Oekraïne – De ratten verlaten het zinkende schip

In welke toestand moet een staat verkeren, waarvan de hoogste vertegenwoordigers niet alleen enorme sommen geld op buitenlandse rekeningen stallen, maar ook paspoorten van buitenlandse staten bezitten? Hoe kan men aannemen dat zij onvoorwaardelijke trouw zullen betonen aan hun staat, als zij dat zullen doen? schrijft Peter Haisenko. Een van de fundamentele kwaden voor de rechtschapenheid van politici zijn landen als Zwitserland of Panama en andere plaatsen waar geld kan worden weggestopt en verborgen. Op