het huidige bewustzijn de betekenis van de strijd met de stier?
Is het een archetype?
Een te sterke verbondenheid met het lichamelijke.
Is het te herkennen als modern massa-bewustzijn?
En wat is de opgave voor de mens, onze persoonlijke ontwikkeling?
Wat is de oproep voor ons handelen?
Hoe transformeren we het doden, offeren, of overwinnen van de stier?
We verkennen oude wijsheden en laten ons inspireren tot persoonlijke heldendaden.

1

Adelaar-Leeuw-Stier als symbool van de zielekrachten

Het symbool van de stier is een van de dierenriem-beelden uit het astrale kruis van de dierenriem die voor de zielekracht van het wilsgebied, willen/doen en het stofwisselings-ledematen-stelsel staat.

In dit schilderij van Margaret Hauschka zien we de 3 symbolen die voor de drie zielekrachten staan.
Aldus:

Denken  Adelaar (Schorpioen)  Hoofd           Zenuw-zintuig-stelsel       
Voelen   Leeuw                           Borst                    Ritmische systeem (hart/bloed)      
Willen    Stier                                Buik/ledematen  Stofwisselings-ledematen-stelsel

Bij het astrale kruis hoort dan ook nog het symbool van de Waterman / Mens / Engel,
oftewel het evenwicht tussen Denken, Voelen en Willen.

Deze symbolen worden traditioneel ook verbonden met de 4 evangelisten, en daar voegen we dan meteen de samenhang aan toe van de Toonsoorten, de taalklanken, en de [12] driften volgens F. Julius
aldus:

Johannes         Adelaar                           Des Groot     S/Z    Sluip-drift
Marcus           Leeuw                               E groot        D/T   Vecht-drift
Lucas              Stier                                  G groot         R       Eet-drift
Mattheus       Waterman/Engel-Mens    Bes groot     M      Voeder-drift

Het symbool van de stier

De lezing van Albert Vlug:

Op 9 november 2021 hield Albert Vlug een prachtige lezing over de symboliek van de Stier.

Het was een buitengewoon boeiende lezing met mooie afbeeldingen, hij maakte ook melding van mijn filmpje over de geschiedenis van de Monte Gargano, een Mithras-heiligdom wat het oudste Michaels-heiligdom van Europa werd.

Interessant was het ook dat hij vertelde dat Michael een soort schutspatroon van het Joodse volk was, want dat zou kunnen verklaren waarom de Michael lijn [1] in Israël begint, bij de mount Carmel, nabij Armageddon, waar Michael zijn eindstrijd met de machten der duisternis zal voeren….

Albert vertelde over alle culturen waar men aan Stierenoffers deed, o.a. de Chinese Keizer deed een jaarlijks stieroffer, de Joden op het feest van de tabernakel (Soekot) offerden jaarlijks zelfs 70 stieren, vanuit Perzië komt ook de Mithras-cultus naar West-Europa, en in de Egyptische en Griekse mythologie speelt de Stier ook een grote rol.

Mithras was een hoofdgod bij de oude Perzen, een bemiddelaar tussen de hoofdgod Ahura Mazdao en de mens.

Alexander neemt deze godsdienst mee naar Europa, en de Romeinen introduceren Mithras als Stierendoder, en “de Romeinse keizers ondergaan Mithras-inwijdingen in ondergrondse 8-hoekige ruimtes” waar een reinigingsritueel met stierenbloed werd uitgevoerd.

In Egypte wordt de laatste Apis-stier bijgezet tijdens de regering van Cleopatra (VII, 30 v.C.).

De verwoesting van de 2e tempel in Jeruzalem, 70 n.C. maakte een einde aan de jaarlijkse slachting van 70 stieren, waarna keizer Titus de eerste aanhanger werd van het ritueel van de Stier-slachtende Mithras.

Mithras en de Stier

Keizer Constantijn maakte echter een einde aan de Mithras-cultus toen hij het Christendom tot staatsgodsdienst verhief.

De Monte Gargano en de stier-verschijning van Michael


In 490 verschijnt Michael in de vorm van een Stier op de berg Gargano [2] op een plek bij een onderaardse Mithras-cultus-plek, om een einde te maken aan de Stierenverering.

De 8-hoekige toren van de Michaelskerk op de monte Garagano

Maar de Michaels kerk van Gargano is in de onderaardse Mithras-tempel en daarboven staat een 8-hoekige kerktoren… (!!)
immers:
“de Romeinse keizers ondergaan Mithras-inwijdingen in ondergrondse 8-hoekige ruimtes.”

De ondergrondse Michaelskerk van Gargano, een voormalige Mithras-tempel

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Twee afbeeldingen van de scène waarbij mensen een stier zien op de Monte Gargano en deze beschieten, waarna de pijl naar henzelf terugkeert. Michael openbaart dat Hij het was in de vermomming van een Stier die dit wonder voltrok.1

1

Het stier-tijdperk

Volgens Steiner was de periode tussen 2907 v.C. en 747 v.C. het Gewaarwordingsziele-tijdperk en ook het Stier-tijdperk.

In die periode speelde de Stier-verering een belangrijke rol als religieus symbool.
—————————————–

ANDERE ASPECTEN VAN DE STIER

De taalklank R en de Stier

In mijn boekje over de taalklanken vinden we het hoofdstuk over de Stier en de klank RRR. [3]

Ik heb later nog meer dingen ontdekt.

Stier – Keel -R 

Ongetwijfeld associeert Steiner de R-klank van de StieRR met het tRRillen van het stRRottenhoofd waar wij mee spRReken. 
Hij spreekt over het Rad, het ReuzenRad, het draaiende, walsende, Rollende. 
De R is eurithmisch gezien ook een draaiende beweging. 
Ook suggereert de R in die voorbij-razende beweging een grote snelheid: ‘Razendsnel rent het ros een race, het raspaard rijdt razendsnel voorbij’. 
En ‘van je ras, ras ras, rijdt de koning door de plas’. 
(Rasch=snel in het Duits) 

 De Stier hangt samen met de wil en de daad, het doen, samenhangende met de ledematenmens, de KRACHT van de Stier, de wilskracht. 
Ook de wordingskracht. 
Denk ook aan woorden zoals: 
Tornado, drift, razend, bedrijf, hard werken, rommelende donder, grommen, grimmig, gramschap, aarde (de Stier is een aardeteken!), barbaar, trommel, roffelen, stromen. 

De Stier/Koe zou samenhangen met de eet-drift van het grazen, grazende runderen: 
Rustige, grote, brave, ruftende, herkauwende reusachtige rondborstige runderen met grote uiers grazen in groepen in de regen, want grazen, groeien en herkauwen is hard werken, een groot “runder-bedrijf”.

Met het strottenhoofd spreken, roepen, redeneren, raaskallen, grommen, grauwen, schreeuwen, praten, preken en rochelen respectabele redenaars…    

De Stierklank R en het Stierorgaan en het Scheppende Woord

De R is ook een oerklank, want de Stier hangt samen met het scheppende van het oerbegin, namelijk HET WOORD, het spreken….

IN DEN OERBEGINNE WAS HET WOORD
staat er in het Johannes-evangelie….

De toonsoort G majeur en de Stier

Opvallend is dat G groot met Stier wordt geassocieerd door Hermann Beckh, maar de G is ook de Saturnus-toon, en Saturnus staat voor het oerbegin, het oude Saturnus in de kosmische evolutie.

De G, de kwint vanaf de C [de aarde-oertoon] hoort a.h.w. bij de pentatoniek, het oerlied van de kleuter, de peuter.

De oertoon van de mens is namelijk niet de grondtoon, maar de Dominant-toon, – in C: de G

Want het kleine kind begint te zingen vanuit de dominant:
Mama, G-E. [lekker]
Daarna: G-A-G-E 
[jij bent lekker gèhhèk]
Pas later:
G -A-G-E-D-C

De G/kwint is ook de toon van het hoofd, en een foetus groeit vanuit het hoofd naar beneden.

Dat geldt ook voor de kosmische evolutie, namelijk aldus:

Oude Saturnus: Aanleg voor het hoofd / zintuigen etc. 
Oude Zon: Aanleg voor het hart / bloedsomloop
Oude Maan: Aanleg voor de buik / stofwisseling
Aarde: Ontwikkeling van de ledematen, en het met beide benen op aarde staan.

Dat is te vergelijken met:
G-(f)-E-D-C

De Stierklank R – het Woord en het oerbegin

Wanneer we dan weer aan het Stier-symbool denken, dan komen we bij het Johannes-evangelie: ‘In den oerbeginne was het woord’, oftewel de spraak, de taalklanken, ‘en alles is door hetzelve geworden, en niets is anders dan door het woord ontstaan’.

Het Stier-orgaan is de keel, de nek en het spraakorgaan. 

Veel zaken die verwijzen naar het oerbegin hebben RRR-klanken.

Bv. ‘Uruk’, en het 1e Atlantische ras waren de ‘Rmoahals’….

___
[en het 1e teken van de dierenriem is de …. RRRam…]
___

Denk ook aan de namen van figuren, rassen, landen en zaken etc.
uit Tolkiens IN DE BAN VAN DE RING.

Tolkien had een zeer speciale affiniteit met het woord en met talen, hij schiep talen. (zoals het prachtige en magische ‘Elfs’….)

De fantasiewerelden in zijn boeken verwijzen naar aardse oertoestanden van het oude Atlantisch e.d. 

Veel van zijn namen hebben RRR-klanken en dat veroorzaakt een soort elementaire oer-sfeer….
Dat zijn namen zoals:
Frodo, Aragorn, the ringwraths, Sauron, Rohirrim, Mordor,  Isildur,  Gondor, Lothloriën, Isengard, Moria, Balrog,  Arwen,  Rohan, Arnor, Faramir, Boromir, mithril, Roheryn, Celebrimbor, Celeborn, Númenor, Minas Anor, Ered Luin, Beregond, Baranor;  Minas Tirith. Beren, Barahir, Angmar, Anórien, Denethor, Dagorlad, Dol Amroth, Nimrodel, Dunharg,  Edoras. Gorbag en Shagrat (orks uit de Cirith Ungol); Gorgoroth, Fangorn,  Eriador,  Erebor,  Eorl, Eärendil,  Drúadan, Beorn, – de 3 arenden: Gwaihir / Landroval / Meneldor, Aglarond;  Meriadoc Brandebok, Peregrijn Toek, etc. [4]

Opvallend is het trouwens ook hoe vaak de L, de klank van de Steenbok erin voorkomt [en de O]…

Over de Stier-toonsoort G groot

De toonsoort G is bij uitstek de toonsoort van het kinderlied, het kerstlied, het Sinterklaaslied, het volkslied, kortom, de soort muziek die verwijst naar de oertoestand van de mens, als kinder- en volkslied waarin de pentatoniek doorklinkt, de oertoonladder, i.s.m. de G. 
bv. 
De herdertjes lagen bij nachte, 
Nu zijt wellekome, 
Komt allen tesamen, 
Hoe leit dit kindenken,
O denneboom,
Hark, the herald angels sing: ‘Glory to the newborn King!’
Angels from the realm of glory,
Zie ginds komt de stoomboot, etc. 

Ik heb een boekje over het mysterie van het kerstlied en de kerstmuziek geschreven in samenhang met het Lucas- het Stier-evangelie, en de toonsoort G groot, het geboorteverhaal met de herders, de geboorte van de Adam Kadmon, het hemelse oerkind, en G groot als toonsoort van het kerstlied en herderslied.

Bv. het 2e weihnachts-oratorium van Bach staat in G en dat gaat nu juist over de verkondiging aan de herdertjes, en in dat Tweede oratorium worden zelfs vier hobo’s gebruikt, bij uitstek de herders-instrumenten, de herders-schalmei….

In het Herder-kerststalletje staan bij de kribbe in de stal ook de OS en het ezeltje, en het herdersverhaal is natuurlijk uit het Lucas-Stier-evangelie.

Afb.2-16 1422, Bartolo, paneelschildering. Aanbidding herders (van wie één franciscaan). Traditionele elementen in nieuwe vormgeving: Grot. Kind traditioneel mummie-achtig op altaarachtige tafel, met os en ezel. Maria ligt niet, maar zit. De oude Jozef min of meer traditioneel terzijde met hand aan wang in overpeinzing.

Andere voorbeelden van G-groot-Kerststukken zijn bv. :
-Het Magnificat van Rutter, 
-‘For unto us a child is born’ uit ‘The Messiah’ van Haendel, 
-Het kerst-oratorium: ‘Hodie’ van Vaugham Williams, 
In mijn boekje staan nog veel meer voorbeelden.

De Stier en de eetdrift

Opmerkelijk is dat Stier / rund ook samenhangt met de eet-drift volgens Frits Julius in zijn boek: ‘De twaalf driften’.

Nu schijnt het Stier-Lucas-evangelie het evangelie te zijn waar de meeste maaltijden in worden beschreven….

G groot – het Lucas-Stier-evangelie en het kerstfeest

In mijn boekje over het mysterie van de kerstmuziek staan nog veel meer samenhangen en voorbeelden beschreven.

Dat gaat over de Stier-G-groot-kerstmuziek-samenhang.

Dit boekje gaat over het vraagstuk over hoe het kan, dat je zou verwachten dat kerstmuziek in Es groot zou staan, aangezien KERSTMIS in de Steenbok-maand valt, en Es groot hangt samen met Steenbok, (volgens Hermann Beckh).
Maar toch staat de meeste kerstmuziek en de kerstliedjes in G groot, de vrolijke Stier-toonsoort van de maand Mei….
Ik vroeg mij af hoe dat kon.
Toen ontdekte ik dat het kerstverhaal met de herders in het Lucas-evangelie staat, en Lucas wordt weer met de Stier-symboliek verbonden.
Het gaat hier dus specifiek om het herders-verhaal, uit het Lucas-evangelie, (de 3 Koningen van Mattheus valt op 6 januari=Epifanie), en ook de geboorte van het Jezuskind waarin de ‘Adam Kadmon’ incarneerde, de kosmische Adams-ziel die nog nooit was geïncarneerd, waarin de stemming van naïeve kinderlijke, paradijselijke onschuld centraal staat, zoals dat ook in het Herdersspel van de Vrije School zo duidelijk naar voren komt.
(in het Jezus-kind uit het Mattheüs-evangelie incarneerde Zarathustra, een oude ziel, daar is een stemming van grimmigheid en bloedige ernst met de ‘kindermoord van Bethlehem’ en de snode satanische Herodes…)

Aardig om te vermelden is het feit dat G groot ook vaak als Maria-toonsoort wordt gezien, en het Kerstfeest draait bij uitstek om Maria, want bij het Kerstfeest hoort de Aartsengel Gabriel, de Maan-aartsengel, die met de geboorte samenhangt, de voortplanting, die de geboorte van Jezus aan Maria verkondigt.

Met Kerst vindt ook de geboorte van het nieuwe jaar plaats, Nieuwjaar, het eind- en beginpunt van het jaar, de dood en de geheime, intieme wedergeboorte van het nieuwe jaar.

Overigens is het begin van het kerkelijk jaar met Advent, dus iets eerder als Kerstmis, de aankondiging van de geboorte in de duisternis van de winter, oftewel, het einde van de herfst….
De donkere dagen voor kerst….
———————————————————————–

MEER OVER HET STIER-TIJDPERK EN DE CULTUUR-TIJDPERKEN

Stieren offers en het Stier-tijdperk

Het was een interessante ontdekking van Albert Vlug zoals hij al die Stieroffers in al die verschillende culturen, China, Israël, beschreef.

Als dat samenhangt met het Stier-tijdperk, dan zijn het waarschijnlijk eigenlijk offers aan de cherubijnen van het sterrenbeeld Stier. 

De Cherubijnen bewonen de sterren en beïnvloeden van daar uit ons aardse leven.

Het waren dan mogelijk offers aan de Stier-tijdgeest-cherubijn.

Het Spaanse stierengevecht herinnert nog steeds aan de oude Stierenoffers….
___

De mythes die het begin van een tijdperk uitdrukken

Bij het begin van een tijdperk verschijnt er altijd een mythe die iets uitdrukt van dat dierenriembeeld en het komende tijdperk.

Het Ram-tijdperk 747 v.C. – 1413 n.C. en haar mythes

Voor het begin van het Ram-tijdperk [747vc] was dat het verhaal van Jason en het gulden vlies van het ramsvel wat uit het Mars-eikenbos werd geroofd en weer naar Griekenland werd gebracht. 

Ook de geboorte van Athene uit het hoofd=Ram-orgaan van Zeus=Jupiter=hoofd, drukt het begin van het Ram-tijdperk uit.

Athene = Ram = de geboorte van het rationele Hoofd-denken.

En in Athene werd het rationele, logische ‘Ram-hoofd-denken’ geboren van de filosofen Socrates, Plato en Aristoteles.

De nadruk van de ziel ging van het long-keel-Stier-ademgebied van het voelen en spreken van de gewaarwordingsziel naar het Ram-hoofd van verstandsziel. 
​—​

De mythe van het begin van het Vissentijdperk

Ik heb zelf ontdekt dat de mythe van de Vliegende Hollander de geboorte van het Vissen-tijdperk uitdrukt, want dat hangt samen met het begin van de ontdekkingsreizen [15e eeuw], en de wereldhandel over zee.

In ‘De vliegende Hollander’ van Wagner zijn de toonsoorten van de Hollander en Senta ook de Vissen-toonsoorten D klein en F groot.

De volkeren van met name rond de Noordzee en de Atlantische oceaan zijn de Vissen-volkeren, de leidende volkeren van het Vissen-Bewustzijnsziele-tijdperk:
Holland, Engeland, de Scandinavische landen, met name Denemarken en Noorwegen, en voorafgegaan door het Vissen-volk Portugal met Hendrik de Zeevaarder, en Spanjes verovering van Zuid-Amerika.

Over het Stiertijdperk en het Ram-tijdperk

Zoals Albert Vlug ook vertelde drukt de ontvoering van het meisje Europa door de God Zeus in de vorm van een Stier iets uit over het Stier-tijdperk, de cultuurimpuls van de Stier werd vanuit het Midden-Oosten, Egypte, via Kreta naar Griekenland gebracht.

Zeus ontvoert het meisje ‘Europa’ in de vorm van een Stier

De mythe van de Minotaurus drukt de overgang van het Stier- naar het Ram-tijdperk uit.

​Het symbool van de Stier hangt samen met het keelgebied, het spreken, en met de oude helderziendheid, het pre-rationele mythische denken in beelden en mythen, de wereld van de helden / Heroen (bv. Heracles, Perseus), de halfgoden, de goden en de macht die via het spraakorgaan werd uitgeoefend door de priesterklasse.

De Stier in de mens werd verslagen door de Ram in de mens, het rationele denken overwon het mythisch-helderziende beeld-denken.

Dat drukt de overwinning van de Minotaurus uit in het labyrinth van Kreta:
Doordat Theseus door de draad van Ariadne in het labyrinth de weg terug kon vinden, wat uitdrukt dat men de draad van de gedachten in het labyrinth van de hersenkronkels kon volgen, daardoor kon men zo het oude irrationele Stier-denken van de Minotaurus in de mens overwinnen, en kon het rationele Ram-hoofd-denken oplichten.

(Zie de geschiedenisboeken van Karl Heyer – deel 1: ‘Van Atlantis tot Rome’ [5])

Theseus verslaat de Minotaurus

Het overwinnen van de Stier bij de oude Romeinen in de Mithras-mysteriën is wellicht ook zo op te vatten als het overwinnen van het oud-Egyptische mythische Stier-denken van de gewaarwordingsziel door het rationele filosofische Ram-(mars)-denken van de Romeinse verstandsziel…

De vraag is nu of er rond 3000 v.C. nog een specifieke Stier-mythe opduikt die de overgang van het Tweelingen- naar het Stier-tijdperk uitdrukt….

Natuurlijk hebben we de Egyptische Isis-koe, de Apis-stier….

Daar ligt voor Albert V. een mooie taak om dit nader uit te zoeken…

Mozes en Aaron – Stier en Ram

Misschien zie je de overgang Stier-Ram op een bepaalde manier bij de broers Mozes en Aaron.

Aaron is de spraakbegaafde man met het Stier-spraak-talent die de massa’s kon toespreken en bezweren, zoals de vroegere hogepriesters dat konden vanuit hun spraak-Stier-magie.
(zoals je dat bij de ‘Stier’ Hitler ook weer ziet terugkeren in zijn magische bezwerende toespraken toen het Duitse volk terugviel naar het irrationele Stier-tijdperk, en Hitler weer als afgod, als ‘Farao’, als ‘God op aarde’ werd aanbeden met het ‘Heil Hitler’, waarbij het Duitse volk in een ’trotteldrom’, een collectieve Ik-loze massa debielen / mongolen veranderde…[6])

Vandaar dat onder Aaron de verering voor het Gouden Kalf weer terugkeert, een terugval in het mythische Egyptische Stier-denken.
Ook dan verandert het Joodse volk weer in een ’trotteldrom’….
(In de opera ‘Moses und Aaron’ van Schönberg zien we dat op een schokkende wijze uitgebeeld, er ontstaat een gruwelijke razernij, mensenoffers, orgies, etc.[7])

Mozes staat dan eigenlijk voor het nieuwe rationele hoofd-Ram-denken, vandaar dat hij soms met (Rams-?) horens wordt afgebeeld, hij is geen charismatische spreker maar een denker…

Michelangelo: Mozes met de hoorns 

En hij komt met wetten en de 10 geboden.
Wetten die [toentertijd] ook rationeel en redelijk zijn / waren.

Samenhang van de macht en de 3 tijdperken Stier-Ram-Vissen

Volgens Karl Heyer verschuift de macht in de drie tijdperken, het Stier-, Ram- naar het Vissen-tijdperk van de cultuur, naar het recht naar de economie.
Van de Priesters (Farao) naar de politiek (koningen, adel, politici)  en tenslotte naar de handels- / economische machten.
Aldus:

Tijdperk:   Stier                            Ram                      Vissen
Zieledeel:  Gewaarwordingsziel    Verstandsziel      Bewustzijnsziel
Volkeren:    Egypte, Babylonie       Hellas-Rome        Holland-Engeland
Klasse:       Priesters, Farao           Keizer, senaat     Multinationals
Geleding:   Geestesleven                Rechtsleven        Economisch leven
Periode:     2907-747 v.C.              747vc-1413nc     1413-3573 n.C.

In het Ram-tijdperk ligt de macht niet meer bij de priesters, maar bij de koningen, de ministers, de politici, de rechterlijke macht etc.

Vandaar dat Mozes met wetten komt, de wetgevende macht, de rechterlijke macht.
[Mozes als ‘strenge rechter’…]

Ook bij de Romeinen, een Ram-Mars-volk bij uitstek ging de macht naar de justitia, naar de senaat, de keizers, generaals, het leger, etc. en daar ontstond de justitia, het rechtsdenken van de ‘staatsburger’.

Dat veroorzaakte ook het Roomse denken in God als ‘de strenge rechter’ van ‘het laatste oordeel’, zoals je voor iedere kathedraal uitgebeeld ziet in het ingangs-reliëf…

In dat Romeinse systeem moesten steeds weer de overblijfselen van het oude Stier-denken, de macht van de priesters en de macht van de cultuur (Godsdienst-Kunst-Wetenschap), overgaan naar de macht van de politiek en het rechtsleven.

Dus de ‘Stier’ moest steeds weer worden verslagen. 

Totdat Michael in Gargano verscheen, dat was blijkbaar het teken dat het oude mythische Stier-denken nu echt tot het verleden behoorde. 

In het Vissen-tijdperk ligt de macht niet meer bij de politiek, de rechterlijke macht, maar bij de economie, de handelsklasse, tegenwoordig de rijken, vooral vanuit Engeland, the city of London.

De ‘vliegende Hollander’


Dat drukt ook de sage van de vliegende Hollander uit, de opkomst van de zeevaart en de wereldhandel, ‘geld als water’, de Vissen hangt samen met de handel, met de handen en voeten als vissen-orgaan, de handel is wat ‘van hand tot hand gaat’ en wordt ‘verhandeld’….
(Hand=Vissen, verHANDeld = verVISeld…)

De huidige politici zijn alleen nog maar de loopjongens van de echte machtigen, de multinationals, de economische macht.

Van Vissen naar Waterman en de corona-crisis

Albert Vlug zei al terecht dat de mensen die beweren dat het Waterman-tijdperk nu al zou beginnen er volkomen naast zitten. 
We hebben nog 1500 jaar Vissen-bewustzijns-ziele-tijdperk te gaan. 

En door de corona-wereld-dictatuur, en de overspoeling hier door de volksverhuizing van gewaarwordingsziele-volkeren naar West-Europa zien we zelfs een mogelijke terugval naar vroegere bewustzijnstoestanden.

De huidige kadaverdiscipline door de niet aflatende corona-propaganda en -terreur betekent ook weer een afbreken van de bewustzijnsziel en een terugval naar vroegere ontwikkelingsfasen, misschien wel naar het Stier-tijdperk of nog eerder, het volk wordt door de politici bij de persconferenties ook toegesproken en door de autoriteiten behandeld alsof we weer ‘kleuters’ zijn, zonder eigen verantwoordelijkheid !!, de mensen worden weer een ’trotteldrom’, en ook de huidige wetten en het beleid van de regeringen sinds maart 2020 zijn een terugval naar het nazitijdperk wat een terugval naar het Stier-Farao-tijdperk was, waarbij de mensen weer een ik-loze massa van onderworpen ‘trottels’ [debielen] worden met oppermachtige tirannieke dictators aan de macht…

Er is zelfs sprake van ‘Mongolisering’ van de bevolking…

Door een ‘Aziatisering’ en de ‘Aziatische’ kadaverdiscipline met de mondkapjes-waanzin zien we een opkomst van de oosterse ik-loze mensenmassa’s, die kritiekloos de Chinese keizer, de Farao, Hitler of Mao gehoorzamen en aanbidden.

Men wil via de QR-code zelfs het Chinese controle- / social credit-systeem invoeren, dus men tracht de wereldbevolking in een Chinees communistische Mongolen-massa te veranderen.

​Kortom, we hebben nog wel 1500 jaar nodig om die bewustzijns-ziel verder te ontwikkelen, voordat we toe zijn aan de broederliefde van het geestzelf van de toekomstige Russische Waterman-cultuur-periode, wat we overigens al in de Russische graallegende, ‘de onzichtbare stad van Kitesj’ als Waterman-mythe kunnen beleven….
​[of misschien ook wel in de musical ‘Hair’…..]​[8]

12-11-2021
Marc van Delft
==================

Wilt u deze nieuwsbrief als PDF? Klik hie