Redactionele aanbeveling: – Splitsing en heling? Van het hoofd naar het hart!

Splitsing en heling? Van het hoofd naar het hart! 2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be x Arend Zeevat Conceptueel denken.. In mijn beleving kan een conceptuele denkvorm, waar de splitsing van atomen of de kernen van die atomen op gebaseerd is, alleen maar voortkomen uit een denken dat gespleten is. In de natuur bestaat er geen splitsing! Want alles maakt deel uit van een samenhangend geheel, waarin de delen volgens de blauwdruk van