Wakker Mens:ㅤHet einde van de diplomatie

Wikipedia geeft bij de term "Diplomatie" de volgende definitie: Diplomatie is de kunst en kunde van het voeren van overleg tussen twee groepen om daarmee een bepaald doel te bereiken. Meer specifiek worden met diplomatie de geformaliseerde relaties tussen (meestal onafhankelijke) politieke entiteiten bedoeld, meestal staten. Deze kunde schijnt men in de VS en Europa tegenwoordig verleerd te zijn. Het is - mijns inziens - niet mogelijk tot een relatief vredige oplossing van conflicten te