Levensverzekeringsclaims rijzen de pan uit na uitrol COVID prik, hetgeen verzekeraars ertoe kan aanzetten juridische stappen te ondernemen tegen vaccinfabrikanten

De levensverzekeringsclaims zijn omhoog geschoten sinds de uitrol van de COVID-19 prik, en overtreffen het aantal claims van 2020, toen de natie geteisterd zou zijn door een pandemie met een hoog sterftecijfer. Harvey Risch, epidemioloog bij Yale, meent dat de verzekeringsmaatschappijen op het punt staan juridische stappen te ondernemen tegen vaccinproducenten wegens met vaccins verband houdende overlijdensrisico’s die van meet af aan gebagatelliseerd zijn, schrijft Lance D Johnson. Risch wijst op een explosie van “vroege