Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 07

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Terwijl het zelf wordt tot een afbeelding van de wereld bereikt het als het ware het uiterste punt van de zelfvergetelheid. Door aan die grens te komen, komt het tot het besef dat het zichzelf bijeen moet nemen en dat het niet in het kosmische licht moet willen wegvliegen. Een bijna onbekende eigenschap van de mens moet nu in de plaats komen van de macht van het denken: het vermoeden. Deze eigenschap moet…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 06

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: In deze week zouden we kunnen voelen hoe ons gehele zelf nu is opgestaan en niet meer leeft in de engheid van het eigen afgezonderde zijn, maar ruim geworden is tot in de krachten van tijd en ruimte. Het is geworden tot openbaring van de wereld zelf.Maar dan, wanneer ik dit waarachtig voelen kan, verandert mijn gewaarwording van de wereld geheel. In het waarnemen van de openbaring van het zelf laat de wereld…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 05

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: Nu heeft de ziel in haar gewaarwording zich met het licht verenigd. Het is het uiterlijke zonlicht, dat uit diepten van de geest komt, waarin het scheppen van de Goden zich openbaart. Dat licht weeft in de ruimte en is vruchtbaar. Je kunt dat gewaarworden in de rijkdom van de bloesem van allerlei aard, vooral de prunus, de fruitbomen en de sering. In het bewustzijn van alledag merk je niet dat het wezen…

Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 04

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk Inleiding: De gedachtenmacht heeft de eigenheid verloren en ik heb mij bevrijd van de waan van mijn eigenheden. Nu spreekt mijn gewaarwording, mijn gevoel, tot mij om te voelen het wezen, het worden van mijn wezen. Het gewaarworden, het voelen, kan zich nu met het sloeiende licht verenigen en ik kan leren om me voelend in deze processen in te leven: Ik kan leren hoe ik tot gewaarwording geworden ben en zo kan voelen…

Voormalig directeur CDC: “Corona was slechts wake-up call, vogelgriep wordt gigapandemie” – Café Weltschmerz

“Corona was slechts een wake-up call, vogelgriep wordt pas echt een grote pandemie.” Dat zegt Robert Redfield, voormalige directeur van Centers for Disease Control and Prevention, beter bekend als CDC. Het coronavirus overviel de wereld, maar achteraf bleken talrijke gebeurtenissen de weg te bereiden naar een virusuitbraak. Met vogelgriep is het niet anders volgens Christian Westbrook. Over biolabs in Oekraïne, kippenboeren in Wisconsin, predictive programming, vaccinaties voor pluimvee en… Bill Gates. Zelf een paar kippen…