Apolut:ㅤLectuur van Dr Wolfgang Bittner: Het West-Oost conflict – een enscenering (met lezing manuscript)

30-07-22 12: 04: 00, Een bijdrage van de internationale conferentie van het Schiller Instituut van 18. en 19. Juni 2022: "Alleen een failliete reorganisatie van het stervende transatlantische financiële systeem kan duurzame vrede tot stand brengen!" In het kader van het eerste panel sprak Dr. Wolfgang Bittner; auteur van meer dan 80 boeken; doctor in de rechten: "Het West-Oostenconflict - een enscenering". De video verscheen voor het eerst op 21.6.2022 op het YouTube-kanaal van Schiller-Institut