Nieuw Nederlands onderzoek wijst uit dat de Covid mRNA vaccinatiegraad verband houdt met een toename van het totale aantal sterfgevallen

Een hoger gebruik van Covid mRNA-vaccinaties correleert met een kleine maar opmerkelijke stijging van de mortaliteit door alle oorzaken, zo blijkt uit een nieuw paper van een Nederlandse onderzoeker, bericht Alex Berenson. Het paper is gebaseerd op Nederlandse gegevens op stads- en gemeenteniveau over vaccinaties en sterfgevallen, en toont aan dat gebieden met hoge Covid-vaccinatiecijfers de laatste tijd een hoge sterfte aan alle oorzaken hebben gehad – sterfgevallen van alle soorten, Covid of niet (bron).